EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR3598

A Régiók Európai Bizottsága véleménye – Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

COR 2018/03598

OJ C 461, 21.12.2018, p. 173–195 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 461/173


A Régiók Európai Bizottsága véleménye – Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

(2018/C 461/15)

Főelőadó:

Isabelle BOUDINEAU (FR/PES), Új-Aquitania régió közgyűlésének alelnöke

Referenciaszöveg:

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

COM(2018) 438 final

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 1316/2013/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról

COM(2018) 568 final

I.   MÓDOSÍTÁSOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

(COM(2018) 438 final – 1. rész)

1. módosítás

(15) preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

„Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című közleményében (1) a Bizottság rámutatott a legkülső régiók speciális közlekedési igényeire és az ezen igények (többek között e programból való) uniós finanszírozás révén történő kielégítésének szükségességére .

„Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című közleményében (1) a Bizottság rámutatott a legkülső régiók speciális igényeire a közlekedés, az energiaügy és a digitalizáció terén. A közlekedés kapcsán kiemelte ezen igények (többek között e programból való) uniós finanszírozás révén történő kielégítésének szükségességét .

Indokolás

Az Európai Bizottság a legkülső régiókról szóló közleményében elismeri, hogy ezek a régiók az energiaügy és a digitalizáció terén is tartogatnak lehetőségeket, ám egy sor olyan korláttal szembesülnek, amelyek áthidalásához támogatásra van szükségük.

2. módosítás

(22) preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

„Az összekapcsoltság a versenyképes digitális egységes piac szolgálatában: Úton a gigabitalapú európai információs társadalom felé” című közlemény (1) (a továbbiakban: gigabitalapú társadalom stratégia) stratégiai célokat határoz meg 2025-re a digitális konnektivitási infrastruktúrába való beruházások optimalizálása érdekében. Az (EU) 2018/XXX irányelv (az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex) célja többek között olyan szabályozási környezet teremtése, amely ösztönzi a digitális konnektivitási hálózatokba történő magánberuházásokat. Azonban jól látszik, hogy a hálózatépítő projektek az Unió számos területén nem életképesek gazdaságilag, aminek több oka is lehet, például a távoli fekvés, a területi vagy földrajzi adottságok, az alacsony népsűrűség és különféle társadalmi-gazdasági tényezők. Ezért a programot úgy kell kiigazítani, hogy hozzájáruljon a gigabitalapú társadalom stratégiában meghatározott stratégiai célok eléréséhez, kiegészítve ezzel azt a támogatást, amelyet a nagyon nagy kapacitású hálózatok kialakításához más programok, mindenekelőtt az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós Alap és az InvestEU Alap nyújtanak.

„Az összekapcsoltság a versenyképes digitális egységes piac szolgálatában: Úton a gigabitalapú európai információs társadalom felé” című közlemény (1) (a továbbiakban: gigabitalapú társadalom stratégia) stratégiai célokat határoz meg 2025-re a digitális konnektivitási infrastruktúrába való beruházások optimalizálása érdekében. Az (EU) 2018/XXX irányelv (az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex) célja többek között olyan szabályozási környezet teremtése, amely ösztönzi a digitális konnektivitási hálózatokba történő magánberuházásokat. Azonban jól látszik, hogy a hálózatépítő projektek az Unió számos területén nem életképesek gazdaságilag, aminek több oka is lehet, például a távoli fekvés, a területi vagy földrajzi adottságok – például a legkülső régiók esetében – , az alacsony népsűrűség és különféle társadalmi-gazdasági tényezők. Ezért a programot úgy kell kiigazítani, hogy hozzájáruljon a gigabitalapú társadalom stratégiában meghatározott stratégiai célok eléréséhez, kiegészítve ezzel azt a támogatást, amelyet a nagyon nagy kapacitású hálózatok kialakításához más programok, mindenekelőtt az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós Alap és az InvestEU Alap nyújtanak.

Indokolás

A legkülső régiók jól jellemzik ezt a helyzetet, amint azt az EUMSZ 349. cikke is elismeri: számos korláttal szembesülnek, mint amilyen a nagy földrajzi távolság, az elszigeteltség, a kis méret, a domborzati és éghajlati adottságok. Ezek állandó jellege és együttes hatása megnehezíti az ilyen régiók helyzetét.

3. módosítás

(28) preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

Ki kell építeni az elektronikus hírközlő gerinchálózatokat – ideértve az európai területeket más kontinenseken található harmadik országokkal, vagy az európai szigeteket vagy tengerentúli területeket a kontinentális területekkel összekötő tenger alatti kábeleket is – annak érdekében, hogy ez a létfontosságú infrastruktúra megfelelő tartalékokkal rendelkezzen, illetve az uniós digitális hálózatok kapacitásának és ellenálló képességének növelése céljából. Ugyanakkor ezek a projektek közfinanszírozás nélkül gyakran nem életképesek gazdaságilag

Ki kell építeni az elektronikus hírközlő gerinchálózatokat – ideértve az európai területeket más kontinenseken található harmadik országokkal, vagy az európai szigeteket vagy legkülső régiókat a kontinentális területekkel összekötő tenger alatti kábeleket is – annak érdekében, hogy ez a létfontosságú infrastruktúra megfelelő tartalékokkal rendelkezzen, illetve az uniós digitális hálózatok kapacitásának és ellenálló képességének növelése céljából. Ugyanakkor ezek a projektek közfinanszírozás nélkül gyakran nem életképesek gazdaságilag

Indokolás

Az európai kontinenstől elszigetelt és más földrészekhez közelebb eső legkülső régiók sajátos helyzete sürgetővé teszi ezt a kérdést.

4. módosítás

2. cikk h) pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

h)

„határon átnyúló megújulóenergia-projekt”: tagállamok közötti vagy tagállamok és harmadik országok közötti együttműködési vagy másfajta megállapodás keretében kiválasztott vagy kiválasztásra jogosult a 2009/28/EK irányelv 6., 7., 9. vagy 11. cikkében meghatározottak szerint), az e rendelet mellékletének IV. részében meghatározott kritériumoknak megfelelő projekt a megújuló energiaforrások kiaknázásával kapcsolatos tervezés és megvalósítás terén;

h)

„határon átnyúló megújulóenergia-projekt”: egy EGTC, illetve tagállamok , helyi vagy regionális önkormányzatok közötti vagy tagállamok és harmadik országok közötti együttműködési vagy másfajta megállapodás keretében kiválasztott vagy kiválasztásra jogosult (a 2009/28/EK irányelv 6., 7., 9. vagy 11. cikkében meghatározottak szerint), az e rendelet mellékletének IV. részében meghatározott kritériumoknak megfelelő projekt a megújuló energiaforrások kiaknázásával kapcsolatos tervezés és megvalósítás terén;

Indokolás

Ösztönözni kell az EGTC-hez való folyamodást a határon átnyúló projektek kialakítása érdekében. Egyes projektek ezenkívül kizárólag a helyi és regionális önkormányzatoktól kapnak támogatást. Ezért ezeknek is hozzá kell férniük az uniós finanszírozási iránti kérelmekhez.

