Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XX1025(01)

Az OLAF Felügyelő Bizottság tevékenységi jelentése – 2016

OJ C 386, 25.10.2018, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 386/1


AZ OLAF FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGI JELENTÉSE – 2016

(2018/C 386/01)

Az OLAF Felügyelő Bizottság tagjai

Tuomas PÖYSTI, a Felügyelő Bizottság tagja és elnöke 2016. július 12-ig

 

Finnország állami számvevőszékének elnöke 2015. október 1-ig Államtitkár, Finnország

Johan DENOLF, a Felügyelő Bizottság tagja 2016. január 22-ig, a Felügyelő Bizottság ügyvezető elnöke 2016. július 13-tól2016. szeptember. 6-ig

 

A belga szövetségi rendőrség vezetője

 

A pénzügyi hírszerző egység (FIU) tagja, Belgium

Colette DRINAN, a Felügyelő Bizottság tagja 2016. július 13-tól, a Felügyelő Bizottság elnöke 2016. szeptember 7-től

 

Írország állami számvevőszékének elnöke, Írország

Herbert BÖSCH, a Felügyelő Bizottság tagja 2016. július 12-ig

 

Volt európai parlamenti képviselő

 

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának volt elnöke, Bregenz város számvevőszékének elnöke, Ausztria

Catherine PIGNON, a Felügyelő Bizottság tagja 2017. január 22-ig

 

Az angers-i majd a bordeaux-i fellebbviteli bíróság legfőbb ügyésze A legfőbb ügyészek testületének elnöke, Franciaország

Dimitrios ZIMIANITIS, a Felügyelő Bizottság tagja 2017. január 22-ig

 

Az athéni fellebbviteli bíróság ügyésze

 

Az athéni elsőfokú bíróság főügyészének helyettese, Görögország

Grażyna STRONIKOWSKA, a Felügyelő Bizottság tagja 2016. július 13 óta

 

A lengyel államügyészség ügyésze, Varsó, Lengyelország

AZ ELNÖK ELŐSZAVA

Az Európai Csalás Elleni Hivatal Felügyelő Bizottsága elnökeként örömömre szolgál, hogy benyújthatom bizottságunk éves jelentését a 883/2013/EU, Euratom rendelet 15. cikke (9) bekezdésének megfelelően. Az elnöki tisztet Pöysti úrtól vettem át – őt és Bösch urat Stronikowska asszony és jómagam váltottuk fel, a rendeletben előirányzott lépcsőzetes tisztújítás részeként.

A Felügyelő Bizottság mint magas szintű független felügyeleti szerv hozzájárul a jogállamisághoz, valamint az Európai Unió csalás, súlyos szabálytalanságok és egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelmének hatékonyságához és eredményességéhez. Az OLAF főigazgatójától kapott információk elemzése alapján a Felügyelő Bizottság véleményeket és jelentéseket bocsát ki. A vélemények tartalmazhatnak az OLAF főigazgatójának címzett ajánlásokat. A Felügyelő Bizottság az OLAF vizsgálati feladatköre ellátásának rendszeres nyomon követésével biztosítja, hogy az OLAF független módon és megfelelően gyakorolja jogköreit.

Ez a jelentés a jelenlegi összetételű Felügyeleti Bizottság ötödik és egyben utolsó tevékenységi jelentése. A Felügyelő Bizottság 2017. január 22-ig végzett tevékenységeit ismerteti, és áttekintést nyújt a nyomon követési tevékenységekről, amelyek közül néhány a 2016-os év folyamán vélemények vagy jelentések közzétételéhez vezetett. Tekintettel arra, hogy a jelen dokumentum a 2012. januárjában kinevezett Felügyelő Bizottság utolsó jelentése, részletesebben foglalkozik a vizsgálatok időtartamával és az eljárási garanciák OLAF-vizsgálatok során való alkalmazásával.

2016-ban munkája során a Felügyelő Bizottság az OLAF főigazgatója vizsgálati függetlenségének és mentelmi jogának értékelésére, az OLAF 2015-ös tevékenységi jelentésében bemutatott teljesítménymutatókra, a vizsgálatok időtartamának minőségi és mennyiségi ellenőrzésére, a fegyelmi ajánlások nyomon követésére, az OLAF ajánlásainak nyomon követésére, valamint a Felügyelő Bizottság ajánlásainak az OLAF főigazgatója általi végrehajtására összpontosított.

A Felügyelő Bizottság munkáját támogatták az európai intézmények, amelyek a 883/2013/EU, Euratom rendelet módosításával biztosították a Felügyelő Bizottság költségvetési függetlenségét és titkárságának funkcionális függetlenségét. E támogatás részeként az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság jogi szolgálata közös véleményt adott ki az OLAF és a Felügyelő Bizottság közötti kapcsolat három vonatkozásáról. Ez hozzájárult a jogi keretek pontosításához, és megerősítette a Felügyelő Bizottság függetlenségét.

A Felügyelő Bizottság elkötelezett az Európai Csalás Elleni Hivatal elszámoltathatóságának és átláthatóságának javítása iránt. A Felügyelő Bizottság nagyra értékeli azt a munkát, amelyet az OLAF személyzete a hivatal fontos küldetésének megvalósítása keretében végez.

Brüsszel, 2017. január 20.

Colette DRINAN

az OLAF Felügyelő Bizottságának elnöke

TARTALOM

MEGBÍZATÁS 4
AZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS A FELÜGYELETI FUNKCIÓ ELLÁTÓ SZERVEK SZÁMÁRA 5
A FŐIGAZGATÓ FÜGGETLENSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 6
ELJÁRÁSI GARANCIÁK ÉS ALAPVETŐ JOGOK AZ OLAF VIZSGÁLATAIBAN 7
A jogszerűség ellenőrzése és felülvizsgálat 7
Az OLAF vizsgálataival kapcsolatos panaszok 7
Az Európai Unió alapjogi ügynöksége 7
AZ OLAF VIZSGÁLATAINAK IDŐTARTAMA 8
12 Hónapnál hosszabb vizsgálatok 8
Az információk értékelésének időtartama a vizsgálat megindítása előtt 9
A 12 hónapnál tovább tartó 477 vizsgálat minőségi elemzése 9
2017. ÉVI VIZSGÁLATI GYAKORLATI PRIORITÁSOK 10
AZ OLAF AJÁNLÁSAINAK NYOMON KÖVETÉSE 10
Fegyelmi ajánlások 10
Igazságügyi ajánlások 11
Pénzügyi ajánlások 13
Közigazgatási ajánlások 13
A 2017. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET 13
AZ OLAF 2015. ÉVI ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉSE 14
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG AJÁNLÁSAINAK AZ OLAF ÁLTALI NYOMON KÖVETÉSE 15
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG IRÁNYÍTÁSA 15
Találkozók, az eu intézményeivel, szerveivel és egyéb ügynökségeivel 15
Munkamódszerek és átláthatóság 15
A 883/2013/EU, Euratom rendeletnek a felügyelő bizottság titkárságára vonatkozó módosítása 16
Költségvetési kérdések 16
JOGSZABÁLYI KERET 16
A 883/2013/EU, Euratom rendelet értékelése 16
Az Európai ügyészség létrehozására irányuló javaslat 17
MELLÉKLET 18

MEGBÍZATÁS

A 883/2013/EU, Euratom rendelet 15. cikkének (1) bekezdése:

A Felügyelő Bizottság a Hivatal vizsgálati feladatköre ellátásának rendszeres nyomon követésével biztosítja, hogy a Hivatal független módon és megfelelően gyakorolja az e rendeletben ráruházott jogköröket.

A Felügyelő Bizottság a főigazgató által a 7. cikk (8) bekezdésének megfelelően rendelkezésre bocsátott információk alapján nyomon követi különösen az eljárási garanciák alkalmazásával és a vizsgálatok időtartamával kapcsolatos fejleményeket.

Az OLAF Felügyelő Bizottságának (a továbbiakban: FB) megbízatása a 883/2013/EU, Euratom rendelet (1) szerint az OLAF függetlenségének erősítése a ráruházott jogkörök megfelelő gyakorlása során (2). E megbízatás teljesítése érdekében az uniós jogalkotó három feladattal bízta meg az FB-t:

Az FB az OLAF felügyelő szerve és az OLAF függetlenségének őre; rendszeresen nyomon követi az OLAF vizsgálati feladatköre ellátását és különösen az eljárási garanciák alkalmazásával és a vizsgálatok időtartamával kapcsolatos fejleményeket.

Az FB az OLAF főigazgatójának tanácsadója is, akit a következők révén segít feladatai ellátásában:

tájékoztatja a főigazgatót az FB általi nyomon követés eredményeiről az OLAF vizsgálati feladatköre ellátása, az eljárási garanciák alkalmazása és a vizsgálatok időtartama terén, és szükség esetén megfelelő ajánlásokat tesz,

a főigazgatót véleményekkel látja el, illetve adott esetben ajánlásokat készít a főigazgató számára, többek között az OLAF vizsgálati feladatköre ellátásához szükséges forrásokról, a vizsgálati prioritásokról, valamint a vizsgálatok időtartamáról,

észrevételeket (adott esetben ajánlásokat) nyújt be a főigazgató által a rendelet 17. cikke (8) bekezdésének megfelelően elfogadott, a vizsgálati eljárásokról szóló iránymutatásra (és annak bármilyen módosítására) vonatkozóan.

