EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AB0006

Az Európai Központi Bank véleménye (2019. február 13.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat iránti javaslatról (CON/2019/6)

OJ C 84, 6.3.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 84/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2019. február 13.)

a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat iránti javaslatról

(CON/2019/6)

(2019/C 84/01)

Bevezetés és jogalap

Az Európai Központi Bank (EKB) 2018. december 19-én felkérést kapott az Európai Unió Tanácsától arra, hogy alkosson véleményt a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat iránti javaslatról (a továbbiakban: a javasolt határozat) (1).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel a javasolt határozat érinti az EKB-t és a Központi Bankok Európai Rendszerét (KBER). Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

1.

Az EKB tudomásul veszi a javasolt határozatot, amely az Unió és az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nevében jóváhagyja a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodást (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás). Az EKB különösen tudomásul veszi a kilépésről rendelkező megállapodásnak a Bank of England által az EKB részére befizetett tőke összegének visszatérítésére vonatkozó rendelkezéseit (2), és a Bank of England részvételét az EUMSZ 282. és 283. cikkében, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányában (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) meghatározott intézményi megállapodásokban az átmeneti időszak alatt (3). Az EKB tudomásul veszi továbbá a kilépésről rendelkező megállapodásnak az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek dokumentumaihoz való hozzáférésre vonatkozó uniós jogi rendelkezések Egyesült Királyságban való alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit (4); a KBER Alapokmánya meghatározott cikkeinek alkalmazását az Egyesült Királyságban az EKB vonatkozásában (5); valamint meghatározott kiváltságoknak és mentességeknek az EKB, az EKB szerveinek tagjai, az EKB alkalmazottai, valamint a nemzeti központi bankok (NKB-k) KBER-en belüli képviselőinek tekintetében való alkalmazását az Egyesült Királyságban (6).

2.

Az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének (2) bekezdésével összhangban a kilépésről rendelkező megállapodás meghatározza az Egyesült Királyságnak az Unióból és az Euratomból való kilépésére vonatkozó rendelkezéseket, figyelembe véve jövőbeli kapcsolataik keretét. Az Unió és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatairól szóló megállapodás megkötésére azt követően kerül sor, hogy az Egyesült Királyság harmadik országgá válik. Az EUMSZ 127. cikkének (4) bekezdésével és 282. cikkének (5) bekezdésével, valamint a vonatkozó uniós ítélkezési gyakorlattal (7) összhangban az EKB-val konzultálni kell az Unió és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatairól szóló megállapodás tekintetében, amennyiben az az EKB hatáskörébe tartozik.

3.

A kilépésről rendelkező megállapodás létrehoz egy vegyes bizottságot, amely felel a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásáért és alkalmazásáért. A javasolt határozat egyértelműsíti, hogy a vegyes bizottságban és szakbizottságaiban a Bizottság képviseli az Uniót (8). A kilépésről rendelkező megállapodásban meghatározott különböző esetekben a vegyes bizottság hatáskörrel fog rendelkezni arra, hogy olyan határozatokat fogadjon el, amelyek kötelező erejűek az Unióra és az Egyesült Királyságra nézve, és az Uniónak és az Egyesült Királyságnak végre kell hajtania ezeket a határozatokat (9). Az EUMSZ 127. cikkének (4) bekezdésével és 282. cikkének (5) bekezdésével, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (2) bekezdésében szereplő lojális együttműködés elvével összhangban az EKB-val konzultálni kell a vegyes bizottság azon határozatairól, amelyek az EKB hatáskörébe tartoznak.

4.

A kilépésről rendelkező megállapodás megállapítja, hogy az Unióra vonatkozó bizonyos kiváltságok és mentességek alkalmazandóak lesznek az EKB, az EKB szerveinek tagjai, az EKB alkalmazottai, és az NKB-k KBER-en belüli, az EKB tevékenységében részt vevő képviselői tekintetében (10). A kilépésről rendelkező megállapodás különböző követelményeket ír elő az Unió részére az Egyesült Királyság tájékoztatása vagy értesítése érdekében az ilyen kiváltságokat és mentességeket érintő meghatározott kérdésekben (11). A javasolt határozat indokolásában a Bizottság egyértelműsítette, hogy az ilyen információ vagy értesítés közlését főszabály szerint a Bizottság fogja megtenni az Unió nevében, szükség esetén a tagállamok vagy más intézmények vagy a releváns uniós szervek vagy szervezetek által szolgáltatott információk alapján (12). Az EKB tudomásul veszi ezt az egyértelműsítést, és készen áll arra, hogy adott esetben a Bizottság rendelkezésére bocsássa az Egyesült Királyság részére továbbítandó vonatkozó információt.

Ez a vélemény közzétételre kerül az EKB honlapján.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2019. február 13-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  COM (2018) 834 final.

(2)  Lásd a kilépésről rendelkező megállapodás 149. cikkét.

(3)  Lásd a kilépésről rendelkező megállapodás 128. cikkének (4) bekezdését.

(4)  Lásd a kilépésről rendelkező megállapodás 122. cikkét.

(5)  Lásd a kilépésről rendelkező megállapodás 123. cikkét.

(6)  Lásd a kilépésről rendelkező megállapodás 117. cikkét.

(7)  Lásd például: a Bíróság 1974. április 30-i R. & V. Haegeman kontra Belga Állam ítélete, C–181/73, ECLI:EU:C:1974:41, 5. pont; a Bíróság 1994. augusztus 9-i Francia Köztársaság kontra Európai Közösségek Bizottsága ítélete, C–327/91, ECLI:EU:C:1994:305, 15-17. pont. Lásd továbbá a CON/2005/7/EKB véleményt. Az EKB valamennyi véleménye közzétételre kerül az EKB honlapján.

(8)  Lásd a javasolt határozat 2. cikkét.

(9)  Lásd a kilépésről rendelkező megállapodás 164. és 166. cikkét.

(10)  Lásd a kilépésről rendelkező megállapodás 117. cikkét.

(11)  Lásd például a kilépésről rendelkező megállapodás 102., 103. cikkét és 116. cikkének (3) bekezdését.

(12)  Lásd az indokolás 4. oldalát.


Top