EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0038

Az Európai Központi Bank véleménye (2018. augusztus 31.) az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjairól és a valutaátszámítási díjakról szóló rendelet iránti javaslatról (CON/2018/38)

OJ C 382, 23.10.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 382/7


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2018. augusztus 31.)

az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjairól és a valutaátszámítási díjakról szóló rendelet iránti javaslatról

(CON/2018/38)

(2018/C 382/04)

Bevezetés és jogalap

2018. június 27-én az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: a javasolt rendelet).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul a Szerződés 127. cikke (2) bekezdésének negyedik francia bekezdésével és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló (4.) jegyzőkönyv 3.1. cikkének negyedik francia bekezdésével összefüggésben, mivel a javasolt rendelet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek érintik a fizetési rendszerek zavartalan működését. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

A javasolt rendelet célja, hogy valamennyi olyan állampolgárnak és vállalatnak, aki és amely eurót utal át az Unióban határokon átnyúlóan, akár az euroövezeti és euróövezeten kívüli tagállamok között, akár az euróövezeten kívüli tagállamok között, azokat az alacsony szintű díjakat biztosítsa, amelyek jelenleg elérhetők a tagállam hivatalos pénznemében végzett belföldi fizetések tekintetében. Ezzel a javasolt rendelet fokozza az átláthatóságot és a fogyasztóvédelmet, javítja az euróban teljesülő pénzforgalmi szolgáltatások belső piacát, és erősíti az eurót mint választható pénznemet az EU-n belüli fizetések tekintetében mindaddig, amíg az euro az Unió valamennyi tagállamának pénznemévé nem válik.

Különös észrevételek

1.   A valutaátszámítási díjakra vonatkozó rendelkezések hatálya

A javasolt rendelet valutaátszámítási díjakra vonatkozó rendelkezései valamennyi határokon átnyúló fizetésre alkalmazandók, függetlenül attól, hogy azokat euróban vagy egy tagállam eurótól eltérő nemzeti pénznemében denominálták. Technikai szempontból azonban az euróban denominált fizetési számlákról indított, euróban denominált, határokon átnyúló fizetésekre, amelyek tekintetében a kötelezett és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója is euroövezeti tagállamban található, rendszerint nem vonatkozhat átszámítás. Ezért a valóságban ezeket a rendelkezéseket csak akkor kell alkalmazni az euróban teljesülő, határokon átnyúló fizetésekre, ha a fizetési számla pénzneme nem euro, vagy ha a kötelezett és a kedvezményezett, vagy csupán a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója euroövezeten kívül található. Az EKB javasolja e pont egyértelműsítését a javasolt rendeletben.

Mivel a javasolt rendelet csupán a pénzforgalmi szolgáltatókon keresztül megvalósuló fizetésekkel foglalkozik, nem tartalmazza azt a lehetőséget, amikor valamely kereskedő pénzforgalmi szolgáltatótól függetlenül nyújt valutaátszámítási szolgáltatást. Az EKB javasolja e pont egyértelműsítését a javasolt rendeletben.

2.   Alternatív valutaszolgáltatások és lehetőségek

A javasolt rendelet nem tartalmaz fogalommeghatározásról szóló cikket, jóllehet új és fontos fogalmakat vezet be a 924/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletbe (2). Például az „alternatív valutaátszámítási szolgáltatások” vagy „alternatív valutaátszámítási lehetőségek” fogalmak egyesíthetők lennének egy fogalomba, amelyet hasznos lenne meghatározni. Pontosabban egyértelművé lehetne tenni, hogy e szolgáltatások a pénzforgalmi szolgáltató és szervezetei által kínált szolgáltatásokra vonatkoznak-e, és amennyiben igen, milyen mértékben kötelezett a pénzforgalmi szolgáltató a közvetlen versenytársai által kínált szolgáltatások felkutatására és hirdetésére. Azt is egyértelműsíteni kell, hogy szabályozás alá nem tartozó szolgáltatók nyújthatnak valutaátszámítási szolgáltatásokat.

3.   A valutaátszámítási díjakra alkalmazandó szabályozás és átmeneti időszak

3.1.

A javasolt rendelet szerint az Európai Bankhatóság megbízást kap szabályozástechnikai standardok kidolgozására az átláthatóság és a valutaátszámítási szolgáltatási lehetőségek ár-összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében.

3.2.

Fogyasztóvédelmi érdekből javasolt, hogy a valutaátszámítási szolgáltatások teljes költségével kapcsolatos átláthatósági követelményeknek való megfelelésre biztosított átmeneti időszak csökkenjen a rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapra.

Abban az esetben, ahol az EKB a javasolt rendelet módosítására tesz javaslatot, külön technikai munkadokumentum tartalmazza a szövegezési javaslatokat és az azokhoz fűzött magyarázatot. A technikai munkadokumentum angol nyelven elérhető az EKB honlapján.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. augusztus 31-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 163 final.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 924/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 2009.10.9., 11. o.).


Top