A Felügyelő Bizottság az uniós intézmények párbeszédpartnere, melyeknek tevékenységeiről beszámol, melyek kérésére véleményeket adhat ki, és melyekkel politikai szinten véleménycserét folytat, ezáltal a nyomon követés terén szerzett tapasztalatára épülő, egyedülálló szakértelmet biztosít az uniós intézmények számára.

AZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS A FELÜGYELETI FUNKCIÓ ELLÁTÓ SZERVEK SZÁMÁRA

A 883/2013/EU, Euratom rendelet 15. cikkének (1) bekezdése:

A Felügyelő Bizottság a Hivatal vizsgálati feladatköre ellátásának rendszeres nyomon követésével […]

Az Európai Csaláselleni Hivatal létrehozásáról szóló, 1999. április 28-i bizottsági határozat 4. cikke:

[…] [A Felügyelő Bizottság] feladata a Hivatal vizsgálati tevékenységeinek rendszeres és folyamatos ellenőrzése.

1.

Az FB 2015 évi tevékenységi jelentésében sürgős kérdésként emelte ki az OLAF-tól származó információkhoz való korlátozott hozzáférést. Ez a probléma 2016 folyamán is fennmaradt, ami aláásta az FB felügyeleti szerepének hatékonyságát.

2.

A probléma alapvető oka, hogy a Felügyelő Bizottság és az OLAF főigazgatója alapvetően eltérő módon gondolkodik az FB szerepéről. A főigazgató úgy véli, hogy az FB legfőbb feladata a főigazgató függetlenségének támogatása és a statisztikai adatok általános ellenőrzése. Az FB ezzel szemben jelentős hangsúly fektet arra, hogy ő az egyetlen olyan szerv, amely biztosítani tudja az OLAF elszámoltathatóságát vizsgálati feladatkörének ellátása tekintetében. Az OLAF főigazgatójának megközelítésmódja értelmében az FB csak a főigazgató döntése szerint rendelkezésére bocsátott információk alapján járhatna el. Az FB ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy az objektív nyomon követés biztosítása céljából független hozzáféréssel kell rendelkeznie az információkhoz.

3.

2016-ban az FB-nek egyetlen általa igényelt egyedi aktához sem volt módja hozzáférni. Hozzáférést csak az OLAF által kiválasztott iratokhoz kapott. Emellett más területeken is nehézségekbe ütközött az információkhoz való hozzáférés. Idetartoznak a panaszok, a külső felek dokumentumokhoz való hozzáférésére vonatkozó kérelmek, valamint az FB ajánlásaira válaszul hozott OLAF-intézkedések részleteire vonatkozó információk. Az FB azt is megállapította, hogy az OLAF által a 12 hónapnál hosszabb ideig tartó ügyekben benyújtott jelentések nem voltak kellően részletesek ahhoz, hogy lehetővé tegyék a hatékony ellenőrzést.

4.

E nehézségekre tekintettel mind az FB, mind az OLAF főigazgatója felkérte a Bizottság alelnökét, hogy kérje fel a Bizottság, a Parlament és a Tanács jogi szolgálatait közös vélemény kidolgozására az OLAF és az FB közötti kapcsolat három vonatkozásáról. Ezt a véleményt 2016. szeptember 5-én bocsátották ki.

5.

Az FB megjegyzi, hogy a három jogi szolgálat egyetértett az FB álláspontjával az OLAF főigazgatójának jelentéstételi kötelezettségeivel, valamint az FB OLAF-ügyekez való hozzáférésével kapcsolatban, ideértve az elutasított és a folyamatban lévő ügyeket is.

6.

Ennek eredményeként az OLAF FB-vel szembeni jelentéstételi kötelezettségeinek tisztázása és megerősítése révén a közös vélemény meg fogja könnyíteni az FB nyomonkövetési feladatának ellátását. A közös vélemény egyúttal iránymutatásként szolgál majd az FB új belső eljárási szabályzatának elfogadásához, valamint az FB és az OLAF közötti munkamegállapodások szükségességére vonatkozó határozathoz.

A FŐIGAZGATÓ FÜGGETLENSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A 883/2013/EU, Euratom rendelet 15. cikkének (1) bekezdése:

A Felügyelő Bizottság a Hivatal vizsgálati feladatköre ellátásának rendszeres nyomon követésével biztosítja, hogy a Hivatal független módon és megfelelően gyakorolja az e rendeletben ráruházott jogköröket.

A 883/2013/EU, Euratom rendelet 15. cikkének (9) bekezdése:

A Felügyelő Bizottság legalább évente egyszer elkészíti a Hivatal függetlenségének értékeléséről, az eljárási garanciák alkalmazásáról és a vizsgálatok időtartamáról szóló tevékenységi jelentést. E jelentéseket meg kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

A 883/2013/EU, Euratom rendelet 17. cikkének (3) bekezdése:

A főigazgató a külső és belső vizsgálatok megindításával és lefolytatásával vagy az egyes vizsgálatok lefolytatását követően a jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatai vonatkozásában nem kérhet és nem fogadhat el utasítást kormányoktól, illetve intézményektől, szervektől, hivataloktól vagy ügynökségektől. Ha a főigazgató úgy ítéli meg, hogy a Bizottság által hozott valamely intézkedés aláássa a függetlenségét, akkor erről azonnal értesíti a Felügyelő Bizottságot, továbbá határoz arról, hogy a Bizottság intézkedése miatt kíván-e keresetet benyújtani a Bírósághoz.

A 883/2013/EU, Euratom rendelet 17. cikkének (9) bekezdése:

Mielőtt a Bizottság a főigazgatóval szemben fegyelmi szankciót fogadna el, konzultál a Felügyelő Bizottsággal.

7.

2016. március 2-án a Bizottság a belga igazságügyi hatóságok kérésére részlegesen felfüggesztette az OLAF főigazgatójának mentelmi jogát (3). 2016. március 14-én az OLAF főigazgatója a 883/2013/EU, Euratom rendelet 17. cikkének (3) bekezdése alapján tájékoztatta (4) a felügyelő bizottságot, hogy a Bizottság március 2-i határozatát a függetlenségét megkérdőjelező intézkedésnek tekinti.

8.

A Bizottsághoz és az OLAF főigazgatójához intézett kérelmek ellenére az FB nem kapta meg a bizottsági határozatot. Ezenkívül az FB – a főigazgatónak a bizottsági határozat megsemmisítése iránt benyújtott keresete vonatkozásában – nem tekinthette meg egyik félnek az Európai Unió Bíróságához benyújtott részletes beadványát sem.

9.

Az FB tudomásul vette a Törvényszék elnökének ideiglenes intézkedés alkalmazásáról szóló, 2016. július 20-i végzését (5), amely nyilvánosan elérhető. A végzés elutasította az OLAF főigazgatója által benyújtott második kérelmet, amelyben a főigazgató arra kérte a Törvényszék elnökét, hogy a saját függetlensége, valamint az OLAF függetlensége és megfelelő működése súlyos és helyrehozhatatlan sérelmének elkerülése érdekében függessze fel a Bizottság határozatának végrehajtását.

10.

A Bizottság határozatának megsemmisítésére irányuló, a főigazgató által a Törvényszékhez benyújtott kereset továbbra is függőben van. Ezért az FB jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy meghatározó képet alkosson arról, hogy a főigazgató mentelmi jogának felfüggesztése milyen esetleges hatással lehet az OLAF függetlenségére. Az FB szorosan figyelemmel fogja kísérni a további fejleményeket, tekintettel arra, hogy az ártatlanság vélelmének, a pártatlanságnak, a függetlenségnek és a jó kormányzásnak az elve, valamint a büntetlenség és az elszámoltathatóság kérdése kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a példa nélküli helyzetben.

11.

Az FB megállapította, hogy a 883/2013/EU, Euratom rendelet 17. cikkének (9) bekezdése értelmében a Bizottság konzultál a Felügyelő Bizottsággal, mielőtt a főigazgatóval szemben bármilyen fegyelmi szankciót fogad el. Ilyen követelményt nem határoztak meg olyan helyzetre, amikor a Bizottság úgy dönt, hogy felfüggeszti a főigazgató mentelmi jogát.

12.

Az FB azt javasolta az OLAF főigazgatójának, hogy mérlegelje operatív intézkedések meghozatalát a belga igazságügyi hatóságokkal való érintkezés során esetleg felmerülő tényleges vagy vélt összeférhetetlenségek enyhítésére (6). A 883/2013/EU, Euratom rendelet 17. cikkének (6) bekezdése lehetővé tesz ilyen intézkedések elfogadását. Az FB nem kapott tájékoztatást ilyen intézkedésekről.

ELJÁRÁSI GARANCIÁK ÉS ALAPVETŐ JOGOK AZ OLAF VIZSGÁLATAIBAN

A 883/2013/EU, Euratom rendelet 15. cikke (1) bekezdésének második albekezdése:

A Felügyelő Bizottság (…) nyomon követi különösen az eljárási garanciák alkalmazásával és a vizsgálatok időtartamával kapcsolatos fejleményeket.

