EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0324

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Felkészülés a változásokra Közlemény az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti átmeneti időszak végi készenlétről

COM/2020/324 final

Brüsszel, 2020.7.9.

COM(2020) 324 final

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Felkészülés a változásokra


Közlemény az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti


átmeneti időszak végi készenlétről


Felkészülés a változásokra

Közlemény az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti átmeneti időszak végi készenlétről

I.    BEVEZETÉS    

II.    MINDEGYIK FORGATÓKÖNYV ESETÉN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK    

A.    Árukereskedelem    

A.1. Vámalakiságok, vámellenőrzések és -vizsgálatok    

A.2. Az áruk behozatalára és kivitelére vonatkozó vám- és adóügyi szabályok (vámtarifák, héa, jövedéki adók)    

A.3. Termékekre vonatkozó tanúsítványok és engedélyek, letelepedési követelmények, címkézés és jelölés    

Példák az ágazati megfelelésre    

B.    Szolgáltatáskereskedelem    

B.1. Pénzügyi szolgáltatások    

B.2. Árufuvarozási és személyszállítási szolgáltatások    

B.3. Audiovizuális szolgáltatások    

B.4. Szakmai képesítések kölcsönös elismerése    

C.    Energia    

D.    Utazás és turizmus    

Személyellenőrzések    

Vezetői engedélyek    

Barangolás    

Utasjogok    

E.    Mobilitás és a társadalombiztosítási rendszerek koordinációja    

F.    Társasági jog és polgári jog    

F.1. Az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalatok    

F.2. A joghatóság szerződéses megválasztása    

G.    Egyéb szempontok: Adatokkal kapcsolatos, digitális és szellemi tulajdonhoz fűződő jogok    

G.1. Szellemi tulajdon    

G.2. Adattovábbítás és -védelem    

G.3. .eu doménnév    

H.    Az Európai Unió nemzetközi megállapodásai    

III.    Felkészülés mindegyik forgatókönyvre    

SZÖVEGDOBOZ: A kilépésről rendelkező megállapodás az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvvel együtt    

IV.    Következtetés: A készenlét kulcsfontosságú    

I.BEVEZETÉS 

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból (a továbbiakban: EU) és az Európai Atomenergia-közösségből (a továbbiakban: Euratom) (a továbbiakban együttesen: Unió). Ugyanezen a napon lépett hatályba a kilépésről rendelkező, az Unió és az Egyesült Királyság között megkötött megállapodás 1 , amely biztosítja az Egyesült Királyság rendezett kilépését, jogbiztonságot nyújtva olyan fontos területeken, mint a polgárok jogai, a pénzügyi elszámolás és az Ír-szigeten az ellenőrzött határ létrejöttének elkerülése (lásd a III. részben található szövegdobozt).

Az Egyesült Királyság harmadik országként már nem vesz részt az Unió döntéshozatalában. Többé nem képviselteti magát az uniós intézményekben, az uniós ügynökségeknél, irodáknál vagy más uniós testületnél.

A kilépésről rendelkező megállapodással összhangban azonban az uniós jog a 2020. december 31-ig tartó „átmeneti időszakban” 2 továbbra is alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban 3 . 

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság az uniós szakpolitikák és programok előnyeit élvezve változatlanul részt vesz az EU egységes piacán és vámuniójában, illetve továbbra is be kell tartania az azokban a nemzetközi megállapodásokban foglalt kötelezettségeket, amelyeknek az Unió részes fele. Az átmeneti időszak ezáltal folytonosságot teremt, és az Unió ezt az időszakot arra használja fel, hogy:

1.biztosítsa, hogy 2021. január 1-jével rendelkezésre álljon a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedés és szabályozás;

2.tárgyalásokat folytasson az Egyesült Királysággal kialakítandó új partnerségre irányuló megállapodásról;

3.készenlétet biztosítson az átmeneti időszak lejárta utáni időszakra, amikor 2021. január 1-jével az Egyesült Királyság többé nem fog részt venni sem az EU egységes piacán és vámuniójában, sem az uniós szakpolitikákban és programokban 4 , illetve nem élvezi az Unió nemzetközi megállapodásainak előnyeit sem. Ezt a döntést az Egyesült Királyság kormánya is megerősítette az Európai Unióval kialakítandó jövőbeli kapcsolatokról szóló tárgyalásokra vonatkozó, 2020. február 27-én közzétett megközelítésében, valamint az Egyesült Királyság kormányának későbbi nyilatkozataiban 5 .

A Covid19-világjárvány következtében kialakult rendkívüli helyzet miatt az Egyesült Királysággal kialakítandó új partnerségről folytatott tárgyalások során az első tárgyalási fordulót követően a három következőt videokonferencián kellett megtartani. Ugyanezen okból az első és a második forduló között eltelt idő hosszabb volt az eredetileg tervezettnél.

A tárgyalások eddig kevés eredménnyel jártak. A nyár folyamán intenzívebbé váltak a megbeszélések, 2020. június 29-től minden hétre beütemezett tárgyalási fordulókkal és/vagy szakosított ülésekkel.

A Bizottság a Tanácstól 2020 februárjában kapott, az Európai Parlament által támogatott megbízás alapján folytatja a tárgyalásokat. A Bizottság szolgálatai e megbízásnak megfelelően részletes jogszabálytervezetet 6 tettek közzé. Célunk az, hogy 2020 végéig ambiciózus, az Egyesült Királysággal a politikai nyilatkozatban 7 egyeztetett valamennyi területre kiterjedő partnerséget hozzunk létre. A nyilatkozatot az EU vezetői és Boris Johnson miniszterelnök 2019. október 17-én hagyták jóvá.

Azonban még akkor is, ha az Európai Unió és az Egyesült Királyság 2020 végére ambiciózus partnerséget hoz is létre a politikai nyilatkozatban egyeztetett valamennyi területre kiterjedően, egy ilyen megállapodás nagyon eltérő viszonyt teremtene attól, mint amelynek keretében az Egyesült Királyság az uniós belső piacon 8  és vámunióban, valamint a héa és a jövedéki adó területén részt vesz.

Az a tény, hogy az Egyesült Királyság az átmeneti időszak lejárta után már nem fog részt venni az uniós szakpolitikákban, elkerülhetetlenül olyan akadályokat gördít az áruk és szolgáltatások kereskedelme, valamint a határon átnyúló mobilitás és cserék elé, amelyekkel ma még nem kell számolnunk. Ez igaz lesz az Unió és az Egyesült Királyság közötti mindkét irányra. A változás mindkét fél közigazgatását, vállalkozásait, polgárait és érdekelt feleit érinti, ezért fel kell rá készülni.

Az Egyesült Királyság kormánya által a jövőbeli kapcsolatokkal és az átmeneti időszak meghosszabbításának elvetésével kapcsolatban hozott döntések azzal járnak, hogy ezek az elkerülhetetlen zavarok 2021. január 1-jétől bekövetkeznek, ami tovább súlyosbíthatja a vállalkozásokra a Covid19-járvány miatt nehezedő nyomást.

Alapvető fontosságú, hogy ennek valamennyi érdekelt fél tudatában legyen, és készen álljon ezekre a széles körű és mélyreható változásokra, amelyek az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti tárgyalások eredményétől függetlenül mindegyik forgatókönyv esetén bekövetkeznek. Nem ülhetünk tétlenül és halogathatjuk a készenléti és alkalmazkodási intézkedések meghozatalát abban bízva, hogy a megállapodás folytonosságot biztosít majd, hiszen számos változás elkerülhetetlen lesz.

E közlemény semmi esetre sem kívánja megelőlegezni a tárgyalások kimenetelét, és nem vizsgálja a jövőbeli partnerségről szóló megállapodás meghiúsulásának esetleges hatásait. Ehelyett arra törekszik, hogy rávilágítson azokra a területekre, ahol elkerülhetetlenek a változások, és elősegítse a polgárok, a közigazgatási szervek, a vállalkozások és minden más érdekelt fél számára azt, hogy készen álljanak és felkészüljenek ezekre az elkerülhetetlen zavarokra.

Mindenekelőtt a vállalkozásoknak fontolóra kell venniük meglévő felkészültségi terveik felülvizsgálatát. Jóllehet ezek a tervek az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kilépésének kockázatára – azaz egy meg nem valósult forgatókönyvre – készülve születtek, e munka egy része az átmeneti időszak lejártakor bekövetkező változások szempontjából továbbra is nagyon fontos lesz.

Ennek szellemében a Bizottság felülvizsgálja a kilépésről folytatott tárgyalások során az érdekelt felek tájékoztatására közzétett mind a 102 bizottsági közleményt, amelyek többsége továbbra is releváns az átmeneti időszak lejárta szempontjából. A Bizottság ez idáig 51 közleményt aktualizált az átmeneti időszak lejártával bekövetkező változásokkal, és hamarosan további közlemények frissítésére is sor kerül. Ezen aktualizált közlemények jegyzéke az I. mellékletben található.

II.MINDEGYIK FORGATÓKÖNYV ESETÉN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK

Ez a szakasz áttekintést nyújt azokról a főbb területekről, ahol az átmeneti időszak lejárta után mindenképpen változással kell számolni, függetlenül attól, hogy létrejön-e megállapodás az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli partnerségről.

Az itt ismertetett változások automatikusan következnek abból a tényből, hogy 2021. január 1-jével lezárul az Egyesült Királyságnak az EU egységes piacán és vámuniójában való ideiglenes részvételét lehetővé tevő átmeneti időszak, és ezáltal megszűnik a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása. Az egységes piac és a vámunió elhagyása további akadályokat fog gördíteni a kereskedelem és a személyek határon átnyúló mobilitása elé, ehhez pedig mind az Unió, mind az Egyesült Királyság részéről kiigazításokra lesz szükség. Az Unióból való kilépéssel az Egyesült Királyság automatikusan és jogilag valamennyi uniós nemzetközi megállapodásból is kilép.

Ha erre eddig még nem került volna sor, az uniós közigazgatásoknak, vállalkozásoknak és polgároknak sürgősen meg kell hozniuk a szükséges készenléti intézkedéseket annak érdekében, hogy a zavarokkal járó költségek minimálisra csökkentését szem előtt tartva felkészüljenek ezekre a változásokra.

A.Árukereskedelem 9  

A következő alszakaszokban ismertetett változások nem alkalmazandók az EU és Észak-Írország közötti kereskedelemre, amely esetében az átmeneti időszak lejárta után az Írországról és Észak-Írországról szóló, a kilépésről rendelkező megállapodás szerves részét képező jegyzőkönyv lesz alkalmazandó a jövőbeli partnerségről szóló esetleges megállapodás mellett. 10

A jegyzőkönyvvel összhangban az árukra vonatkozó uniós szabályok (ideértve a fiskális szabályokat, azaz a közvetett adózást és a nem fiskális szabályokat) és az Uniós Vámkódex továbbra is alkalmazandók lesznek Észak-Írországra és Észak-Írországban (további információkért lásd a III. részben található szövegdobozt).

A.1. Vámalakiságok, vámellenőrzések és -vizsgálatok

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság részt vesz az EU egységes piacán és vámuniójában. Ezért az Egyesült Királyság és az Unió között szállított áruknak jelenleg nem kell vámalakiságokat teljesíteniük.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság már nem lesz tagja az EU vámuniójának. Ezért az uniós jog által előírt vámalakiságokat kell majd alkalmazni az Unió vámterületére az Egyesült Királyságból belépő vagy az Unió vámterületét az Egyesült Királyság irányába elhagyó valamennyi árura.

Ez még akkor is be fog következni, ha olyan ambiciózus szabadkereskedelmi övezetet sikerül létrehozni az Egyesült Királysággal, amely vámok és kvóták nélküli árukereskedelmet tesz lehetővé vámügyi és szabályozási együttműködés mellett.

