EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0494

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelemről szóló, 1996. november 22-i 2271/96/EK tanácsi rendelet értelmében a Bizottságra ruházott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskör gyakorlásáról

COM/2018/494 final

Brüsszel, 2018.6.19.

COM(2018) 494 final

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

a harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelemről szóló, 1996. november 22-i 2271/96/EK tanácsi rendelet értelmében a Bizottságra ruházott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskör gyakorlásáról


BEVEZETÉS

A 2271/96/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: a rendelet) a mellékletében meghatározott törvények, rendeletek és egyéb jogszabályok, valamint az azok alapján hozott vagy az azokból eredő intézkedések területen kívüli alkalmazásából származó hatások elleni védekezést szolgálja, illetve e hatások ellen hat, amennyiben az ilyen alkalmazás hátrányosan befolyásolja a rendelet 11. cikkében említett, az EU és harmadik országok közötti nemzetközi kereskedelemmel és/vagy tőkemozgással vagy az ezekhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenységekkel foglalkozó személyek érdekeit.

A rendelet 1. cikke felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, hogy egyrészt felvegye e rendelet mellékletébe a harmadik országok olyan törvényeit, rendeleteit vagy egyéb jogalkotási eszközeit, amelyek alkalmazása kiterjed a harmadik országok területén kívülre, és káros hatásokkal jár az Unió, valamint azon természetes vagy jogi személyek érdekeire, akik, illetve amelyek az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján jogokat gyakorolnak, másrészt hogy a mellékletből törölje azokat a jogszabályokat, rendeleteket, illetve egyéb jogalkotási eszközöket, amelyek már nem járnak ilyen hatással.

JOGALAP

E jelentés elkészítését a rendelet 11a. cikke írja elő. E rendelkezés szerint a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2014. február 20-tól kezdődő hatállyal, és a Bizottságnak legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést kell készítenie a felhatalmazásról.

A FELHATALMAZÁS GYAKORLÁSA

A rendelet hatálybalépése óta a Bizottság egyszer élt a felhatalmazás által biztosított jogokkal. Az átfogó közös cselekvési tervben való részvételének felmondását követően 2018. május 8-án az Egyesült Államok bejelentette, hogy megszünteti az Iránnal kapcsolatos nemzeti korlátozó intézkedései felfüggesztését. Ezen intézkedések némelyikének alkalmazása kiterjed az ország területén kívülre, és káros hatással járhat az Unió, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján jogokat gyakorló természetes és jogi személyek érdekeire.

A fentiekre válaszul a Bizottság 2018. június 6-án felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el, amelyben módosította a rendelet mellékletét, hogy belefoglalja az Egyesült Államok azon korlátozó intézkedéseit, amelyek – újbóli alkalmazásuk esetén – hátrányosan befolyásolnák az Iránnal jogszerűen üzleti tevékenységet folytató uniós gazdasági szereplőket. Ettől az időponttól kezdve az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak két hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy kifogást emeljen.

Változatlanul érvényesek azok az indokok, amelyek alapján a társjogalkotók felruházták a Bizottságot azzal a joggal, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, és előfordulhat, hogy a Bizottságnak a jövőben gyakorolnia kell ezt a felhatalmazást.

KÖVETKEZTETÉS 

A Bizottság az elmúlt öt évben egyszer gyakorolta a rendelet értelmében ráruházott hatáskört. A Bizottság szükségesnek tartja a felhatalmazás meghosszabbítását, tekintettel arra, hogy még mindig érvényesek azok az indokok, amelyek alapján a társjogalkotók felruházták a Bizottságot a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó joggal. E jelentéssel a Bizottság eleget tesz a rendelet 11a. cikke szerinti jelentéstételi kötelezettségének, és az Európai Parlament és a Tanács figyelmébe ajánlja ezt a jelentést.

Top