EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0087

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési terv

COM/2016/087 final

Brüsszel, 2016.2.26.

COM(2016) 87 final

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési terv

{SWD(2016) 38 final}


A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési terv

1. A háttér bemutatása

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme 1 a szervezett bűnözés egyik legjövedelmezőbb tevékenységévé vált a világon. A pontos nagyságrendet nehéz számszerűsíteni, azonban különböző források 2 becslései szerint az ilyen jogellenes kereskedelemből származó nyereség évente 8 milliárd és 20 milliárd euró között mozog. Ez a tevékenység védett fajok széles körére, köztük elefántokra és orrszarvúakra, korallokra, tobzoskákra, tigrisekre és emberszabású majmokra terjed ki.

Egy világszerte egyre nagyobb méreteket öltő probléma...

Az illegális elefántcsont-kereskedelem mértéke 2007 óta több mint kétszeresére nőtt, és több mint háromszorosa az 1998-as szintnek. Dél-Afrikában 2007 és 2013 között 7000 %-kal nőtt az orrszarvúak orvvadászata, ami magának a fajnak a túlélését veszélyezteti 3 . A hatóságok csak 2013 novembere és 2014 áprilisa között több mint 4000 tonnányi olyan, rendkívül veszélyeztetett rózsafát foglaltak le a különböző tranzit- és célországokban, amelyet a gyanú szerint illegálisan exportáltak Madagaszkárról.

Az EU-nak fontos szerepet kell betöltenie e jogellenes kereskedelem leküzdésében, mivel Európa jelenleg célpiac, és egyben csomópont is a más régiók felé áthaladó illegális kereskedelemben. Ugyanakkor ebből a térségből is származnak bizonyos fajok, amelyekkel illegálisan kereskednek. Az elmúlt években a tagállamok főként áthaladó illegális elefántcsont- és orrszarvúszarv-szállítmányok lefoglalásáról, valamint élő hüllők és egzotikus madarak jogellenes behozataláról számoltak be, miközben több tonnányi rendkívül veszélyeztetett angolnát értékesítettek illegálisan az EU-ból Ázsiába.

…amelynek súlyos következményei vannak a jogállamiságra, a bűnözésre és a biztonságra nézve

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme pusztító hatást gyakorol a biológiai sokféleségre, és néhány faj teljes eltűnésével fenyeget. Ráadásul ösztönzi azokat a korrupt gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik ezt az illegális kereskedelmet, és ezzel aláássa a jogállamiságot. Különösen Afrika néhány régiójában rendkívül negatív hatást gyakorol a gazdasági fejlődés lehetőségeire 4 .

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme nagyon vonzó a bűnözők számára, hiszen rendkívül jövedelmező tevékenység, és az országok többségében az illegális kereskedelem egyéb formáihoz képest a bűnüldözés szempontjából alacsonyabb prioritású, így a felderítés és a szankciók kockázata igen alacsony. Rendszeresen beszámoltak arról, hogy ez a tevékenység összefonódik a pénzmosással és a szervezett bűnözés egyéb formáival, például a kábítószer-kereskedelemmel és a tiltott lőfegyver-kereskedelemmel 5 . Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elismerte, hogy a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme konfliktusokat szít Közép-Afrikában, és fenyegeti a regionális biztonságot és a nemzetbiztonságot azzal, hogy finanszírozási forrást biztosít a milíciáknak 6 .

Nagyobb nemzetközi figyelem...

Az utóbbi években a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme – rohamosan növekvő nagyságrendje és hatása miatt – nemzetközi politikai szinten egyre nagyobb figyelmet kapott. Az ENSZ Közgyűlése 2015 júliusában fogadta el első határozatát ebben a tárgyban 7 , amelyet valamennyi uniós tagállam támogatott. A témával külön foglalkoztak más közelmúltbeli fontos nemzetközi eseményeken is, mint például a botswanai Kasane-ban 2015 márciusában megtartott magas szintű konferencián 8 , valamint a G7-csoport 2015. júniusi csúcstalálkozóján 9 . Ezek nyomán a nemzetközi közösség – beleértve az EU-t és tagállamait – közös kötelezettségvállalásokat fogalmazott meg a jogellenes kereskedelem elleni fellépés fokozása érdekében.

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni küzdelem érdekében számos intézkedést fogadtak el a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) alapján, amely a vadon élő állatok és növények kereskedelmét szabályozó egyik legfontosabb nemzetközi szerződés, amelyhez az EU 2015-ben csatlakozott. Az Egyesült Államok elnöki munkacsoportot hozott létre, és nemzeti stratégiát fogadott el a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme ellen. A fő piacoknak tekintett országok, mint például Kína, egyre nagyobb szerepvállalást tanúsítanak, elsősorban azzal, hogy szigorúbban betartatják a szabályokat, és hajlandóak szorosabban együttműködni az EU-val ezekben a kérdésekben. Az Afrikai Unió az egész kontinensre kiterjedő stratégia végrehajtását kezdte meg.

...amelyet helyi szinten konkrét cselekvéssé kell alakítani

Az EU már eddig is vezető szerepet vállalt a természeti erőforrások illegális kereskedelme elleni küzdelemben azzal, hogy ambiciózus szakpolitikákat fogadott el a fa- és a halászati termékekkel kapcsolatban. Ez az uniós cselekvési terv annak bizonyítéka, hogy az EU kész megfelelni a nemzetközi elvárásoknak és betartani a kötelezettségvállalásokat, és egyre ambiciózusabban lép fel a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmével szemben. Ez elő fogja segíteni annak biztosítását is, hogy az elmúlt évtizedekben szerte a világon az uniós fejlesztési támogatáson keresztül a vadon élő növények és állatok védelme érdekében végrehajtott jelentős beruházásokat ne ássák alá a bűnözői tevékenységek.