Az EU részéről a vámhatóságok az Uniós Vámkódex alapján ellenőrzéseket fognak végezni az Unió bármely más külső határán a harmadik országokba irányuló áruszállításra alkalmazott közös kockázatalapú rendszernek megfelelően. Az ellenőrzések következtében valószínűleg nőnek a vállalkozások adminisztratív teherei és a logisztikai ellátási láncokon belüli szállítási idők.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyságból importálni vagy az Egyesült Királyságba exportálni kívánó uniós vállalkozásoknak EORI-számmal (gazdálkodók nyilvántartási és azonosító száma) 11 kell rendelkezniük a vámügyintézéshez. Ezenkívül az Egyesült Királyság által kiadott EORI-számok már nem lesznek érvényesek az Unióban. Az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező, az Unióba importálni kívánó vállalkozásoknak uniós EORI-számot kell szerezniük, vagy adott esetben uniós vámjogi képviselőt kell kinevezniük. Emellett az Egyesült Királyság által kiadott engedélyezett gazdálkodói engedélyek vagy egyéb engedélyek 2021. január 1-jétől érvényüket vesztik az Unióban. Amennyiben a gazdálkodók uniós engedélyt kívánnak szerezni, azt egy uniós tagállamban kell kérelmezniük.

Tanács a vállalkozások és a tagállami közigazgatási szervek részére

Az uniós vállalkozásoknak meg kell ismerkedniük a 2021. január 1-jétől az Egyesült Királysággal, mint harmadik országgal folytatott üzleti tevékenységre vonatkozó alakiságokkal és eljárásokkal. Számolniuk kell továbbá az ezekkel az alakiságokkal és eljárásokkal járó megnövekedett adminisztratív kötelezettségekkel és hosszabb időkeretekkel is. Mindez jelentős változásokat vonhat maga után a meglévő ellátási láncok rendszerében. A vállalkozások feladata, hogy egyedi helyzetük fényében meghatározzák az e változások miatt szükséges intézkedéseket.

Az uniós tagállamok közigazgatásai előkészítették a főbb határátkelőhelyeket, és megoldásokat dolgoztak ki az Uniós Vámkódex ezzel összefüggésben történő alkalmazására. Szükség esetén folytatniuk kell e megoldások végrehajtását és finomítását, és fenn kell tartaniuk a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) – tudatosságnövelésére irányuló erőfeszítéseiket 12 .

A.2. Az áruk behozatalára és kivitelére vonatkozó vám- és adóügyi szabályok (vámtarifák, héa, jövedéki adók)

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság részt vesz az EU vámuniójában és az EU héa- és jövedéki területén.

Ezért az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti árukereskedelemre nem vonatkoznak vámok és kvóták, illetve nem kell bizonyítani a kereskedelemben részt vevő áruk származását.

Ezenkívül az adókra (héa, jövedéki adók) alkalmazott rendszer alkalmazandó az Unión belüli kereskedelemre, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság és az Unió közötti határon nincs szükség a kapcsolódó ellenőrzésekre.

2021. január 1-jétől bizonyítani kell a kereskedelemben részt vevő áruk származó státusát ahhoz, hogy egy estleges jövőbeli EU–Egyesült Királyság megállapodás keretében preferenciális elbánásra legyenek jogosultak. A származási követelményeket nem teljesítő áruk akkor is vámkötelesek lesznek, ha vámok és kvóták nélküli EU–Egyesült Királyság megállapodás lép is életbe. Ez az EU és preferenciális partnerei közötti kereskedelmet is érinti, mivel az egyesült királyságbeli tartalom (legyen szó anyagról vagy feldolgozási műveletről) „nem származóvá” válik az ilyen egyesült királyságbeli tartalmat magában foglaló áruk preferenciális származásának meghatározására vonatkozó uniós preferenciális rendelkezések értelmében. A gyakorlatban ez maga után vonja annak szükségességét, hogy az uniós exportőrök újraértékeljék ellátási láncaikat. Előfordulhat, hogy át kell helyezniük a termelést vagy bizonyos alapanyagok esetében beszállítót kell váltaniuk ahhoz, hogy továbbra is élvezhessék az Unió jelenlegi preferenciális partnereivel kialakított uniós preferenciális rendelkezések előnyeit. Az EU-ban preferenciális elbánást igénylő uniós importőröknek azt is biztosítaniuk kell, hogy az átmeneti időszak lejárta után a harmadik országbeli exportőr képes legyen bizonyítani, hogy az áruk megfelelnek a preferenciális származásra vonatkozó követelményeknek. Meg kell jegyezni továbbá azt is, hogy ahhoz, hogy az áruk megőrizzék preferenciális származó státusukat, teljesíteniük kell majd az EU preferenciális kereskedelmi megállapodásaiban a közvetlen szállításra / a változtatás tilalmára vonatkozóan meghatározott rendelkezéseket, amennyiben az áruk az Egyesült Királyság területén áthaladnak vagy közbülső állomáson megállnak.

Emellett az Egyesült Királyságból az Európai Unió héaterületére behozott áruk után – az ugyanazon áruk Unión belüli értékesítésére vonatkozó adómérték alkalmazásával – hozzáadottérték-adót (héa) kell majd fizetni. Az Unióból az Egyesült Királyságba exportált áruk mentesülni fognak a héa alól, ha azokat az Egyesült Királyságba adják fel vagy szállítják el, ahogyan az az Európai Unión kívüli bármely más rendeltetési hely esetében is történné. Ilyen esetekben az exportált áruk értékesítőjének tudnia kell bizonyítani, hogy az áruk elhagyták az Unió területét.

A harmadik országokból az Unióba irányuló többi behozatalhoz hasonlóan a jövedéki termékekre (alkoholtartalmú italok, dohánytermékek stb.) az Unióba történő behozatal után jövedéki adót kell majd fizetni, és azt a termékek forgalomba hozatalakor kell majd megfizetni. A jövőben az Egyesült Királyságból érkező behozatalra dömpingellenes, kiegyenlítő vagy védintézkedések is vonatkozhatnak az Európai Unió piacvédelmi politikája keretében.

Tanács a vállalkozások és a tagállami közigazgatási szervek részére

A kereskedőknek ahhoz, hogy egy estleges jövőbeli EU–Egyesült Királyság megállapodás keretében preferenciális elbánásra legyenek jogosultak, tudniuk kell bizonyítani a kereskedelemben részt vevő áruk származó státusát. A származási követelményeket nem teljesítő áruk nem élvezhetik e preferenciális rendelkezések előnyeit.

Az uniós vállalkozásoknak arra is készen kell állniuk, hogy a jelenlegi uniós preferenciális partnerországokkal folytatott kereskedelemben minden egyesült királyságbeli tartalmat (alapanyagokat és folyamatokat) „nem származóként” kezeljenek annak biztosítása érdekében, hogy kivitelük az átmeneti időszak lejárta után minden esetben tovább élvezhesse az Unió szabadkereskedelmi megállapodásai által biztosított preferenciális elbánás előnyeit 13 . Az Unióval preferenciális rendelkezéseket fenntartó harmadik országokban létrejött árukba beépített és az Unióba importált egyesült királysági tartalom szintén „nem származónak” minősül. Az Egyesült Királyság a továbbiakban harmadik országnak fog minősülni a közvetlen szállításra / a változtatás tilalmára vonatkozó szabály alkalmazásában, és a vállalkozásoknak ennek megfelelően módosítaniuk kell logisztikájukat.

Emellett az uniós vállalkozásoknak meg kell ismerkedniük a vonatkozó héaeljárásokkal, és fel kell készülniük azok alkalmazására. Adott esetben megnövekedett adminisztratív kötelezettségekkel és lehetséges késedelemmel kell számolniuk. Mindez jelentős változásokat vonhat maga után a meglévő ellátási láncok és számviteli eljárások rendszerében.

Az uniós tagállamok közigazgatásainak fel kell készülniük az e változásokkal járó további terhekre, mind a személyzeti, mind a képzési oldalon, és fokozniuk kell – az elsősorban a kis- és középvállalkozásokat célzó – tudatosságnövelő tevékenységeiket.

A.3. Termékekre vonatkozó tanúsítványok és engedélyek, letelepedési követelmények, címkézés és jelölés

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság részt vesz az egységes piacon, az egységes árupiacot is ideértve. Az árukkal szabadon, ellenőrzési kötelezettség nélkül lehet kereskedni az Európai Unió és az Egyesült Királyság között annak az áruk forgalomba hozatalára vonatkozó egységes uniós szabályozási keretnek köszönhetően, amely harmonizált műszaki szabályokra, biztonsági és környezetvédelmi szabványokra, valamint kölcsönös elismerésre is kiterjed. E keret megfelelő működését az uniós intézmények és szervek – például az uniós ügynökségek – felügyelik.

2021. január 1-jétől az Unió és az Egyesült Királyság két különálló szabályozási és jogi teret alkot.

Ez azt jelenti, hogy az Unióból az Egyesült Királyságba exportált összes terméknek meg kell majd felelnie az egyesült királyságbeli szabályoknak és szabványoknak, és a behozatalra vonatkozó szabályozási megfelelőségi ellenőrzések és vizsgálatok hatálya alá fognak tartozni. Hasonlóképpen, az Egyesült Királyságból az Unióba importált összes terméknek meg kell majd felelnie az uniós szabályoknak és szabványoknak, és biztonsági, egészségügyi és más közpolitikai célokat szolgáló, behozatalra vonatkozó szabályozási megfelelőségi ellenőrzések és vizsgálatok hatálya alá fog tartozni.

Azok az uniós vállalkozások, amelyek jelenleg Egyesült Királyságból érkező termékeket forgalmaznak, az uniós piacon az általuk forgalomba hozott termékek exportőrévé vagy importőrévé válnak. Ez azt jelenti, hogy majd teljesíteniük kell az exportőrre vagy importőrre vonatkozó uniós szabályok szerinti kötelezettségeket.

A termékekre vonatkozó tanúsítványok és engedélyek tekintetében az Unió oldaláról:

·Az Egyesült Királyság hatóságai vagy az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező szervek által kiállított tanúsítványok vagy engedélyek a továbbiakban nem lesznek érvényesek a termékek uniós forgalomba hozatalára. Ez például azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság által kiadott típusjóváhagyással rendelkező gépjármű a továbbiakban nem hozható forgalomba az Unióban. Amennyiben az uniós jogszabályok uniós bejelentett szervezet általi tanúsítást írnak elő – például egyes orvostechnikai eszközök, gépek, egyéni védőeszközök vagy építési termékek esetében –, az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező szervezetek által tanúsított termékek a továbbiakban nem lesznek forgalomba hozhatók az Unióban.

·Amennyiben az uniós jogszabályok a termékek adatbázisba történő felvételét írják elő, ezt az uniós importőr vagy az egyesült királyságbeli gyártó meghatalmazott képviselője teheti meg 14 .

·Amennyiben az uniós jogszabályok bizonyos gazdasági szereplők vagy más természetes vagy jogi személyek (például harmadik országbeli gyártók meghatalmazott képviselői vagy a szabályozási megfelelőségért felelős személyek) számára az Unióban való letelepedést írják elő, az Egyesült Királyságban való letelepedést a továbbiakban nem fogják elismerni az Unióban. Ez azt jelenti, hogy a meghatalmazott képviselőt / felelős személyt az Egyesült Királyságból az Unióba kell áthelyezni, vagy az Európai Unióban letelepedett új meghatalmazott képviselőt / felelős személyt kell kinevezni.

·Az Unióban forgalomba hozott áruk Egyesült Királyságban letelepedett szervekre vagy személyekre utaló jelölései és címkézései a továbbiakban nem fognak megfelelni a címkézésre vonatkozó uniós követelményeknek.

Végezetül, ahogy minden más harmadik országgal, úgy az Egyesült Királysággal folyatott kereskedelemre is vonatkozni fognak az egyes áruk behozatalát / kivitelét 15 közpolitikai, például egészségvédelmi, biztonsági vagy környezetvédelmi okokból tiltó vagy korlátozó uniós szabályok.

