EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0027

Az Európai Központi Bank véleménye (2016. április 29.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról, valamint a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló irányelv iránti javaslatról (CON/2016/27)

OJ C 223, 21.6.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/3


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2016. április 29.)

a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról, valamint a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló irányelv iránti javaslatról

(CON/2016/27)

(2016/C 223/05)

Bevezetés és jogalap

Az Európai Központi Bank (EKB) 2016. február 25-én két felkérést kapott az Európai Unió Tanácsától, majd ezt követően 2016. március 18-án az Európai Parlamenttől arra, hogy alkosson véleményt a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: a javasolt rendelet), valamint a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról (2) (a továbbiakban: a javasolt irányelv).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel a javasolt rendelet és a javasolt irányelv olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek érintik a Központi Bankok Európai Rendszerének a Szerződés 127. cikkének (5) bekezdésében említett azon feladatát, hogy támogassa a hatáskörrel rendelkező hatóságokat a pénzügyi rendszer stabilitására vonatkozó politikáik zavartalan megvalósításában. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Észrevételek

Mind a javasolt rendelet, mind a javasolt irányelv indokolása a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) és a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) alkalmazandóvá válásának egy évvel történő elhalasztására vonatkozó kérést tartalmaz. Az alkalmazandóvá válás időpontjának elhalasztása ésszerű időt fog biztosítani a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a piaci szereplők számára a 600/2014/EU rendelet és a 2014/65/EU irányelv végrehajtásához szükséges technikai infrastruktúra kialakítására. Az EKB elismeri, hogy ezen időpont elhalasztása nem fogja befolyásolni a 600/2014/EU rendelet és a 2014/65/EU irányelv szerinti 2. szintű intézkedések elfogadásának ütemezését.

A következetesség érdekében az EKB javasolja az alkalmazási időpont egy évvel történő elhalasztásán kívül a 2014/65/EU irányelv átültetésére, valamint az Európai Bizottság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság átültetésről való értesítésére a tagállamok számára megállapított határidő egy évvel történő elhalasztását.

Az EKB-nek nincsenek további észrevételei a javasolt rendelettel és a javasolt irányelvvel kapcsolatban.

Abban az esetben, ahol az EKB a javasolt irányelv módosítására tesz javaslatot, a technikai munkadokumentum tartalmazza a szövegezési javaslatokat és az azokhoz fűzött magyarázatot. A technikai munkadokumentum angol nyelven elérhető az EKB honlapján.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2016. április 29-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 57 final.

(2)  COM(2016) 56 final.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).


Top