A cselekvési terv jelentős mértékben hozzájárul az államfők által a 2015. szeptemberi ENSZ-csúcstalálkozón elfogadott, 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend alapján meghatározott fenntartható fejlesztési célokhoz. A biológiai sokféleségre vonatkozó 15. cél a következőket tűzi ki: „sürgős fellépés az orvvadászat és a vadon élő védett növény- és állatfajok jogellenes kereskedelmének felszámolása érdekében, és a vadon élő növényekből és állatokból készült illegális termékek esetében mind a kínálati, mind a keresleti oldal kezelése” 10 . 

Az Európai Parlament 2014 januárjában elfogadott állásfoglalásában cselekvési terv kidolgozását szorgalmazta 11 . Az uniós cselekvési terv kidolgozását számos uniós tagállam, nemzetközi szervezet, nem kormányzati szervezet és érintett vállalkozás támogatta az érdekelt felekkel a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének uniós megközelítéséről tartott konzultáción, amelyet az Európai Bizottság 2014 februárjában indított el 12 .

Az EU-nak és tagállamainak együtt kell kezelniük a problémát. A vadon élő állatok és növények kereskedelmét 1983 óta minden tagállamban az egész Unióra érvényes szabályok rendezik 13 , amelyek a CITES-t hajtják végre, a Bizottság pedig 2007-ben ajánlást adott ki a végrehajtásról 14 .

A jelentések 15 azonban jelentős eltéréseket mutattak ki abban, hogy a tagállamok milyen módon hajtják végre ezeket a közös szabályokat. Ez nagy kockázatot jelent; a bűnözők a kereskedelmi útvonalak megfelelő áthelyezésével könnyedén ki tudják használni ezt a helyzetet, ahogy az az utóbbi években számos esetben bebizonyosodott. Különböző beszámolókból és az érintett felekkel folytatott konzultáció során az is kiderült, hogy a tájékozottság hiánya és a politikai szerepvállalás elmaradása is nagyban akadályozza a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni eredményes küzdelmet.

Az Unió-szerte kiegyensúlyozottabb végrehajtás biztosításának egyik módja az EU és a tagállamai által egy cselekvési terv formájában tett közös kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy intézkedések sorozatát vezetik be, végrehajtják a közös nemzetközi kötelezettségvállalásokat, és politikai szinten elismerik a probléma kezelésének fontosságát. Ez világszerte hozzá fog járulni ahhoz, hogy az EU hitelesebben követelhesse, hogy globális partnerei határozottabban lépjenek fel a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme ellen.

A rendelkezésre álló szakértelem és tudás lehető legjobb kihasználása és a maximális hatás biztosítása érdekében e cselekvési terv végrehajtása során megkerülhetetlen lesz az érdekelt felekkel, köztük a civil társadalmi szervezetekkel és az érintett üzleti ágazatokkal folytatott szoros együttműködés számos egyedi intézkedés terén.

2. A cselekvési terv elemei

Az uniós cselekvési terv olyan intézkedések sorozatából áll, amelyeket az uniós intézményeknek és/vagy a tagállamoknak kell meghozniuk. Ezeket e közlemény melléklete mutatja be.

Egyértelmű, hogy ezen intézkedések támogatásához elégséges pénzügyi és humán erőforrást kell rendelkezésre bocsátani. E cselekvési terv lendületet ad a meglévő uniós erőforrások jobb kihasználásának, és megteremti annak keretét. Az intézkedések alapvetően arra szolgálnak, hogy javítsák az együttműködést valamennyi érintett szereplő között, hatékonyabban használják fel a meglévő eszközöket és szakpolitikai intézkedéseket, valamint erősítsék az azok közötti szinergiákat, hogy Unió-szerte és globális szinten is hatékonyabban lehessen küzdeni a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme ellen.

Az intézkedések, amelyek holisztikus módon, valamennyi érintett szervezet bevonásával hivatottak kezelni ezt az összetett problémát, három prioritáson alapulnak:
1) a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének megakadályozása és a kiváltó okok kezelése;
2) a meglévő szabályok eredményesebb végrehajtása és betartatása, valamint a vadon élő állatokkal és növényekkel kapcsolatos szervezett bűnözés elleni hatékonyabb küzdelem; és
3) a származási, cél- és tranzitországok közötti, a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni globális partnerség megerősítése.

Az egyes prioritások célkitűzéseit és az azokhoz kapcsolódó intézkedéseket a melléklet táblázata részletezi.

1. prioritás: A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének megakadályozása és a kiváltó okok kezelése

A rendelkezésre álló többoldalú (CITES) és sajátos uniós eszközök felhasználásával, konkrét kampányok támogatásával, valamint az EU-n belüli és az EU-ból kiinduló elefántcsont-kereskedelem további korlátozásával (1.1. célkitűzés – lásd a mellékletben megadott táblázatot) erőfeszítések történnek annak érdekében, hogy mind az EU-ban, mind pedig globálisan csökkenjen a vadon élő állatokból és növényekből készült illegális termékek kereslete és kínálata. A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmét kiváltó okok kezelésének egyik alapvető módja annak biztosítása, hogy a származási országokban a vidéki közösségeket nagyobb mértékben vonják be a vadon élő állatok és növények védelmébe, továbbá hogy előnyük származzon azok védelméből (1.2. célkitűzés).

Egy másik kiemelt figyelmet érdemlő terület az érintett üzleti ágazatok tevőlegesebb bevonása, kezdve a vadon élő állatok és növények kereskedelmével foglalkozó vagy az azokból készült termékeket felhasználó vállalkozásoktól egészen a kereskedelem számára szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokig. Ez azt tükrözi, hogy az EU kötelezettséget vállalt a globális ellátási láncok felelős kezelésére 16 (1.3. célkitűzés). Végezetül pedig többoldalú és kétoldalú intézkedésekre fog sor kerülni a korrupció elleni küzdelem érdekében, mivel a korrupció a szabályok végrehajtásának valamennyi szintjén döntő mértékben segíti elő a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmét (1.4. célkitűzés).