Példák az ágazati megfelelésre

Vegyipari termékek

2021. január 1-jétől a vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására (REACH) 16 vonatkozó uniós szabályok már nem lesznek alkalmazandók az Egyesült Királyságban.

Az Egyesült Királyságban letelepedett gyártók általi regisztrációk a továbbiakban nem lesznek érvényesek az Európai Unióban. Ezeknek a jogalanyoknak biztosítaniuk kell, hogy anyagaikat egy európai uniós gyártó vagy importőr regisztrálja, vagy az anyag regisztrálójaként „egyedüli képviselőt” kell kinevezniük az Európai Unióban.

A továbbfelhasználóknak ellenőrizniük kell, hogy az általuk használt anyagokat az Európai Unióban letelepedett regisztráló regisztrálta-e. Amennyiben nem ez a helyzet, a továbbfelhasználóknak:

·megfelelően ki kell igazítaniuk az ellátási láncot (azaz alternatív szállítót kell megnevezniük),

·ellenőrizniük kell, hogy a velük kapcsolatban álló egyesült királyságbeli regisztráló tervez-e „egyedüli képviselőt” kinevezni az Európai Unióban, vagy

·importőri minőségben regisztrálniuk kell az anyagot.

Egészségügyi termékek (orvostechnikai eszközök és emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek)

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság kilép a gyógyszerekre és orvostechnikai eszközökre vonatkozó uniós szabályozási rendszerből.

Ennek eredményeként:

·valamennyi forgalombahozataliengedély-jogosultnak az Európai Unióban kell letelepednie,

·a vizsgálat és a gyártásitétel-felszabadítás helyének az Európai Unióban kell lennie,

·a farmakovigilanciáért és a gyártási tétel felszabadításáért (a vizsgálati gyógyszereket is ideértve) felelős képesített személyeknek az Európai Unióban kell letelepedniük,

·az Unióban engedélyezett klinikai vizsgálatokhoz az Európai Unióban letelepedett megbízóra vagy jogi képviselőre van szükség,

·a tájékoztatónak és a címkézésnek meg kell felelnie az uniós követelményeknek, ideértve a gyógyszereknek az Egyesült Királyságban megadott forgalombahozatali engedély feltételei szerinti társcímkézését is,

·az orvostechnikai eszközök tanúsítását az Európai Unióban letelepedett bejelentett szervezeteknek kell végezniük.

Tanács a vállalkozások és a tagállami közigazgatási szervek részére

Az Egyesült Királyságban árukat forgalomba hozó uniós vállalkozásoknak gondoskodniuk kell arról, hogy 2021. január 1-jétől megfeleljenek az Egyesült Királyság összes vonatkozó szabályának.

Jóllehet az engedélyezési és tanúsítási eljárások kapcsán az uniós vállalkozásoknak elvileg már 2019-ben előkészítő intézkedéseket kellett hozniuk, jóval 2021. január 1-je előtt gondoskodniuk kell a megfelelés ellenőrzéséről.

Az uniós tagállamok közigazgatásainak fokozniuk kell – az elsősorban a kis- és középvállalkozásokat célzó – tudatosságnövelő tevékenységeiket.

B.Szolgáltatáskereskedelem

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság részt vesz az EU egységes piacán, a szolgáltatások egységes piacát is ideértve. Ezért az egyesült királyságbeli vállalkozások élhetnek a szabad letelepedés nyújtotta előnyökkel és azzal a lehetőséggel, hogy bármely uniós tagállamban szolgáltatást nyújthatnak. Előnyükre szolgál a közös szabályozási és felügyeleti környezet, amely keretbe foglalja a nemzeti hatóságok által elfogadható lehetséges intézkedéseket. Ez a környezet azt is lehetővé teszi a szolgáltatók számára, hogy kihasználhassák a szakmai képesítések kölcsönös elismerésének fejlett rendszerét.

Emellett egyes uniós szinten szabályozott területeken a szolgáltatások határon átnyúló cseréje a származási országra vonatkozó megközelítés vagy a „passzportálás” koncepciójának előnyeit élvezi, ami azt jelenti, hogy a szabványok, a műszaki szabályok, valamint a szabályozási és felügyeleti keretek harmonizációjának köszönhetően az EU teljes egységes piacához hozzáférést biztosít egyetlen, valamely uniós tagállam által az uniós szabályok alapján kiállított engedély. Ezek az elvek biztosítják egyes szolgáltatások szabad mozgását az uniós országok között, például a pénzügyi, az audiovizuális vagy közlekedési területeken.

2021. január 1-jétől a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás uniós szerződések által biztosított szabadságát már nem élvezhetik az Európai Unióban működő egyesült királyságbeli magánszemélyek és vállalkozások, illetve az Egyesült Királyságban működő uniós magánszemélyek és vállalkozások.

Az Egyesült Királyság hatóságai által az uniós egységes piac keretei között kiadott engedélyek 2021. január 1-jétől már nem lesznek érvényesek az Unióban. Ez különösen fontos a pénzügyi szolgáltatások, az árufuvarozási és személyszállítási, az audiovizuális média- és az energetikai szolgáltatások területén.

Az uniós piachoz való hozzáférés érdekében az Egyesült Királyságban letelepedett egyesült királyságbeli szolgáltatóknak és szakembereknek bizonyítaniuk kell a megfelelést minden olyan szabály, eljárás és/vagy engedély tekintetében, amely feltételhez köti a külföldi állampolgárok és/vagy az Unión kívül letelepedett vállalatok által az Európai Unióban történő szolgáltatásnyújtást 17 . Ezeket a követelményeket az uniós jog vagy – gyakrabban – a nemzeti rendszerek állapíthatják meg, de azokhoz feltételül fognak szolgálni azok a kötelezettségvállalások, amelyeket az Európai Unió a Kereskedelmi Világszervezet szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezménye, valamint az Egyesült Királysággal való jövőbeli kapcsolatokról szóló megállapodás keretében tesz.

Hasonlóképpen, az Unióban letelepedett és az Egyesült Királyságban működő uniós szolgáltatóknak és szakembereknek bizonyítaniuk kell majd, hogy megfelelnek az Egyesült Királyság vonatkozó szabályainak.

B.1. Pénzügyi szolgáltatások

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság részt vesz az EU egységes piacán, a pénzügyi szolgáltatások egységes piacát is ideértve. Ezért jelenleg az Egyesült Királyságból pénzügyi szolgáltatások nyújthatók az EU-ba egyetlen, az adott pénzügyi szolgáltatási területre vonatkozóan az Egyesült Királyság hatóságai által kiadott engedély vagy „passzport” birtokában. Az uniós gazdasági szereplők a székhelyük szerinti tagállam által kiadott „passzport” alapján pénzügyi szolgáltatásokat nyújthatnak az Egyesült Királyságba és az Egyesült Királyságban.

2021. január 1-jétől megszűnik azon engedélyek alkalmazhatósága, amelyek birtokában az Egyesült Királyságból az EU egészében szolgáltatás nyújtható. Az Egyesült Királyságból az EU-ba pénzügyi szolgáltatást az érintett tagállam harmadik országokra vonatkozó megfelelő szabályai alapján lehet majd nyújtani. Az e szolgáltatásokat jelenleg igénybe vevő uniós vállalkozásoknak, bankoknak és befektetőknek tisztában kell lenniük ezzel a változással, és ennek megfelelően kell felkészülniük. Az Egyesült Királyságban tevékenységet folytató uniós pénzügyi szolgáltatóknak is fel kell készülniük az Egyesült Királyság valamennyi vonatkozó szabályának betartásával járó feladatra. 

Az egyes uniós jogi aktusok által létrehozott egyenértékűségi keretek értelmében az Európai Uniónak lehetősége van arra, hogy megkönnyítse az Unió és az Egyesült Királyság pénzügyi rendszerei közötti konkrét interakciókat azáltal, hogy elismeri az Egyesült Királyság vonatkozó szabályozási és felügyeleti rendszereinek egyenértékűségét a megfelelő uniós jogszabályokkal és követelményekkel. Ezen egyenértékűségi szabályok közül csak korlátozott számú teszi lehetővé azt, hogy harmadik országbeli vállalkozások uniós ügyfelek számára nyújtsanak szolgáltatásokat. Példaként említhető a központi értéktárak és a központi szerződő felek területe. 2021 közepén továbbfejlesztett egyenértékűségi keret lép életbe kifejezetten a befektetési vállalkozásokra vonatkozóan. A legtöbb területen, így a biztosítás, a kereskedelmi banki hitelezés vagy a betétgyűjtés területén az egyenértékűség nem teszi lehetővé a harmadik országbeli vállalkozások számára, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak az EU-ba, viszont prudenciális vagy jelentéstételi könnyítéseket biztosít az uniós vállalkozások számára.

Az uniós egyenértékűségi határozatok nem reprodukálják az egységes piac előnyeit az Egyesült Királyság számára, mivel az EU egységes piacának ökoszisztémájában foglalt kötelezettségek és biztosítékok már nem lesznek alkalmazandók az Egyesült Királyságban. Az egyenértékűségi határozatok bármikor egyoldalúan visszavonhatók, különösen akkor, ha a harmadik országbeli keretrendszerek eltérnek, és az egyenértékűség feltételei már nem teljesülnek.

Mivel az Unió egyenértékűségi keretrendszere egyoldalú, sem az egyenértékűségi értékelések, sem az egyenértékűség megadására vonatkozó esetleges határozatok nem képezik részét az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalásoknak. Az EU és az Egyesült Királyság piaca közötti jelenlegi összefonódás szükségessé teszi, hogy a Bizottság az egyenértékűség értékelése során különös figyelmet fordítson az EU-t a pénzügyi stabilitás, az átlátható piac, a piaci integritás, a befektetővédelem és az egyenlő versenyfeltételek területén érintő kockázatokra. Ezenkívül az Egyesült Királyság kormányának azon kinyilvánított szándéka, hogy az átmeneti időszak után el kíván térni a pénzügyi szolgáltatások területére vonatkozó uniós szabályozási és felügyeleti keretektől, megköveteli, hogy a Bizottság minden egyes területen előretekintő módon értékelje az Egyesült Királyság által biztosított egyenértékűséget.

A jövőbeli kapcsolatokról szóló politikai nyilatkozat 18 szerint mind az Európai Unió, mind az Egyesült Királyság törekedni fog arra, hogy 2020. június végéig lezárja a vonatkozó egyenértékűségi értékeléseit 19 . A Bizottság 28 egyenértékűségi területet felölelő kérdőíveket osztott meg az Egyesült Királysággal. Június végéig mindössze 4 kitöltött kérdőívet kapott vissza. Ez alapján a Bizottság nem tudta június végéig lezárni egyenértékűségi értékeléseit. A Bizottság a jelenleg kapott újabb válaszok alapján folytatni fogja az értékeléseket. Az értékelések az egyes területekre vonatkozóan egyenértékűségi határozatokhoz vagy az egyenértékűség hiányának megállapításához vezethetnek. A Bizottság az uniós érdekekre is kiterjedő átfogó értékelés alapján hoz majd határozatot.

A Bizottság számos területen nem kezdeményezett értékelést, vagy azért, mert már születtek egyenértékűségi határozatok 20 , vagy mert például az uniós jogi keret még nem teljes körű. Ez utóbbiak területén 21 a Bizottság rövid vagy középtávon nem fog egyenértékűségi határozatot elfogadni.

Az Európai Központi Bankkal, az Egységes Szanálási Testülettel és az európai felügyeleti hatóságokkal közösen végzett elemzés, valamint a pénzügyi szolgáltató cégek által tett előkészületek alapján a Bizottság mindössze egyetlen olyan területet azonosított, amely pénzügyi stabilitási kockázatokat jelenthet, ez pedig a származtatott ügyleteket elszámoló központi szerződő felek. Ezért rövid távon és a pénzügyi stabilitást fenyegető lehetséges kockázatok kezelése érdekében a Bizottság korlátozott időbeli hatályú egyenértékűségi határozat elfogadását mérlegeli ezen a területen az Egyesült Királyság számára.