A 883/2013/EU, Euratom rendelet 17. cikkének (7) bekezdése:

A főigazgató olyan belső tanácsadói és ellenőrzési eljárást hoz létre, ideértve a jogszerűség ellenőrzését is, amely többek között az eljárási garanciáknak, az érintett személyek alapvető jogainak (…) a tiszteletben tartásával kapcsolatos (…).

13.

A 883/2013/EU, Euratom rendelet 15. cikkének (1) bekezdése értelmében az FB kifejezett felhatalmazással rendelkezik különösen az eljárási garanciák alkalmazásának az OLAF főigazgatója által szolgáltatott információk alapján történő nyomon követésére. Az FB több alkalommal, véleményeiben, különjelentéseiben és tevékenységi jelentéseiben foglalkozott a kérdéssel. A leköszönő FB által 2012 és 2016 között e kérdés kapcsán végzett munka nem kimerítő összefoglalását külön dokumentumban (7) foglaltuk össze. Ez különösen az alábbiakban ismertetett három fő területet érinti.

A jogszerűség ellenőrzése és felülvizsgálat

14.

2/2015. sz. véleményében az FB elemezte az OLAF vizsgálati tevékenységei során végzett jogszerűségi ellenőrzést és felülvizsgálatot, az eljárási garanciák és az alapvető jogok tiszteletben tartására összpontosítva.

15.

Az FB különösen azt javasolta, hogy az OLAF dolgozza ki az eljárási garanciák és a vizsgálatok arányos időtartama tiszteletben tartása ellenőrzésének bevált módszereit.

16.

Az FB azt is javasolta, hogy az OLAF főigazgatója fogadjon el konkrét intézkedéseket tartalmazó tervet a rendeletben előirányzott belső ellenőrzési és tanácsadó mechanizmus hatékony megerősítése érdekében. E terv elfogadására mindeddig nem került sor.

Az OLAF vizsgálataival kapcsolatos panaszok

17.

2/2013. sz. véleményében az FB azokat a jogorvoslati lehetőségeket vizsgálta, amelyek nyitva állnak azon személyek számára, akiknek jogait és az eljárási garanciákat potenciálisan megsértették az OLAF vizsgálatai során. Az FB megállapította, hogy ezek a személyek nem rendelkeztek elegendő és azonnali jogorvoslati lehetőségekkel az esetleges jogsértéseknek külső vagy belső mechanizmus révén történő orvoslására.

18.

Az FB ezért azt javasolta, hogy az OLAF főigazgatója – az FB-vel folytatott részletes egyeztetést követően – hozzon létre és tegyen közzé ilyen belső eljárást, majd rendszeresen tegyen jelentést az FB-nek az OLAF-hoz beérkezett panaszokról és azok nyomon követéséről.

19.

Az FB mindazonáltal nem kapott részletes jelentést azokról a panaszokról (ideértve az OLAF által ismert, de más fórumokhoz vagy szervekhez benyújtott panaszokat is), amelyeket a vizsgálatok által érintett személyek alapvető jogaival és eljárási garanciáival kapcsolatban az OLAF tevékenységével szemben nyújtottak be.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

20.

2016-ban az FB eszmecserét kezdeményezett a Európai Unió bécsi székhelyű Alapjogi Ügynökségével (FRA), amelynek feladatai közé tartozik, hogy szakértelemmel és tanáccsal lássa el a tagállamokat, az uniós intézményeket és szerveket.

21.

Az FB számos területet azonosított – ezek közé tartozik az Európai Ügyészségről szóló jogalkotási javaslat is –, ahol az OLAF és az Alapjogi Ügynökség közötti konzultáció hozzájárulhatott volna a vizsgálatok által érintett személyek alapvető jogainak hatékonyabb védelméhez (függetlenül attól, hogy milyen módon érintett személyről van szó).

22.

Következésképpen az FB hasznosnak tartaná, ha az OLAF kapcsolatba lépne az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével annak érdekében, hogy formális együttműködést alakítsanak ki különösen abból a célból, hogy az OLAF alapjogi ellenőrzésre benyújtsa eljárásait az Alapjogi Ügynökséghez.

AZ OLAF VIZSGÁLATAINAK IDŐTARTAMA

A 883/2013/EU, Euratom rendelet 7. cikkének (8) bekezdése:

Amennyiben egy vizsgálat nem zárható le a megindítását követő 12 hónapon belül, a főigazgató a 12 hónapos időtartam lejártakor és ezt követően hathavonta jelentést készít a Felügyelő Bizottság számára, amelyben ismerteti a vizsgálat elhúzódásának okait, és a helyzet orvoslása érdekében tervezett intézkedéseket.

12 hónapnál hosszabb vizsgálatok

23.

2016-ban az FB az OLAF főigazgatója által benyújtott 477 jelentést elemzett; ezek 377, egy évnél hosszabb ideig tartó vizsgálatra vonatkoztak. 274 ügyet lezártak, míg 103 ügy még folyamatban volt. 2016 júliusában az OLAF főigazgatója az FB kérésére e jelentésekre vonatkozóan további statisztikai adatokat bocsátott rendelkezésre annak érdekében, hogy az FB pontosabban azonosíthassa az általános trendeket és mintázatokat.

A vizsgálatok időtartama a vizsgálatmegindításáról szóló OLAF-határozat elfogadásától számítva: 377 vizsgálatra vonatkozó adatok – 2016 július

Image

24.

Az OLAF főigazgatója éves irányítási tervében 20 hónapos referencia-időtartamot állapított meg a vizsgálatok hossza tekintetében (a rendelet 12 hónapos referencia-időtartamot határoz meg). A mintában szereplő ügyek közül 42 (11 %) tartott ennél rövidebb ideig, és 335 (89 %) hosszabb ideig; 157 ügy hossza (47 %) a 30 hónapot is meghaladta.

25.

A 2016 júliusában szolgáltatott adatok elemzése azt mutatta, hogy egy jelentős, 28 ügy alkotta ügycsoport egy 2012. február 2-i együttes műveletből ered, amelynek során egyazon napon 423 ügyet nyitottak meg (8). Az FB véleménye szerint e 28 ügyet az OLAF-nak különösen nyomon kell követnie annak elkerülése érdekében, hogy a múltbeli rendszerek örökségének elhúzódó kezelése ne rontsa az aktuális teljesítményt.

Az információk értékelésének időtartama a vizsgálat megindítása előtt

26.

A vizsgálatok időtartamát az OLAF a vizsgálat megindításáról szóló határozattól számítja. Mivel az OLAF már e határozatokat megelőzően megkezdi az általa kapott információk értékelését, az FB fontosnak tartotta megvizsgálni, mennyi idő telik el az információk OLAF általi kézhezvételétől az ügy megnyitásáig vagy a megnyitás elutasításáig.

27.

Az OLAF főigazgatója két hónapban határozta meg az értékelésre vonatkozó indikatív határidőt. Az FB számára nem világos, hogy ez az időszak az információ OLAF általi kézhezvételétől, az ügyszám létrehozásától, a bejövő információk válogatóhoz való hozzárendelésétől vagy a válogatónak az üggyel kapcsolatos első intézkedésétől számítandó. Az OLAF arról tájékoztatta az FB-t, hogy nyomonkövetési eszközöket alkalmaz annak érdekében, hogy az információk kezelése során elkerüljék a holtidőket.

28.

Az FB mérlegeli annak lehetőségét, hogy közelebbről megvizsgálja e nyomon követési eszközöket és a beérkező információk értékelésének időtartamára vonatkozó adatokat.

A 12 hónapnál tovább tartó 477 vizsgálat minőségi elemzése

29.

Az FB részletesen elemezte a 12 hónapnál hosszabb ideig tartó 477 vizsgálatra vonatkozó jelentéseket (9), különös tekintettel a következők értékelésére:

azon esetek száma, amelyekben az OLAF jelentése tényszerű okokkal indokolja a vizsgálat befejezésének elmulasztását, valamint ismerteti a vizsgálat felgyorsítását célzó korrekciós intézkedéseket;

azon esetek száma, amelyekben az FB 4/2014. sz. véleményében (10) leírt helyzethez képest változás történt;

azon esetek száma, amelyekben a vizsgálat elhúzódásának okaira tekintettel megfelelő korrekciós intézkedés született, és/vagy a korrekciós intézkedések az említett véleménnyel összhangban állnak.

30.

A jelentések valamivel több mint felében nem volt feltüntetve a vizsgálatok elhúzódásának oka, vagy a megjelölt okokat az FB elégtelennek tekintette. Az elhúzódást alátámasztó adatok hiánya nem tette lehetővé ezen információk alaposabb ellenőrzését.

31.

Az FB továbbá megállapította, hogy számos jelentésben nem jelöltek meg korrekciós intézkedéseket, vagy az említett intézkedések megfelelőségével kapcsolatban merültek fel aggályok.

32.

Számos jelentés esetében az OLAF főigazgatója által a vizsgálatok felgyorsítása érdekében elfogadott korrekciós intézkedés, illetve a feltüntetett szöveg nem felelt meg az FB 4/2014. sz. véleményében megfogalmazott ajánlásoknak.

33.