2. prioritás: A meglévő szabályok eredményesebb végrehajtása és betartatása, valamint a vadon élő állatokkal és növényekkel kapcsolatos szervezett bűnözés elleni hatékonyabb küzdelem

Bár a vadon élő állatok és növények kereskedelmére vonatkozó nemzetközi és uniós szabályok összességében megfelelőek, számos tanulmány és jelentés világít rá 17 a végrehajtásuk és érvényre juttatásuk során fellépő jelentős nehézségekre. Ez különösen igaz a vadon élő állatokkal és növényekkel kapcsolatos szervezett bűnözés viszonylag új jelenségére. Minden tagállam esetében el kell végezni a végrehajtási hiányosságok felülvizsgálatát, és stratégiákat kell kidolgozni ezek kezelésére, hogy Unió-szerte biztosított legyen a meglévő szabályok következetesebb végrehajtása (2.1. célkitűzés).

A végrehajtási prioritások közös meghatározása és a határokon átnyúló ügyekben az Europol és az Eurojust célzott támogatásának igénybevétele elősegíti a fokozottabban stratégiai szemléletű ellenőrzések és végrehajtás kialakítását. Az európai biztonsági stratégiával összhangban 2016-ban felülvizsgálat indul annak értékelése céljából, hogy a környezeti bűnözés, különösen a vadon élő állatokkal és növényekkel kapcsolatos szervezett bűnözés elleni küzdelem jelenlegi uniós jogalkotási kerete célravezető-e.

A 2.2. célkitűzés arra irányul, hogy a vadon élő állatok és növények Unión belüli jogellenes kereskedelme elleni eredményes fellépés érdekében növelje a kapacitásokat a végrehajtási lánc minden eleme és a bíróságok esetében. Ez nemzeti szintű intézkedést követel meg annak érdekében, hogy a bevált gyakorlatok uniós szintű megosztásán keresztül javítsák az ügynökségek közötti együttműködést, koordinációt, kommunikációt és adatáramlást. Bővíteni kell a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmével kapcsolatos tudásbázist, a képzés pedig alapvető szerepet tölt be.

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme terén a szervezett bűnözés elleni hatékonyabb küzdelem (2.3. célkitűzés) célzott figyelemfelhívást követel meg a szervezett bűnözésre, számítástechnikai bűnözésre és pénzmosásra szakosodott szakértők körében. Emellett minden tagállamnak végre kell hajtania az általa vállalt nemzetközi kötelezettségeket annak biztosítása érdekében, hogy a szervezett bűnözésre vonatkozó jogszabályai kiterjedjenek a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmére is, és megfelelő büntetéseket lehessen kiszabni az illegális kereskedelemért. Végezetül pedig a nemzetközi bűnüldözési műveletekben való részvételen, a technikai segítségnyújtáson és a célzott pénzügyi támogatáson keresztül javítani kell a nemzetközi együttműködést a bűnüldözés terén (2.4. célkitűzés).

3. prioritás: A származási, cél- és tranzitországok közötti, a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni globális partnerség megerősítése

A fejlődő országoknak biztosított finanszírozás növelése érdekében különböző intézkedések születnek majd, amelyek célja, hogy támogassák ezeket az országokat a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének leküzdésére tett erőfeszítéseikben, továbbá hogy hatékonyabbá váljon a támogatás, és fokozottabban stratégiai szemlélettel történjen annak felhasználása. Ennek érdekében átfogóan felmérik a szükségleteket, és hatékonyabban hangolják össze a támogatást a többi adományozóval (3.1. célkitűzés). A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmével szembeni globális partnerség erősítése érdekében hatékonyabban kell felhasználni az EU és a tagállamok diplomáciai eszközeit, valamint más eszközöket, elsősorban az uniós kereskedelempolitikát a fő származási, tranzit- és célországokkal és a megfelelő regionális szervezetekkel kapcsolatban (3.2. célkitűzés).

Jobb eszközöket kell kidolgozni a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme és a biztonság között néhány régióban meglévő kapcsolódási pontok kezelése érdekében (3.3. célkitűzés). Végezetül pedig a kérdés globális napirenden tartása, a politikai elkötelezettség fenntartása és a kötelezettségvállalások végrehajtásának nyomon követése érdekében fel kell használni a nemzetközi megállapodások és fórumok keretében rendelkezésre álló többoldalú folyamatokat. A CITES részes feleinek következő, 2016. szeptemberi konferenciája különösen fontos lesz ebből a szempontból (3.4. célkitűzés).

3. Nyomon követés és értékelés

A cselekvési terv a 2016-tól 2020-ig tartó öt évet öleli fel. A mellékletben szereplő táblázat minden egyes intézkedést hozzárendel egy uniós szereplőhöz (a Bizottság szolgálataihoz, az EKSZ-hez, az Europolhoz, az Eurojusthoz) és/vagy a tagállamokhoz, és meghatározza az intézkedések végrehajtásának ütemezését. A Bizottság szolgálatai és az EKSZ eredménytáblát hoznak létre a végrehajtás nyomon követésére.

A 338/97/EK rendelet alapján létrehozott és az uniós tagállamok végrehajtó hatóságainak képviselőiből álló, a vadon élő állatok és növények kereskedelmével foglalkozó uniós végrehajtási csoport évente kétszer áttekinti az elért haladást. A Bizottság 2018 júliusáig jelentést nyújt be a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a cselekvési terv végrehajtása terén elért haladásról és arról, hogy a cselekvési terv prioritásai és célkitűzései helytállóak és relevánsak-e. A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének visszaszorítása terén elért eredményeket és a cselekvési terv sikerességét 2020-ban értékelik. Ennek alapján a Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy milyen további fellépésre van szükség.

Egy Bizottságon belül létrehozott szolgálatközi csoport fogja összehangolni az érintett területeken folyó tevékenységeket, és fogja biztosítani, hogy minden érintett bizottsági szolgálat és az EKSZ is elvégezze a rábízott feladatokat.