Egy ilyen korlátozott időbeli hatályú határozat lehetővé tenné az uniós székhellyel rendelkező központi szerződő felek számára, hogy rövid és középtávon továbbfejlesszék a releváns ügyletek elszámolására vonatkozó kapacitásukat, az uniós klíringtagok számára pedig azt, hogy meghozzák és végrehajtsák a szükséges intézkedéseket, többek között csökkentve az egyesült királyságbeli piaci infrastruktúráknak való rendszerszintű kitettségüket.

Az Unió számára rendszerszintű jelentőséggel bíró elszámolási tevékenységek felügyeletének és szabályozásának javítása érdekében az EU jelenleg hajtja végre az EMIR 2.2 rendeletet. A Bizottság részéről jelenleg folyamatban van azon végrehajtási intézkedések elfogadása, amelyek meghatározzák a harmadik országbeli központi szerződő felek rendszerszintű kockázatának mértékét és az ilyen központi szerződő felek felügyeletének megerősítéséhez szükséges intézkedéseket, valamint az e kockázatok csökkentését célzó további intézkedések esetleges szükségességét.

Tanács a vállalkozások és a tagállami közigazgatási szervek részére

A biztosítóknak, bankoknak, befektetési vállalkozásoknak, kereskedési helyszíneknek és más pénzügyi szolgáltatóknak legkésőbb 2020. december 31-ig véglegesíteniük kell és végre kell hajtaniuk előkészítő intézkedéseiket annak érdekében, hogy készen álljanak a mindegyik forgatókönyv esetén bekövetkező változásokra, beleértve azokat az eseteket is, amikor területükre vonatkozóan az Európai Unió vagy az Egyesült Királyság nem hozott egyenértékűségi határozatot.

A jelenleg egyesült királyságbeli szolgáltatókra támaszkodó uniós vállalkozásoknak, bankoknak és befektetőknek mérlegelniük kell, hogy mindez hogyan befolyásolhatja működésüket, és minden szükséges intézkedést meg kell hozniuk az összes lehetséges forgatókönyvre való felkészülés érdekében. Az Egyesült Királyságban tevékenységet folytató uniós pénzügyi szolgáltatóknak is fel kell készülniük az Egyesült Királyság valamennyi vonatkozó szabályának betartásával járó feladatra. Az egyesült királyságbeli központi szerződő felek uniós klíringtagjainak és ügyfeleiknek tevékenyen fel kell készülniük az összes forgatókönyvre, többek között az egyesült királyságbeli piaci infrastruktúráknak való rendszerszintű kitettségük csökkentése révén.

Az uniós és nemzeti felügyeleteknek és szabályozóknak folytatniuk kell az érdekelt felekkel folytatott párbeszédet annak biztosítása érdekében, hogy 2020 végéig megtegyék a készenléthez szükséges valamennyi intézkedést.

B.2. Árufuvarozási és személyszállítási szolgáltatások

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság részt vesz az egységes piacon, az árufuvarozási és személyszállítási szolgáltatások egységes piacát is ideértve. Ezért jelenleg az Európai Unió egészében nyújtható vasúti szolgáltatás és légi szállítási szolgáltatás, illetve végezhető közúti árufuvarozási művelet egyetlen, egy tagállam által kiállított engedély alapján. Ez az Egyesült Királyságban működő uniós gazdasági szereplők számára is előnyökkel jár az átmeneti időszakban.

2021. január 1-jétől az egyesült királyságbeli vállalatok már nem fognak tudni az egységes piac részeként árufuvarozási és személyszállítási szolgáltatásokat nyújtani az Unióban. Az uniós és egyesült királyságbeli fuvarozók Európai Unió és Egyesült Királyság közötti szolgáltatásnyújtására vonatkozó lehetőségek és feltételek nagymértékben az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli, a közlekedés területét szabályozó kapcsolatokról folytatott tárgyalások eredményeitől függnek majd.

Azonban, akárhogy is lesz, 2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság által a vasúti társaságok számára kiadott engedélyek már nem lesznek érvényesek az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban a vasúti járművezetők számára kiadott tanúsítványok vagy engedélyek pedig már nem lesznek érvényesek az EU vasúti rendszerén közlekedő mozdonyok és vonatok üzemeltetésére.

Az Európai Unió vagy az Egyesült Királyság azon vasúti társaságainak, amelyek határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtanak az Egyesült Királyság és az Európai Unió között, meg kell felelniük mind az Európai Unióban, mind az Egyesült Királyságban alkalmazandó jogi követelményeknek. Ez vonatkozik a vasúti társaság engedélyére és biztonsági tanúsítványára, a járműengedélyekre és a személyzet (vasúti járművezetők) engedélyeire. Az érdekelt feleknek ezért gondoskodniuk kell arról, hogy az Európai Unióban érvényes engedélyekkel rendelkezzenek a határon átnyúló szolgáltatásoknak az Európai Unió területén található szakaszaira, továbbá az Egyesült Királyságban érvényes engedélyekkel rendelkezzenek a határon átnyúló szolgáltatásoknak az Egyesült Királyság területén található szakaszaira.

Akárhogy is lesz, 2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság engedélyező hatósága által utasok, postai küldemények és/vagy áruk kereskedelmi célú légi szállítására kiadott működési engedéllyel rendelkező légi fuvarozók már nem nyújthatnak légi közlekedési szolgáltatásokat az Európai Unión belül.

Az uniós légi fuvarozóknak és a légiközlekedés-biztonsági tanúsítványok birtokosainak biztosítaniuk kell és fenn kell tartaniuk az uniós követelményeknek való megfelelést, beleértve az üzleti tevékenység fő helyére és az uniós többségi tulajdonra és ellenőrzésre vonatkozó, a légitársaságokra vonatkozó követelményeket, valamint a légi közlekedés biztonságára vonatkozó uniós vívmányokat.

Végezetül, akárhogy is lesz, 2021. január 1-jétől az Egyesült Királyságban letelepedett közúti fuvarozók nem rendelkeznek többé közösségi engedéllyel. Ezért többé nem élvezhetik az ilyen engedély által az egységes piachoz biztosított automatikus hozzáférési jogokat, és főleg az uniós gazdasági szereplők azon jogát, hogy az Unión belül utazást bonyolítsanak és árukat szállítsanak.

Az uniós és az egyesült királyságbeli fuvarozók egymás piacaira vonatkozó hozzáférési jogai az EU és az Egyesült Királyság közötti tárgyalások eredményétől függenek. Megállapodás hiányában a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciájának (ECMT) mechanizmusa keretében már rendelkezésre álló korlátozott kvóták állnak majd rendelkezésre az uniós fuvarozók számára az Egyesült Királyságba irányuló utazások, az egyesült királyságbeli fuvarozók számára pedig az EU-ba irányuló utazások lebonyolítása céljára.

Tanács a vállalkozások és a tagállami közigazgatási szervek részére

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság között tevékenységet folytató valamennyi közlekedési vállalkozásnak 2021. január 1-jétől biztosítania kell az uniós, illetve az egyesült királyságbeli tanúsítási követelményeknek való megfelelést.

Az Unió és az Egyesült Királyság közötti légi és közúti közlekedésre vonatkozó hozzáférési jogok nagymértékben az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások eredményétől függenek.

Akárhogy is lesz, a fuvarozóknak változásokkal kell számolniuk az Egyesült Királyság és az EU közötti határátlépéshez szükséges alakiságok terén 22 . Az ágazatspecifikus közlekedési szabályokon túl az uniós tagállamok közigazgatásainak fokozniuk kell – az elsősorban a kis- és középvállalkozásokat célzó – tudatosságnövelő tevékenységeiket azzal kapcsolatban, hogy a határokra vonatkozó alakiságok a jövőben hogyan fogják érinteni a fuvarozókat és a logisztikai szolgáltatókat, valamint az utasokat és a határ menti ingázókat. Ez magában foglalja a személyekre vonatkozó határforgalom-ellenőrzést is, és annak eredményeként a beutazási és tartózkodási követelmények ellenőrzését, az útlevelek lebélyegzését, és adott esetben a vízumkötelezettségeket.

B.3. Audiovizuális szolgáltatások

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság részt vesz az audiovizuális szolgáltatások egységes piacán. Ezért jelenleg a származási ország elve alkalmazandó, amely szerint minden olyan szolgáltató, amely valamely tagállamban letelepedettnek minősül, és megfelel az adott tagállam nemzeti szabályozó hatósága szabályainak, élvezi a vétel szabadságára vonatkozó szabály előnyeit, és bármely más tagállamba is sugározhat tartalmat anélkül, hogy e másik tagállam jóváhagyását kellene kérnie.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyságban letelepedett vállalkozások már nem élvezhetik az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvben foglalt származási ország elvének előnyeit.

Ennek eredményeként az egyesült királyságbeli audiovizuális médiaszolgáltatóknak meg kell felelniük azon tagállam szabályainak, amelyben szolgáltatásaikat nyújtani kívánják.

Tanács a vállalkozások és a tagállami közigazgatási szervek részére

Az Egyesült Királyságban letelepedett, és az Európai Unióba szolgáltató audiovizuális médiaszolgáltatóknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsák a megfelelést minden egyes olyan nemzeti rendszernek, ahol szolgáltatást kívánnak nyújtani. Az Egyesült Királyságban szolgáltatást nyújtani kívánó uniós szolgáltatóknak be kell tartaniuk az egyesült királyságbeli szabályokat.

B.4. Szakmai képesítések kölcsönös elismerése

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság részt vesz az EU egységes piacán, a letelepedés szabadságát, a személyek szabad mozgását és a szolgáltatásnyújtás szabadságát is ideértve. Ezért jelenleg az Egyesült Királyság állampolgárai és az Egyesült Királyságban képesítéssel rendelkező uniós polgárok egy egyszerűsített – egyes esetekben automatikus – elismerési rendszer előnyeit élvezik más uniós országokban, amely lehetővé teszi a szakemberek, például az orvosok, ápolók, fogorvosok, gyógyszerészek, állatorvosok, ügyvédek, építészek vagy mérnökök számára, hogy az átmeneti időszakban az Európai Unión belül és az Egyesült Királyságban mozogjanak és szolgáltatásokat nyújtsanak.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyságra nem vonatkoznak a szakmai képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó uniós szabályok, és az uniós tagállamokban szerzett képesítések Egyesült Királyság általi elismerése az Egyesült Királyság jogának hatálya alá tartozik.

Az Egyesült Királyság állampolgárainak – függetlenül attól, hogy hol szerezték képesítésüket – és az Egyesült Királyságban képesítést szerzett uniós polgároknak az átmeneti időszak lejártától kezdve 23 el kell ismertetniük ezeket az adott tagállamban, az adott ország harmadik országbeli állampolgárokra és/vagy harmadik országbeli képesítésekre vonatkozó szabályai szerint.

Tanács a magánszemélyek, a vállalkozások és a tagállami közigazgatási szervek részére

Az érintett személyeknek 2021. január 1-je előtt el kell ismertetniük az egyesült királyságbeli képesítésüket az Európai Unióban az átmeneti időszak lejártára való felkészülés érdekében. A vállalkozások döntéseinek figyelembe kell venniük, hogy 2021 januárjától, az átmenet lejárta után, az érintett tagállamban az elismerésre az adott ország harmadik országbeli állampolgárokra és/vagy harmadik országbeli képesítésekre vonatkozó szabályai alapján kerül sor.