5. módosítás

3. cikk (2) bekezdés a) pont i. alpont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

i.

hozzájárulás a hatékony és összekapcsolt hálózatokra és az intelligens, fenntartható, inkluzív, biztonságos és zavartalan mobilitás infrastruktúráira vonatkozó közös érdekű projektek létrehozásához;

i.

hozzájárulás a hatékony és összekapcsolt hálózatokra és az intelligens, fenntartható, inkluzív, biztonságos és zavartalan mobilitás infrastruktúráira vonatkozó , valamint az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohézióját megerősítő közös érdekű , stratégiai projektek létrehozásához , prioritásként kezelve a rendelet mellékletében szereplő fő folyosókkal és fő tengelyekkel kapcsolatos projektek és munkálatok megvalósítását és befejezését ;

6. módosítás

3. cikk (2) bekezdés a), b) és c) pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

A program egyedi célkitűzései a következők:

A program egyedi célkitűzései a következők:

a)

A közlekedési ágazatban

a)

A közlekedési ágazatban

 

i.

hozzájárulás a hatékony és összekapcsolt hálózatokra és az intelligens, fenntartható, inkluzív, biztonságos és zavartalan mobilitás infrastruktúráira vonatkozó közös érdekű projektek létrehozásához;

 

i.

hozzájárulás a hatékony és összekapcsolt hálózatokra és az intelligens, fenntartható, inkluzív, biztonságos és zavartalan mobilitás infrastruktúráira vonatkozó közös érdekű projektek létrehozásához;

 

ii.

a TEN-T hálózatok hozzáigazítása a katonai mobilitási igényekhez;

 

ii.

a TEN-T hálózatok hozzáigazítása a katonai mobilitási igényekhez egyes stratégiai közlekedési hálózatok kettős, civil és katonai használatának biztosítása érdekében, a lehető legjobb interoperábilis összeköttetéseket teremtve meg a határokon, olyan megoldásokkal, amelyek lehetővé teszik és megkönnyítik a modális váltást az áru- és személyszállításban, nagyobb interoperabilitást eredményezve a hálózatok és a folyosók terén ;

 

 

iii.

a legkülső régiók jobb elérhetőségének, valamint az ott lakó népesség mobilitása javításának és az áruszállítás megkönnyítésének a garantálása;

b)

Az energiaágazatban: hozzájárulás a belső energiapiac további integrációjára, a határokon és szektorokon átívelő hálózatok interoperabilitására, a dekarbonizáció előmozdítására és az ellátásbiztonság biztosítására vonatkozó közös érdekű projektek létrehozásához, valamint a határon átnyúló együttműködés elősegítéséhez a megújulóenergia-projektek terén;

b)

Az energiaágazatban: hozzájárulás a belső energiapiac további integrációjára, a határokon és szektorokon átívelő hálózatok interoperabilitására, a dekarbonizáció előmozdítására és az ellátásbiztonság biztosítására vonatkozó közös érdekű projektek létrehozásához, valamint a határon átnyúló és a régiók, különösen a legkülső régiók közötti együttműködés elősegítéséhez a megújulóenergia-projektek terén;

c)

A digitális ágazatban: hozzájárulás a nagyon nagy kapacitású hálózatokra és az 5G rendszerekre vonatkozó közös érdekű projektek létrehozásához, az EU területén lévő digitális gerinchálózatok rezilienciájának és kapacitásának növeléséhez a szomszédos területekkel való összekapcsolás révén, továbbá a közlekedési és energiahálózatok digitalizálásához.

c)

A digitális ágazatban: hozzájárulás a nagyon nagy kapacitású hálózatokra és az 5G rendszerekre vonatkozó közös érdekű projektek létrehozásához, az EU területén lévő digitális gerinchálózatok rezilienciájának és kapacitásának növeléséhez a szomszédos területekkel és a legkülső régiókkal való összekapcsolás révén, továbbá a nagy sebességű széles sávú hálózati rendszerek legkülső régiókban történő megerősítéséhez és a közlekedési és energiahálózatok digitalizálásához.

Indokolás

A 3. cikk (2) bekezdésének tartalmaznia kell egy utalást a legkülső régiók sajátos helyzetére, amint azt az Európai Parlament és a Tanács hatályos, a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló 1315/2013/EU rendeletének (2013. december 11.) 10. cikke (Általános prioritások) is tartalmazza.

7. módosítás

4. cikk (8) bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

(8)   A Kohéziós Alapból átcsoportosított összeg 30 %-át közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni a Kohéziós Alapból történő támogatásra jogosult valamennyi tagállam számára közlekedési infrastrukturális projektek e rendelet szerinti finanszírozására, előnyben részesítve a határon átnyúló és a hiányzó összeköttetéseket. 2023. december 31-ig a finanszírozásra jogosult projektek kiválasztása során figyelembe kell venni a Kohéziós Alap szerinti nemzeti allokációkat az átcsoportosítandó források 70 %-a tekintetében. 2024. január 1-jétől kezdődően a programhoz átcsoportosított azon forrásokat, amelyeket nem kötöttek le egy adott közlekedési infrastrukturális projekthez, a Kohéziós Alapból történő támogatásra jogosult valamennyi tagállam számára hozzáférhetővé kell tenni közlekedési infrastrukturális projektek e rendelet szerinti finanszírozására.

(8)   A Kohéziós Alapból átcsoportosított összeget illetően 2023. december 31-ig a finanszírozásra jogosult projektek kiválasztása során figyelembe kell venni a Kohéziós Alap szerinti nemzeti allokációkat. 2024. január 1-jétől kezdődően a programhoz átcsoportosított azon forrásokat, amelyeket nem kötöttek le egy adott közlekedési infrastrukturális projekthez, a Kohéziós Alapból történő támogatásra jogosult valamennyi tagállam számára hozzáférhetővé kell tenni közlekedési infrastrukturális projektek e rendelet szerinti finanszírozására , előnyben részesítve a határon átnyúló és a hiányzó összeköttetéseket, valamint a legkülső régiókban indítandó projekteket . A Kohéziós Alapból átcsoportosított források tekintetében figyelembe kell venni a tagállamokban alkalmazott nemzeti szintű kvótákat.

Indokolás

A Kohéziós Alapból átcsoportosított források kulcsfontosságúak a CEF tekintetében. Emellett, tekintettel a Kohéziós Alap globális előirányzatainak drasztikus csökkentésére, a kedvezményezett tagállamok városai és régiói nem tudnák elfogadni egy újabb költségvetési veszteség kockázatát. Mindemellett arra is szükség van, hogy a programozási időszak végéig a teljes keretösszeget felhasználják.

8. módosítás

4. cikk (9) bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

A tagállamok részére megosztott irányítás keretében allokált források a tagállamok kérésére átcsoportosíthatók a programra. A Bizottság ezeket a forrásokat a költségvetési rendelet [62. cikke (1) bekezdésének a) pontjával] összhangban közvetlenül vagy 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban közvetve hajtja végre. Ezeket a forrásokat lehetőség szerint az érintett tagállam javára kell felhasználni.

A tagállamok részére a megosztott irányítás keretében allokált és az (EU) XX rendelet (közös rendelkezésekről szóló rendelet) 21. cikkének megfelelően átcsoportosítható források az irányító hatóság kérésére és a regionális/helyi önkormányzatokkal folytatott konzultációt követően átcsoportosíthatók a programra. A Bizottság ezeket a forrásokat a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban közvetlenül vagy 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban közvetve hajtja végre. Ezeket a forrásokat az érintett irányító hatóságnak megfelelő földrajzi terület javára kell felhasználni.

Indokolás

A programhoz átcsoportosított forrásokat annak az irányító hatóságnak kellene felhasználnia, amelyik a forrásátcsoportosítás mellett döntött. Ez a megközelítés lehetővé teszi az egyes területekre irányuló allokációk megőrzését, és elősegíti, hogy az eszközöket célirányosabban, a régiók és tagállamok aktuális szükségleteivel összhangban allokálják.

9. módosítás

A 5. cikk után új cikk illesztendő be

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

 

A TEN-T hálózatok hozzáigazítása a katonai mobilitáshoz

(1)     Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköznek hozzá kell járulnia a kettős, civil és katonai használathoz igazított közlekedési infrastruktúrák kiemelt hálózatának kialakításához.

(2)     Az e célkitűzés keretében támogatott projektek a TEN-T egészén megtalálhatók.

(3)     A kettős, civil és katonai használathoz igazított infrastruktúráknak meg kell felelniük a TEN-T és a katonai műszaki specifikációknak, valamint valós, létező vagy potenciális igényeket kell kielégíteniük.