Következtetésként az FB megállapította, hogy az OLAF által követett gyakorlatban nem történt jelentős változás. Noha a 888/2013/EU, Euratom rendelet megerősítette az FB szerepét az OLAF vizsgálatai időtartamának ellenőrzésében, nem tudja szavatolni, hogy az ügyek körülményeire és összetettségére tekintettel a vizsgálatokat folyamatosan és indokolatlan késedelem nélkül végezzék. Ez különösen a leghosszabb ideig tartó vizsgálatok esetében ad okot aggodalomra.

2017. ÉVI VIZSGÁLATI GYAKORLATI PRIORITÁSOK

A 883/2013/EU, Euratom rendelet 17. cikke (5) bekezdésének első albekezdése:

A főigazgató a Hivatal irányítási terve keretében minden évben meghatározza a Hivatal által követett vizsgálati gyakorlat prioritásait, valamint azokat közzétételüket megelőzően megküldi a Felügyelő Bizottságnak.

Az 5. cikk (1) bekezdése: A főigazgató vizsgálat megindítására vonatkozó határozatának figyelembe kell vennie a (…) vizsgálati gyakorlat prioritásait és a Hivatal éves irányítási tervét.

34.

Az FB 2016. december 22-én kapta meg az OLAF 2017-re vonatkozó vizsgálati gyakorlati prioritásainak tervezetét. Az FB-t felkérték, hogy 2017. január 13-ig nyújtsa be észrevételeit. A 2017-re vonatkozó vizsgálati gyakorlati prioritások alapvetően nem különböznek a 2014-es, 2015- ös és 2016-os prioritásoktól.

35.

Az FB várja az OLAF 2016. évi vizsgálati gyakorlati prioritásaira vonatkozó OLAF-hatásvizsgálat részleteit.

AZ OLAF AJÁNLÁSAINAK NYOMON KÖVETÉSE

A 883/2013/EU, Euratom rendelet 17. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdése:

A főigazgató rendszeres időközönként tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot:

a)

azokról az esetekről, amikor a főigazgató ajánlásait nem tartották be;

b)

azokról az esetekről, amikor a tagállamok igazságügyi hatóságainak továbbítottak információt;

36.

Az OLAF vizsgálatának lezárását követően a tényeket megállapító zárójelentést (a bizonyítékok alátámasztásával és az ügy iratainak teljes listájával együtt), valamint az OLAF főigazgatója által kiadott ajánlásokat el kell küldeni a tagállamok illetékes hatóságainak, illetve a későbbi tevékenységekért felelős uniós intézményeknek és szerveknek.

37.

Az OLAF főigazgatója által kiadott ajánlásoknak négy típusa van: közigazgatási (a szerződések, támogatási megállapodások, jogszabályok és közigazgatási gyakorlat csalásbiztossági vizsgálata), pénzügyi (a jogtalanul elköltött összegek visszafizettetése), bírósági (büntetőeljárás nemzeti hatóságok általi) és fegyelmi (az uniós intézmények, ügynökségek és szervek fegyelmi eljárása).

38.

Az 17. cikk (5) bekezdése értelmében a főigazgató rendszeresen tájékoztatja az FB-t azokról az esetekről, amikor a főigazgató ajánlásait nem tartották be.

39.

2016. májusában és júniusában az OLAF főigazgatója naprakész információkat küldött a Felügyelő Bizottságnak (11). Ezek az érintett hatóságoknak 2016. február 29-ig az OLAF által 2013. október 1-jétől kezdődően kiadott azon ajánlásaira adott válaszait foglalták össze, amelyeket nem követtek.

Fegyelmi ajánlások

40.

Jelentése (12) szerint az OLAF 2013. január 1 óta 55 fegyelmi ajánlást fogalmazott meg (2013-ban 24 ajánlás; 2014-ben 15 ajánlás és 2015-ben 16 ajánlás).

41.

2013. október 1-je óta az OLAF arról számolt be a Felügyelő Bizottságnak, hogy nyolc olyan fegyelmi ajánlás volt, amelyet a fegyelmi jogkörrel felruházott átvevő hatóságok nem követtek nyomon. Az FB-hez érkezett jelentés nem tartalmazott további részleteket, így az alábbi észrevételek az OLAF főigazgatója által adott összefoglaló információkon alapulnak.

42.

Két esetben a hatóságok megállapították, hogy a tényállást az elvégzett vizsgálati tevékenységek során nem megfelelően állapították meg. Egy esetben a hatóságok nem ítélték kellően súlyosnak az OLAF által megállapított tényeket a fegyelmi eljárások megindításához. Két esetben az OLAF által megállapított tényeket újraértékelték, és a hatóságok úgy döntöttek, hogy nem hoznak semmilyen fegyelmi intézkedést. Az egyik hatóság megállapította, hogy a megállapított tények nem képeznek fegyelmi felelősséget.

43.

A Felügyelő Bizottság megkezdte a fegyelmi ajánlások nyomon követésének elemzését. A beszámolási időszak során az OLAF pénzügyi, igazgatási és fegyelmi ajánlásainak elemzéséért felelős előadó feltáró munkát végzett egy lehetséges vélemény vagy jelentés hatályának meghatározása érdekében. Az ajánlások első elemzését az OLAF által rendelkezésre bocsátott minta alapján végezték el. Az említett elemzést kiegészítették a Bizottság belső fegyelmi bizottságával folytatott kétoldalú konzultációval, valamint az OLAF érdekelt feleinek szóló kérdőív közzétételével. Számos szabályozó ügynökség, uniós intézmény és szerve rendkívül értékes információkat szolgáltatott. Az Európai Bizottság főtitkára (13) azonban megtagadta a Felügyelő Bizottság kérdőívére való válaszadást és az információk közzétételét, és két alkalommal felhívta az FB-t, hogy kizárólag az OLAF főigazgatója által nyújtott információk alapján dolgozzon.

44.

Következésképpen a Felügyelő Bizottság nem rendelkezik megfelelő minőségi információkkal az OLAF fegyelmi ajánlásai hasznosságának ellenőrzéséhez. Ezenkívül a Bizottság nem rendelkezik elegendő számszerű információval ahhoz, hogy a nyomon követett ajánlások arányát a kibocsátott fegyelmi ajánlások teljes számához viszonyítva értékelje, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló információk nem ugyanarra az időszakra vonatkoznak.

Igazságügyi ajánlások

45.

A Felügyelő Bizottság folytatta az igazságügyi ajánlások nyomon követésével és az OLAF által e területen végzett nyomon követéssel kapcsolatos további munkát. E célból több munkaértekezletet tartottak, és az OLAF is dokumentációt bocsátott rendelkezésre a nyomon követés javítása érdekében tett intézkedésekről, valamint az igazságügyi ajánlások minőségéről.

46.

2012-ben az OLAF létrehozta a tagállamoktól származó információk összegyűjtésére szolgáló rendszert, valamint elfogadta a nyomon követésre vonatkozó iránymutatásokat, lehetővé téve a nemzeti igazságügyi hatóságok által az OLAF ajánlásainak továbbítását követően hozott, az elutasításra vagy büntetőeljárásokra vonatkozó határozatok nyomon követését. Az FB elismeri, hogy az OLAF jelentős erőfeszítéseket tett ezen információk összegyűjtésére.

47.

Jelentése (14) szerint az OLAF 2013. január 1. óta 284 fegyelmi ajánlást küldött az igazságügyi hatóságoknak (2013-ban 85 ajánlás; 2014-ben 101 ajánlás és 2015-ben 98 ajánlás).

48.

Az OLAF főigazgatója által adott tájékoztatás szerint 2013 októbere óta a nemzeti igazságügyi hatóságoknak küldött 18 ajánlást nem hajtottak végre 2016 februárjáig (15).

49.

Az igazságügyi hatóságok által kézhez vett ajánlások nem teljesítésének okai a következők voltak:

a)

bizonyíték hiányában, illetve – egy esetben – elégtelen bizonyítékok miatt 13 ajánlást nem lehetett figyelembe venni vagy végrehajtani;

b)

3 ajánlást nem lehetett figyelembe venni vagy végrehajtani, mivel elévült;

c)

2 ajánlást nem lehetett figyelembe venni vagy végrehajtani, mivel az állítólagos tények nem minősülnek bűncselekménynek.

50.

A Felügyelő Bizottság megjegyzi azonban, hogy az OLAF jelentése szerint az igazságügyi hatóságokhoz 2008 óta megküldött 317 ajánlásból 168 a tájékoztatás elutasításához vagy az intézkedések elmaradásához vezetett.

51.

A Felügyelő Bizottság az OLAF által meghatározott beszámolási időszakoknak megfelelő adatok hiányában nem vonhat le következtetéseket.

52.

A Felügyelő Bizottságnak nem állnak rendelkezésére lényeges információk ahhoz, hogy figyelemmel lehessen követni a nyomon követett ajánlások arányát a kiadott igazságügyi ajánlások teljes számához képest, ami segítene az OLAF vizsgálatai hatékonyságának értékelésében. A FB- nek legalább a következőket kellene kézhez kapnia:

a)

a nemzeti igazságügyi hatóságnak továbbított vizsgálati zárójelentés;

b)

a nemzeti igazságügyi hatóság által az OLAF-nak adott válasz.

