EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0906(01)

A Bizottság határozatának összefoglalója (2016. július 7.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról (AT.39850 – Konténerszállítmányozás ügy) (az értesítés a C(2016) 4215. számú dokumentummal történt)

OJ C 327, 6.9.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 327/4


A Bizottság határozatának összefoglalója

(2016. július 7.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról

(AT.39850 – Konténerszállítmányozás ügy)

(az értesítés a C(2016) 4215. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2016/C 327/04)

A Bizottság 2016. július 7-én határozatot fogadott el egy, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti eljárásról. Az 1/2003/EK tanácsi rendelet  (1) 30. cikkének rendelkezéseivel összhangban a Bizottság ezennel közzéteszi a felek nevét és a határozat lényegét, figyelembe véve a vállalkozásoknak az üzleti titkaik védelmére vonatkozó jogos érdekét. A határozat teljes szövege angol nyelven a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján olvasható: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

1.   BEVEZETÉS

(1)

A határozattal jogilag kötelező erejűvé válnak a következő 14 konténerszállítmányozási vállalat (a továbbiakban együttesen: a felek) által tett kötelezettségvállalások: Maersk (Dánia), MSC (Svájc), CMA CGM (Franciaország), Hapag-Lloyd (Németország), Hamburg Süd (Németország), COSCO (Kína), OOCL (Hong Kong), Evergreen (Tajvan), Hanjin (Dél-Korea), Hyundai Merchant Marine (Dél-Korea), MOL (Japán), NYK (Japán), UASC (Egyesült Arab Emírségek) és ZIM (Izrael).

2.   AZ ÜGY LEÍRÁSA

2.1.   Az eljárás

(2)

A Bizottság 2013. november 21-én és 2015. november 13-án határozataival eljárást indított a felekkel szemben. A Bizottság 2015. november 26-án az 1/2003/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerinti előzetes értékelésében fogalmazta meg versenyjogi aggályait. Az előzetes értékelést 2015. november 26-án küldték meg a feleknek.

(3)

A felek az előzetes értékelésre válaszul 2015. december 21. és 2016. február 12. között kötelezettségvállalások megtételét ajánlották fel a Bizottság számára.

(4)

2016. február 16-án a Bizottság az 1/2003/EK rendelet 27. cikkének (4) bekezdése alapján értesítést (a 27. cikk (4) bekezdése szerinti értesítést) tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amelyben összefoglalta az ügyet és a kötelezettségvállalásokat, valamint felhívta az érdekelt harmadik feleket, hogy a közzétételtől számított egy hónapon belül nyújtsák be a kötelezettségvállalásokra vonatkozó észrevételeiket.

(5)

2016. június 27-én a Bizottság konzultált a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal, amely kedvező véleményt nyilvánított. 2016. június 28-án a meghallgatási tisztviselő közzétette zárójelentését.

2.2.   Az eljárás tárgyát képező gyakorlat

(6)

A felek weboldalukon, a sajtóban vagy más módon rendszeresen bejelentették mélytengeri konténeres vonalhajózási szolgáltatásaik árainak szándékolt (jövőbeli) emelését, legalábbis az Ázsia távol-keleti részéből Észak-Európába és a Földközi-tenger térségébe (nyugatra) tartó útvonalak tekintetében. Az erre vonatkozó bejelentések a szállított konténeregységre (húszlábas egyenérték, TEU) vonatkozó áremelés USD-ben kifejezett mértékét, az érintett kereskedelmi útvonalat és a hatálybalépés napját tartalmazzák. Az ágazatban a hasonló bejelentéseket „General Rate Increase Announcements” vagy „GRI Announcements” (általános áremelési bejelentés, GRI-bejelentés) néven ismerik. Az így bejelentett áremelések általában tekintélyesek, több száz USD/TEU-t is elérhetnek.

(7)

A GRI-bejelentéseket általában 3–5 héttel a tervezett hatálybalépés dátuma előtt tették közzé; ez idő alatt néhány vagy az összes többi fél hasonló mértékű szándékolt áremelést jelent be ugyanazon vagy hasonló útvonalak kapcsán, azonos vagy hasonló hatálybalépési dátummal. Egyes felek a bejelentett áremeléseket időnként elhalasztották vagy módosították, valószínűleg összehangolva azokat más felek GRI-bejelentéseivel.

(8)

2015. november 26-i előzetes értékelésében a Bizottság kifejezte azon aggályát, hogy a GRI-bejelentések az ügyfelek számára kevés értéket képviselhetnek: az ügyfelek pusztán a szándékolt áremelés összegére vonatkozó bejelentésekből nem feltétlenül tudják kikövetkeztetni, hogy a jövőben valójában mekkora lesz az általuk fizetendő új teljes ár. Emellett előfordulhat, hogy a GRI-bejelentések csak korlátozott kötelező erővel bírnak, és ezért az ügyfelek nem feltétlenül hagyatkozhatnak azokra a vásárlási döntéseik során.

(9)

A Bizottság kifejezte azon aggályát is, miszerint a felek e gyakorlat révén feltérképezhetik egymás árképzési szándékait, és összehangolhatják magatartásukat. Előfordulhatott, hogy e gyakorlat révén a felek az ügyfelek elvesztésének kockázata nélkül tesztelni tudták, hogy a konkrét áremelést ésszerűen meg tudnák-e valósítani, ami csökkenthette a felek stratégiai bizonytalanságát és a verseny ösztönzőit. A Bizottság aggálya szerint ez a gyakorlat az EUMSZ 101. cikkét és az EGT-megállapodás 53. cikkét sértő összehangolt magatartásnak minősülhetett.