(4)     Az e célkitűzés keretében támogatásban részesülő infrastruktúrák kizárólag kivételes körülmények között és korlátozott ideig korlátozódhatnak katonai használatra, és folyamatosan garantálni kell a személyeknek, a szolgáltatásoknak, az áruknak és maguknak az infrastruktúráknak a biztonságát.

(5)     Az infrastruktúrák kettős, civil és katonai használathoz igazításával kapcsolatos fellépések kizárólag e célkitűzés keretében kapnak támogatást.

(6)     A Bizottság 2019. december 31. előtt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek részletezik a Tanács által meghatározott kettős, civil és katonai használathoz szükséges műszaki előírásokat, a támogatásból e cél keretében részesülő kiemelt projektek listáját, valamint a támogathatósági és kiválasztási szabályokat. A Bizottság biztosítja az infrastruktúrák koherens és egyenletes földrajzi elosztását.

Indokolás

Az e célra szánt költségvetési keretösszegre tekintettel a rendeletnek részleteznie kell a szabályokat.

10. módosítás

7. cikk (1) bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

A határon átnyúló megújulóenergia-projekteket legalább két tagállam részvételével kell megvalósítani a 2009/28/EK irányelv 6., 7., 9. vagy 11. cikke szerinti, tagállamok közötti, illetve tagállamok és harmadik országok közötti együttműködési vagy másfajta megállapodás keretében. E projekteket az e rendelet mellékletének IV. részében meghatározott kritériumokkal és eljárásokkal összhangban kell azonosítani.

A határon átnyúló megújulóenergia-projekteket legalább két tagállam vagy egy EGTC vagy két legkülső régió részvételével kell megvalósítani a 2009/28/EK irányelv 6., 7., 9. vagy 11. cikke szerinti, tagállamok vagy helyi vagy regionális önkormányzatok és legkülső régiók közötti, illetve tagállamok és harmadik országok közötti együttműködési vagy másfajta megállapodás keretében. E projekteket az e rendelet mellékletének IV. részében meghatározott kritériumokkal és eljárásokkal összhangban kell azonosítani.

11. módosítás

8. cikk (3) bekezdés d) pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

(3)   A 13. cikkben meghatározott odaítélési kritériumok sérelme nélkül a finanszírozási prioritást a következő szempontok figyelembevételével kell megállapítani:

(3)   A 13. cikkben meghatározott odaítélési kritériumok sérelme nélkül a finanszírozási prioritást a következő szempontok figyelembevételével kell megállapítani:

(…)

(…)

d)

az Uniót harmadik országokkal összekapcsoló és az Unión belüli területek összekapcsoltságát megerősítő, határon átnyúló gerinchálózatok kiépítését célzó projekteket, ideértve a tenger alatti kábeleket, annak figyelembevételével kell előnyben kell részesíteni, hogy milyen mértékben járulnak hozzá az elektronikus kommunikációs hálózatok rezilienciájának és kapacitásának növeléséhez az Unió területén;

d)

az Uniót harmadik országokkal összekapcsoló és az Unión belüli területek – különösen az európai kontinens és a legkülső régiók – összekapcsoltságát megerősítő, határon átnyúló gerinchálózatok kiépítését célzó projekteket, ideértve a tenger alatti kábeleket, annak figyelembevételével kell előnyben kell részesíteni, hogy milyen mértékben járulnak hozzá az elektronikus kommunikációs hálózatok rezilienciájának és kapacitásának növeléséhez az Unió területén;

(…)

(…)

Indokolás

A legkülső régiók európai kontinenstől való nagy távolsága, valamint szomszédos harmadik országokhoz való közelsége elengedhetetlenné teszi hálózatok kialakítását – különösen tenger alatti kábelek segítségével – az elszigeteltség csökkentése érdekében.

12. módosítás

9. cikk (2) bekezdés a) pont i. alpont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

i.

az 1315/2013/EU rendelet III. fejezete szerinti törzshálózat kiépítését célzó intézkedések, beleértve az 1315/2013/EU rendelet II. mellékletében meghatározott, a törzshálózathoz tartozó városi csomópontokra, tengeri és belvízi kikötőkre, valamint vasúti-közúti terminálokra vonatkozó intézkedéseket; A törzshálózat kiépítését végrehajtó intézkedések magukban foglalhatnak kapcsolódó, az átfogó hálózaton elhelyezkedő elemeket is, amennyiben ez a beruházás optimizálása érdekében és az e rendelet 19. cikkében említett munkaprogramokban meghatározott módozatokkal összhangban szükséges;

i.

az 1315/2013/EU rendelet III. fejezete szerinti törzshálózat teljes kiépítését célzó intézkedések, beleértve az 1315/2013/EU rendelet II. mellékletében meghatározott, a törzshálózathoz tartozó városi csomópontokra, tengeri és belvízi kikötőkre, repülőterekre, valamint vasúti-közúti intermodális terminálokra , illetve a szűk keresztmetszetek és a hiányzó összeköttetések problémájának megoldására vonatkozó intézkedéseket. A törzshálózat kiépítését végrehajtó intézkedések magukban foglalhatnak kapcsolódó, az átfogó hálózaton elhelyezkedő elemeket is, amennyiben ez a beruházás optimizálása érdekében és az e rendelet 19. cikkében említett munkaprogramokban meghatározott módozatokkal összhangban szükséges . A cél az intermodalitás előmozdítása ;

13. módosítás

9. cikk (2) bekezdés a) pont ii. alpont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

ii.

az 1315/2013/EU rendelet II. fejezete szerinti átfogó hálózat határon átnyúló összeköttetéseit megvalósító intézkedések, különösen az e rendelet mellékletének III. részében felsorolt szakaszok;

ii.

az 1315/2013/EU rendelet II. fejezete szerinti átfogó hálózat határon átnyúló összeköttetéseit kialakító és fejlesztő intézkedések, különösen az e rendelet mellékletének III. részében felsorolt szakaszok;

14. módosítás

9. cikk (2) bekezdés a) pont iii. alpont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

iii.

az 1315/2013/EU rendelet II. fejezete szerinti átfogó hálózathoz tartozó, a legkülső régiókban található szakaszok kiépítését célzó intézkedések, beleértve az 1315/2013/EU rendelet II. mellékletében meghatározott, az átfogó hálózathoz tartozó releváns városi csomópontokra, tengeri és belvízi kikötőkre, valamint vasúti-közúti terminálokra vonatkozó intézkedéseket;

iii.

az 1315/2013/EU rendelet II. fejezete szerinti átfogó hálózathoz tartozó, a távoli régiókban található szakaszok kiépítését célzó intézkedések, beleértve az 1315/2013/EU rendelet II. mellékletében meghatározott, az átfogó hálózathoz tartozó releváns városi csomópontokra, tengeri és belvízi kikötőkre, repülőterekre, valamint vasúti-közúti terminálokra vonatkozó intézkedéseket;

Indokolás

Úgy véljük, hogy a szigeti fekvésből adódó problémák megoldásához az uniós intézményeknek más módszert kell alkalmazniuk, és hogy ez a legkülső régiókra vonatkozóhoz hasonlít, mivel a fő probléma nem annyira a távolságból, hanem a területi folytonosság hiányából adódik.

A repülőterek elengedhetetlenek a legkülső régiók fejlődése szempontjából, és olykor a leghatékonyabb eszközök abban, hogy ezeket a régiókat az uniós közlekedési hálózatokba integrálják.