53.

Következésképpen a Felügyelő Bizottság úgy véli, hogy az OLAF által továbbított információk nem elegendőek ahhoz, hogy teljesítsék az OLAF főigazgatójának a 883/2013/EU, Euratom rendelet 17. cikkének (5) bekezdésében előírt kötelezettségeit.

54.

A tagállamok által hozott és az OLAF által közölt, elutasításra vonatkozó határozatok indokainak vizsgálata (16) megállapította, hogy az elutasítások két fő oka a következő:

a)

bizonyíték hiánya vagy elégtelensége – az elutasítások 50 %-a;

b)

bűncselekmény hiánya – az elutasítások 33 %-a.

55.

Az OLAF aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy „egyes nemzeti ügyészek körében az a tendencia, hogy az állami, uniós vagy nemzeti érdekeket érintő ügyek tekintetében nem biztosítanak azonos szintű elsőbbséget” (17). Az OLAF elemzést végzett, amely szerint a közigazgatási vizsgálatai során gyűjtött bizonyítékokat a tagállamok közvetlenül nem ismerik el, különösen a transznacionális dimenzióval kapcsolatos nagyszabású vizsgálatok lefolytatása vagy újraindítása során.

56.

A FB-t a jelenlegi beszámolási időszak végén nem tájékoztatták sem az OLAF azon elemzéséről, amely alátámasztja az OLAF megállapításait, sem az OLAF azon munkájának a tartalmáról, amelyet a tagállamokkal a kérdéssel foglalkozó munkacsoportokban végzett. Az FB megjegyzi, hogy a 2013-as rendelet reformja megerősítette és pontosította az OLAF vizsgálati hatáskörét a fizikai bizonyítékok gyűjtése terén.

57.

A munkaértekezleteket és az OLAF-fal folytatott érdemi megbeszéléseket követően az FB számos olyan kérdést azonosított, amelyek mélyreható elemzést igényelnek:

az OLAF szakértelemének megerősítése az egyes tagállamok eljárási joga tekintetében (18),

az OLAF által a tagállamok számára nyújtott támogatás megerősítése a vizsgálatok lefolytatását követően,

az OLAF korábbi és szorosabb együttműködése a tagállamok bűnüldöző hatóságaival, például közös nyomozócsoportok révén,

az igazságügyi hatóságok számára történő információtovábbításra feljogosító rendelkezések OLAF általi alkalmazásának felülvizsgálata azokban az esetekben, amikor a bizonyítékok gyűjtése az igazságügyi jogkörök gyors alkalmazását követeli meg.

58.

A Felügyelő Bizottságnak az OLAF igazságügyi ajánlásainak nyomon követésével kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó kérésére adott válaszában az OLAF főigazgatója közölte: „kérésük teljesítése érdekében munkacsoportot hoztam létre, amely várhatóan [2016] május[á]ban fogadja el megállapításait. Az OLAF személyzetének fel kell vennie a kapcsolatot az FB titkárságával is a kérelmek némelyikével kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében” (19). A jelenlegi beszámolási időszak végén a Felügyelő Bizottság nem kapta meg az OLAF által végzett munka eredményeit.

Pénzügyi ajánlások

59.

Jelentése (20) szerint az OLAF 2013. január 1. óta 706 pénzügyi ajánlást fogalmazott meg (2013-ban 233 ajánlás; 2014-ben 253 ajánlás és 2015-ben 220 ajánlás).

60.

A főigazgató által 2016 májusában és júniusában rendelkezésre bocsátott információk szerint a 2013 októbere és 2016 februárja között kiadott öt pénzügyi ajánlást az uniós alapok kezeléséért felelős illetékes hatóságok nem hajtották végre. Nem volt egyértelmű, hogy miért nem követték az ajánlásokat. Ennek okai a megalapozatlanságtól a visszaszerzés jogának hiányán át a nem bizonyított szabálytalanságokig vagy az uniós forrásokat nem érintő szabálytalanságokig terjednek.

61.

A pénzügyi ajánlások tekintetében fontos mutató, hogy milyen mértékben kerül ténylegesen behajtásra az ajánlott összeg. 2012 előtt a visszafizettetett összegeket az OLAF az ajánlás kibocsátásának konkrét évéhez kötötte, lehetővé téve, hogy a visszafizettetés arányát teljesítménymutatóként lehessen használni. 2012 után már nem lehet kiszámítani a visszafizettetés mértékét. Különösen hasznos lenne ez a mutató, amikor az illetékes hatóságoknak a behajtandó összegre vonatkozó becslése eltér az OLAF becslésétől. Az FB-vel folytatott megbeszéléseket követően az OLAF kötelezettséget vállalt arra, hogy belső értékelést végez a pénzügyi ajánlások kidolgozásának további finomítása érdekében. Ennek eredményeként az OLAF főigazgatója 2016. október 7-én kiadta a pénzügyi ajánlások és az OLAF zárójelentésének vonatkozó szakaszai kidolgozására vonatkozó utasításokat.

62.

A Felügyelő Bizottság továbbá elismeri, hogy az OLAF belső értékelést végez a pénzügyi ellenőrzési eljárás tekintetében, és hogy ez az értékelés alternatív megközelítéseket is magában foglal a hivatal által kiadott pénzügyi ajánlások hatékonyságának mérését illetően. Az OLAF főigazgatója lényegében fel kívánja kérni a pénzügyi ajánlások címzettjeit, hogy adjanak tájékoztatást a visszatérítésre elfogadott összegekről.

Közigazgatási ajánlások

63.

Jelentése (21) szerint 2013. január 1 óta az OLAF 69 közigazgatási ajánlást bocsátott ki (2013-ban 11, 2014-ben 28, 2015-ben pedig 30).

64.

Az OLAF főigazgatója azonban nem számolt be az általa kibocsátott azon közigazgatási ajánlásokról, amelyeket a kedvezményezettek nem követtek, mivel nincs erre vonatkozó kötelezettsége. A Felügyelő Bizottság mindazonáltal úgy véli, hogy ez az információ hasznos lenne.

A 2017. ÉVI ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) létrehozásáról szóló, a 2013. szeptember 27-i 2013/478/EU bizottsági határozattal módosított 1999. április 28-i 1999/352/EK bizottsági határozat 6. cikkének (2) bekezdése szerint:

„(2)   Felügyelő Bizottsággal folytatott konzultációkat követően a főigazgató megküldi a költségvetési főigazgató számára azt az előzetes költségvetési tervezetet, amelyet az Európai Unió általános költségvetésének Bizottságra vonatkozó szakaszában a Hivatalra vonatkozó mellékletbe kell bevezetni.”

az 883/2013/EU, Euratom rendelet 15. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése:

A Felügyelő Bizottság véleményeket, illetve adott esetben ajánlásokat készít a főigazgató számára, többek között a Hivatal vizsgálati funkciójának betöltéséhez szükséges forrásokról (…).

65.

A Felügyelő Bizottság támogatta az OLAF 2017. évi előzetes költségvetési tervezetét, feltéve, hogy az OLAF teljes mértékben figyelembe veszik az ajánlásait és észrevételeit a 2018. évi költségvetése tekintetében, amelyet az FB az éves véleményében fog felülvizsgálni.

66.

Az FB véleménye szerint az OLAF erőforrásait az alapvető tevékenységére kell összpontosítani, azaz az illegális tevékenységek, a súlyos szabálytalanságok, a csalás, a szakmai kötelezettségszegése, valamint az EU érdekeit sértő egyéb tényezők vizsgálatára. Az OLAF megjegyzései alapján azonban az FB egyetért azzal, célszerű, hogy az OLAF függetlenségének megőrzése érdekében bizonyos korlátozott és indokolt támogatási források továbbra is az OLAF rendelkezésére álljanak.

67.

Ami a vizsgálati személyzetet illeti, az FB tudomásul veszi a vizsgálati területen dolgozó 171 alkalmazott vonatkozásában biztosított magyarázatokat („azon alkalmazottakon felül, akiknek munkaköri leírása »vizsgáló«, ez a szám más vizsgálati személyzetet is magában foglal, mint például az »ügykezelő/válogatókat« vagy az »információelemzőket«. A részlegvezetők és a vizsgálati csoportok helyettes vezetői szintén vizsgálati személyzetnek minősülnek, annak ellenére, hogy különböző címekkel rendelkeznek”).

68.

A belső jogi szakértők hozzájárulnak az OLAF kapacitásának megerősítéséhez a nemzeti jog helyes alkalmazása és az uniós kapacitások fejlesztése tekintetében a csalás elleni küzdelem terén. Az OLAF-nak ezért folytatnia kell a vonatkozó nyelven megfelelő jogi képesítéssel rendelkező uniós személyzet felvételét. Az FB úgy véli, hogy a belső nemzeti jogi szakértők hiányát nem lehet a nem jogászok számára szervezett belső képzésekkel vagy olyan korlátozott igazoló dokumentumokkal ellensúlyozni, mint amilyenek például az OLAF intranetjén rendelkezésre álló és az FB által felülvizsgált „mini országprofilok”. E tekintetben az FB üdvözli a folyamatban lévő speciális versenyvizsgákat.