2.3.   A felajánlott kötelezettségvállalások

(10)

A felek az 1/2003/EK rendelet 9. cikke szerinti kötelezettségvállalásokat ajánlottak fel annak érdekében, hogy eloszlassák a Bizottság fent említett gyakorlattal kapcsolatos versenyjogi aggályait.

(11)

A felek vállalták, hogy beszüntetik a GRI-bejelentések közzétételét, vagyis az árváltozásoknak kizárólag a változás összegével vagy százalékos mértékével kifejezett bemutatását.

(12)

A felek nem lesznek kötelesek áraik közzétételére vagy közlésére (a továbbiakban: bejelentésére), de amennyiben így tesznek, e bejelentéseknek értelmezhetőknek és megbízhatóknak kell lenniük az ügyfelek számára. Ezzel összefüggésben a felek vállalták, hogy az árbejelentések tartalmazni fogják legalább a következő információkat:

a)

az alapdíj összegét, az üzemanyagfelárat („BAF”), a biztonsági felárat, a terminálhasználati díjat („THC”) és a csúcsidőszaki felárat („PSS” vagy ahhoz hasonló díjakat);

b)

az egyéb esetlegesen alkalmazandó díjakat;

c)

az érintett szolgáltatásokat;

d)

és az alkalmazási időszakot (amelyet megadhatnak rögzített időszakként vagy nyílt végű időszakként; utóbbi esetben az árak további értesítésig érvényesek maradnak).

A bejelentéseket legfeljebb a hatálybalépés előtt 31 nappal teszik közzé.

(13)

A felek az árbejelentések érvényességi ideje alatt nem számíthatnak fel az árbejelentésben szereplőnél magasabb árat, alacsonyabb árat viszont igen.

(14)

Az üzletmenet zavartalansága érdekében a felek két kivételt vezetnek be a kötelezettségvállalások alól, olyan helyzetekben, amelyek valószínűleg nem adnak okot a Bizottság aggályainak felmerülésére. A kötelezettségvállalások nem vonatkoznak:

a)

az olyan ügyfeleknek szóló árközleményre, amelyeknek az adott időpontban hatályos díjmegállapodásuk van az árközleményben említett útvonal tekintetében;

b)

a kétoldalú tárgyalások részét képező árközleményekre és a konkrét ügyfeleknek szóló személyre szabott árközleményekre.

A felek ugyanakkor a kötelezettségvállalásokban meghatározott feltételek keretében nem számíthatnak fel nagyobb árat az árközleményben említett szolgáltatásokra és ügyfelekre vonatkozó árbejelentések maximumárainál.

(15)

A kötelezettségvállalások 3 évig érvényesek az EGT összes behozatali és kiviteli útvonalára, érvényességük a Bizottság kötelezettségvállalási határozatának elfogadása után öt hónappal kezdődik.

(16)

A kötelezettségvállalások nem érintik a felek törvény, rendelet vagy más jogi aktus szerinti kötelezettségeinek teljesítését.

2.4.   A piaci teszt

(17)

A Bizottság 2016. február 16-án az 1/2003/EK rendelet 27. cikkének (4) bekezdésével összhangban értesítést tett közzé a piaci tesztről és a felajánlott kötelezettségvállalásokról, továbbá felkérte a harmadik feleket észrevételeik megtételére. A beérkezett észrevételek lényegében nem jeleztek új versenyjogi aggályokat, és semmilyen tekintetben nem javasolták a fuvarozók által felajánlott kötelezettségvállalások érdemi módosítását.

2.5.   A javasolt kötelezettségvállalások értékelése és arányossága

(18)

Végleges formájukban a kötelezettségvállalások – anélkül hogy aránytalanok lennének – elégségesek a Bizottság által az előzetes értékelésekben felvetett aggályok eloszlatására.

(19)

Az időszerű, átlátható és kötelező jellegű árközlemények révén az ügyfelek tájékozott alapon hozhatják meg vásárlási döntéseiket, és a felek előtt megnehezül az árak terén való összejátszás lehetősége. Jóllehet, az átláthatóbb árbejelentések természetszerűleg nagyobb átláthatóságot jelentenének a felek és az ügyfelek számára is, a tájékozott ügyfelek alkupozíciójuknál fogva nyomást gyakorolhatnának a felekre, ezzel nehezítve és kockázatossá téve azok összejátszását.

(20)

A kötelezettségvállalások csak az árak bejelentésének módját korlátozzák, magának az árbejelentésnek az alkalmazását vagy az árképzés módját illetően nem szűkítik a felek kereskedelmi mozgásterét. Mivel a kötelezettségvállalások alapvetően megváltoztatják az ágazat egészének árbejelentési gyakorlatát, a piacra gyakorolt hatásuk vizsgálata érdekében érvényességüket indokolt volt három évre korlátozni. A kötelezettségvállalások ezért arányosak.

3.   KÖVETKEZTETÉSEK

(21)

A határozat a fuvarozók által javasolt kötelezettségvállalásokat kötelező erejűvé teszi számukra.

(22)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a fuvarozók által felajánlott végleges kötelezettségvállalások alapján a részéről nincs szükség intézkedésre. A határozat 2016. december 7. és 2019. december 7. között kötelező erejű.


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.


Top