15. módosítás

9. cikk (2) bekezdés és (4) bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

(2)   A közlekedési ágazatban a következő intézkedések jogosultak az e rendelet alapján nyújtott uniós pénzügyi támogatásra:

(2)   A közlekedési ágazatban a következő intézkedések jogosultak az e rendelet alapján nyújtott uniós pénzügyi támogatásra:

a)

A hatékony és összekapcsolt hálózatokra vonatkozó intézkedések:

a)

A hatékony és összekapcsolt hálózatokra vonatkozó intézkedések:

(…)

(…)

 

iii.

az 1315/2013/EU rendelet II. fejezete szerinti átfogó hálózathoz tartozó, a legkülső régiókban található szakaszok kiépítését célzó intézkedések, beleértve az 1315/2013/EU rendelet II. mellékletében meghatározott, az átfogó hálózathoz tartozó releváns városi csomópontokra, tengeri és belvízi kikötőkre, valamint vasúti-közúti terminálokra vonatkozó intézkedéseket;

 

iii.

az 1315/2013/EU rendelet II. fejezete szerinti átfogó hálózathoz tartozó, a legkülső régiókban található szakaszok kiépítését célzó intézkedések, beleértve az 1315/2013/EU rendelet II. mellékletében meghatározott, az átfogó hálózathoz tartozó releváns városi csomópontokra, repülőterekre, tengeri és belvízi kikötőkre, valamint vasúti terminálokra vonatkozó intézkedéseket , továbbá a legkülső régiókon belül végrehajtott intézkedéseket ;

(…)

(…)

b)

Az intelligens, fenntartható, inkluzív, biztonságos és zavartalan mobilitásra vonatkozó intézkedések:

b)

Az intelligens, fenntartható, inkluzív, biztonságos és zavartalan mobilitásra vonatkozó intézkedések:

(…)

(…)

 

ix.

a közlekedési infrastruktúra hozzáférhetőségét és rendelkezésre állását a biztonsági és polgárvédelmi szempontok tekintetében javító intézkedések.

 

ix.

a közlekedési infrastruktúra hozzáférhetőségét és rendelkezésre állását a biztonsági és polgárvédelmi szempontok tekintetében javító intézkedések;

 

 

x.

a legkülső régiók jobb elérhetőségét, valamint az ott lakó népesség mobilitásának javítását és az áruszállítás megkönnyítését célzó intézkedések .

(…)

(…)

(4)   A digitális ágazatban a következő intézkedések jogosultak az e rendelet alapján nyújtott uniós pénzügyi támogatásra:

(4)   A digitális ágazatban a következő intézkedések jogosultak az e rendelet alapján nyújtott uniós pénzügyi támogatásra:

(…)

(…)

d)

a tagállamok közötti, illetve az Unió és harmadik országok közötti gerinchálózat (köztük tenger alatti kábelek) kiépítését támogató intézkedések;

d)

a tagállamok közötti, a tagállamok és a legkülső régiók közötti, illetve az Unió és harmadik országok közötti gerinchálózat (köztük tenger alatti kábelek) kiépítését támogató intézkedések;

(…)

(…)

16. módosítás

9. cikk (4) bekezdés b) pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

(4)   A digitális ágazatban a következő intézkedések jogosultak az e rendelet alapján nyújtott uniós pénzügyi támogatásra:

(4)   A digitális ágazatban a következő intézkedések jogosultak az e rendelet alapján nyújtott uniós pénzügyi támogatásra:

a)

a társadalmi-gazdasági fókuszpontok gigabitalapú konnektivitását támogató intézkedések;

a)

a társadalmi-gazdasági fókuszpontok gigabitalapú konnektivitását támogató intézkedések;

b)

a helyi közösségek ingyenes és diszkriminatív feltételektől mentes, nagyon jó minőségű helyi vezeték nélküli konnektivitásának biztosítását támogató intézkedések;

b)

a helyi közösségek ingyenes és diszkriminatív feltételektől mentes, nagyon jó minőségű helyi vezeték nélküli konnektivitásának biztosítását támogató intézkedések , különösen vidéken (az intelligens falvak koncepciója ;

c)

minden fő szárazföldi közlekedési útvonal – köztük a transzeurópai közlekedési hálózatok – 5G rendszerekkel történő hiánytalan lefedéséhez hozzájáruló intézkedések;

c)

minden fő szárazföldi közlekedési útvonal – köztük a transzeurópai közlekedési hálózatok – 5G rendszerekkel történő hiánytalan lefedéséhez hozzájáruló intézkedések;

d)

a tagállamok közötti, illetve az Unió és harmadik országok közötti gerinchálózat (köztük tenger alatti kábelek) kiépítését támogató intézkedések;

d)

a tagállamok közötti, illetve az Unió és harmadik országok közötti gerinchálózat (köztük tenger alatti kábelek) kiépítését támogató intézkedések;

e)

az európai háztartások nagyon nagy kapacitású hálózatokhoz való hozzáférését elősegítő intézkedések;

e)

az európai háztartások nagyon nagy kapacitású hálózatokhoz való hozzáférését elősegítő intézkedések;

f)

határon átnyúló közlekedési és energetikai projektekhez kapcsolódó digitális konnektivitási infrastruktúra-követelményeket végrehajtó és/vagy a közlekedési és energetikai infrastruktúrákhoz közvetlenül kapcsolódó operatív digitális platformokat támogató intézkedések.

f)

határon átnyúló közlekedési és energetikai projektekhez kapcsolódó digitális konnektivitási infrastruktúra-követelményeket végrehajtó és/vagy a közlekedési és energetikai infrastruktúrákhoz közvetlenül kapcsolódó operatív digitális platformokat támogató intézkedések.

A melléklet V. része tartalmazza a digitális ágazat támogatásra jogosult projektjeinek indikatív listáját.

A melléklet V. része tartalmazza a digitális ágazat támogatásra jogosult projektjeinek indikatív listáját.

17. módosítás

10. cikk (2) bekezdés [a magyar nyelvi változatot nem érinti]

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

A közlekedési, az energia- vagy a digitális ágazatra vonatkozó, a 9. cikknek megfelelően támogatható intézkedések magukban foglalhatnak olyan kiegészítő elemeket, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak a 9. cikk (2), (3) vagy (4) bekezdése szerint támogatható intézkedésekhez, feltéve, hogy ezek az elemek megfelelnek az alábbi követelmények mindegyikének:

A közlekedési, az energia- vagy a digitális ágazatra vonatkozó, a 9. cikknek megfelelően támogatható intézkedések magukban foglalhatnak olyan kiegészítő elemeket, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak a 9. cikk (2), (3) vagy (4) bekezdése szerint támogatható intézkedésekhez, feltéve, hogy ezek az elemek megfelelnek az alábbi követelmények mindegyikének:

Indokolás

A szinergiákat meg kell könnyíteni. A (2) bekezdésben javasolt mechanizmusnak továbbá lehetővé kell tennie a CEF más ágazatai címén támogatható fellépések bevonását az adott ágazatra vonatkozó pályázati kiírás keretében. A vegyes pályázatokra vonatkozó pályázati kiírások a 20–80 %-ot meghaladó ágazati keveredéssel rendelkező projekteket fogják támogatni. [A fordító megjegyzése: a francia előadó a magyar nyelvi változatban már szereplő „feltétlenül” szó beillesztését javasolja.]

18. módosítás

11. cikk (2) bekezdés b) pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

b)

a programhoz társult valamely harmadik országban letelepedett jogalany;

b)

a programhoz társult valamely harmadik országban letelepedett jogalany az adott harmadik országot érintő projekttel kapcsolatos fellépések esetében ;

Indokolás

A CEF nem nyújthat támogatást nem európai vállalatoknak az Unió területén végzett tevékenységekre.

19. módosítás

11. cikk (5) bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

(5)     A 19. cikkben említett munkaprogramok előírhatják, hogy kizárólag olyan pályázatok támogathatók, amelyeket egy vagy több tagállam, vagy – az érintett tagállamok egyetértésével – nemzetközi szervezetek, közös vállalkozások, illetve köz- vagy magánvállalkozások vagy -szervek nyújtanak be.