AZ OLAF 2015. ÉVI ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉSE

A 883/2013/EU, Euratom rendelet 15. cikke (1) bekezdésének első albekezdése:

„A Felügyelő Bizottság a Hivatal vizsgálati feladatköre ellátásának rendszeres nyomon követésével biztosítja, hogy a Hivatal független módon és megfelelően gyakorolja az e rendeletben ráruházott jogköröket.”

69.

A Felügyelő Bizottság elismeri, hogy az OLAF javította jelentésének és éves tevékenységi jelentésének minőségét az olvashatóság, a jelentéstétel egyértelműsége és a rendelkezésre bocsátott diagramok és számadatok tekintetében, amelyek figyelembe veszik a Felügyeleti Bizottság ajánlásait. Az FB különösen üdvözli, hogy 2015. évi jelentésében az OLAF feltüntette a lezárt vizsgálatok átlagos időtartamát, megerősítetve ezzel az OLAF 2014-es jelentésében elfogadott megközelítést.

70.

Az FB meghatározta a vizsgálatok időtartamára vonatkozó jelentéstétel javításának lehetséges módjait. A vizsgálatok időtartamának felülvizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó adatok hiánya aggodalomra ad okot. Az FB örömmel fogadná a 20 hónapos referenciaérték használatának indokolását is.

71.

Az OLAF által az alapvető jogok védelemével kapcsolatos panaszokról készített beszámoló nem kimerítő jellegű. Az OLAF csak a weboldalon közzétett eljárásnak megfelelően benyújtott panaszokról számol be az FB-nek. Az FB más olyan panaszokat is azonosított, amelyek lehetséges kapcsolatban állnak az alapvető jogok és az eljárási garanciák védelemével. Az FB fontosnak tartja, hogy a panaszok bejelentése átfogó legyen, tekintettel az e téren betöltött szerepére.

72.

Az OLAF főigazgatójának a Felügyelő Bizottság ajánlásainak végrehajtásáról szóló jelentése nem felel meg az FB értékelésének. AZ FB aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az OLAF főigazgatója e tekintetben nem osztott meg elegendő információt.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG AJÁNLÁSAINAK AZ OLAF ÁLTALI NYOMON KÖVETÉSE

A 883/2013/EU, Euratom rendelet 15. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése:

A Felügyelő Bizottság véleményeket, illetve adott esetben ajánlásokat készít a főigazgató számára, többek között a Hivatal vizsgálati funkciójának betöltéséhez szükséges forrásokról, a Hivatal vizsgálati prioritásairól, valamint a vizsgálatok időtartamáról. A Felügyelő Bizottság saját kezdeményezésére, a főigazgató kérése alapján, illetve egy intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség kérésére nyilváníthat véleményt, de ezen véleménynyilvánításával nem avatkozhat be a folyamatban lévő vizsgálati eljárásokba.

73.

Az e jelentés által lefedett időszak során a Felügyelő Bizottság figyelemmel kísérte az OLAF által elért előrelépést 26 ajánlás vonatkozásában. A melléklet tartalmazza a konkrét ajánlások részleteit, és feltünteti az egyes ajánlások aktuális státuszát.

74.

A Felügyelő Bizottság kiemelten kezeli az uniós polgárok alapvető jogaival, az OLAF szabályozási kötelezettségeivel és az OLAF függetlenségének biztosítékaival kapcsolatos ajánlásokat.

75.

Az OLAF főigazgatója megállapodott a nyomon követendő ajánlások listájáról, és hivatalosan nem vitatta a kiadott 26 ajánlás egyikének tartalmát sem. Azonban ezek közül mindössze 15 esetében végzett önértékelést (22). A rendelkezésre álló információk alapján a Felügyelő Bizottság a következőképpen értékelte az ajánlások végrehajtásának szintjét: 3 végrehajtott, 1 részben végrehajtásra került, 11 nem került végrehajtásra, 7 státusza ismeretlen (23), 4 elavult.

76.

A jövőbeli vélemények tekintetében a Felügyelő Bizottság hivatalos kötelezettségvállalást fog kérni az OLAF főigazgatójától arra vonatkozóan, hogy az ajánlásokra válaszul intézkedés(eke)t hozzon. Az FB nem fog olyan ajánlásokat nyomon követni, amelyekkel kapcsolatban ilyen kötelezettségvállalást a főigazgató arra hivatkozva nem adott, hogy az ajánlást az OLAF nem fogadta el.

77.

Az OLAF főigazgatójának jelentései nem tükrözik a Felügyelő Bizottság ajánlásainak jelenlegi állását. Az FB aggodalmának ad hangot az öt „kiemelt” ajánlás végrehajtásának elmulasztása miatt, valamint amiatt, hogy az OLAF főigazgatója nem bocsátott rendelkezésre elegendő információt.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG IRÁNYÍTÁSA

Találkozók, az EU intézményeivel, szerveivel és egyéb ügynökségeivel

78.

A Felügyelő Bizottság aktívan hozzájárult az intézményekkel folytatott eszmecseréhez a 883/2013/EU, Euratom rendelet 16. cikkében foglaltaknak megfelelően, és rendszeresen találkozókat tartott a Bizottság OLAF-ért felelős alelnökével, az Európai Parlamenttel (Költségvetési Ellenőrző Bizottság) és a Tanács csalás elleni csoportjával, továbbá számukra szakértői segítséget nyújtott.

79.

A Felügyelő Bizottság továbbra is együttműködik más érdekeltekkel, például az Európai Számvevőszékkel, az európai ombudsmannal és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével.

Munkamódszerek és átláthatóság

80.

2016-ban a Felügyelő Bizottság 11 plenáris ülést tartott. Az elnök, az előadók és az FB titkárságának személyzete szintén rendszeresen találkoztak egyes konkrét kérdések megvitatása érdekében. Az FB minden fontos vizsgált kérdéshez előadót jelölt ki. Az előadók együttműködtek az FB titkárságával a plenáris üléseken megvitatásra kerülő jelentés-, vélemény- vagy dokumentumtervezetek előkészítésében. Az FB véleményeinek és jelentéseinek előkészítése során az OLAF vezetésével és személyzetével is találkoztak.

81.

A Felügyelő Bizottság véleményeit a véglegesítést megelőzően mindig részletesen megvitatták az OLAF-fal. 2016-ban az FB konzultált az OLAF-fal, és kidolgozta a vélemények és jelentések elfogadására vonatkozó eljárását. Munkájának maximális átláthatósága érdekében az FB úgy döntött, hogy saját honlapján közzéteszi a nem bizalmas jellegű dokumentumokat (http://europa.eu/supervisory-committee-olaf/).

A 883/2013/EU, Euratom rendeletnek a Felügyelő Bizottság titkárságára vonatkozó módosítása

82.

A Felügyelő Bizottság titkársága jogászokból és asszisztensekből áll, akik biztosítják az OLAF vizsgálati funkciójának mindennapos nyomon követését, és segítik a Felügyelő Bizottság tagjait feladataik ellátásában. Az FB számára szóló információk a titkárságra érkeznek, amely azokkal kapcsolatban előzetes felülvizsgálatot végez. A titkárság továbbá jogi tanácsokat nyújt az FB tagjai számára. 2016-ban a titkárság összesen nyolc álláshellyel rendelkezett.

83.

A Felügyelő Bizottság titkársága döntő szerepet játszik azáltal, hogy segíti az FB-t a nyomon követés feladatainak megbízható és hatékony végrehajtásában. A beszámolási időszak során azonban a titkárság személyzete igazgatási szempontból az OLAF főigazgatója alá tartozott (különösen a képzés, az értékelés, a szakmai előmenetel és az előléptetés tekintetében).

84.

A 883/2013/EU, Euratom rendelet módosítását (24) követően 2017. január 1-jétől az FB titkárságát – az OLAF-tól függetlenül és az FB-vel szoros együttműködésben – közvetlenül a Bizottság biztosítja.

Költségvetési kérdések

85.

2016-ban az FB 200 000 EUR öszegű költségvetését az FB OLAF-tól való függetlenségének biztosítása érdekében az OLAF-ról az Európai Bizottságra ruházták át.

86.

A Felügyelő Bizottság kérésére az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata jelentést készített az OLAF Felügyelő Bizottsága költségvetési tételének irányításáról, tervezéséről, nyomon követéséről és végrehajtásáról. A Felügyelő Bizottság üdvözli az ellenőrzési jelentést, és értékes eszköznek tekinti költségvetésének jobb és a bizottsági szolgálatok gyakorlatával fokozottabb összhangban történő kezelése tekintetében. A Belső Ellenőrzési Szolgálat által kiadott ajánlások közül többet már végrehajtottak, és integráltak a Felügyelő Bizottság költségvetésének napi irányításába.

JOGSZABÁLYI KERET

A 883/2013/EU, Euratom rendelet értékelése

A 883/2013/EU, Euratom rendelet 19. cikke.

„2017. október 2-ig a Bizottság értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. Az említett jelentéshez mellékelni kell a Felügyelő Bizottság véleményét, valamint a jelentésben állást kell foglalni arról, hogy szükséges-e módosítani ezt a rendeletet.”

87.