C.Energia

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság részt vesz az integrált uniós energiapiacon. Ezért az energiatermékeknek az EU és az Egyesült Királyság között villamosenergia- és gázrendszer-összekötőkön keresztül történő kereskedelme jelenleg erre a célra létrehozott uniós platformokon keresztül zajlik.

Bár 2021. január 1-jétől a villamosenergia- és gázrendszer-összekötők természetesen továbbra is használhatók, az Egyesült Királyság már nem fog részt venni az Unió erre a célra létrehozott platformjaiban. Ehelyett alternatív tartalékmegoldásokat fognak alkalmazni a Nagy-Britanniával rendszerösszekötőkön történő villamosenergia-kereskedelemhez 24 . Ezek várhatóan lehetővé teszik a villamosenergia-kereskedelem folytatását, bár nem ugyanolyan hatékonysággal, mint jelenleg az egységes piacon belül.

Tanács a vállalkozások és a tagállami közigazgatási szervek részére

A vállalkozásoknak és a tagállami közigazgatási szerveknek figyelembe kell venniük, hogy 2021 januárjától a villamosenergia-rendszerösszekötőkön történő kereskedelem Nagy-Britanniával nem uniós platformokon keresztül fog zajlani, és harmadik országbeli energiaáramlássá fog válni. Az érdekelt feleknek fontolóra kell venniük az új szabályozási környezethez való alkalmazkodáshoz szükséges intézkedéseket.

D.Utazás és turizmus

Személyellenőrzések 25

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság állampolgárait uniós polgárként kezelik. Ezért az Egyesült Királyság állampolgárai jelenleg élvezik a mozgás szabadságát az Európai Unióba és a schengeni térségbe való belépéskor.

2021. január 1-jétől az Európai Unióba és a schengeni térségbe utazó egyesült királysági állampolgárokat harmadik országbeli állampolgárokként fogják kezelni, és ezért a schengeni térség határán alapos ellenőrzésnek fogják alávetni őket. Ez azt jelenti, hogy az uniós tagállamok területén tervezett tartózkodás időtartama bármely 180 napos időszakban nem haladhatja meg a 90 napot, és az Egyesült Királyság állampolgárainak meg kell felelniük a harmadik országok állampolgáraira vonatkozó beutazási feltételeknek. Nem használhatják többé a szabad mozgás jogával rendelkező személyek számára fenntartott EU/EGT/CH sávokat sem a határátlépéskor.

Vízumkötelezettségek

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság állampolgárait uniós polgárként kezelik. Ezért az Európai Unióban, különösen a schengeni határok átlépésekor, nem vonatkoznak rájuk vízumkötelezettségek.

Az EU felkészültséggel kapcsolatos közelmúltbeli jogalkotási intézkedései biztosították, hogy 2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság állampolgárai továbbra is mentesüljenek a vízumkötelezettség alól az Európai Unió külső határainak rövid távú (bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napos) tartózkodás céljából történő átlépésekor. Ez a vízummentesség nem biztosítja a munkavállaláshoz való jogot az Unióban, és a harmadik országokra vonatkozó kölcsönösségi mechanizmus hatálya alá tartozik, azaz felfüggeszthető, ha az uniós polgárok elveszítenék a vízummentes belépés lehetőségét az Egyesült Királyságba rövid távú tartózkodás céljából.

A vízumszabályok az Egyesült Királyságban tartózkodó egyes harmadik országbeli állampolgárok esetében is változnak, amikor azok az Unióba utaznak. Például 2021. január 1-jétől az Egyesült Királyságban való tartózkodásra jogosító okmányok már nem fogják mentesíteni a birtokost a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alól az Unióban, és az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező tanulók az iskolai kirándulások során már nem utazhatnak be automatikusan vízummentesen az Unióba.

Háziállattal való utazás

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező háziállat-tulajdonosok használhatják a „kedvtelésből tartott állatok uniós útlevelét” abból a célból, hogy megkönnyítsék a háziállatukkal való utazást az Európai Unióban.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező háziállat-tulajdonos számára kiadott „kedvtelésből tartott állatok uniós útlevele” nem minősül érvényes okmánynak, az Egyesült Királyságból az uniós tagállamok bármelyikébe háziállatokkal együtt történő utazáshoz. A jövőben az Egyesült Királyságból utazókat kísérő hobbiállatokra vonatkozó követelményeket az Unió fogja meghatározni.

Vezetői engedélyek

Az átmeneti időszak alatt a vezetői engedélyek elismerésére vonatkozó uniós jog alkalmazandó az egész Európai Unióban. Ezért jelenleg az Egyesült Királyságban kiállított vezetői engedéllyel rendelkezők továbbra is egyéb okmányok nélkül vezethetnek az EU-ban.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyság által kiállított vezetői engedélyek nem részesülnek az uniós jog szerinti kölcsönös elismerésben. Az Egyesült Királyság által kiállított vezetői engedélyek elismerését tagállami szinten fogják szabályozni. Azokban a tagállamokban, amelyek csatlakoztak a közúti közlekedésről szóló 1949. évi genfi egyezményhez, ez az egyezmény lesz alkalmazandó. További információkért az adott tagállam illetékes hatóságához kell fordulni.

Barangolás

Az átmeneti időszak alatt a barangolásra vonatkozó uniós jog alkalmazandó az Egyesült Királyságra nézve. Ezért jelenleg a többletdíjak nélküli barangolást biztosító rendelet alkalmazandó az Egyesült Királysággal szemben és az Egyesült Királyságban.

2021. január 1-jétől az uniós jog már nem biztosítja az Egyesült Királyság fogyasztói számára a hozzáférést a belföldi díjszabás szerinti barangoláshoz az Európai Unióban; és nem garantálható ugyanez továbbá az Egyesült Királyságba utazó uniós fogyasztók számára sem.

Így mind az egyesült királyságbeli, mind az uniós mobilszolgáltatók többletdíjat vethetnek ki a barangolást végző ügyfelekre.

Utasjogok

Az átmeneti időszakban a légi-, vasúti-, autóbusz-, távolsági autóbusz- és hajóutasok jogairól, valamint a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű utasoknak nyújtott segítségről szóló uniós jogszabályok továbbra is alkalmazandók az Egyesült Királyságból valamely uniós tagállamba induló utasokra, függetlenül attól, hogy a személyszállító egyesült királyságbeli vagy uniós személyszállító-e.

2021. január 1-jétől az EU és az Egyesült Királyság között utazó utasok védelmének szintje módosul. A közlekedési módtól függően előfordulhat, hogy az utasokat többé nem védik az uniós utasjogok, amikor az Egyesült Királyságba vagy az Egyesült Királyságból utaznak.

Tanács a magánszemélyek, a vállalkozások és a tagállami közigazgatási szervek részére

Az utazóknak az Egyesült Királyságba irányuló és onnan kiinduló utazásaik során figyelembe kell venniük a határforgalom-ellenőrzéssel, a vízumkötelezettségekkel, a kedvtelésből tartott állatok útlevelével, a vezetői engedélyekkel és a barangolási díjakkal kapcsolatos változásokat.

Az utazási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak tájékozódniuk kell a változásokról, és lehetséges, hogy ennek megfelelően kell alakítaniuk az eljárásokat.

A nemzeti hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy elegendő személyzet álljon rendelkezésre a határátkelőhelyeken, és szükség esetén ki kell igazítaniuk az infrastruktúrát. Arról is gondoskodniuk kell, hogy az utasokat és az utazókat megfelelően tájékoztassák a jogaikban és kötelezettségeikben bekövetkező változásokról.

E.Mobilitás és a társadalombiztosítási rendszerek koordinációja

Az átmeneti időszak során az egyesült királysági állampolgárok továbbra is élvezik a személyek Unión belüli szabad mozgásának előnyeit. Az uniós polgárok továbbra is élhetnek a szabad mozgáshoz való jogukkal annak érdekében, hogy az Egyesült Királyságba menjenek és ott dolgozzanak, tanuljanak, vállalkozást indítsanak vagy éljenek. A szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó valamennyi uniós szabály – a kilépésről rendelkező megállapodás értelmében – alkalmazandó és az átmeneti időszak lejárta után továbbra is alkalmazandó lesz azokra a személyekre, akik az átmeneti időszak lejárta előtt az Egyesült Királyságot és az Európai Uniót érintő, határokon átnyúló helyzetben voltak. A kilépésről rendelkező megállapodás védi továbbá az átmeneti időszak lejártakor az Egyesült Királyságban jogszerűen tartózkodó uniós polgárok, valamint a valamely uniós tagállamban jogszerűen tartózkodó egyesült királysági állampolgárok, továbbá ezek családtagjainak tartózkodási és munkavállalási jogait 26 . 

2021. január 1-jétől megszűnik az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti szabad mozgás. Ez hatással lesz a mobilitás könnyűségére minden olyan uniós polgár számára, aki nem kedvezményezettje a kilépésről rendelkező megállapodásnak, és aki hosszabb ideig kíván az Egyesült Királyságban tartózkodni, legyen szó diákokról, munkavállalókról, nyugdíjasokról vagy családtagjaikról. Az Egyesült Királyságba irányuló valamennyi mozgásukra az Egyesült Királyság idegenrendészeti jogszabályai lesznek az irányadók. Azoknak az egyesült királyságbeli vállalatoknak, amelyek uniós polgárokat kívánnak toborozni, olyan egyesült királyságbeli szabályokat kell követniük, amelyek jelenleg nem alkalmazandók az uniós rendszerben. A kilépésről rendelkező megállapodás kedvezményezettjei közé nem tartozó egyesült királysági állampolgároknak az EU-ba történő minden mozgását az uniós és a tagállami migrációs szabályok fogják szabályozni. Az egyesült királysági állampolgárokat toborozni kívánó uniós vállalatoknak követniük kell az Unió és tagállamaik harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó szabályait.

Azon uniós polgárok esetében, akik az új egyesült királyságbeli rendszer keretében a mobilitás valamilyen formáját fogják gyakorolni, megszűnik a szociális biztonsági rendszereknek az uniós rendeletek által előirányzott jelenlegi koordinációja. Ugyanez fog vonatkozni az egyesült királysági állampolgárokra is az EU-ban, kivéve, ha a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó külön uniós szabályok vonatkoznak rájuk. Nem lesz ugyanaz a kiterjedt, határokon átnyúló társadalombiztosítási védelem, mint a jelenlegi uniós szabályok alapján, mivel az uniós szabályok már nem lesznek alkalmazandók. Még az Egyesült Királysággal kötendő jövőbeli partnerségi megállapodás alapján is esetleg csak bizonyos társadalombiztosítási jogosultságok biztosíthatók. Az alkalmazandó pontos feltételek az Európai Unió és az Egyesült Királyság között a jövőbeli partnerségről – például az egészségügyi költségekről vagy a nyugdíjjogosultságokról – folytatott tárgyalások eredményétől függenek majd.

F.Társasági jog és polgári jog

F.1. Az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalatok

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság részt vesz az egységes piacon, ami a letelepedés alapvető szabadságát is magában foglalja. Ezért jelenleg előfordulhat, hogy egy vállalatot az Egyesült Királyságban jegyeznek be, miközben központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye valamely uniós tagállamban van.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyságban bejegyzett társaságok harmadik országbeli társaságok lesznek, így az EUMSZ 54. cikke értelmében a tagállamok nem ismerik el azokat automatikusan. Elismerésük a harmadik országban bejegyzett vállalatok elismerésére vonatkozó nemzeti jogtól függ majd.

Az Egyesült Királyságban bejegyzett társaságoknak az uniós tagállamokban működő fióktelepei harmadik országbeli társaságok fióktelepeinek minősülnek majd. Az egyesült királyságbeli vállalatok Unióban található leányvállalatai elvben uniós vállalatok, és továbbra is valamennyi vonatkozó uniós és nemzeti jogszabály hatálya alá tartoznak.