 

Indokolás

A tagállamok általi jóváhagyási folyamat fenntartása nem a Régiók Európai Bizottsága által támogatott adminisztratív egyszerűsítés irányába tartana.

20. módosítás

12. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

A program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet [VIII.] címével összhangban kerül sor.

A program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet [VIII.] címével összhangban kerül sor.

 

(1)     A projektek kiválasztási folyamata két lépésből áll:

a)

a projekt támogathatóságának értékelése egyszerűsített dokumentáció alapján;

b)

a projekt benyújtása, értékelése és kiválasztása.

(2)     A Bizottság a pályázati kiírást legalább egy hónappal annak kezdete előtt közzéteszi. A projektfelelősöknek legalább egy hónap áll rendelkezésükre az első dokumentáció benyújtására. Az Európai Bizottság egy hónapon belül értékeli a dokumentációk támogathatóságát. A projektfelelősöknek ezt követően legalább három hónap áll rendelkezésükre a teljes dokumentáció benyújtására.

Indokolás

Egyszerűsíteni kell a CEF megvalósítását, és el kell kerülni, hogy a projektfelelősök hosszú és költséges dokumentációt készítsenek, ha azok nem felelnek meg a pályázati kiírás támogathatósági kritériumainak. A projektfelelősök számára továbbá elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy megismerjék a pályázati kiírást és elkészítsék a teljes dokumentációt.

21. módosítás

13. cikk (1) bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

Az odaítélési feltételeket a 19. cikkben említett munkaprogramokban és a pályázati felhívásokban a következő elemek értelemszerű figyelembevételével kell meghatározni:

Az odaítélési feltételeket a 19. cikkben említett munkaprogramokban és a pályázati felhívásokban a következő elemek értelemszerű figyelembevételével kell meghatározni:

a)

gazdasági, társadalmi és környezeti hatások (költségek és hasznok);

a)

gazdasági, társadalmi és környezeti hatások (költségek és hasznok);

b)

innovációs, biztonsági, interoperabilitási és hozzáférési szempontok;

b)

innovációs, biztonsági, interoperabilitási , multimodalitási és hozzáférési szempontok;

c)

határon átnyúló dimenzió;

c)

határon átnyúló dimenzió vagy a szigetek és a legkülső régiók elérhetőségének javítása ;

d)

a közlekedési, az energia- és a digitális ágazat közötti szinergiák;

d)

európai többletérték;

e)

az intézkedés előrehaladottsági foka a projektfejlesztés tekintetében;

e)

hozzájárulás a szűk keresztmetszetek és a hiányzó összeköttetések problémájának megoldásához;

f)

a javasolt végrehajtási terv megalapozottsága;

f)

a közlekedési, az energia- és a digitális ágazat közötti szinergiák;

g)

az uniós pénzügyi támogatás katalizátorhatása a beruházásokra;

g)

az intézkedés előrehaladottsági foka a projektfejlesztés tekintetében és a sikeres befejezés melletti elkötelezettség mértéke ;

h)

pénzügyi akadályok – például nem kielégítő gazdasági életképesség vagy a piaci források hiánya – leküzdésének szükségessége;

h)

szociális hatás;

i)

összhang az uniós és nemzeti energetikai és éghajlat-politikai tervekkel.

ii)

i ) a javasolt végrehajtási terv megalapozottsága;

 

j)

az uniós pénzügyi támogatás katalizátorhatása a beruházásokra;

 

k)

pénzügyi akadályok – például nem kielégítő gazdasági életképesség vagy a piaci források hiánya – leküzdésének szükségessége;

 

l )

összhang az uniós és nemzeti energetikai és éghajlat-politikai tervekkel.

22. módosítás

14. cikk (2) bekezdés a) pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi célkitűzésekkel kapcsolatos kivitelezés esetében az uniós pénzügyi támogatás összege nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 30 %-át. Legfeljebb 50 %-ra emelhető a társfinanszírozási arány a következő esetekben: határon átnyúló összeköttetésekkel kapcsolatos intézkedések az e bekezdés c) pontjában meghatározott feltételekkel; telematikai alkalmazási rendszerekkel kapcsolatos intézkedések; az új technológiákat és az innovációt támogató intézkedések; az infrastruktúra biztonságának javítását a kapcsolódó uniós szabályozásnak megfelelően támogató intézkedések; valamint a legkülső régiókban megvalósítandó intézkedések;

a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi célkitűzésekkel kapcsolatos kivitelezés esetében az uniós pénzügyi támogatás összege nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 30 %-át. Legfeljebb 50 %-ra emelhető a társfinanszírozási arány a következő esetekben: határon átnyúló összeköttetésekkel kapcsolatos intézkedések az e bekezdés c) pontjában meghatározott feltételekkel; a törzshálózat szűk keresztmetszeteire és hiányzó összeköttetéseire irányuló intézkedések; a tengeri gyorsforgalmi utakat támogató intézkedések; a törzshálózat és a globális hálózat tengeri és folyami kapcsolódási pontjait támogató intézkedések, beleértve a kikötőknél és a hátországgal való összeköttetési pontoknál végzett intézkedéseket is; a városi közlekedési csomópontok, valamint a multimodális és az „utolsó mérföldhöz” tartozó platformok és összeköttetések; telematikai alkalmazási rendszerekkel kapcsolatos intézkedések; az új technológiákat és az innovációt támogató intézkedések; az infrastruktúra biztonságának javítását a kapcsolódó uniós szabályozásnak megfelelően támogató intézkedések; valamint a szigeti és legkülső régiókban megvalósítandó intézkedések;

Indokolás

Ez a módosítás az Európai Bizottság javaslatával koherens, mivel kiegészíti a cikket a törzshálózati folyosók tengeri kapcsolódási pontjaival. Ezenkívül az uniós környezeti és éghajlati célok elérése érdekében a tengeri közlekedést jelentős mértékben kell támogatni.

23. módosítás

14. cikk (5) bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

A 10. cikkben említett ágazatközi munkaprogramok alapján kiválasztott intézkedésekre alkalmazandó maximális társfinanszírozási arány a legmagasabb társfinanszírozási arány, amely az érintett ágazatokban alkalmazandó.

A 10. cikkben említett ágazatközi munkaprogramok alapján kiválasztott intézkedésekre alkalmazandó maximális társfinanszírozási arány a legmagasabb , 10 %-kal megnövelt társfinanszírozási arány, amely az érintett ágazatokban alkalmazandó. A mechanizmus keretében támogatott, a 10. cikk (2) bekezdésében említett intézkedések a fő ágazatnak megfelelő társfinanszírozási arányban részesülnek, a kiegészítő költségek beszámításával.

Indokolás

A szinergiákat ösztönözni kell, pénzügyileg is. Az egyszerűsítés érdekében a 10. cikk (2) bekezdésében említett mechanizmusnak egyedi társfinanszírozási arányban kell részesülnie.

24. módosítás

15. cikk a) pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

A költségvetési rendelet [186.] cikkében meghatározott feltételeken túl az alábbi költségelszámolási feltételek alkalmazandók:

A költségvetési rendelet [186.] cikkében meghatározott feltételeken túl az alábbi költségelszámolási feltételek alkalmazandók:

a)

kizárólag a tagállamokban felmerült kiadások számolhatók el, kivéve, ha egy közös érdekű projekt vagy egy határon átnyúló megújulóenergia-projekt e rendelet 5 cikkének vagy 11. cikke (4) bekezdésének megfelelően egy vagy több harmadik ország területét vagy a nemzetközi vizeket is érinti, és ha az intézkedés nélkülözhetetlen az adott projekt célkitűzéseinek megvalósításához;

a)

kizárólag a tagállamokban felmerült kiadások számolhatók el, kivéve, ha egy közös érdekű projekt vagy egy határon átnyúló megújulóenergia-projekt e rendelet 5 cikkének vagy 11. cikke (4) bekezdésének megfelelően egy vagy több harmadik ország területét , egy vagy több legkülső régió területét vagy a nemzetközi vizeket is érinti, és ha az intézkedés nélkülözhetetlen az adott projekt célkitűzéseinek megvalósításához;

Indokolás

Javasoljuk, hogy a 15. cikk a) pontját egészítsék ki a legkülső régiók sajátos helyzetének konkrét megemlítésével.

