EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0854

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról

COM/2018/854 final

Brüsszel, 2019.1.4.

COM(2018) 854 final

2018/0430(NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A csatolt javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyv aláírását támogató jogi eszköz.

A Bolgár Köztársaság, Románia és a Horvát Köztársaság csatlakozási okmányával összhangban a három tagállam az említett megállapodásokhoz csatolt jegyzőkönyv útján csatlakozik az Európai Unió és tagállamai által aláírt vagy megkötött nemzetközi megállapodásokhoz.

A Tanács 2006. október 23-án és 2012. szeptember 14-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy a Bolgár Köztársaság, Románia és a Horvát Köztársaság csatlakozásáról szóló vonatkozó jegyzőkönyvekről tárgyalásokat kezdjen az érintett harmadik országokkal.

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodást a felek 2006. szeptember 9-én írták alá, és 2016. július 1-jén lépett hatályba.

A Koreai Köztársasággal folytatott tárgyalások szóbeli jegyzékváltás útján sikeresen lezárultak.

A Bizottság a tárgyalások eredményét kielégítőnek ítéli, és javasolja a Tanácsnak a jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírását. A jegyzőkönyvet – annak aláírását követően – a Tanácsnak kell megkötnie az Európai Unió és tagállamai nevében.

2.A JAVASLAT JOGI ELEMEI

A javasolt jegyzőkönyv értelmében a Bolgár Köztársaság, Románia és a Horvát Köztársaság a megállapodás szerződő feleivé válnak, és az kötelezi az EU-t, hogy bocsássa rendelkezésre a megállapodás hiteles bolgár, román és horvát nyelvű változatát.

A Bizottság javasolja a Tanácsnak, hogy adjon felhatalmazást az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírására.

A jegyzőkönyv aláírását követően a jegyzőkönyv megkötésére irányuló második javaslatot a Tanács megfelelő időn belül megvizsgálja.

2018/0430 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 172. cikkére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel a Bolgár Köztársaság, Románia és a Horvát Köztársaság csatlakozási okmányaira és különösen azok 6. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) 2006. szeptember 9-én írták alá, és 2016. július 1-jén lépett hatályba.

(2)Bulgária és Románia 2007. január 1-jén, Horvátország pedig 2013. július 1-jén az Unió tagállamává vált.

(3)Bulgária, Horvátország és Románia csatlakozási okmánya 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a megállapodáshoz való csatlakozásról a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) útján kell rendelkezni. A csatlakozási okmány 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően a csatlakozásra egyszerűsített eljárás alkalmazandó, amely szerint a tagállamok nevében egyhangúlag eljáró Tanács és az érintett harmadik országok jegyzőkönyvet kötnek.

(4)A Tanács 2006. október 23-án és 2012. szeptember 14-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Unió és tagállamai által kötött nemzetközi megállapodások jegyzőkönyveinek megkötésére irányuló tárgyalásokat kezdjen az érintett harmadik országokkal.

(5)A Koreával folytatott tárgyalások szóbeli jegyzékváltás útján sikeresen lezárultak.

(6)Ezért a jegyzőkönyvet – feltételezve annak későbbi időpontban történő megkötését – az Európai Unió és tagállamai nevében alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyv aláírását – feltételezve annak megkötését – a Tanács az Unió és tagállamai nevében jóváhagyja.

Az aláírandó jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács Főtitkársága – feltételezve annak megkötését – kibocsátja a jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő aláírására vonatkozó teljes körű meghatalmazást a megállapodás főtárgyalója által kijelölt személy(ek) részére.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

   a Tanács részéről

   az elnök

Top

Brüsszel, 2019.1.4.

COM(2018) 854 final

MELLÉKLET

a következőhöz:

Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról


JEGYZŐKÖNYV

AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI,

MÁSRÉSZRŐL A KOREAI KÖZTÁRSASÁG ÁLTAL

A POLGÁRI GLOBÁLIS NAVIGÁCIÓS MŰHOLDRENDSZERRŐL (GNSS)

KÖTÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSHOZ 

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁNAK FIGYELEMBEVÉTELÉRŐL

   


AZ EURÓPAI UNIÓ,

valamint

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,


A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: tagállamok,

egyrészről, és

A KOREAI KÖZTÁRSASÁG

másrészről,


EMLÉKEZTETVE a 2006. szeptember 9-én aláírt és 2016. július 1-jén hatályba lépett, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodásra (a továbbiakban: megállapodás) és különösen annak 18. cikke (3) bekezdésére;

TEKINTETTEL arra, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, a Horvát Köztársaság pedig 2013. július 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia csatlakozzon

a megállapodáshoz;

TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány 6. cikkének (2) bekezdésére és a Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány 6. cikkének (2) bekezdésére, ezen államoknak a megállapodáshoz történő csatlakozásáról a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv útján kell megállapodni;

A KÖVETKEZŐKÉPPEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. CIKK

A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás feleivé válnak, és a többi tagállammal azonos módon elfogadják és tudomásul veszik a megállapodás szövegét.

2. CIKK

E jegyzőkönyv a megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

3. CIKK

A megállapodás bolgár, horvát és román nyelvű szövegét csatolták e jegyzőkönyvhöz.

4. CIKK

Ez a jegyzőkönyv az azt a napot követő hónap első napján lép hatályba, amelyen a felek az e jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges saját belső jogi eljárásaik befejeződéséről diplomáciai jegyzékváltással értesítették a megállapodás letéteményesét.

FENTIEK HITELÉÜL a kormányaik által arra kellően felhatalmazott alulírottak aláírták ezt a jegyzőkönyvet.

Kelt […]-ban/-ben, a kétezer-[…] év […] havának […] napján két-két eredeti példányban angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint koreai nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI RÉSZÉRŐL

A KOREAI KÖZTÁRSASÁG RÉSZÉRŐL

Top