Tanács a vállalkozások és a tagállami közigazgatási szervek részére

Amennyiben az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalatok uniós vállalatokká kívánnak válni, minden szükséges lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy egy uniós tagállamban legyenek bejegyezve.

F.2. A joghatóság szerződéses megválasztása

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság részt vesz az Európai Polgári Igazságügyi Térség egyes elemeiben 27 . Ezért jelenleg egy egyesült királyságbeli bíróság által polgári és kereskedelmi ügyekben hozott ítéletek gyorsan végrehajthatók az Európai Unióban. A gyakorlatban a kereskedelmi szerződések gyakran megalapozzák az Egyesült Királyság joghatóságát a jogviták tekintetében.

2021. január 1-jétől nem lesznek alkalmazandók azok az uniós szabályok, amelyek az átmeneti időszak alatt megkönnyítik az ítéletek határokon átnyúló elismerését és végrehajtását az EU-ban és az Egyesült Királyságban 28 . Amennyiben az Egyesült Királyság az átmeneti időszak lejárta után saját jogán csatlakozik a joghatósági megállapodásokról szóló 2005. évi Hágai Egyezményhez, ez az egyezmény csak az azt követően kötött kizárólagos joghatósági megállapodásokban kijelölt bíróságok által hozott határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozik, hogy az Egyesült Királyság az említett egyezmény részes felévé vált. Így jelenleg az Egyesült Királyságban hozott határozatok elismerésére és végrehajtására annak az államnak a nemzeti joga az irányadó, amelyikben az elismerést/végrehajtást kérik.

Tanács a vállalkozások és a tagállami közigazgatási szervek részére

Azt tanácsoljuk a vállalkozásoknak, hogy amikor a nemzetközi joghatóság szerződéses választását mérlegelik, vegyék figyelembe ezt a helyzetet.

A vállalkozásoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy egy egyesült királyságbeli bíróság által hozott ítéletek a mai helyzethez képest a későbbiekben nem lesznek gyorsan végrehajthatók az Európai Unióban.

G.Egyéb szempontok: Adatokkal kapcsolatos, digitális és szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

G.1. Szellemi tulajdon

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság részt vesz az uniós egységes piacon. Ezért jelenleg egy szellemi tulajdonjog – mint az uniós védjegy – jogosultja nem hivatkozhat ilyen védjegyre az Egyesült Királyságból az Unióba történő áruszállítással szemben, amennyiben az árukat e védjegy alatt a jogosult által vagy az ő hozzájárulásával került forgalomba az Egyesült Királyság piacán (a szellemi tulajdonjog által biztosított jogok „kimerülésének elve”), és fordítva.

2021. január 1-jétől az európai uniós kereskedők már nem hivatkozhatnak a jogtulajdonosokkal szembeni jogkimerülésre, amikor az Egyesült Királyságból szereznek be termékeket.

Tanács a vállalkozások és a tagállami közigazgatási szervek részére

Az Egyesült Királyságból párhuzamos kereskedelmet folytató vállalkozásoknak felül kell vizsgálniuk üzleti megállapodásaikat.

Ezenkívül 2021. január 1-jétől a kilépésről rendelkező megállapodás értelmében a meglévő uniós egységes szellemitulajdon-jogok (uniós védjegyek, közösségi formatervezési minták, közösségi növényfajta-oltalmak és földrajzi árujelzők) továbbra is védelmet élveznek, az új uniós egységes jogok területi hatálya pedig korlátozott lesz, mivel hatályuk nem fog kiterjedni az Egyesült Királyságra 29 . 

Tanács a vállalkozások és a tagállami közigazgatási szervek részére

Az érdekelt feleknek adott esetben meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsák a jövőbeli szellemitulajdon-jogok védelmét az Egyesült Királyságban.

G.2. Adattovábbítás és -védelem

Az átmeneti időszakban az Egyesült Királyságra nézve kötelezőek az uniós adatvédelmi jogszabályok. Ezért jelenleg a személyes adatok korlátozás nélkül továbbíthatók az Európai Unióból az Egyesült Királyságba.

2021. január 1-jétől folytatódhat a személyes adatok továbbítása az Egyesült Királyságba, de meg kell felelnie a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó, az EU általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) 30 vagy a bűnüldözési irányelvben meghatározott különös uniós szabályoknak és biztosítékoknak 31 . 

Konkrétan az általános adatvédelmi rendelet V. fejezete számos eszközről rendelkezik, biztosítva, hogy a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása ne veszélyeztesse a természetes személyek számára az Unióban biztosított védelem szintjét. Ezen eszközök magukba foglalják azt, hogy az Európai Unió egyoldalú „megfelelőségi” határozatot fogadhat el az általános adatvédelmi rendelet 45. cikke alapján, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a harmadik ország megfelelő szintű adatvédelmet biztosít.

Amint azt a politikai nyilatkozat 32 is hangsúlyozza, az EU minden tőle telhetőt meg fog tenni annak érdekében, hogy 2020 végéig lezárja az Egyesült Királyság szabályozási rendszerének vizsgálatát annak érdekében, hogy adott esetben határozatot fogadhasson el, amennyiben az Egyesült Királyság teljesíti az alkalmazandó feltételeket. A Bizottság jelenleg végzi ezt a vizsgálatot, és számos technikai egyeztetésre került sor az Egyesült Királysággal, az eljáráshoz történő információgyűjtés érdekében. Az Egyesült Királyság adatvédelmi törvénye 2024 végéig biztosítja a megfelelőséget az uniós tagállamok számára, és az említett időpontig felül kell azt vizsgálni.

Tanács a vállalkozások és a tagállami közigazgatási szervek részére

A vállalkozásoknak és a közigazgatási szerveknek meg kell tenniük a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy a személyes adatok Egyesült Királyság részére történő bármely továbbítása megfeleljen az uniós adatvédelmi jognak, függetlenül attól a forgatókönyvtől, hogy az Egyesült Királyság tekintetében uniós megfelelőségi határozatot hoznak. A megfelelés az általános adatvédelmi rendeletben előírt megfelelő biztosítékok – többek között kötelező erejű vállalati szabályok – megléte vagy konkrét derogációk révén érhető el.

G.3. .eu doménnév

Az átmeneti időszak alatt az .eu felső szintű doménnévre vonatkozó uniós jog alkalmazandó az Egyesült Királyságra nézve. Az Egyesült Királyságban letelepedett vállalkozások, valamint az Egyesült Királyság állampolgárai és lakosai továbbra is jogosultak .eu doménnevek bejegyeztetésére és birtoklására.

2021. január 1-jétől azok a vállalkozások, amelyek az Egyesült Királyságban letelepedtek, de az EU-ban nem, valamint az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező nem uniós polgárok többé nem lesznek jogosultak .eu doménnevek bejegyeztetésére és birtoklására.

Ha ezek a személyek nem tudják igazolni, hogy továbbra is jogosultak .eu doménnévvel rendelkezni, doménnevüket az átmeneti időszak lejártát követően visszavonják 33 . Az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok azonban az átmeneti időszak lejártát követően is rendelkezhetnek .eu doménnévvel vagy regisztrálhatnak újakat.

H.Az Európai Unió nemzetközi megállapodásai

Az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyságot továbbra is kötik az Unió által kötött nemzetközi megállapodások. Az Európai Unió továbbá tájékoztatta nemzetközi partnereit, hogy az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyság e nemzetközi megállapodások alkalmazásában az Európai Unió tagállamaként kezelendő.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyságra a továbbiakban nem vonatkoznak majd azok a megállapodások, melyeket az Unió, az Unió nevében eljáró tagállamok, illetve az Unió és a tagállamok együttesen kötöttek. A kilépésről rendelkező megállapodás aláírását követően az Európai Unió szóbeli jegyzékben 34 értesítette nemzetközi partnereit az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésének következményeiről.

Ennek következtében az Egyesült Királyság – ideértve az Egyesült Királyság állampolgárait és gazdasági szereplőit is – a továbbiakban nem részesülhet az Unió több száz nemzetközi megállapodásából, például szabadkereskedelmi megállapodásokból, kölcsönös elismerési egyezményekből, állategészségügyi megállapodásokból, illetve a légi közlekedés vagy a légi közlekedés biztonsága területén kötött kétoldalú megállapodásokból származó előnyökből. Az Unióban letelepedett vállalkozások természetesen továbbra is élvezni fogják az Unió meglévő nemzetközi megállapodásainak előnyeit.

Ez nem érinti az Egyesült Királyság azon multilaterális megállapodásokkal kapcsolatos jogállását, amelyeknek az Egyesült Királyság saját jogán részes fele. Például az Egyesült Királyság saját jogon továbbra is a Kereskedelmi Világszervezet tagja marad, és a Kereskedelmi Világszervezet vonatkozó megállapodásainak hatálya alá fog tartozni, különösen az áruk és szolgáltatások kereskedelmével vagy a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos engedmények és kötelezettségvállalások tekintetében.


III. Felkészülés mindegyik forgatókönyvre

Ezen közlemény II. részében ismertetett változások mindenképp bekövetkeznek, függetlenül attól, hogy 2020. december 31-ig létrejön-e egy új ambiciózus partnerségről szóló megállapodás az Európai Unió és az Egyesült Királyság között.

Mindazonáltal egyértelmű, hogy ha nem sikerül megállapodásra jutni, az a II. részben vázolt zavaroknál messzebbre mutató fennakadásokhoz vezetne. Megállapodás hiányában mindkét fél legnagyobb kedvezményes vámtarifái vonatkoznának a másik fél exportjára; vagyis az Egyesült Királyságból az Unióba behozott áruk az EU közös vámtarifája alá tartoznának, míg az Unióból az Egyesült Királyságba behozott árukra az Egyesült Királyság vámtarifái vonatkoznának 35 . 

E közlemény nem kívánja megelőlegezni az Európai Unió és az Egyesült Királyság között folyamatban lévő tárgyalások kimenetelét. E tekintetben elsősorban olyan kérdésekre összpontosít, amelyekről jelenleg nem folynak tárgyalások. A Bizottság elismeri, hogy ez jelentős bizonytalanságot eredményez a közigazgatási szervek, a polgárok, a vállalkozások és más érdekelt felek számára a gazdaság és a társadalom egészében. E bizonytalanság egyik példája az, hogy mi lesz 2021 januárjától az Egyesült Királyságnak az Erasmus+ és az Európai horizont programokban való lehetséges részvételével. Csak a folyamatban lévő tárgyalások eredménye szüntetheti meg ezt a bizonytalanságot.

Jelentős következményekkel járna, ha 2020. december 31-ig nem sikerülne megállapodni egy új partnerségről. Mindazonáltal a Bizottság megjegyzi, hogy a jövőbeli kapcsolatokra vonatkozó megállapodás nélküli forgatókönyv eltérne attól a megállapodás nélküli brexit forgatókönyvtől, amellyel az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséről folytatott tárgyalások során kellett számolni, és ennek több oka is van:

1.Először is, a kilépésről rendelkező megállapodás jogbiztonságot nyújt számos olyan fontos területen, ahol az Egyesült Királyság Unióból való kilépése bizonytalanságot eredményezett. Ez magában foglalja a polgárok jogainak védelmét, a pénzügyi elszámolást, jogilag működőképes megoldás kialakítását az Ír-szigeten az ellenőrzött határ létrejöttének elkerülésére, az uniós egységes szellemitulajdon-jogok (ideértve a meglévő földrajzi árujelzőket is) körének folytatólagos védelmét, valamint az EU és az Egyesült Királyság között folyamatban lévő valamennyi eljárás rendezett lezárására vonatkozó rendelkezéseket (lásd a szövegdobozt).

2.Másodszor, a kilépésről rendelkező megállapodásban meghatározott átmeneti időszak további, bár korlátozott időt biztosít az érdekelt felek számára, hogy felkészüljenek bármely forgatókönyvre, ideértve azt is, ha 2021. január 1-jéig nem születik megállapodás a jövőbeli partnerségről.