4. Kapcsolódási pontok más uniós kezdeményezésekkel és szakpolitikai intézkedésekkel

A cselekvési terv a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtását segítő intézkedésekről szóló 2007/425/EK bizottsági ajánlás helyébe lép. 

A cselekvési terv végrehajtása olyan módon történik, hogy biztosított legyen az összhang a természeti erőforrások illegális kereskedelmét érintő meglévő uniós szakpolitikákkal. Ezek közé tartozik az erdészeti jogszabályok végrehajtására, az erdészeti irányításra és az erdészeti termékek kereskedelmére (FLEGT) vonatkozó uniós cselekvési terv, a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat (IUU) elleni uniós politika, valamint ide tartoznak az illegális hulladékkereskedelem, a kábítószer-kereskedelem, a hamisított termékek és lőfegyverek tiltott kereskedelme és az emberkereskedelem, továbbá a pénzmosás és a jogellenes pénzmozgások elleni uniós kezdeményezések.

MELLÉKLET – Az intézkedések táblázata

1. prioritás – A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének megakadályozása és a kiváltó okok kezelése

Intézkedések

Felelős

Várt eredmények

Ütemezés

1.1. célkitűzés

A vadon élő állatokból és növényekből készült illegális termékek keresletének és kínálatának csökkentése

1. A figyelemfelhívási és célzott keresletcsökkentési kampányokra az EU-ban és világszerte nyújtott támogatások növelése

Bizottság/

főképviselő/alelnök 18 /

tagállamok

Intézkedések meghozatala és finanszírozás nyújtása a figyelemfelhívás érdekében és annak céljából, hogy csökkenjen a vadon élő állatokból és növényekből készült illegális termékek kereslete és kínálata a fontos nem uniós országokban és az EU-ban, elsősorban az Unión belül nagy számban illegálisan forgalmazott fajok tekintetében

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

Bizottság/

tagállamok

A meglévő tájékoztató eszközök és anyagok megosztása a tagállamok között

2016 vége

2. Az EU-n belüli és az EU-ból kiinduló elefántcsont-kereskedelem további korlátozása

Bizottság

Bizottsági iránymutatás kiadása az uniós szabályok egységes értelmezésének biztosítása érdekében azzal a céllal, hogy felfüggesztésre kerüljön a CITES létrehozása előtt forgalomba hozott nyers elefántcsont exportja, és garantált legyen, hogy kizárólag a legális antik elefántcsont tárgyakkal kereskedjenek az EU-ban

2016 vége

tagállamok

A tagállamok nem adnak ki kiviteli és újrakiviteli okmányokat a CITES létrehozása előtt forgalomba hozott nyers elefántcsontra

A tagállamok az iránymutatásokban meghatározott kritériumok alapján csak Unión belül érvényes kereskedelmi bizonyítványokat adnak ki a legális antik elefántcsont tárgyakra

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

3. A veszélyeztetett fajok EU-ba irányuló nem fenntartható behozatalának csökkentése vagy megtiltása azzal, hogy javasolják felvételüket a CITES függelékeibe (pl. ritka hüllőfajok)

Bizottság

A függelékekbe való felvételre irányuló javaslatok benyújtása megfontolásra a CITES Részes Feleinek Konferenciája részére

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 áprilisában

1.2. célkitűzés:

Annak biztosítása, hogy a származási országokban a vidéki közösségeket bevonják a vadon élő állatok és növények védelmébe, továbbá hogy előnyük származzon azok védelméből

4. A vidéki közösségek szerepvállalásának erősítése a vadon élő állatok és növények kezelése és védelme terén

Bizottság/

tagállamok

Az idevágó uniós és tagállami szakpolitikákban és finanszírozásban kiemelt szerepet kap, hogy a vidéki közösségeket megfelelően be kell vonni a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme ellen hozott intézkedések kialakításába és végrehajtásába

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

5. Fenntartható és alternatív megélhetési formák kialakításának támogatása a vadon élő állatok és növények természetes élőhelyein vagy azok közelében élő közösségek esetében

Bizottság/

főképviselő/alelnök/

tagállamok

A származási országok vidéki térségei számára finanszírozási támogatást nyújtó uniós és tagállami politikák kiemelten kezelik a vadon élő állatok és növények természetes élőhelyein vagy azok közelében élő vidéki közösségek számára hasznot kínáló fenntartható gazdasági tevékenységek támogatását

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

1.3. célkitűzés

Az üzleti szektor szerepvállalásának növelése a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmével szembeni küzdelemben, a vadon élő állatokból és növényekből készült termékek fenntartható beszerzésének ösztönzése

6. A vadon élő állatokból és növényekből készült termékeket az EU-n belül forgalmazó és/vagy az EU-ból exportáló, illetve az ilyen kereskedelmet elősegítő üzleti ágazatok tájékoztatása

Bizottság

A vadon élő állatok és növények kereskedelméhez kapcsolódó üzleti ágazatok fő szereplőinek azonosítása uniós szinten, és a vadon élő állatok és növények kereskedelmének kérdéseiről szóló rendszeres kommunikációra szolgáló csatorna kialakítása köztük és a Bizottság között

2016 vége

Bizottság

A vadon élő állatok és növények kereskedelmével foglalkozó uniós végrehajtási csoport találkozókat szervez az üzleti szereplőkkel konkrét témák (pl. tradicionális kínai gyógyászat, kedvtelésből tartott egzotikus állatok, luxusipar, vadászturizmus, szállítás, futárvállalatok, internetes kereskedelem) megvitatása céljából

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

7. A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének visszaszorítására irányuló magánszektorbeli kezdeményezések támogatása és a vadon élő állatokból és növényekből készült termékek EU-ban és/vagy az EU-ból történő fenntartható beszerzésének ösztönzése

Bizottság/

tagállamok

A meglévő magánkezdeményezések és köz- és magánszféra közötti partnerségek támogatása és a bevált gyakorlatok megosztása az új kezdeményezések ösztönzése érdekében

