EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0148

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozásának alkalmazására vonatkozó értékelésről

COM/2020/148 final

Brüsszel, 2020.4.8.

COM(2020) 148 final

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozásának alkalmazására vonatkozó értékelésről


I.    Bevezetés

2020. március 10-én az Európai Unió állam-, illetve kormányfői kiemelték, hogy a COVID-19 tekintetében közös európai megközelítésre és az Európai Bizottsággal való szoros koordinációra van szükség.

2020. március 16-án a Bizottság elfogadta „Az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozása” című, az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak szóló közleményt 1 . E közleményben a Bizottság azt ajánlotta az Európai Tanácsnak, hogy lépjen fel annak érdekében, hogy a schengeni tagállamok állam-, illetve kormányfői a schengeni társult államok állam-, illetve kormányfőivel együtt mielőbb elfogadhassák a harmadik országokból az EU+ térségbe irányuló, nem alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozását 2 .

2020. március 17-én az említett államok a Bizottság ajánlása alapján megállapodtak a külső határokon megvalósítandó összehangolt fellépésről. Azóta valamennyi uniós tagállam (Írország kivételével) és schengeni társult állam 3 nemzeti határozatot hozott az utazási korlátozások végrehajtásáról.

Az ideiglenes utazási korlátozás a harmadik országokból az EU+ térségbe irányuló, valamennyi nem alapvető fontosságú utazásra vonatkozik. Ugyanakkor az uniós polgárok és a schengeni társult államok állampolgárai, azok családtagjai és az EU-ban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok jogainak tiszteletben tartása érdekében ezeket a csoportokat az otthonukba való visszatérés céljából mentesítették az utazási korlátozások alkalmazása alól. Annak érdekében, hogy a szükséges minimumra csökkentsék a korlátozásnak társadalmaink működésére gyakorolt hatását, kimondták, hogy a tagállamoknak nem szabad a korlátozásokat alkalmazniuk az alapvető feladatot vagy szükségletet ellátó utazók meghatározott kategóriáira.

Az utazási korlátozások tagállami végrehajtásának elősegítése érdekében a Bizottság 2020. március 30-án iránymutatást fogadott el az ideiglenes utazási korlátozások végrehajtásának módjáról, a világ minden tájáról történő hazaszállítás megkönnyítéséről, valamint azon személyek kezeléséről, akiknek a vízuma az utazási korlátozások miatt járt le 4 . Ez az iránymutatás az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Europol szakmai hozzájárulásával került kidolgozásra.

A Bizottság 2020. március 16-i közleménye azt ajánlotta, hogy az ideiglenes utazási korlátozást kezdetben 30 napra vezessék be, és az esetleges meghosszabbítását a további fejlemények függvényében mérlegeljék. A tagállamok eltérő dátumokról határoztak, a legtöbb ország azonban 2020. március 20-ig bevezette a korlátozást, ami azt jelenti, hogy a kezdeti 30 napos alkalmazási időszak hamarosan véget ér.

A külső határon történő említett fellépés kiegészítette a COVID-19 terjedésének korlátozása és az egészségügyi ellátási szükségletek kielégítése céljából hozott egyéb fontos tagállami lépéseket és intézkedéseket, beleértve a kijárás különböző mértékű korlátozását, a szociális érintkezés korlátozását és a belső határokon alkalmazott intézkedéseket.

Ez a közlemény értékeli a március 16-i közlemény elfogadása óta bekövetkezett fejleményeket, és azt, hogy szükséges és indokolt-e a határidő meghosszabbítása.

II.    A közlemény elfogadása óta bekövetkezett fejlemények

A külső határokon alkalmazott korlátozások célja, hogy csökkentsék annak kockázatát, hogy a betegség az EU-ba irányuló utazások révén terjed. Március hónapban világszerte drasztikus mértékben csökkent az utazások száma, az EU-ba irányuló és onnan induló, valamint az EU-n belüli utak esetében egyaránt.

Az Eurocontrol 5 2020. március 31-én arról számolt be, hogy a légi járatok száma összességében 86,1 %-kal csökkent, ami 25 948-cal kevesebb járatnak felel meg (2019. március 31-hez képest) 6 . A teljes utasforgalom majdnem nullára csökkent, a még közlekedő repülők főként teherszállító és hazaszállítást végző járatok.

Hasonló utasforgalom figyelhető meg más közlekedési módok, például a komp-, a távolsági autóbusz- és a vasúti közlekedés esetében is. Például a hajózási társaságok március eleje óta gyakorlatilag beszüntették az új üdülési célú hajóutak üzemeltetését, így a csökkenés tavalyhoz képest 100 %-os, mivel a kikötőbe visszatérő hajókon kívül jelenleg nem folyik üdülési célú hajózási tevékenység.

Az utazások számának csökkentésével kapcsolatban a külső határokon bekövetkezett fejlemények mellett valamennyi uniós tagállam és schengeni társult állam intézkedéseket hozott a vírus területükön belüli további terjedésének korlátozása érdekében, egyes államok pedig visszaállították a belső határellenőrzést. Az országok a belső egészségügyi helyzettől függően eltérő szigorúságú intézkedéseket hoznak a járvány megfékezésére, azonban a bevezetett intézkedések általában véve azt a célt szolgálják, hogy a szociális érintkezés minimálisra csökkentése révén korlátozzák a vírus terjedését.