3.Harmadszor, az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésével kapcsolatos bármely forgatókönyvre való felkészülés érdekében 2019-ben elfogadott korlátozott számú uniós jogalkotási intézkedés az átmeneti időszak végén hatályban marad vagy alkalmazandóvá válik. Ezek közé tartozik például az Egyesült Királyság olyan harmadik országként való minősítése, amelynek állampolgárai mentesülnek a rövid távú tartózkodáshoz szükséges vízumkötelezettség alól, valamint az EU WTO-vámkontingenseinek az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti arányos felosztása.  

A fentiek figyelembevételével a Bizottság továbbra is szorosan nyomon követi a helyzetet, és minden esetben törekedni fog az Európai Unió, annak polgárai és gazdasága érdekeinek védelmére.

SZÖVEGDOBOZ: A kilépésről rendelkező megállapodás az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvvel együtt

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti, a kilépésről rendelkező megállapodás 2020. február 1-jén lépett hatályba.

Részletes rendelkezéseket tartalmaz az Egyesült Királyság Európai Unióból, annak egységes piacából és a vámunióból való kilépése hatásának korlátozására, különösen az alábbi területeken:

A polgárok jogai: A kilépésről rendelkező megállapodás védi az átmeneti időszak lejártakor az uniós jog alapján az Egyesült Királyságban jogszerűen tartózkodó uniós polgárok, valamint az uniós jog alapján ugyanabban az időpontban valamely uniós tagállamban jogszerűen tartózkodó egyesült királysági állampolgárok és családtagjaik ahhoz való jogát, hogy továbbra is a fogadó államban éljenek, tanuljanak és dolgozzanak 36 .

Pénzügyi elszámolás: A kilépésről rendelkező megállapodás szerint az Egyesült Királyság és az Európai Unió teljesíteni fog minden olyan pénzügyi kötelezettségvállalást, amelyet az Egyesült Királyság európai uniós tagsága idején vállaltak, ideértve azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyek tényleges kiadásként 2020 után merülnek fel 37 . 

Jegyzőkönyv Írországról és Észak-Írországról: Az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv az átmeneti időszak végén válik alkalmazandóvá, és olyan stabil megoldást jelent, amely a jövőbeli partnerségről szóló megállapodás mellett továbbra is alkalmazandó marad, feltéve, hogy az Észak-írországi Nemzetgyűlés a jövőben egyetértését adja annak további alkalmazásához.

Ez olyan, jogilag működőképes megoldást nyújt, amelynek révén elkerülhető az ellenőrzött határ létesítése az Ír-szigeten, amely megvédi az Ír-sziget gazdasági egységét és a nagypénteki (belfasti) megállapodást annak minden vonatkozásában, valamint biztosítja az EU egységes piacának és az Egyesült Királyság belső piacának integritását.

Ezen jegyzőkönyvnek megfelelően Észak-Írország továbbra is igazodik néhány uniós szabályhoz, köztük az árukra vonatkozókhoz, és az Uniós Vámkódex, a héa- és a jövedékiadó-szabályok az Észak-Írországba érkező illetve onnan induló valamennyi árura alkalmazandók. Ezzel elkerülhetők a vámellenőrzések és -vizsgálatok az Ír-szigeten.

Az állat- és növényegészségügyi („SPS”) követelmények betartásának biztosítása érdekében ellenőrzésekre és vizsgálatokra kerül sor az Észak-Írországba az Egyesült Királyság többi részéből érkező áruk, például az élelmiszertermékek és az élő állatok esetében. Az Észak-Írországba belépő vagy azt elhagyó valamennyi árunak teljes mértékben meg kell felelnie a vonatkozó uniós szabályoknak és szabványoknak.

Az Észak-Írországba érkező árukra vonatkozóan uniós vámot kell fizetni, kivéve, ha a vegyes bizottság felállít egy feltételkeretet, amely alapján nem áll fenn annak a kockázata, hogy ezek az áruk bekerülnek az uniós egységes piacra. Egy ilyen keret alapján nem kell vámot fizetni, ha bizonyíthatóan nem áll fenn annak kockázata, hogy az Egyesült Királyság többi részéből Észak-Írországba érkező áruk bekerülnek az EU egységes piacára.

Az EU-n kívülről Észak-Írországba importált vagy Észak-Írországból exportált árukra az uniós vámalakiságok és -eljárások vonatkoznak.

Az uniós héa- és jövedékiadó-szabályok az Egyesült Királyság többi részéből Észak-Írországba belépő (vagy onnan kilépő) árukra vonatkoznak.

A kilépéssel kapcsolatos kérdések: A kilépésről rendelkező megállapodás a kilépés időpontjában folyamatban lévő ügyek tekintetében is biztosítja a meglévő rendszerek rendezett felszámolását:

·lehetővé teszi, hogy az átmeneti időszak lejárta előtt forgalomba hozott áruk az Unió vagy az Egyesült Királyság piacán a végfelhasználóhoz történő eljutásig tovább forgalmazhatók legyenek anélkül, hogy újbóli tanúsításra, újracímkézésre vagy termékmódosításra lenne szükség,

·rendelkezik a folyamatban lévő Unión belüli áruszállítások, folyamatban lévő vámeljárások, valamint héa- és a jövedéki adó ügyek kezelésére és befejezésére szolgáló folyamatokról,

·védi a meglévő egységes szellemitulajdon-jogokat, ideértve az uniós földrajzi jelzések meglévő körét is,

·lezárja az átmeneti időszak végén folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokat, és garantálja az uniós jog szerinti eljárások által érintettek jogait,

·rendelkezéseket tartalmaz a büntetőügyekben folyamatban lévő rendőrségi és igazságügyi együttműködés befejezésére,

·rendelkezik a közigazgatási és bírósági eljárások (pl. állami támogatási és kötelezettségszegési ügyek) lezárásáról,

·foglalkozik az átmeneti időszak lejárta előtt kicserélt adatok és információk felhasználásával, és biztosítja, hogy az átmeneti időszak lejárta előtt továbbított adatok továbbra is védelemben részesüljenek az uniós jogban előírt elvek és rendelkezések értelmében,

·előírja, hogy az átmeneti időszak lejártakor az Egyesült Királyságot le kell választani az uniós jog alapján létrehozott hálózatokról, információs rendszerekről és adatbázisokról, különösen azokról a hálózatokról, amelyek csak az uniós tagállamok vagy a schengeni társult országok számára hozzáférhetők,

·foglalkozik a kereskedelmi ügyekben folyamatban lévő igazságügyi együttműködéssel annak biztosítása érdekében, hogy a bírósági ítéletekre hivatkozni lehessen,

·foglalkozik az Egyesült Királyság Euratomból való kilépésével kapcsolatos valamennyi kérdéssel.

A kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtása tekintetében létrejött a vegyes bizottság, amely a kilépésről rendelkező megállapodás alkalmazását felügyeli. Ennek társelnöki tisztét Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke és Michael Gove, a Lancasteri Hercegség brit kancellárja tölti be, és eddig két alkalommal, 2020. március 30-án és június 12-én ülésezett (telekonferencia útján). A Gibraltárral, a polgári jogokkal, a pénzügyi rendelkezésekkel, a ciprusi felségterületekkel és az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvvel foglalkozó szakbizottságok megkezdték munkájukat.IV.Következtetés: A készenlét kulcsfontosságú

Az Európai Unió mindent megtesz, hogy egy ambiciózus jövőbeli megállapodás szülessen az Egyesült Királysággal.

Azonban ez a közlemény rávilágít, hogy még a legnagyratörőbb jövőbeli partnerség esetén is – amely az Európai Uniónak az Egyesült Királysággal való új partnerségre vonatkozó, 2020. február 25-én elfogadott tárgyalási irányelvein 38 , valamint az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti új partnerségről szóló megállapodás 2020. március 17-én közzétett szövegtervezetén 39 alapszik, 2021. január 1-jétől messzemenő és automatikus változások és következmények várnak a polgárokra, a fogyasztókra, a vállalkozásokra, a közigazgatási szervekre, a befektetőkre, a diákokra és a kutatókra.

Ezek a változások – a folyamatban lévő tárgyalások eredményétől függetlenül – elkerülhetetlenek az Egyesült Királyság azon döntése miatt, hogy kilép az Európai Unióból, az egységes piacról és a vámunióból. A személyek, áruk és szolgáltatások uniós jog által biztosított szabad mozgása az átmeneti időszak lejártakor megszűnik. Ennek sokrétű hatásai lesznek különösen az áruk és szolgáltatások határokon átnyúló kereskedelmére, valamint a személyek mobilitására.

A Bizottság ezért felszólítja az összes közigazgatási szervet, polgárt, vállalkozást és más érdekelt felet, hogy gondoskodjon arról, hogy készen álljon ezekre az elkerülhetetlen változásokra. Ha nem kerül sor ilyen előkészítő intézkedésekre, az az átmeneti időszak lejártakor növelni fogja működéseikre irányuló negatív hatást és költségeket.

Végső soron a vállalkozások és más érdekelt felek feladata, hogy elvégezzék saját kockázatértékelésüket és végrehajtsák saját készenléti intézkedésekeiket egyéni helyzetükre tekintettel, de senkinek nem szabad alábecsülnie a 2021. január 1-jétől jelentkező logisztikai kihívásokat, az e közleményben ismertetett jogi változásokon túl.

A Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy folytassák nemzeti kommunikációs és tudatosságnövelő tevékenységeiket, ösztönözve a közigazgatási szerveket, a polgárokat, a vállalkozásokat és az érdekelt feleket, hogy tegyék meg a készenléthez szükséges intézkedéseket. Ezeket az erőfeszítéseket az egyes tagállamokban az érdekelt felek helyzetéhez kell igazítani. Az elkövetkező hónapokban a Bizottság együtt fog működni valamennyi tagállammal annak érdekében, hogy áttekintsék ezek készenlétét valamennyi vonatkozásban, és megkönnyítsék a közigazgatási szerveik érdekelt felek felé irányuló tudatosságnövelő erőfeszítéseit.

A Bizottság felkéri továbbá az érdekelt feleket, hogy újra tekintsék át az Egyesült Királysággal az 50. cikk alapján folytatott tárgyalások során közzétett közleményeket, és a korábbi felkészülési közlemények további naprakésszé tétele érdekében tanulmányozzák a Bizottság készenléti weboldalait. A Bizottság együttműködik az érdekelt felek összes érintett szervezetével, hogy felhívja figyelmüket erre az információra.

Végezetül a Bizottság felszólítja az összes nemzeti és európai fogyasztói, vállalkozói és kereskedelmi szervezetet, hogy gondoskodjanak arról, hogy tagjaik teljes mértékben tisztában legyenek azokkal a változásokkal, amelyek az Egyesült Királysággal való jövőbeli kapcsolattól függetlenül bekövetkeznek.1. melléklet: Az átmeneti időszak végére tekintettel aktualizált készenléti közlemények jegyzéke

2020. március 16. óta a következő 59 készenléti közleményt tették közzé abból a célból, hogy támogassák az érdekelt felek felkészülését az átmeneti időszak lejártára. Ezek itt találhatók: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_hu  

Ez a jegyzék továbbra is rendszeresen frissül, amint új közlemények válnak elérhetővé.