Az Európai Bizottságnak a 883/2013/EU, Euratom rendelet értékelésére vonatkozó ütemterve (25), alapján meghatározásra kerültek azok a kulcsfontosságú kérdések, amelyeket a hatékonysággal, az eredményességgel, a relevanciával és a koherenciával kapcsolatban kezelni kell. Az értékelés irányítási szempontjai a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatait is magukban foglalják majd. Az értékelés a 883/2013/EU, Euratom rendelet hatálybalépésének időpontjától, azaz 2013. október 1-jétől kezdődő időszakot fedi le.

88.

A Felügyelő Bizottság megkezdte a rendelet alkalmazásának értékelésére irányuló saját eljárását. Az értékelés az FB elemzésének, valamint az OLAF vizsgálati tevékenységei figyelemmel kísérésének és nyomon követésének eredményein alapul.

89.

A beszámolási időszak során a rendelet értékeléséhez való hozzájárulás céljából a Bizottság szakértői személyes interjúk lefolytatása érdekében megkeresték az FB egyes tagjait. Megállapodtak abban, hogy az esetleges összeférhetetlenségek elkerülése érdekében a tagok csak a felügyelő bizottsági mandátumuk megszűnését követően vesznek részt az értékelésben.

Az Európai Ügyészség létrehozására irányuló javaslat

90.

Az Európai Ügyészségről szóló rendelet elfogadása a társjogalkotók prioritásaként szerepel az Európai Bizottság 2017. évi munkaprogramjában.

91.

Valószínű, hogy az Európai Ügyészség létrehozása hatással lesz az OLAF munkájára és erőforrásaira, és ennek megfelelően a Felügyelő Bizottság felügyeleti szerepére. Ehhez a 883/2013/EU, Euratom rendelet további felülvizsgálatára lehet szükség. Az FB a projekt kezdetétől fogva rendszeresen figyelemmel kísérte a vonatkozó fejleményeket, és továbbra is így tesz.

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

(2)  15. cikk.

(3)  A Bizottság C(2016) 1449 final határozata.

(4)  Ares(2016)1280862.

(5)  A Törvényszék elnökének a T-251/16. R. sz. Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) főigazgatója kontra Bizottság ügyben hozott 2016. július 20-i végzése.

(6)  Ares(2016)6451016, 2016. november 16.

(7)  Lásd az OLAF Felügyelő Bizottság honlapján található összefoglalót („Compendium”).

(8)  Lásd az OLAF által 2012-ben megnyitott ügyekről szóló, 3/2014. sz. felügyeleti jelentést.

(9)  Az OLAF emellett a 12 hónapig tartó ügyek egy másik 62 elemű mintájához is hozzáférést biztosított az FB számára. Az ezekkel kapcsolatos, az FB által elfogadott értékelési keret szerinti elemzés még folyamatban van.

(10)  „Az Európai Csalás Elleni Hivatal által végzett vizsgálatok időtartamának ellenőrzése” című, 4/2014. sz. véleményében az FB egyebek mellett javasolta, hogy az OLAF: (1) rendszeresen bővítse a 12 havi jelentések tartalmát az ügyekre vonatkozó tényszerű információkkal annak érdekében, hogy az FB képet kapjon a vizsgálatok hátteréről és fejleményeiről; (2) megfelelőbben támassza alá a 12 hónapot meghaladó vizsgálatok elhúzódásának okaira vonatkozó tényszerű információkat; (3) megfelelőbben támassza alá a vizsgálatok felgyorsítását célzó korrekciós intézkedésekre vonatkozó információkat.

(11)  A 2016. június 20-i Ares(2016)2867755 és a 2016. május 19-i Ares(2016)2336179.

(12)  Az OLAF 2015. évi műveleti jelentése, lásd a 12. ábrát („ajánlások”) a 20. oldalon, valamint a 24. ábrát (a kinevezésre jogosult hatóságok által az OLAF 2013. január 1. és 2015. december 31 között kiadott fegyelmi ajánlásai nyomán hozott intézkedések) a 30. oldalon.

(13)  Lásd az Európai Bizottság főtitkára által aláírt, 2016. június 28-i Ares(2016)2996187 számú és a 2016. október 20-i Ares(2016)6032504 számú feljegyzéseket.

(14)  Az OLAF 2015. évi műveleti jelentése, lásd a 12. ábrát („ajánlások”) a 20. oldalon, valamint a 24. ábrát (a kinevezésre jogosult hatóságok által az OLAF 2013. január 1. és 2015. december 31 között kiadott fegyelmi ajánlásai nyomán hozott intézkedések) a 30. oldalon.

(15)  A jelentés 14 olyan igazságügyi ajánlást említ, amely sikertelen volt, közülük 9 az elegendő bizonyítékok hiánya miatt.

(16)  Ere az elemzésre 2012-ben és 2013-ban került sor.

(17)  2015-ös éves jelentés.

(18)  A 883/2013/EU, Euratom rendelet kifejezetten hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az OLAF teljes körű ismeretekkel rendelkezzen azon tagállamok nemzeti jogáról, amelyekhez a vizsgálati jelentéseit továbbítja. A 883/2013/EU, Euratom rendelet 11. cikkének (2) bekezdése:„Az ilyen jelentések és ajánlások elkészítése során figyelembe kell venni az érintett tagállam nemzeti jogát.”

(19)  Ares(2016)980350, 2016. február 25.

(20)  Az OLAF 2015. évi műveleti jelentése, lásd a 12. ábrát („ajánlások”) a 20. oldalon, valamint a 24. ábrát (a kinevezésre jogosult hatóságok által az OLAF 2013. január 1. és 2015. december 31 között kiadott fegyelmi ajánlásai nyomán hozott intézkedések) a 30. oldalon.

(21)  Az OLAF 2015 évi műveleti jelentése, lásd a 12. ábrát („ajánlások”) a 20. oldalon.

(22)  ARES(2016)222388 számú, 2016. január 15-i feljegyzés, amelyben az OLAF főigazgatója megállapítja, hogy „az OLAF a 15 ajánlásból 11-t végrehajtottnak és egyet nem alkalmazhatónak tekintett. Az OLAF és a Felügyelő Bizottság közötti együttműködési megállapodásokról folytatott megbeszélésekhez kapcsolódó három ajánlás végrehajtása folyamatban van.”

(23)  Az OLAF főigazgatója az OLAF által végzett jogszerűség-ellenőrzésről és felülvizsgálatról szóló 2/2015. sz. véleményben, valamint a 2016. évi vizsgálati gyakorlati prioritások tervezetéről szóló 3/2015. sz. véleményében megfogalmazott 26 ajánlásból 11 tekintetében nem nyújtott tájékoztatást az FB számára.

(24)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2016/2030 rendelete (2016. október 26.) a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Felügyelő Bizottságának titkársága tekintetében történő módosításáról. A rendelet 2017. január 1-jétől alkalmazandó.

(25)  Lásd:http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_olaf_001_evaluation_of_regulation_883_2013_en.pdf


MELLÉKLET

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG AJÁNLÁSAINAK AZ OLAF ÁLTALI NYOMON KÖVETÉSE

PRIORITÁ S

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG AJÁNLÁSAI

OLAF- ÖNÉRTÉKELÉ S

FB-ÉRTÉKELÉS

 

3/2014. sz. vélemény – Az OLAF 2015. évi előzetes költségvetés-tervezete:

1.

Az OLAF nyújtson részletesebb információkat a prioritási területekre allokált forrásokról

Végrehajtva

NEM HAJTOTTÁK VÉGRE

 

2.

Az OLAF folytassa egy példaértékű emberierőforrás-politika kidolgozására irányuló erőfeszítéseit, és az előrehaladásról tájékoztassa rendszeresen az FB-t

Végrehajtva

VÉGREHAJTVA

 

3.

Az OLAF főigazgatója az FB titkárságának személyi állományával és költségvetésével kapcsolatos kinevező tisztviselői és engedélyezésre jogosult tisztviselői hatásköröket a lehető legnagyobb mértékben ruházza át a titkárság vezetőjére

Végrehajtva

OKAFOGYOTT

 

4.

Az FB titkárságának személyi állományát és költségvetését érintő változásokat az FB-nek jóvá kell hagynia

Végrehajtva

OKAFOGYOTT

 

5.

Az 1999. április 28-i bizottsági határozat 7. cikkének (2) bekezdése alapján az OLAF-nak el kell juttatnia ezt a véleményt a költségvetési hatóságnak

Nem alkalmazhat ó

NEM HAJTOTTÁK VÉGRE

KIEMELT

4/2014. sz. vélemény – Az OLAF által folytatott vizsgálatok időtartamának ellenőrzése:

Az OLAF-nak javítania kell a vizsgálatok időtartamának nyomon követése céljából az FB számára nyújtott információszolgáltatást, lehetővé téve az FB számára nyomonkövetési feladatkörének eredményes és hatékony ellátását és ezáltal az uniós intézmények felé történő jelentéstételi kötelezettségének való megfelelést. Az OLAF-nak optimalizálnia kell a vizsgálatok hosszának kezelése érdekében alkalmazott eszközök használatát. Ennek során az OLAF feladata, hogy:

1.

