Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0252

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2020. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljából történő igénybevételéről

COM/2019/252 final

Brüsszel, 2019.6.5.

COM(2019) 252 final

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2020. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljából történő igénybevételéről


INDOKOLÁS

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 1 és különösen annak 10. cikke a pénzügyi keret megfelelő fejezeteinek felső határát túllépve – 2011. évi árakon – évi 500 000 000 EUR felső határig engedélyezi az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételét.

Az alap igénybevételének módozatait az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 2 (a továbbiakban: az intézményközi megállapodás) 11. pontja határozza meg.

Az alapra vonatkozó támogathatósági feltételeket a 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet 3 tartalmazza, amely előírja, hogy az előlegkifizetések céljára legfeljebb 50 000 000 EUR kötelezettségi és kifizetési előirányzatot állítsanak be a költségvetésbe.

A Bizottságnak ezeket az összegeket fel kell tüntetnie a 2020. évi költségvetési tervezetben.

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2020. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljából történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre 4 és különösen annak 4a. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra 5 és különösen annak 11. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az alap) célja, hogy az Unió gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes a veszélyhelyzetekre reagálni és kifejezni szolidaritását a katasztrófa sújtotta régiók lakosságával.

(2)Az alap maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 6 10. cikkében meghatározottaknak megfelelően 500 000 000 EUR.

(3)A módosított 2012/2002/EK rendelet 4a. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy minden olyan esetben, amikor az a költségvetési források időben történő rendelkezésre állásának biztosításához szükséges, az alapot legfeljebb 50 000 000 EUR összegig igénybe lehet venni előlegfizetés céljára, a kapcsolódó előirányzatoknak az Unió általános költségvetésébe való beállításával.

(4)A költségvetési forrásoknak az Unió 2020. évi általános költségvetésében való, időben történő rendelkezésre állásának biztosítása céljából az alapot legfeljebb 50 000 000 EUR összegben igénybe kell venni az előlegfizetés céljára.

(5)Az alap igénybevételéhez szükséges idő minimalizálása érdekében indokolt, hogy ez a határozat a 2020-as pénzügyi év kezdetétől legyen alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából 50 000 000 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában, előlegfizetés céljára.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

(1)    HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(2)    HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(3)    HL L 189., 2014.6.27., 143. o.
(4)    HL L 189., 2014.6.27., 143. o.
(5)    HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(6)    HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
Top