A belső határellenőrzés visszaállítása, valamint az ipar és a szolgáltatások EU-n belüli rendes működését érintő különböző intézkedések komoly hatást gyakoroltak a belső piac működésére. Az ilyen intézkedések kihatnak az ellátási láncra, így az olyan létfontosságú termékek, mint az élelmiszerek, a gyógyszerek és a védőeszközök nem érik el rendeltetési helyüket vagy jelentős késéssel érkeznek meg. E probléma kezelése és a belső piac működésére gyakorolt hatások lehetőség szerinti korlátozása érdekében a Bizottság folyamatosan együttműködik a tagállamokkal, mozgósítja a szükséges forrásokat és gondoskodik az uniós szintű összehangolásról. Emellett gyakorlati iránymutatást terjesztett elő annak érdekében, hogy zöld sávokon keresztül biztosítsák az ilyen létfontosságú áruknak az EU-n belüli folyamatos áramlását 7 , továbbá hogy megkönnyítsék a légi árufuvarozást 8 , és hogy garantálják a munkavállalók szabad mozgásának gyakorlását 9 .

III.    Az EU+ térségbe irányuló utazások ideiglenes korlátozásának meghosszabbítása

A Bizottság 2020. március 16-i ajánlása szerint az intézkedéseket 30 napig kell alkalmazni, és lehetőség van ezen időszak meghosszabbítására.

A tagállamok és a világjárványnak kitett egyéb országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a világjárvány terjedése elleni küzdelem érdekében alkalmazott intézkedések hatékonyságához és a kívánt eredmények eléréséhez 30 napnál hosszabb időre van szükség. Ezt jelenleg az EU-n belüli helyzet is alátámasztja Március 16. óta romlott a járványügyi helyzet az EU-n belül. A jelenlegi helyzet arra mutat, hogy az EU+ térségen belül folyamatosan nő a bejelentett új fertőzések és halálesetek száma. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ értékelése szerint a növekvő mértékű közösségi fertőzés kockázata mérsékelt, ha kockázatcsökkentő intézkedések vannak hatályban, és nagyon magas, ha nem kielégítő kockázatcsökkentő intézkedések vannak hatályban, viszont annak a kockázatát, hogy az elkövetkező hetek terhelése meghaladja az egészségügyi és szociális ellátási rendszerek kapacitását, még hatályos kockázatcsökkentő intézkedések esetén is magasnak értékeli 10 .

A világjárvány terjedése az EU-n kívül is folytatódott, többek között azokban az országokban, ahonnan általában évente milliók utaznak az EU-ba, és viszont. Az elkövetkező hetekben számos harmadik országban folyamatosan változik majd a helyzet a meghozott intézkedésektől és az érintett országoknak a vírus terjedésének megfékezésére való képességétől függően.

Az EU+ térség külső határain továbbra is egyidejű és összehangolt fellépésre van szükség annak érdekében, hogy kiegészítsék az uniós tagállamok és a schengeni államok erőfeszítéseit a vírus EU+ térségen belüli továbbterjedésének korlátozására, valamint annak megelőzésére, hogy a vírus tovább terjedjen az EU és más országok között. Ez a fellépés alapvető elemét képezi majd az összehangolt uniós exitstratégiának és az EU+ térségen belül a járvány megfékezésére irányuló intézkedések fokozatos megszüntetésének.

A külső határokon való fellépés csak akkor lehet hatékony, ha az uniós tagállamok és a schengeni államok arról valamennyi külső határ tekintetében egységes módon határoznak, és azt azonos végső időponttal és egységes módon hajtják végre.

A Bizottság ezért felkéri a schengeni tagállamokat és a schengeni társult államokat, hogy összehangolt módon további 30 nappal, 2020. május 15-ig hosszabbítsák meg a harmadik országokból az EU+ térségbe irányuló, nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozó utazási korlátozás alkalmazását. Ezen időszak esetleges további meghosszabbítását a járványügyi helyzet alakulásának függvényében kell ismét mérlegelni.

A meghosszabbított ideiglenes utazási korlátozás hatályának meg kell egyeznie a Bizottság 2020. március 16-i közleményében foglaltakkal. Az ideiglenes utazási korlátozás alkalmazásakor a tagállamoknak követniük kell a Bizottság 2020. március 30-i iránymutatását. Ezen túlmenően a Bizottság emlékeztet a zöld sávok végrehajtásáról szóló 2020. március 23-i közleményének 15. pontjára, és felszólítja az abban említett valamennyi államot és szereplőt, hogy továbbra is működjenek együtt, és a külső határokon a lehető legnagyobb mértékben alkalmazzák a zöld sávokra vonatkozó végrehajtási iránymutatást.

Az EU külső határain keresztüli, nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozó korlátozások és az uniós tagállamok és a schengeni társult államok területén hozott intézkedések közös célja az egészségügyi szükségletek kielégítése, és a szociális érintkezés korlátozása a vírus terjedésének lelassítása érdekében. Ahhoz, hogy az említett intézkedések feloldása a lehető leghatékonyabban történjen, összehangolt és fokozatos uniós megközelítésre van szükség.

(1)    COM(2020) 115, 2020. március 16.
(2)    Az „EU+ térség” valamennyi schengeni tagállamot (beleértve Bulgáriát, Horvátországot, Ciprust és Romániát) és a négy schengeni társult államot foglalja magában. Abban az esetben, ha az összehangolás mellett döntenek, Írország és az Egyesült Királyság is ide tartozna.
(3)    Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc.
(4)    C(2020) 2050, 2020. március 30.
(5)    Az Eurocontrolnak a világ 41 állama tagja.
(6)     www.eurocontrol.int
(7)    C(2020) 1897.
(8)    C(2020) 2010.
(9)    C(2020) 2051.
(10)    https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-eighth-update
Top