2017 vége

1.4. célkitűzés

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelméhez kapcsolódó korrupció elleni küzdelem

8. A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelméhez kapcsolódó korrupció leküzdésére irányuló, nemzeti, regionális és nemzetközi szinten indított kezdeményezések támogatása

Bizottság/

főképviselő/alelnök

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének szerepeltetése a korrupcióellenes uniós szakpolitikák és eszközök témái között (elsősorban a költségvetési támogatásban részesülő legfontosabb harmadik országokkal folytatott párbeszéd során)

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

Bizottság/

főképviselő/alelnök/

tagállamok

A téma megvitatása a legfontosabb partnerországokkal tartott kétoldalú találkozókon és a releváns többoldalú fórumokon, a G7-csoportot, a G20-csoportot és az ENSZ Korrupció elleni egyezményét is beleértve

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

Bizottság/

tagállamok

Állásfoglalásra irányuló javaslat benyújtása megfontolásra a CITES Részes Feleinek 17. Konferenciája részére

2016. április

2. prioritás – A meglévő szabályok eredményesebb végrehajtása és betartatása, valamint a vadon élő állatokkal és növényekkel kapcsolatos szervezett bűnözés elleni hatékonyabb küzdelem

Intézkedések

Felelős

Várt eredmények

Ütemezés

2.1. célkitűzés: A vadon élő állatok és növények kereskedelmére vonatkozó uniós szabályok kiegyensúlyozottabb végrehajtásának biztosítása, valamint egy fokozottabban stratégiai megközelítés kidolgozása uniós szinten az ellenőrzésekkel és a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme ellen hozott szabályok végrehajtásával kapcsolatban

9. Stratégiák kidolgozása a vadon élő állatokkal és növényekkel kapcsolatos uniós jogszabályok nemzeti szintű betartásának javítására

Bizottság

A Bizottság értékeli a vadon élő állatok és növények kereskedelmére vonatkozó uniós rendeletek végrehajtásának hiányosságait az egyes tagállamokban, és ajánlásokat tesz e hiányosságok orvoslásának módjára

2016 vége

tagállamok

A tagállamok végrehajtják az ajánlásokat

2017

Bizottság

A vadásztrófeák EU-ba való behozatalára vonatkozó uniós szabályok végrehajtásának proaktív nyomon követése annak biztosítása érdekében, hogy ezek a trófeák legális eredetűek legyenek és fenntartható forrásból származzanak

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

10. Az illegális tevékenységek felderítési arányának javítása

tagállamok

A 338/97/EK rendeletben előírt, a határátkelőhelyeken végzett ellenőrzéseken felül a szabálykövetés országon belüli ellenőrzésének és kikényszerítésének biztosítása, különösen a kereskedők és állat- és növénytartó létesítmények, úgymint állatkereskedések, tenyésztők és kertészetek rendszeres ellenőrzésén keresztül

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

11. A vadon élő madarak illegális vadászatának, csapdába ejtésének és kereskedelmének felszámolására vonatkozó uniós ütemterv végrehajtásának biztosítására irányuló erőfeszítések fokozása (az 1. prioritás szempontjából is fontos)  

Bizottság

Finanszírozás nyújtása a vadon élő madarak Földközi-tenger térségében történő illegális vadászatával foglalkozó kormányközi munkacsoport számára, amelyet a vándorló fajokról szóló egyezmény alapján hoztak létre, valamint a munkacsoport első ülésének megtartása

2016 közepe

Bizottság/

tagállamok

Intézkedések meghozatala a megfelelés nemzeti szintű nyomon követésének és kikényszerítésének javítása érdekében

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

12. A kiemelt kockázatok rendszeres meghatározása és értékelése

tagállamok

A végrehajtási prioritásoknak a célfajok és -termékek (például angolnafajok, elefántcsont, orrszarvúszarv, élő hüllők és madarak), a kereskedelmi útvonalak és a csempészeti módszerek tekintetében történő meghatározása nemzeti szinten

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

Bizottság/

Europol/ tagállamok

Közös kockázatalapú értékelés alapján a vadon élő állatok és növények kereskedelmével foglalkozó uniós végrehajtási csoport az Europollal együttműködve az egész EU-ra érvényes prioritásokat fogad el

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

13. A tagállamok közötti együttműködés javítása a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének határokon átnyúló eseteiben

Bizottság/

Europol/ Eurojust

Az Europol és az Eurojust keretein belül elégséges erőforrás hozzárendelése a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmével kapcsolatban végzett munkához

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

Europol/ Eurojust/ tagállamok

Az uniós tagállamok (az Europol támogatásával) határokon átnyúló együttműködéssel járó rendszeres közös műveleteket végeznek

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

Europol/ Eurojust/ tagállamok

Közös nyomozócsoportok létrehozása az Europol és/vagy az Eurojust részvételével

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

14. Az európai biztonsági stratégiával összhangban a környezeti bűnözés elleni uniós szakpolitika és jogalkotási keret felülvizsgálata

Bizottság

A 2008/99/EK irányelv eredményességének felülvizsgálata, a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmére Unió-szerte alkalmazandó büntetőjogi szankciók tekintetében is

2016

2.2. célkitűzés: A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni küzdelemre szolgáló kapacitások növelése a végrehajtási lánc és a bíróságok minden szintjén

15. A tagállamok illetékes bűnüldöző hatóságai közötti együttműködés, koordináció, kommunikáció és adatáramlás javítása

tagállamok

Minden tagállamban koordinációs mechanizmus (például ügynökségközi munkacsoport és/vagy egyetértési megállapodás) jön létre az illetékes hivatalok között (vámhivatal, ellenőrzést végző szolgálatok, rendőrség, a CITES kezelésével és végrehajtásával megbízott hatóságok), és az ezért a területért felelős összes hatóság hozzáfér a megfelelő kommunikációs csatornákhoz

2017 közepe

tagállamok

A nemzeti jogszabályok alapján a területért felelős hatóságok közötti adatcsere lehetőségeinek a tagállamok általi felülvizsgálata

