Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XX1005(01)

A meghallgatási tisztviselő zárójelentése – Acél koptatóanyagok (Pometon) (AT.39792)

OJ C 366, 5.10.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 366/3


A meghallgatási tisztviselő zárójelentése (1)

Acél koptatóanyagok (Pometon)

(AT.39792)

(2016/C 366/03)

Ezen ügy tárgya az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkének (1) bekezdését és az EGT-megállapodás 53. cikkét érintő jogsértés, amely keretében az érintett vállalkozások az EGT egész területére kiterjedően összehangolták az árakat az acél koptatóanyagok szegmensében.

Az ügy hibrid kartellügy formáját ölti. A Bizottság 2014. április 2-án elfogadott egy, azon négy vállalkozásnak címzett határozatot (a továbbiakban: a vitarendezési határozat) (2), amelyek a vitarendezési eljárást választott ák a kartell ügyében. A jelen határozattervezet címzettje a Pometon S.p.A. (a továbbiakban: Pometon), amely nem nyújtott be vitarendezési beadványt.

A Bizottság 2014. december 3-án kifogásközlést fogadott el a Pometonnal szemben, amelyről a vállalkozást 2014. december 5-én értesítette. A Bizottság a kifogásközlésben azon előzetes álláspontjának adott hangot, hogy a Pometon részt vett az acél koptatóanyagok árának az EGT területén történő összehangolásában. A kifogásközlés előzetesen megállapította, hogy a Pometon más felekkel összejátszott az acél koptatóanyagok árának egyik fő összetevője, a hulladékfelár tekintetében, valamint megállapodott velük arról, hogy az egyéni ügyfelek tekintetében nem folytatnak árversenyt. A Bizottság megállapítása szerint a jogsértésre 2003. október 3. és 2007. május 16. között került sor. A kifogásközlésben a Bizottság jelezte, hogy az 1/2003/EK rendelet (3) 23. cikkének (2) bekezdése alapján bírság kiszabását tervezi a Pometonnal szemben.

A Pometon 2014. december 18-án és 19-én a Bizottság létesítményeiben, valamint 2014. december 19-én CD-ROM-on kapott betekintést az aktába, és hathetes határidőt kapott a kifogásközlés megválaszolására, amelyet kérésére két héttel, 2015. február 16-ig meghosszabbítottak. A Pometon a kifogásközlésre 2015. február 13-án adott válaszában szóbeli meghallgatást kért.

A 2015. április 17-i szóbeli meghallgatáson a Pometon a kifogásközlésre adott írásbeli válaszán túlmenően aggályoknak adott hangot az ügyében folytatott eljárás részrehajló mivoltát és az ártatlanság vélelmét illetően. A Pometon először azt kifogásolta, hogy a vitarendezési határozat szükségtelen hivatkozásokat tartalmazott a vállalkozásra. Másodszor az ellen tett panaszt, hogy a Bizottság 2014. december 23-án közzétette weboldalán a vitarendezési határozat ideiglenes betekinthető változatát, amelyből nem szerkesztette ki a Pometon nevét. Ez a verzió egészen 2015. január 6-ig elérhető maradt a Bizottság weboldalán; az ezt követően feltöltött új ideiglenes betekinthető változatban a Pometon nevét az „[egy további vállalkozás]” kifejezéssel helyettesítették. A kartellügyekkel foglalkozó egység vezetője a meghallgatáson megválaszolta a Pometon második felvetését: elnézést kért a figyelmetlen közzétételt okozó emberi mulasztásért, és biztosította a Pometont, hogy ez az incidens nem befolyásolja a Bizottságot a Pometon ügyének pártatlan elbírálásában.

Amint a Törvényszék a közelmúltban megerősítette (4), hibrid kartellügyekben a vitarendezési eljárásban részt vevő felekre alkalmazandó vitarendezési eljárás és a vitarendezési eljárásban részt nem vevő felekre vonatkozó rendes eljárás két elkülönülő eljárási forma. Ezért a vitarendezési határozatból nem vonható le a Pometon vétkességét alátámasztó következtetés. Ezenfelül a vitarendezési határozat (29) preambulumbekezdése és a 32. lábjegyzetében említett dokumentum alapján úgy tűnik, hogy az egyik vitarendezésben részt vevő fél, az MTS (5) jogsértésben való részvételének a vitarendezési határozatban feltüntetett kezdő időpontja a Pometon egyik vezetőjének egy aznap kelt e-mailjén alapul. Emiatt elkerülhetetlen volt annak megemlítése, hogy a Pometon volt a 2003. október 3-i találkozó és a későbbi egyeztetések egyik résztvevője. A vitarendezési határozat ezenfelül 4. lábjegyzetében jelzi, hogy a Pometon nem tartozik címzettjei közé, továbbá hogy a tényleírásban a Pometonra tett hivatkozások kizárólag a vitarendezési eljárásban részt vevő felek felelősségének megállapítására szolgálnak, és hogy a Pometonnal szembeni eljárás függőben van. Ezért véleményem szerint a vitarendezési határozatban a Pometonra tett hivatkozások nem sértik e vállalkozás ártatlanság vélelméhez való jogának érvényesülését.

Végezetül nézetem szerint a bizottsági szolgálatok által a szóbeli meghallgatáson a Pometonhoz intézett bocsánatkérés és ígéretek megfelelő válaszul szolgáltak a Pometon nevének a 2014. december 23-án közzétett vitarendezési határozat ideiglenes betekinthető változatában való figyelmetlen nyilvánosságra hozatalára, tekintve, hogy e nyilvánosságra hozatalra emberi mulasztás eredményeképpen került sor.

A 2011/695/EU határozat 16. cikke alapján megvizsgáltam, hogy a határozattervezet csak azokat a kifogásokat érinti-e, amelyekre vonatkozóan a Pometonnak lehetősége nyílt álláspontja ismertetésére, és ezt megerősítő következtetésre jutottam.

Összességében véve megállapítom, hogy az ügyben tiszteletben tartották az eljárási jogok hatékony gyakorlását.

Brüsszel, 2016. május 24.

Wouter WILS


(1)  A meghallgatási tisztviselő egyes versenyjogi eljárásokban meglévő feladatáról és megbízatásáról szóló, 2011. október 13-i 2011/695/EU európai bizottsági elnöki határozat (HL L 275., 2011.10.20., 29. o.) (a továbbiakban: 2011/695/EU határozat) 16. és 17. cikke alapján.

(2)  Lásd a 2014. április 2-i C(2014) 2074 final bizottsági határozatot (összefoglaló: HL C 362., 2014.10.14., 8. o.) és a meghallgatási tisztviselő zárójelentését (HL C 362., 2014.10.14., 7. o.).

(3)  A Tanács 2002. december 16-i 1/2003/EK rendelete a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

(4)  A T-456/10. sz., Timab Industries és CFPR kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (EU:T:2015:296) 71. és 72. pontja.

(5)  Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG.


Top