Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1207(01)

A Bizottság közleménye – Az adókikerülés elleni irányelv 4. cikkében foglaltak érvényesítése céljából hasonlóan hatékonyan alkalmazhatónak tekintett intézkedések

OJ C 441, 7.12.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 441/1


A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Az adókikerülés elleni irányelv 4. cikkében foglaltak érvényesítése céljából hasonlóan hatékonyan alkalmazhatónak tekintett intézkedések

(2018/C 441/01)

1.   Általános megjegyzések

Az adókikerülés elleni irányelv (a továbbiakban: ATAD) (1) 4. cikke előírja a tagállamok számára, hogy kamatlevonás-korlátozási szabályokat vezessenek be, amelyeket 2018. december 31-ig át kell ültetniük nemzeti jogrendszereikbe (2).

Az ATAD 11. cikkének (6) bekezdése szerint „(…) azok a tagállamok, amelyekben 2016. augusztus 8-án olyan célzott nemzeti szintű szabályok vannak hatályban az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás kockázatának kiküszöbölésére, amelyek az ebben az irányelvben meghatározott kamatlevonás-korlátozási szabály érvényesítése céljából hasonlóan hatékonyan alkalmazhatóak, e célzott szabályaikat az OECD-tagok közötti, az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás elleni cselekvési terv 4. fellépésre vonatkozó minimumkövetelményről való megállapodásnak az OECD hivatalos honlapján való közzétételét követő egy teljes pénzügyi év végéig, de legkésőbb 2024. január 1-jéig folytatólagosan alkalmazhatják.”

Az ATAD 10. cikkének (3) bekezdése értelmében „a 11. cikk (6) bekezdésében említett tagállamok 2017. július 1-jéig közlik a Bizottsággal az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás kockázatának kiküszöbölése elleni célzott nemzeti szintű szabályok hatékonyságának értékeléséhez szükséges összes információt.”

2.   Az ATAD 4. Cikkében foglaltak érvényesítése céljából hasonlóan hatékonyan alkalmazhatónak tekintett intézkedések

A Bizottság szolgálatai úgy tekintik, hogy az alábbiakban felsorolt, az érintett tagállamok által bejelentett szabályok az ATAD 4. cikkében meghatározott kamatlevonás-korlátozási szabály érvényesítése céljából „hasonlóan hatékonyan” alkalmazhatóak. Ezeket a szabályokat az érintett tagállamok az ATAD 11. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbra is alkalmazhatják:

Görögország – a 4172/2013. sz. törvény 49. cikke,

Franciaország – a „code général des impôts” (általános adótörvény, CGI) 212 bis cikke („rabot”),

Szlovákia – a jövedelemadóról szóló törvény 21a. szakasza, Act No. 595/2003 Coll

Szlovénia – a „zakon o davku od dohodkov pravnih oseb” (ZDDPO-2) 32. cikke, valamint

Spanyolország – (1) a társaságiadó-törvény 16. és 63. cikke („Ley 27/2014, Del Impuesto Sobre Sociedades – territorio comun”) és (2) Navarra regionális társaságiadó-törvényének 24. cikke. (Ley Foral 26/2016, Del Impuesto Sobre Sociedades).

3.   A hasonlóan hatékonyan alkalmazható intézkedésekre vonatkozó értékelési kritériumok

A bizottsági szolgálatok az ATAD-ban meghatározott referenciaértékek alapján elvégezték a tagállamok által bejelentett intézkedések értékelését (1) jogi hasonlóság és (2) gazdasági egyenértékűség tekintetében.

A bejelentett intézkedések jogi egyenértékűségének vizsgálata során az volt az alapvető feltételezés, hogy csak a nettó hitelfelvételi költségek leírhatósági mértékének az adófizetők nyereségességével kapcsolatos tényezők fényében való korlátozását biztosító intézkedések tekinthetők hasonlóan hatékonyan alkalmazhatónak a hitelfelvételi költségek túlzott mértékű leírásának kérdésében.

A bejelentett szabályok és az ATAD 4. cikke közötti gazdasági egyenértékűség vizsgálata két kritériumon alapult.

Először is minimumkövetelmény, hogy a bejelentett intézkedéssel elért bevétel nem maradhat el jelentős mértékben az ATAD 4. cikkében meghatározott kamatlevonás-korlátozási szabály alkalmazásával elérhető bevételtől.

Másodszor, a bejelentett intézkedést akkor tekintették az ATAD 4. cikkében foglaltak érvényesítése céljából hasonlóan hatékonyan alkalmazhatónak, ha végrehajtása hasonló vagy magasabb adókötelezettséggel jár a nagyvállalkozások (valamennyi vállalkozás, a kkv-k kivételével) többsége számára, mint az ATAD-ban foglalt kamatlevonás-korlátozási szabály alapján becsült összeg.


(1)  A Tanács (EU) 2016/1164 irányelve (2016. július 12.) a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról (HL L 193., 2016.7.19., 1. o.).

(2)  Az ATAD 11. cikkének (1) bekezdése értelmében.


Top