2017 közepe

Bizottság/

tagállamok

A ügynökségközi együttműködés és a megfelelés tagállamok általi hatékony nyomon követése és kikényszerítése terén megfigyelhető bevált gyakorlatok összegyűjtése és megosztása a vadon élő állatok és növények kereskedelmével foglalkozó uniós végrehajtási csoport keretében

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

16. A tudásbázis bővítése a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmével kapcsolatos ellenőrzések, nyomozások, büntetőeljárások és bírósági eljárások terén

tagállamok

A tagállamok rendszeresebben nyújtanak be a Bizottságnak megfelelő kvalitatív és statisztikai adatokat, beleértve az ellenőrzésekre, nyomozásokra, lefoglalásokra, büntetőügyekre és ítéletekre vonatkozó adatokat is, a kiszabott büntetésekkel együtt, továbbá rendszeresen információkat szolgáltatnak az Europolnak a szervezett bűnözést érintő és/vagy határokon átnyúló vonatkozású ügyekről

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

Bizottság/

tagállamok

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmével kapcsolatos adatgyűjtés módszertanának racionalizálása Unió-szerte, és a megfelelő szakértői csoportok tájékoztatása a bűnügyi statisztikákról

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

Bizottság/

ENPE

Az ismeretek megosztásának elősegítése érdekében az ENPE 19 keretében létrejön a tagállamoknak a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmével kapcsolatos ítélkezési gyakorlatát tartalmazó adatbázis

2017 közepe

17. A képzés javítása a végrehajtási lánc minden szintjén, a közös képzési tevékenységeket is beleértve

Bizottság

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmével kapcsolatos képzés bekerül az uniós képzési intézmények, például a CEPOL, az ERA és mások programjába

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

Bizottság/

tagállamok

A meglévő képzési anyagok összegyűjtése és megosztása az EU-n belül

2016 vége

Bizottság

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmével kapcsolatos képzés támogatható a különböző uniós pénzügyi eszközök (LIFE, Belső Biztonsági Alap stb.) forrásaiból

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

tagállamok

A tagállamokban a végrehajtási/bírósági lánc minden szintjén rendszeresen képzésekre kerül sor, beleértve az olyan közös képzéseket is, amelyeken egyszerre vesznek részt az érintett bűnüldöző hatóságok, ügyészek és bírák

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

18. A gyakorló szakemberek hálózatainak megerősítése és adott esetben létrehozása nemzeti és regionális szinten, továbbá a közöttük folyó együttműködés javítása

tagállamok

A megfelelő nemzeti hálózatok létrehozásának támogatása minden tagállamban

2017 közepe

Bizottság

A megfelelő uniós hálózatok 20 közös üléseket tartanak

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

19. Az elkobzott vagy lefoglalt élő állatok vagy növények gondozásának javítása

tagállamok

Rendelkezésre állnak a lefoglalt vagy elkobzott élő példányok ideiglenes tartására alkalmas létesítmények, valamint szükség esetén biztosítottak a hosszú távú elhelyezésükhöz szükséges mechanizmusok. Segítséget nyújtanak a többi tagállamnak

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

2.3. célkitűzés: A vadon élő állatokkal és növényekkel kapcsolatos szervezett bűnözés elleni hatékonyabb küzdelem

20. A vadon élő állatok és növények szervezett jogellenes kereskedelme által támasztott fenyegetés rendszeres értékelése

Europol

A súlyos és szervezett bűnözés általi fenyegetettség értékelései (SOCTA-k) az adatok és lehetőség szerint a tagállamok által benyújtott nemzeti fenyegetettségértékelések alapján értékelik a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének veszélyeit is

Folyamatos, az első mérföldkő 2017 első felében

21. A témával foglalkozó szakértők kapacitásainak növelése a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme, illetve a szervezett bűnözés – ideértve a számítástechnikai bűnözést és a kapcsolódó jogellenes pénzmozgásokat – közötti kapcsolódási pontok kezelése érdekében

Bizottság/

tagállamok

Tájékoztató tevékenységek folytatása az adott fórumokon (REFCO – ügyészi hivatalok szervezett bűnözéssel foglalkozó hálózata, illetve a szervezett bűnözéssel, számítógépes bűnözéssel és pénzügyi nyomozásokkal foglalkozó nemzeti egységek)

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

tagállamok

A vadon élő állatok és növények jogellenes internetes kereskedelme elleni küzdelemhez szükséges kapacitások kiépítése az illetékes egységeken belül, és annak biztosítása, hogy rendelkezésre álljanak azok a csatornák, amelyeken keresztül a számítástechnikai bűnözésre szakosodott egységek bizonyos esetekben támogatást nyújtanak (pl. nyomozások a sötét weben, virtuális pénznemekkel való visszaélések)

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

Bizottság/

tagállamok

Az FATF 21 , a CARIN 22 és a Pénzügyi Hírszerzési Egységek Egmonti Csoportja napirendre tűzi a kérdést

2016 vége

Bizottság/

tagállamok

Az FATF felkérést kap arra, hogy készítsen iránymutatást a pénzmosás és a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme közötti kapcsolatokról

2016 vége

tagállamok

Képzés szervezése a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelméhez kapcsolódó illegális pénzmozgások elleni nyomozásokról

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

22. A tagállamok nemzetközi kötelezettségvállalásaikkal összhangban biztosítják, hogy a vadon élő állatok és növények szervezett jogellenes kereskedelme az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezmény alapján az egész EU-ban súlyos bűncselekménynek minősüljön, azaz büntetési tételének felső határa legalább négyévi szabadságvesztés legyen

tagállamok

A megfelelő nemzeti jogszabályok felülvizsgálata és adott esetben módosítása

2017 vége

23. A tagállamok az ENSZ Közgyűlésének határozatával összhangban felülvizsgálják a pénzmosásra vonatkozó nemzeti jogszabályokat annak biztosítása érdekében, hogy a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelméhez kapcsolódó bűncselekményeket alapbűncselekményként kezelhessék, és azok a bűncselekményből származó jövedelmekre vonatkozó belföldi szabályok alapján üldözhetők legyenek

tagállamok

A megfelelő nemzeti jogszabályok felülvizsgálata és adott esetben módosítása

2017 vége

2.4. célkitűzés: A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének üldözése terén folytatott nemzetközi együttműködés javítása