25. módosítás

16. cikk (2) bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

(2)   Az (1) bekezdésben említett támogatások célzott pályázati felhívások keretében is végrehajthatók .

(2)   Az (1) bekezdésben említett támogatásokat minden pályázati felhívásban és célzott pályázati felhívások keretében is alkalmazzák, és a CEF általános keretének 10 %-ára limitálják .

Indokolás

A vegyesfinanszírozási műveleteket ösztönözni kell, és lehetővé kell tenni, amennyiben egy projektfelelős azokat igénybe kívánja venni. A támogatásnak kell azonban a CEF első számú finanszírozási forrásának maradnia.

26. módosítás

17. cikk (2) bekezdés – új (3) bekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

 

(3)     Az e cikk szerint visszaszerzett források a CEF más munkaprogramjainak keretén belül újból felhasználásra kerülnek; felosztásuk az elfogadott nemzeti költségvetési keretek szem előtt tartásával történik.

Indokolás

A többéves pénzügyi keret által a CEF részére biztosított forrásokat a CEF-en belül kell tartani. E forrásoknak az elfogadott nemzeti költségvetési keretek szem előtt tartásával történő újraelosztása ösztönzi a tagállamokat és az egyes projektek vezetőit arra, hogy ne hátráltassák feleslegesen a projekt jövőjével kapcsolatos döntést amiatt, hogy félnek a pénzügyi támogatás elvesztésétől. Ez az intézkedés egyébiránt lehetővé teszi a források földrajzi szempontból kiegyensúlyozottabb elosztását az uniós tagállamok között.

27. módosítás

19. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

(1)   A programot a költségvetési rendelet 110. cikkében említett munkaprogramok segítségével kell végrehajtani. A munkaprogram adott esetben meghatározza a vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget.

(1)   A programot a költségvetési rendelet 110. cikkében említett munkaprogramok segítségével kell végrehajtani. A munkaprogram adott esetben meghatározza a vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget.

(2)   A munkaprogramokat a Bizottság fogadja el végrehajtási jogi aktussal. E végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 22. cikkében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)    A Bizottság ismerteti a munkaprogramok előzetes ütemtervét, amely tartalmazza a keretösszegeket és a programok prioritásait a programozás egészére vetítve.

 

(3)    A munkaprogramokat a Bizottság fogadja el végrehajtási jogi aktussal. E végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 22. cikkében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Indokolás

A többéves pénzügyi keret által a CEF részére biztosított forrásokat a CEF-en belül kell tartani.

28. módosítás

23. cikk

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

A Bizottság jogosult arra, hogy e rendelet 24. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők érdekében:

A Bizottság jogosult arra, hogy e rendelet 24. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők érdekében:

a)

a melléklet I. részének a mutatók tekintetében való módosítása, valamint egy nyomonkövetési és értékelési keret létrehozása;

a)

a melléklet I. részének a mutatók tekintetében való módosítása, valamint egy nyomonkövetési és értékelési keret létrehozása;

b)

a melléklet II. részének a 3 cikk a) pontjának i. alpontjában meghatározott egyedi célkitűzések rendelkezésére álló költségvetési források indikatív százalékos részarányai tekintetében történő módosítása;

b)

a melléklet II. részének a 3 cikk a) pontjának i. alpontjában meghatározott egyedi célkitűzések rendelkezésére álló költségvetési források indikatív százalékos részarányai tekintetében történő módosítása;

c)

a melléklet III. részének a törzshálózati folyosók és az előre meghatározott szakaszok, illetve az átfogó hálózaton található előre meghatározott szakaszok meghatározása tekintetében történő módosítása;

c)

a melléklet III. részének a törzshálózati folyosók és az előre meghatározott szakaszok, illetve az átfogó hálózaton található előre meghatározott szakaszok meghatározása tekintetében történő módosítása;

d)

a melléklet IV. részének a határon átnyúló megújulóenergia-projektek azonosítása tekintetében történő módosítása;

d)

a melléklet IV. részének a határon átnyúló megújulóenergia-projektek azonosítása tekintetében történő módosítása;

e)

a melléklet V. részének a közös érdekű digitális konnektivitási projektek azonosítása tekintetében történő módosítása.

e)

a Tanács által meghatározott kettős, civil és katonai használathoz igazított infrastruktúrákkal kapcsolatos műszaki előírások módosítása, valamint a kettős, civil és katonai használat kialakítására irányuló kiemelt projektek listájának meghatározása vagy módosítása;

 

f)

a melléklet V. részének a közös érdekű digitális konnektivitási projektek azonosítása tekintetében történő módosítása.

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

(COM(2018) 438 final) – 2. rész

29. módosítás

Melléklet, III. rész, 1. táblázat

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

„Atlanti” törzshálózati folyosó

Nyomvonal

„Atlanti” törzshálózati folyosó

Nyomvonal

Gijón – León – Valladolid

Gijón – León – Palencia – Valladolid

A Coruña – Vigo – Orense – León

A Coruña – Vigo – Orense – Ponferrada – Astorga – León – Palencia-Venta de Baños

Zaragoza – Pamplona/Logroño – Bilbao

Zaragoza – Pamplona/Logroño – Bilbao (Y basque)

 

Bordeaux – Dax – Vitoria/Gasteiz

Bordeaux  – Toulouse

Tenerife/Gran Canaria – Huelva/Sanlúcar de Barrameda – Sevilla – Córdoba

Tenerife/Gran Canaria – Huelva/Sanlúcar de Barrameda – Sevilla – Córdoba

Algeciras – Bobadilla – Madrid

Algeciras – Bobadilla – Madrid

Sines/Lisboa – Madrid – Valladolid

Sines/Lisboa – Madrid – Valladolid

Lisboa – Aveiro – Leixões/Porto – Duero (Douro) folyó

Lisboa – Aveiro – Leixões/Porto – Duero (Douro) folyó

Aveiro – Valladolid – Vitoria-Gasteiz – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Tours – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg

Aveiro – Valladolid – Vitoria-Gasteiz – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Tours – Párizs – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg

 

Shannon Foynes – Dublin – Cork – Le Havre – Rouen – Párizs

Saint Nazaire – Nantes – Tours

Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours

Indokolás

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése számos következménnyel fog járni, amelyek között szerepel az Írországnak a TEN-T törzshálózatának folyosóhálózataiba való integrációjára gyakorolt jelentős hatás, mivel Írország kizárólag az Egyesült Királysággal kialakított csatlakozásoktól függ. Az „Atlanti” folyosó törzshálózatának kikötőivel való tengeri összeköttetéseket és a globális hálózat bizonyos kikötőit továbbá integrálni kell a folyosók térképébe. A „Mediterrán” folyosó és az „Atlanti” folyosó közötti kapcsolatnak a törzshálózat elsődleges folyosóiba való integrálásával megerősíthető a két folyosó társadalmi-gazdasági teljesítménye azáltal, hogy lehetővé válik az infrastruktúrák fejlesztése és kihasználása. Mindez továbbá lehetőséget kínál a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán kikötőinek összekapcsolására a Bordeaux-Toulouse-Narbonne tengelyen. A javaslat ezenkívül a nagy délnyugati projekt részét képezi, amelynek célja a Bordeaux-tól Toulouse-ig és Bordeaux-tól Spanyolországig vezető közös szakaszon osztozó két nagy sebességű vonal kialakítása.

