EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AP0120

Az Európai Parlament 2017. április 5-i jogalkotási állásfoglalása a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Szlovákiával, Bulgáriával, Franciaországgal, a Cseh Köztársasággal, Litvániával, Hollandiával, Magyarországgal, Ciprussal, Észtországgal, Máltával, Romániával és Finnországgal való automatizált adatcseréről, valamint a 2010/682/EU, a 2010/758/EU, a 2011/355/EU, a 2011/434/EU, a 2011/888/EU, a 2012/46/EU, a 2012/446/EU, a 2012/672/EU, a 2012/710/EU, a 2013/153/EU, a 2013/229/EU és a 2013/792/EU tanácsi határozat felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13526/2016 – C8-0520/2016 – 2016/0820(CNS))

HL C 298., 2018.8.23, p. 316–316 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 298/316


P8_TA(2017)0120

A szlovákiai, bulgáriai, franciaországi, cseh köztársasági, litvániai, hollandiai, magyarországi, ciprusi, észtországi, máltai, romániai és finnországi daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere *

Az Európai Parlament 2017. április 5-i jogalkotási állásfoglalása a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Szlovákiával, Bulgáriával, Franciaországgal, a Cseh Köztársasággal, Litvániával, Hollandiával, Magyarországgal, Ciprussal, Észtországgal, Máltával, Romániával és Finnországgal való automatizált adatcseréről, valamint a 2010/682/EU, a 2010/758/EU, a 2011/355/EU, a 2011/434/EU, a 2011/888/EU, a 2012/46/EU, a 2012/446/EU, a 2012/672/EU, a 2012/710/EU, a 2013/153/EU, a 2013/229/EU és a 2013/792/EU tanácsi határozat felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13526/2016 – C8-0520/2016 – 2016/0820(CNS))

(Konzultáció)

(2018/C 298/40)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Tanács tervezetére (13526/2016),

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés az Amszterdami Szerződés által módosított 39. cikkének (1) bekezdésére, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0520/2016),

tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 33. cikkére,

tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0092/2017),

1.

jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.

felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.

felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)  HL L 210., 2008.8.6., 1. o.


Top