24. A bűnüldözés terén az együttműködés fokozása a tagállamok és a bűnüldözés uniós szereplői, valamint a legfontosabb nem uniós országok, egyéb regionális vadvédelmi hálózatok és a megfelelő globális hálózatok (a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni küzdelem nemzetközi konzorciuma – ICCWC 23 – és a környezetvédelmi szabályok betartásának és végrehajtásának nemzetközi hálózata – INECE) között

Bizottság/

Europol

Közös ülések az Europol, a vadon élő állatok és növények kereskedelmével foglalkozó uniós végrehajtási csoport, a megfelelő regionális végrehajtási hálózatok (pl. ASEAN-WEN és a Lusakai Megállapodás szerinti Munkacsoport) és az INECE részvételével

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

Bizottság

A bűnüldözés terén folytatott együttműködés bevált gyakorlatainak megosztása

2016 vége

tagállamok/

Europol

A tagállamok az Europol támogatásával közös nemzetközi bűnüldözési műveletekben vesznek részt

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

25. A bűnüldözési kapacitásépítés támogatása a legfontosabb származási és célországokban, beleértve a védett területeken folyó bűnüldözést is

Bizottság/

főképviselő/alelnök/

tagállamok

Folyamatos finanszírozási támogatás nyújtása az ICCWC tevékenységeihez, beleértve a bűnüldözési rendszerek értékelését is az ICCWC eszközkészlete alapján, amelyet a vadon élő állatokhoz, növényekhez és az erdőkhöz kapcsolódó bűncselekményekre dolgoztak ki

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

Bizottság/

főképviselő/alelnök/

tagállamok

Az ICCWC eszközkészletének eredményei alapján készült ajánlások figyelembevétele a harmadik országoknak nyújtott célzott támogatások terén

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

3. prioritás – A származási, cél- és tranzitországok közötti, a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni globális partnerség megerősítése

Intézkedések

Felelős

Várt eredmények

Ütemezés

3.1. célkitűzés:

Nagyobb mértékű, hatékonyabb és fokozottabban stratégiai irányultságú támogatás nyújtása a fejlődő országoknak

26. Annak biztosítása, hogy figyelembe vegyék a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmét a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás, a környezetvédelem, a szervezett bűnözés, a biztonság és a kormányzás terén működő megfelelő programok keretében történő uniós finanszírozás céljából

Bizottság/

főképviselő/alelnök

„Az afrikai vadon élő állatok és növények védelmének stratégiai megközelítése” 24 alapul szolgál a megfelelő fejlesztési támogatás programozása tekintetében

További regionális és tematikus stratégiai megközelítések kidolgozása

Fejlesztési együttműködési finanszírozási források – ideértve az Európai Fejlesztési Alapot (EFA), a Fejlesztési Együttműködési Eszközt (DCI), a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszközt és más pénzügyi eszközöket, mint amilyen a Partnerségi Eszköz – mozgósítása a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmével szemben a hozzájáruló programok pénzügyi keretösszegein belül, valamint további lehetséges finanszírozási források feltárása

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

27. A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme ellen nyújtott finanszírozási támogatás hatékonyságának fokozása

Bizottság/

főképviselő/alelnök/

tagállamok

Az adományozók tevékenységeinek összehangolása érdekében rendszeres találkozók szervezése a legfontosabb országokban

A kedvezményezett országok felkérése, hogy számoljanak be arról, hogy a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme ellen hozott, az EU által finanszírozott intézkedések mennyiben voltak hatékonyak a probléma kezelésében (olyan mutatókat használva, mint a lefoglalások száma és a sikeres büntetőeljárások)

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén 

3.2. célkitűzés:

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmével és annak kiváltó okaival szembeni fellépés erősítése és hatékonyabb összehangolása a származási, tranzit- és célországokkal

28. A párbeszéd fokozása a fő származási, tranzit- és célországokkal, beleértve a helyi közösségekkel, a civil társadalommal és a magánszektorral folytatott párbeszédet is

Bizottság/

főképviselő/alelnök/

tagállamok

A kiemelt országok azonosítása

Egyedi párbeszéd és technikai együttműködési struktúrák kialakítása

A téma szisztematikus szerepeltetése a politikai és ágazati párbeszédek és a legfontosabb nem uniós országokkal vagy régiókkal tartott magas szintű találkozók napirendjén

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

főképviselő/alelnök/

tagállamok

Kapcsolattartó pontok létrehozása az adott országok küldöttségeinél és nagykövetségein, felhasználva adott esetben a meglévő struktúrákat, mint amilyen a zöld diplomáciai hálózat

2016 vége

29. Az uniós kereskedelempolitika és kereskedelmi eszközök proaktív használata a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmével szembeni fellépés támogatására

Bizottság/

főképviselő/alelnök

Az EU a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének leküzdésére vonatkozó ambiciózus kötelezettségvállalások beépítését javasolja a például Japánnal és az Egyesült Államokkal megkötendő szabadkereskedelmi megállapodásokba (az Egyesült Államok esetében: transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség – TTIP)

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelméhez kapcsolódó kötelezettségvállalások végrehajtása proaktív nyomon követésének belefoglalása a meglévő szabadkereskedelmi megállapodásokba és a GSP+ rendszerbe

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének szerepeltetése az EU és a kulcsfontosságú partnerek közötti kétoldalú kereskedelmi párbeszédek és a WTO Kereskedelmi és Környezetvédelmi Bizottságának napirendjén