·Légi közlekedés

·Állattenyésztés (tenyésztéstechnika)

·Állatok szállítása

·Alapkezelés

·Audiovizuális médiaszolgáltatások

·A légi közlekedés védelme, tengeri védelem

·A légi közlekedés biztonsága

·Banki és pénzforgalmi szolgáltatások

·Biocid termékek

·Vegyi anyagok a REACH szerint

·Klinikai vizsgálatok

·Társasági jog

·Fogyasztóvédelem és utasjogok

·Szerzői jog

·Kozmetikai termékek

·Hitelminősítő intézetek

·Adatvédelem

·Elektronikus kereskedelem

·Elektronikus aláírás (az elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosítás és bizalmi szolgáltatások)

·Elektronikus hírközlés, beleértve a barangolást

·Kibocsátáskereskedelmi rendszer

·.eu doménnevek

·Uniós ökocímke

·Európai üzemi tanács

·Jövedéki adók

·A szellemitulajdon-jogok kimerülése

·Állati takarmányok

·Élelmiszerjog

·Géntechnológiával módosított szervezetek

·Területi alapú tartalomkorlátozás

·Földrajzi árujelzők

·Helyes laboratóriumi gyakorlat

·Ipari termékek

·„Idegenhonos inváziós fajok”

·Tengeri közlekedés

·Gyógyszerek (emberi és állatgyógyászati felhasználásra)

·Élő állatok szállítmányai

·Természetes ásványvizek

·Online vásárlás csomagkézbesítéssel

·Ökológiai termékek

·Növényegészségügy

·Növényvédő szerek

·Növényi szaporítóanyagok

·Növényfajta-oltalmak

·Import/export tilalmakat és korlátozások (beleértve az import-/exportengedélyeket)

·Az állatok leölésük során való védelme

·Pirotechnikai termékek

·Vasúti közlekedés

·Kedvtelési célú vízi járművek és motoros vízi sporteszközök

·Hálózati és információs rendszerek biztonsága

·Hajók újrafeldolgozása

·Emberi eredetű anyagok (vér, szövetek, sejtek és szervek)

·Gyógyszerek és növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványai

·Dohánytermékek

·Védjegyek és formatervezési minták

·Hordozható nyomástartó berendezések

·Hozzáadottérték-adó (héa – áruk)

·Hozzáadottérték-adó (héa – szolgáltatások)

·Hulladékszállítás   

(1)

Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.) (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás).

(2)

A kilépésről rendelkező megállapodás 132. cikkének (1) bekezdésével összhangban ezt az átmeneti időszakot egy alkalommal, az Európai Unió és az Egyesült Királyság 2020. július 1-je előtt hozott együttes határozatával legfeljebb egy vagy két évvel meg lehetett volna hosszabbítani. Az Egyesült Királyság elutasította a hosszabbításra vonatkozó határozatot, így az átmeneti időszak a jogi automatizmusból adódóan 2020. december 31-én lejár.

(3)

A kilépésről rendelkező megállapodás 127. cikkében meghatározott egyes kivételekkel, amelyek egyike sem releváns e közlemény szempontjából.

(4)

A kilépésről rendelkező megállapodás 138. cikke és a politikai nyilatkozat hatálya alá tartozó programok (PEACE PLUS) kivételével.

(5)

Őfelsége kormánya – „Az Unióval kialakítandó jövőbeli kapcsolatok: Az Egyesült Királyság tárgyalási megközelítése”, 2020. február 27.

(6)

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti új partnerségről szóló megállapodás szövegtervezete, közzétéve 2020. március 17-én, lásd: https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_en

(7)

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok keretének meghatározásáról szóló, tárgyalói szinten 2019. október 17-én elfogadott politikai nyilatkozat módosított szövege (HL C 34., 2020.1.31., 1. o.).

(8)

Nevezetesen a szabadkereskedelmi megállapodás nem tartalmaz olyan belső piaci elveket (az áruk és a szolgáltatások területén), mint a kölcsönös elismerés, a származási ország elve és a harmonizáció. A szabadkereskedelmi megállapodás – többek között az áruk származására és alapanyagaira vonatkozó – vámalakiságokkal és vámellenőrzésekkel, valamint behozatali és kiviteli tilalmakkal és korlátozásokkal jár.

(9)

A kilépésről rendelkező megállapodás lehetővé teszi, hogy az átmeneti időszak lejárta előtt forgalomba hozott áruk az Unió vagy az Egyesült Királyság piacán a végfelhasználóhoz történő eljutásig tovább forgalmazhatók legyenek anélkül, hogy újbóli tanúsításra, újracímkézésre vagy termékmódosításra lenne szükség.

(10)

Az átmeneti időszak lejárta után négy évvel a jegyzőkönyv további alkalmazásához az Észak-írországi Nemzetgyűlés által adott egyetértés függvényében.

(11)

Az EORI-számok a vámeljárások és a vámalakiságok és általánosabban a vámigazgatásokkal folytatott információcsere során az azon vállalkozások és személyek által azonosításra használandó azonosító számok, akik és amelyek az EU-n kívül kívánnak kereskedni.

(12)

Az Egyesült Királyság kilépésének szakaszában a Bizottság és a nemzeti vámhatóságok már számos részletes tájékoztatót közzétettek arról, hogy hogyan fogják működtetni az Unió és az Egyesült Királyság közötti új vámhatárokat.

(13)

A beszállítói nyilatkozatokat, a hosszú távú beszállítói nyilatkozatokat is ideértve, ennek megfelelően ki kell igazítani.

(14)

 Például az energiacímke-köteles termékek európai adatbázisa (EPREL) esetében.

(15)

 Ilyenek például a hulladékok, a tűzfegyverek, a kettős felhasználású termékek, a veszélyeztetett fajok példányai és egyes veszélyes vegyi anyagok.

(16)

 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(17)

 Beleértve adott esetben a bevándorlási és vízumkövetelményeket is.

(18)

Lásd az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok keretének meghatározásáról szóló, tárgyalói szinten 2019. október 17-én elfogadott politikai nyilatkozat módosított szövegének IV. Pénzügyi szolgáltatások részét (HL C 34., 2020.1.31., 1. o.).

(19)

 COM(2019) 349 final. A Bizottság közleménye – Egyenértékűség a pénzügyi szolgáltatások területén.

(20)

 Egyenértékűségi határozattal lefedett területek:

– 648/2012/EU rendelet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (EMIR), módosított szövegváltozat; 1. cikk (6) bekezdés – A központi bankok és közintézmények mentesítése;

– (EU) 2015/2365 rendelet az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról; 2. cikk (4) bekezdés – Központi bank mentesítése;

– 600/2014/EU rendelet a pénzügyi eszközök piacairól (MIFIR); 1. cikk (9) bekezdés – Központi bank mentesítése;

– 596/2014/EU rendelet a bennfentes kereskedelemről és a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet); 6. cikk (5) bekezdés – A központi bankok és közintézmények mentesítése.

(21)

 – 2004/109/EK irányelv – Átláthatósági irányelv – Számviteli standardok; 23. cikk (4) bekezdés [első albekezdés, ii. pont] – Általános átláthatósági követelmények;

– 2006/43/EK irányelv az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról (jogszabályban előírt könyvvizsgálat); 45. cikk (6) bekezdés – A harmadik országbeli standardok és követelmények nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal való egyenértékűsége;

– 600/2014/EU rendelet a pénzügyi eszközök piacairól (MIFIR); 33. cikk (2) bekezdés – Származtatott termékek: kereskedési végrehajtás és elszámolási kötelezettségek; 38. cikk (3) bekezdés – Hozzáférés harmadik országbeli kereskedési helyszínek és központi szerződő felek számára; 47. cikk (1) bekezdés – Uniós szakmai ügyfeleknek és jogosult szerződő felek számára befektetési szolgáltatást nyújtó befektetési vállalkozások;

– 2014/65/EU irányelv a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (MIFID II – átdolgozás); 25. cikk (4) bekezdés [a) pont] – Szabályozott piacok egyes pénzügyi eszközök EU-n belüli forgalmazásának megkönnyítésére;

– 596/2014/EU rendelet a bennfentes kereskedelemről és a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet); 6. cikk (6) bekezdés – Az éghajlat-politikai tevékenységek mentesítése;

– 236/2012/EU rendelet a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról;

17. cikk (2) bekezdés – Az árjegyzési tevékenységek mentesítése

– (EU) 2017/1129 rendelet (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; 29. cikk (3) bekezdés – A tájékoztatóra vonatkozó új szabályok.

(22)

Észak-Írország kivételével, amely az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvvel összhangban az Ír-szigeten végzett vámellenőrzések és -vizsgálatok elkerülése érdekében továbbra is igazodik néhány uniós szabályhoz.

(23)

 A kilépésről rendelkező megállapodás második részének hatálya alá tartozó személyek azonban élvezhetik az uniós egységes piaci szabályok alkalmazásának előnyeit a 2020. december 31-én folyamatban lévő elismerési eljárások tekintetében.

(24)

 Ez nem vonatkozik az Észak-Írország és Írország közötti villamosenergia-rendszerösszekötőkre, mivel a kilépésről rendelkező megállapodás 9. cikke értelmében Észak-Írország továbbra is részt vesz az integrált egységes villamosenergia-piacon az Ír-sziget egészén.

(25)

Ez a szakasz (személyellenőrzések) nem vonatkozik az Egyesült Királyság és Írország közötti utazásokra, mivel az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv szerint az Egyesült Királyság és Írország továbbra is megállapodásokat köthet egymás között a személyek területeik közötti (a továbbiakban: a közös utazási terület) mozgásáról, a természetes személyek uniós jog által biztosított jogainak maradéktalan tiszteletben tartása mellett.

(26)

Az uniós polgároknak – az ír állampolgársággal rendelkezők kivételével – kérelmezniük kell az Egyesült Királyság uniós letelepedési rendszere szerinti „letelepedett” vagy „előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást.

(27)

Bár az Egyesült Királyság az átmeneti időszakban továbbra is alkalmazza az Unió bel- és igazságügyi politikáját, e területen élt a kívülmaradási jogával, és soha nem döntött úgy, hogy részt vesz a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés valamennyi eszközében.

(28)

Érdemes megjegyezni azt is, hogy 2021. január 1-jétől az uniós online vitarendezési platform nem áll rendelkezésre az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztók és az Egyesült Királyságban bejegyzett kereskedők közötti viták peren kívüli rendezésére.

(29)

A meglévő egységes jogokat az Egyesült Királyságban a kilépésről rendelkező megállapodás 54. és 57. cikke biztosítja azáltal, hogy azokat egyesült királysági jogokká alakítja át.

(30)

(EU) 2016/679 rendelet,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?qid=1594051658864&uri=CELEX:32016R0679

(31)

(EU) 2016/680 irányelv, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0680  

(32)

Lásd az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatok keretének meghatározásáról szóló, tárgyalói szinten 2019. október 17-én elfogadott politikai nyilatkozat módosított szövegének I.I.B Adatvédelem részét (HL C 34., 2020.1.31., 1. o.).

(33)

A visszavont doménnév többé nem működik. Már nem támogathat aktív szolgáltatásokat, például weboldalakat vagy e-maileket.

(34)

  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/model-note-verbale-international-partners_en.pdf  

(35)

Az Egyesült Királyság információkat tett közzé az új globális vámtarifájáról, amely 2021. január 1-jétől az uniós árukra is alkalmazandó lenne, amennyiben nem születik megállapodás az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatokról. https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021

(36)

Részletes információkért lásd a kilépésről rendelkező megállapodás második részére vonatkozó bizottsági iránymutató feljegyzést (2020/C 173/01).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0520(05)&from=hu  

(37)

 A kilépésről rendelkező megállapodás 138. cikke úgy rendelkezik, hogy a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret vagy a korábbi pénzügyi tervek alapján vállalt uniós programok és tevékenységek végrehajtása tekintetében az alkalmazandó uniós jog 2020. december 31-ét követően is alkalmazandó az Egyesült Királyságra az említett uniós programok és tevékenységek lezárásáig. Az Egyesült Királyság jövőbeli programokban való részvétele az új partnerségi megállapodástól függ, kivéve, ha a program kivételesen lehetővé teszi harmadik országok és szervezeteik megállapodás nélkül történő részvételét. 

(38)

  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5870-2020-ADD-1-REV-3/hu/pdf

(39)

Az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti új partnerségről szóló megállapodás szövegtervezete, közzétéve 2020. március 17-én, lásd: https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_en

Top