A Zaragoza–Pamplona–Y vasca vonalnak is lenne értelme, ez ugyanis összekötné az Atlanti és a Mediterrán folyosókat, összeköttetést biztosítva Bilbao kikötőjéhez. Franciaországnak újra használatba kellene vennie a Bordeaux–Dax–Vitoria összeköttetést, egyrészt az utasok számára, másrészt pedig az áruszállításban tapasztalható szűk keresztmetszetek megszüntetése érdekében (Irun-Hendaia, bordeaux-i elkerülő út).

Végül fel kell venni a nyomvonalak közé azokat a stratégiai szempontból fontos vagy a jövőre nézve potenciállal rendelkező, lehetséges területeket és logisztikai platformokat is, amelyek olyan külső régiókban találhatók, amelyeknek továbbra is sokat kell tenniük az alapvető infrastruktúra terén ahhoz, hogy javítsanak megközelíthetőségükön és jobbak legyenek az összeköttetéseik, különösen a kikötőkkel.

30. módosítás

Melléklet, III. rész, 3. táblázat

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

„Mediterrán” törzshálózati folyosó

Nyomvonal

„Mediterrán” törzshálózati folyosó

Nyomvonal

Algeciras – Bobadilla – Madrid – Zaragoza – Tarragona

Algeciras – Bobadilla – Madrid – Zaragoza – Sagunto/ Tarragona

 

Madrid – Albacete – Valencia

Sevilla – Bobadilla – Murcia

Sevilla – Bobadilla – Almería – Murcia

Cartagena – Murcia – Valencia – Tarragona/Palma de Mallorca – Barcelona

Cartagena – Murcia – Valencia – Tarragona/Palma de Mallorca – Barcelona

Tarragona – Barcelona – Perpignan – Marseille – Genova/Lyon – Torino – Novara – Milano – Bologna/Verona – Padova – Venezia – Ravenna/Trieste/Koper – Ljubljana – Budapest

Tarragona /Palma de Mallorca  – Barcelona – Perpignan – Marseille – Genova/Lyon – Torinó – Novara – Milánó – Bologna/Verona – Padova – Velence – Ravenna/Trieszt/Koper – Ljubljana – Budapest

 

Alcúdia – Ciudadela – Toulon – Ajaccio– Bastia – Porto Torres – Cagliari – Palermo

Toulouse  – Narbonne

Ljubljana/Rijeka – Zagreb – Budapest – ukrán határ

Ljubljana/Rijeka – Zagreb – Budapest – ukrán határ

Indokolás

A „Mediterrán” folyosó és az „Atlanti” folyosó közötti kapcsolatnak a törzshálózat elsődleges folyosóiba való integrálásával megerősíthető a két folyosó társadalmi-gazdasági teljesítménye azáltal, hogy lehetővé válik az infrastruktúrák fejlesztése és kihasználása. Mindez továbbá lehetőséget kínál a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán kikötőinek összekapcsolására a Bordeaux-Toulouse-Narbonne tengelyen.

31. módosítás

Melléklet, III. rész, 4. táblázat

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

„Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó

„Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó

Nyomvonal

Nyomvonal

Belfast – Dublin – Shannon Foynes/Cork

Belfast – Dublin – Shannon Foynes/Cork

 

Dublin – Cork – Calais – Zeebruge – Antwerpen – Rotterdam

Shannon Foynes – Dublin – Rosselare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – Paris

Glasgow/Edinburgh – Liverpool/Manchester – Birmingham

Glasgow/Edinburgh – Liverpool/Manchester – Birmingham

Birmingham – Felixstowe/London/Southampton

Birmingham – Felixstowe/London/Southampton

London – Lille – Brussel/Bruxelles

London – Lille – Brussel/Bruxelles

Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen – Brussel/Bruxelles – Luxembourg

Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen – Brussel/Bruxelles – Luxembourg

Luxembourg – Metz – Dijon – Macon – Lyon – Marseille

Luxembourg – Metz – Dijon – Macon – Lyon – Marseille

Luxembourg – Metz – Strasbourg – Basel

Luxembourg – Metz – Strasbourg – Basel

Antwerpen/Zeebrugge – Gent – Dunkerque/Lille – Paris

Antwerpen/Zeebrugge – Gent – Dunkerque/Lille – Paris

Indokolás

Ez a módosítás a CEF-rendelet arra az esetre alkalmazandó módosítására vonatkozó európai bizottsági javaslatot veszi át, ha az Egyesült Királyság kilépése megállapodás nélkül történik, és tartalmazza a globális és a törzshálózat kikötőit.

32. módosítás

Melléklet, III. rész, 9. táblázat

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

„Skandináv-mediterrán” törzshálózati folyosó

„Skandináv-mediterrán” törzshálózati folyosó

Nyomvonal

Nyomvonal

Orosz határ – Hamina/Kotka – Helsinki – Turku/Naantali – Stockholm – Örebro – Malmö

Orosz határ – Hamina/Kotka – Helsinki – Turku/Naantali – Stockholm – Örebro – Malmö

Narvik/Oulu – Luleå – Umeå – Stockholm

Narvik/Oulu – Luleå – Umeå – Gävle – Stockholm Örebro

 

Stockholm – Örebro – Oslo

Oslo – Goteburg – Malmö – Trelleborg

Oslo – Goteburg – Malmö – Trelleborg

Malmö – København – Fredericia – Aarhus – Aalborg – Hirtshals/Frederikshavn

Malmö – København – Fredericia – Aarhus – Aalborg – Hirtshals/Frederikshavn

København – Kolding/Lübeck – Hamburg – Hannover

København – Kolding/Lübeck – Hamburg – Hannover

Bremerhaven – Bremen – Hannover – Nürnberg

Bremerhaven – Bremen – Hannover – Nürnberg

Rostock – Berlin – Leipzig – München

Rostock – Berlin – Leipzig – München

Nürnberg – München – Innsbruck – Verona – Bologna – Ancona/Firenze

Nürnberg – München – Innsbruck – Verona – Bologna – Ancona/Firenze

Livorno/La Spezia – Firenze – Roma – Napoli – Bari – Taranto – Valletta

Livorno/La Spezia – Firenze – Roma – Napoli – Bari – Taranto – Valletta

33. módosítás

Melléklet, III. rész, 2. pont Az átfogó hálózat előre meghatározott szakaszai

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

Az e rendelet 9. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett átfogó hálózat határon átnyúló szakaszai különösen a következő szakaszokat foglalják magukban:

Az e rendelet 9. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett átfogó hálózat határon átnyúló szakaszai , illetve az uniós belső határokon a határon átnyúlóan meglévő és a hiányzó vasúti összeköttetések különösen a következő szakaszokat foglalják magukban:

Indokolás

A javasolt szövegrész beillesztése összeköttetéseket tesz lehetővé a TEN-folyosók között, akkor is, ha ezek eddig formálisan kívül estek az átfogó hálózaton (pl. „a hiányzó összeköttetések”).

34. módosítás

Melléklet, V. rész

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

(1)

Gigabitalapú konnektivitás a társadalmi-gazdasági fókuszpontok részére

1.

Gigabitalapú konnektivitás a társadalmi-gazdasági fókuszpontok részére

(…)

(…)

gigabitalapú konnektivitás az oktatási és kutatóközpontok számára, a digitális szakadék megszüntetésére és az oktatási rendszerek megújítására irányuló erőfeszítések összefüggésében, a tanulmányi eredmények javítása, a méltányosság növelése és a hatékonyság javítása érdekében.

gigabitalapú konnektivitás az oktatási és kutatóközpontok számára, a digitális szakadék megszüntetésére és az oktatási rendszerek megújítására irányuló erőfeszítések összefüggésében, a tanulmányi eredmények javítása, a méltányosság növelése és a hatékonyság javítása érdekében;

 

gigabitalapú konnektivitás nagy sebességű széles sávú rendszerekhez, amelyek összeköttetést biztosítanak a legkülső régiókon belül és a legkülső régiók és a megfelelő tagállam között, különösen redundanciával ellátott tenger alatti kábelek kiépítésével .