Rendszeresen bővítse a 12 havi jelentések tartalmát az ügyekre vonatkozó tényszerű információkkal annak érdekében, hogy az FB képet kapjon a vizsgálatok hátteréről és fejleményeiről

Az ajánlás végrehajtása érdekében az FB azt javasolja, hogy a jelentésekben az OLAF tüntesse fel a vizsgálat megnyitásának jogalapját, ismertesse röviden a vizsgálatot (a vélelem, az információ forrásának típusa, a csalás vagy szabálytalanság típusa, az érintett terület, az érintett uniós intézmény, hivatal, szerv, ügynökség vagy tagállam, az állítólagosan megsértett jogszabály, lehetőség szerint a becsült pénzügyi hatás), a megtett vagy megteendő főbb vizsgálati intézkedéseket és azok időrendjét, illetve az esetleges elévülési időket.

Folyamatban

NEM HAJTOTTÁK VÉGRE

 

2.

Megfelelőbben támassza alá a 12 hónapot meghaladó vizsgálatok elhúzódásának okaira vonatkozó tényszerű információkat

Az ajánlás végrehajtása érdekében az FB azt javasolja, hogy az OLAF a 12 havi jelentésekben az okok előre meghatározott nem kimerítő kategóriáinak és alkategóriáinak használatával tüntesse fel az okát annak, hogy a vizsgálatot nem sikerült 12 hónapon belül lezárni, továbbá adjon meg az adott ügyre vonatkozó információkat. Az OLAF iránymutatást és/vagy képzéseket is biztosíthat vizsgálói számára.

Folyamatban

RÉSZBEN VÉGREHAJTVA

 

3.

Megfelelőbben támassza alá a vizsgálatok felgyorsítását célzó korrekciós intézkedésekre vonatkozó információkat

Folyamatban

NEM HAJTOTTÁK VÉGRE

 

4.

Fontolja meg a 12 hónapnál hosszabb vizsgálatok felgyorsítását célzó korrekciós intézkedések bevezetését és ennek keretében dolgozzon ki olyan eszközöket, amelyek lehetővé teszik számára a vizsgálati erőforrások munkaterhelés alapján történő elosztásának nyomon követését

Végrehajtva

NEM TÖRTÉNT TÁJÉKOZTATÁS

KIEMELT

5.

Vizsgálja felül és erősítse meg a vizsgálatok folyamatosságára irányuló, az OLAF Vizsgálati Kiválasztási és Felülvizsgálati Csoportja (ISRU) által végzett ellenőrzések folyamatát

Végrehajtva

NEM TÖRTÉNT TÁJÉKOZTATÁS

 

5/2014. sz. vélemény – Az OLAF külső beszámolója a vizsgálatok időtartamáról:

1.

Az átláthatóság és a vizsgálatok átlagos időtartamára vonatkozó statisztikai adatok összehasonlíthatósága érdekében az OLAF szolgáltasson adatot a referencia-időszak során lezárt vizsgálatok átlagos időtartamáról

Végrehajtva

VÉGREHAJTVA

 

2.

Az átláthatóság érdekében jelentéseiben az OLAF jelöljön meg minden olyan egyszeri adminisztratív intézkedést, amely kihat a vizsgálatok átlagos időtartamának számítására

Végrehajtva

NEM HAJTOTTÁK VÉGRE

KIEMELT

3.

Az alapjogok és a megfelelő ügyintézés elvének fényében éves jelentésében az OLAF szolgáltasson átláthatóbb módon adatot a leghosszabb ideig tartó vizsgálatok időtartamáról

Végrehajtva

NEM HAJTOTTÁK VÉGRE

 

1/2015 sz. vélemény – Az OLAF 2016. évi előzetes költségvetés-tervezete:

1.

Az OLAF főigazgatója az FB titkárságának személyi állományával és költségvetésével kapcsolatos kinevező tisztviselői és engedélyezésre jogosult tisztviselői hatásköröket továbbra is a lehető legnagyobb mértékben ruházza át a titkárság vezetőjére

Végrehajtva

OKAFOGYOTT

 

2.

Az FB titkárságának személyi állományát és költségvetését érintő változásokat az FB-nek jóvá kell hagynia

Végrehajtva

OKAFOGYOTT

KIEMELT

2/2015. sz. vélemény – A jogszerűség ellenőrzése és felülvizsgálat az OLAF- nál:

1.

Biztosítsa, hogy az ISRA rendelkezésére álló személyi erőforrások hatékonyan lefedjék minden egyes tagállam nemzeti jogának ismeretét

Nem történt

tájékoztatás

NEM TÖRTÉNT TÁJÉKOZTATÁS

 

2.

Fontolja meg az ISRA által használt űrlapokon feltüntetett egyes kérdések módosítását oly módon, hogy azok igazoló információkkal alátámasztott, átfogó válaszokat kérjenek, szükség esetén az ügy körülményei és a jogi érvelés feltüntetésével

Nem történt

tájékoztatás

NEM TÖRTÉNT TÁJÉKOZTATÁS

 

3.

Az ügy irataiban rögzítse megfelelően a felülvizsgálatot végző ellenőrök azon javaslatait és megjegyzéseit, amelyek nyomán az OLAF módosította jelentéseit

Nem történt

tájékoztatás

NEM TÖRTÉNT TÁJÉKOZTATÁS

 

4.

Biztosítsa a felülvizsgálatot végző ellenőrök által javasolt intézkedések végrehajtását és az ellenőrök erről való megfelelő tájékoztatását

Nem történt

tájékoztatás

NEM TÖRTÉNT TÁJÉKOZTATÁS

KIEMELT

5.

Dolgozza ki azokat a bevált módszereket, amelyek segítségével hatékonyan ellenőrizhető az eljárási garanciákra és a vizsgálatok időtartamának arányosságára vonatkozó követelmények tiszteletben tartása. Ennek keretében:

biztosítsa, hogy a felülvizsgálatot végző ellenőrök következetesen ellenőrizzék az alkalmazandó követelmények és eljárási garanciák hatékony alkalmazását, és véleményüket kellően alátámasszák;

fontolja meg, hogy az ISRU-vélemények kiadása tekintetében határidőket állapítson meg a vélemények kiadásához szükséges átlagos időtartam részletes elemzése alapján;

biztosítsa a megfelelés alapos ellenőrzését, és növelje az ISRU-vélemények és a felülvizsgált ügy iratai közötti összhangot annak biztosítása érdekében, hogy az ISRU a jogi követelményeknek való meg nem felelés lehetőleg minden egyes előfordulását feltárja, ideértve az eljárási garanciákra vonatkozó követelmények megsértését is;

elemezze az ISRU által javítandóként azonosított területeket és a felülvizsgálat megállapításai alapján hozott intézkedéseket;

alakítson ki és tartson fenn továbbra is konstruktív kapcsolatokat a vizsgálati csoportok és az ISRU között

Nem történt

tájékoztatás

NEM TÖRTÉNT TÁJÉKOZTATÁS

 

6.

Az FB felhívja az OLAF főigazgatóját, hogy fontolja meg egy, a jövőben végrehajtandó ajánlásokra vonatkozó cselekvési terv kellő időben történő elfogadását a rendeletben előirányzott belső ellenőrzési és tanácsadó mechanizmus hatékony megerősítése érdekében

Nem fogadták el

NEM HAJTOTTÁK VÉGRE

 

3/2015. sz. vélemény – Az OLAF 2016. évi vizsgálati gyakorlati prioritásainak tervezete

1.

Vizsgálati gyakorlati prioritásait az OLAF hatásvizsgálat, a korábbi vizsgálati gyakorlati prioritások végrehajtásának értékelése, konkrét teljesítménymutatók és az uniós kiadási prioritások, valamint a pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelem területére vonatkozó uniós szakpolitikai prioritások alapján határozza meg

Nem történt

tájékoztatás

NEM HAJTOTTÁK VÉGRE

 

2.

A vizsgálati gyakorlati prioritások az ügykiválasztás folyamatában játszott fontos szerepének érvényesítése érdekében az OLAF vizsgálja felül a válogató tisztviselők számára kiadott utasításokat és útmutatókat. A felülvizsgált útmutatókat elfogadásuk előtt a rendelet 17. cikke (8) bekezdésének megfelelően be kell nyújtani az FB-nek

Nem történt

tájékoztatás

NEM HAJTOTTÁK VÉGRE

 

3.

A 2017. évi vizsgálati gyakorlati prioritások kialakítása során az OLAF végezze el a korábbi évek vizsgálati gyakorlati prioritásainak teljes körű hatásvizsgálatát, konzultálva a Bizottsághoz, más intézményekhez, az érintett tagállami hatóságokhoz és külső felekhez tartozó minden érdekelt féllel

Nem történt

tájékoztatás

NEM HAJTOTTÁK VÉGRE

 

4.

A vizsgálati gyakorlati prioritások elfogadását megelőzően az OLAF a Bizottság eljárásaival összhangban rendezzen szolgálatközi konzultációt

Nem történt

tájékoztatás

NEM HAJTOTTÁK VÉGRE

 

5.

Az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóságtól kapott megjegyzések fényében az OLAF pontosítsa a 2016. évi vizsgálati gyakorlati prioritásoknak a „dohány” illegális előállításával kapcsolatos kitételét

Nem történt

tájékoztatás

VÉGREHAJTVA


Top