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

30. A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme ellen a megfelelő regionális szervezetekkel, például az Afrikai Unióval, a Dél-afrikai Fejlesztési Közösséggel (SADC), a Kelet-afrikai Közösséggel, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN), továbbá a megfelelő többoldalú fórumokon, például az Ázsia–Európa találkozón (ASEM) folytatott együttműködés erősítése

Bizottság/

főképviselő/alelnök

A téma rendszeres szerepeltetése a magas szintű találkozók napirendjén

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

3.3. célkitűzés:

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme biztonsági dimenziójának kezelése

31. A tudásbázis bővítése és stratégiák kidolgozása a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme és a biztonság közötti kapcsolódási pontok kezelése érdekében

Bizottság/

főképviselő/alelnök

Tanulmány elkészítésének megkezdése annak érdekében, hogy bővüljenek a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme és a szervezett bűnözés egyéb formái, valamint a milíciák és terrorista csoportok finanszírozása közötti kapcsolatokra vonatkozó ismeretek

2016 közepe

Bizottság/

főképviselő/alelnök/

tagállamok

Az eredmények alapján a következő lépések elfogadása a megfelelő uniós fórumokon

2017 közepe

Bizottság/

főképviselő/alelnök/

tagállamok

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme biztonsági dimenziójának figyelembevétele az érintett nem uniós országok helyzetének általános uniós értékelésében

2016 vége 

főképviselő/alelnök/

tagállamok

A békefenntartási és válságkezelési tevékenységekkel összefüggésben fokozott ENSZ–EU együttműködés a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme terén

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

3.4. célkitűzés:

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének leküzdése érdekében tett többoldalú erőfeszítések fokozása

32. A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmével kapcsolatos határozott döntések, állásfoglalások és szakpolitikai nyilatkozatok elfogadásának és végrehajtásának támogatása a nemzetközi jogi eszközök keretében és a többoldalú fórumokon

Bizottság/

főképviselő/alelnök/

tagállamok

A probléma kezelése a következők keretében:

CITES – szükség esetén az egyezmény megszegése esetén alkalmazott kereskedelmi szankciók támogatásával is

A vándorló fajokról szóló egyezmény – az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló Berni Egyezményen alapuló, 2013–2020-as időszakra szóló tuniszi cselekvési terv a vadon élő madarak illegális vadászatának, csapdába ejtésének és kereskedelmének felszámolásáról

A globális szinten (ENSZ, londoni és kasane-i nyomon követési folyamat, G7, G20 stb.) ebben a kérdésben indított multilaterális kezdeményezések

Az EU és tagállamai rendszeresen nyomon követik az ezeken a fórumokon tett kötelezettségvállalások végrehajtását.

Folyamatos, az első mérföldkő 2016 végén

(1)

     A fogalommeghatározás szerint e tevékenység vadon élő állatokkal és növényekkel, valamint az azokból származó termékekkel folytatott illegális nemzetközi és nem nemzetközi kereskedelem, amely szorosan összekapcsolódik az olyan bűncselekményekkel, mint az orvvadászat és orvhalászat.

(2)

      https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2014/May/wildlife-crime-worth-8-10-billion-annually.html

https://cites.org/eng/international_dimension_of_illegal_wildlife_trade   http://www.gfintegrity.org/report/briefing-paper-transnational-crime/

(3)

     Az ezt a közleményt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum (SWD(2016) 38) részletesebben mutatja be a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelmének nagyságrendjét és az EU szerepét az illegális kereskedelemben.

(4)

     Lásd SWD(2016) 38.

(5)

     Lásd SWD(2016) 38.

(6)

     A 2134 (2014) sz. és 2136 (2014) sz. határozat; „A főtitkár jelentése a közép-afrikai helyzetről és az Egyesült Nemzetek Közép-afrikai Regionális Hivatalának tevékenységeiről”, 2015. november 30.

(7)

     69/314. számú határozat.

(8)

      https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417231/kasane-statement-150325.pdf  

(9)

      https://www.g7germany.de/Content/EN/_Anlagen/G7/2015-06-08-g7-abschluss-eng_en.pdf?__blob=publicationFile&v=3 , p. 11.

(10)

     15.7. célkitűzés.

(11)

     Vö. az Európai Parlament 2014. január 15-i állásfoglalásával (2013/2747(RSP)).

(12)

     Lásd COM(2014) 64 final és SWD(2014) 347 final.

(13)

     A Tanács 338/97/EK rendelete. 

(14)

     HL L 159., 2007.6.20., 45–47. o.

(15)

     Lásd SWD(2016) 38.

(16)

     Lásd COM(2015) 497 final; „A mindenki számára előnyös kereskedelem – A felelősebb kereskedelem- és beruházáspolitika felé”.

(17)

     Lásd SWD(2016) 38.

(18)

     Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, az Európai Bizottság alelnöke. 

(19)

     Európai Környezetvédelmi Ügyészhálózat.

(20)

     Például a vadon élő állatok és növények kereskedelmével foglalkozó uniós végrehajtási csoport, az Európai Környezetvédelmi Ügyészhálózat (ENPE), a Bírák Európai Környezetvédelmi Fóruma (EUFJE), az IMPEL, az egészség, a kulturális örökség és a környezet védelmére irányuló tevékenységek koordinációjával foglalkozó projektcsoport (PARCS) és a környezettel kapcsolatos bűncselekmények elleni küzdelemmel foglalkozó informális hálózat (EnviCrimeNet).

(21)

     Pénzügyi Akció Munkacsoport.

(22)

     Camdeni vagyon-visszaszerzési ügynökségközi hálózat.

(23)

     Tagjai az Interpol, a CITES titkársága, a Vámigazgatások Világszervezete, az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) és a Világbank.

(24)

     Larger than elephants - Inputs for an EU strategic approach to wildlife conservation in Africa – Synthesis [Nagyobb mint az elefántok – Hozzászólások az afrikai vadon élő állatok és növények védelmének uniós stratégiai megközelítéséhez – Összegzés], az Európai Unió Kiadóhivatala, 2015.

Top