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a legkülső régiókban digitális összeköttetést biztosító infrastruktúrák fejlesztését célzó intézkedések prioritást élveznek.

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 1316/2013/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról

(COM(2018) 568 final – 1. rész)

35. módosítás

(6) preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

Annak érdekében, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó ne szakadjon szét két külön, össze nem kötött szakaszra, és Írország továbbra is össze legyen kapcsolva a kontinentális Európával, indokolt, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó kiegészüljön az egyfelől az ír törzskikötők, másfelől a belga és holland törzskikötők közötti tengeri összeköttetésekkel.

 

Indokolás

Több francia törzshálózati kikötő (Le Havre, Dunkerque, Calais) az „Északi-tengeri–mediterrán” folyosók része. Semmi nem indokolja a kizárásukat.

36. módosítás

Melléklet

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Az RB módosítása

Az I. melléklet I. részének 2. pontjában („Törzshálózati folyosók”) az „Északi-tengeri–mediterrán” szakasz a „Belfast – Baile Atha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork” sor után a következő sorral egészül ki:

Az I. melléklet I. részének 2. pontjában („Törzshálózati folyosók”) az „Északi-tengeri–mediterrán” szakasz a „Belfast – Baile Atha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork” sor után a következő sorokkal egészül ki:

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam”.

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Calais/Dunkerque- Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam

 

Shannon Foynes – Dublin – Rosselare – Waterford – Cork – Brest – Roscoff – Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – Paris ”.

Az I. melléklet I. részének 2. pontjában („Törzshálózati folyosók”) az „Atlanti” szakasz az „Aveiro – Valladolid – Vitoria-Gasteiz – Bergara – Bilbao/Bordeaux – Tours – Paris – Le Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg” sor után a következő sorral egészül ki:

Shannon Foynes – Dublin – Cork – Le Havre – Rouen – Párizs

Az I. melléklet I. részének 2. pontjában („Törzshálózati folyosók”) az „Atlanti” szakasz „Saint Nazaire – Nantes – Tours” sora a következőképpen módosul:

Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes – Tours

Indokolás

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése számos következménnyel fog járni, amelyek között szerepel az Írországnak a TEN-T törzshálózatának folyosóhálózataiba való integrációjára gyakorolt jelentős hatás. A törzshálózat kikötői felé vezető tengeri összeköttetéseket integrálni kell a folyosók térképébe.

II.   POLITIKAI AJÁNLÁSOK

A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA

Általános ajánlások

1.

emlékeztet arra, hogy a biztonságos, modern, tartós és hatékony közlekedési, energia- és távközlési infrastruktúrákra vonatkozó, transzeurópai hálózatokon (TEN) alapuló európai politika elengedhetetlen az uniós régiók gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának megerősítéséhez, beleértve a külső, a legkülső, a szigeti, továbbá a demográfiai kihívásokkal küzdő régiókat is, valamint hozzájárul a belső piac megfelelő működéséhez, és szükségesnek bizonyul az Unió számos más szakpolitikájának (nevezetesen az éghajlat- és környezetpolitika) céljainak eléréséhez;

2.

megállapítja, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 2013. évi elfogadása óta az RB azzal kapcsolatos, például az 1531/2017. sz., „A CEF–közlekedés jövője” című, 2017. október 10-én elfogadott véleményében megfogalmazott megállapítások közül néhány a mai napig érvényes;

3.

úgy véli, hogy figyelmesen meg kell hallgatni a mobilitás és a közösségi közlekedés irányítási és fejlesztési politikájáért felelős városok és régiók hangját;

4.

elismeri, hogy az Európai Bizottság javaslatai megfelelnek a szubszidiaritás és az arányosság elvének. A javaslat fő célja a transzeurópai közlekedési hálózat megvalósítása. Ehhez az Európai Unió a legmegfelelőbb végrehajtási szint;

5.

felhívja a figyelmet arra, hogy 2017-ben az európaiak 72 %-a élt városban. A biztonságos, hatékony és fenntartható városi közlekedési eszközökhöz való hozzáférés alapvető kérdés számukra. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz képes támogatni az átmenetet, csökkenteni a torlódásokat, a környezetszennyezést és a közúti balesetek számát. A különböző közlekedési módok jobb összekapcsolása és a városi területeken az utazások zökkenőmentességének biztosítása alapvető fontosságú a törzshálózat 2030-ban, valamint a globális hálózat 2050-ben történő megvalósításához. Elsőbbséget kell biztosítani a multimodális városi közlekedésre irányuló erőfeszítéseknek;

6.

emlékeztet arra, hogy az Európai Unió számos régi tengeri és folyami infrastruktúrával rendelkezik, melyeket modernizálni és fejleszteni kell. E két közlekedési mód részben megoldást jelent a közutak telítettségére, valamint az ágazat szükséges dekarbonizációjára;

7.

elismeri, hogy a közlekedés felelős az európai üvegházhatásúgáz-kibocsátás közel 50 %-áért. Ez az egyetlen ágazat, amely 1990 óta nem tudta csökkenteni a kibocsátását. A városok és a régiók közvetlenül szembesülnek az éghajlatváltozás, a légszennyezés és a forgalmi torlódások hatásaival. Így a közlekedési ágazat dekarbonizációjára irányuló ambiciózus és azonnali intézkedéseket kell bevezetni;

8.

emlékeztet arra, hogy a CEF-et a közlekedési infrastruktúrák megvalósítására irányuló ambiciózus uniós célokhoz kell igazítani. A TEN-T-rendelet például a törzshálózat 2030-ig történő befejezését rögzíti; megjegyzi, hogy minden régió szükségleteit szorosan figyelemmel kell kísérni, és intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy tartsák a lépést az infrastrukturális innovációkkal;

9.

úgy látja, hogy ösztönözni kell a határon átnyúló projekteket, és előnyben kell részesíteni az EGTC-k vagy a határon átnyúló projektek jogi és adminisztratív akadályait megszüntetni kívánó, az Európai Bizottság által a 2021–2027 közötti időszakra javasolt mechanizmus alkalmazását. Az EGTC-knek a CEF minden projektfelhívásában támogathatóaknak kell lenniük, a rájuk ruházott hatáskörök sérelme nélkül;

10.

üdvözli az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz megújítására és módosítására vonatkozó európai bizottsági javaslatot;

11.

üdvözli, hogy a javaslat figyelembe veszi a legkülső régiók sajátosságait, illetve azt, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz segítségével olyan forrásokat kell előirányozni a közlekedésre, amelyeknek ki kell terjedniük az energetika és a digitalizáció területére is;

12.

megjegyzi, hogy a CEF megfelelő finanszírozása képes munkahelyeket teremteni, támogatni a növekedést és világszintű vezetővé tenni az Uniót a kutatás és az innováció, valamint a gazdaság dekarbonizációja terén;

13.

üdvözli a szabályok és eljárások egyszerűsítésére irányuló erőfeszítéseket. Egyetlen projektfelelősnek sem kellene lemondania arról, hogy finanszírozási kérelmet nyújtson be;

14.

tudomásul veszi a TEN-T infrastruktúráinak kettős, civil és katonai használathoz igazítását célzó európai bizottsági javaslatot, és e célkitűzés szabályainak pontosítását javasolja, azonban sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ez a javaslat nem részletesebb;

15.

kéri, hogy a CEF szenteljen nagyobb figyelmet a társadalmi, gazdasági és területi kohéziónak.

Kelt Brüsszelben, 2018. október 10-én.

a Régiók Európai Bizottsága elnöke

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  COM(2017) 623.

(1)  COM(2017) 623.

(1)  COM(2016) 587.

(1)  COM(2016) 587.


Top