Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0228(01)

A Bizottság határozatának összefoglalója ( 2014. október 21. ) (Ügyszám: AT.39924 – Swiss Franc Interest Rate Derivatives) (CHF LIBOR) (az értesítés a C(2014) 7605. számú dokumentummal történt)

OJ C 72, 28.2.2015, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.2.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 72/9


A Bizottság határozatának összefoglalója

(2014. október 21.)

(Ügyszám: AT.39924 – Swiss Franc Interest Rate Derivatives)

(CHF LIBOR)

(az értesítés a C(2014) 7605. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2015/C 72/07)

A Bizottság 2014. október 21-én határozatot fogadott el egy, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) 101. cikke és az Európai Gazdasági Térséget létrehozó megállapodás (a továbbiakban: EGT-megállapodás) 53. cikke szerinti eljárásról. Az 1/2003/EK tanácsi rendelet  (1) 30. cikkének rendelkezései alapján a Bizottság ezúton közzéteszi a felek nevét, a határozat lényegét és a kiszabott büntetéseket, figyelembe véve a vállalkozások üzleti titkaik védelmére vonatkozó jogos érdekét.

1.   BEVEZETÉS

(1)

A határozat egységes és folytatólagos jogsértéshez kapcsolódik. A határozat címzettjei részt vettek a Szerződés 101. cikkének és az EGT-megállapodás 53. cikkének megsértésében. A jogsértés tárgya a svájci frank LIBOR-hoz (a továbbiakban: CHF LIBOR) kötött svájci frank kamatderivatívákhoz (a továbbiakban: CHIRD) kapcsolódó versenykorlátozás, illetve versenytorzítás.

(2)

A jogsértés által érintett időszak során számos svájci frankban denominált pénzügyi eszköz a CHF LIBOR-t használta referenciakamatként. A CHF LIBOR értékét a British Bankers Association (BBA) határozta meg (2). A különböző futamidőkre (különböző lejárati periódusú hitelekre) alkalmazandó kamatlábat napi rendszerességgel állapították meg a CHF LIBOR panel tagbankjai által ajánlott értékek alapján. Ezeknek a bankoknak minden munkanapon, egy bizonyos időpontig be kellett nyújtaniuk azon kamatlábra vonatkozó becslésüket, amely mellett véleményük szerint piaci viszonylatban ésszerű nagyságú, különféle futamidejű alapokat kölcsönözhetnének biztosíték nélkül a londoni bankközi pénzpiacon. Ezután a BBA kalkulációs ügynöksége, a Thomson Reuters a benyújtott értékek átlaga alapján, a három legmagasabb és legalacsonyabb javaslat kizárásával kiszámította az egyes futamidőkre vonatkozó napi CHF LIBOR kamatlábat. Az így kapott kamatlábakat azonnal közzétették, így azok minden egyes munkanapon elérhetők voltak a nagyközönség számára. A jogsértés által érintett időszakban tizenkét bank – köztük az e jogsértésben érintett két pénzintézet – vett részt a CHF LIBOR panelben.

(3)

A CHF LIBOR kamatlábak érvényesülnek többek között a CHIRD termékek árazásában is. E pénzügyi termékeket vállalatok, pénzügyi intézmények, fedezeti alapok és más globális vállalkozások használják kamatkockázati kitettségük kezelésére (fedezeti ügyletek bonyolítására mind a hitelfelvevői, mind a befektetői oldalon), közvetítői díjak generálására, illetve spekulatív célokra (3).

(4)

A leggyakoribb CHIRD-termékek i. a határidős kamatláb-megállapodások (FRA), ii. a kamatswap-ügyletek (IRS), iii. a kamatopciók és iv. a tőzsdei határidős kamatügyletek (kamat futures). A CHIRD-termékeket EGT-szerte forgalmazzák, részben a tőzsdén kívül, részben (a tőzsdei határidős kamatügyletek esetében) a tőzsdén.

(5)

E határozat címzettjei az alábbi vállalkozások (a továbbiakban: a címzettek):

a The Royal Bank of Scotland Group plc és a The Royal Bank of Scotland plc (a továbbiakban: RBS), valamint

a JPMorgan Chase & Co. és a JPMorgan Chase Bank, National Association (a továbbiakban: JPMorgan).

2.   AZ ÜGY LEÍRÁSA

2.1.   Az eljárás

(6)

Az ügyet az RBS 2011. augusztus 9-i mentességi kérelme alapján indították. A JPMorgan […]-án az engedékenységi közlemény értelmében bírságcsökkentést kérelmezett.

(7)

2013. július 24-én a Bizottság az 1/2003/EK rendelet 11. cikkének (6) bekezdése értelmében eljárást kezdeményezett a határozat címzettjei ellen azzal a céllal, hogy azokkal vitarendezési megbeszélést kezdeményezzen. A Bizottság és a felek közötti vitarendezési megbeszéléseket követően a felek a 773/2004/EK rendelet (4) 10a. cikkének (2) bekezdése értelmében – kizárólag az ezen eljáráshoz kapcsolódó vitarendezés céljából és bármely egyéb eljárás sérelme nélkül – vitarendezés iránti hivatalos kérelmet nyújtottak be a Bizottságnak (a továbbiakban: a vitarendezési beadványok).

(8)

A Bizottság 2014. szeptember 23-án kifogásközlést fogadott el, és mindkét fél megerősítette, hogy a kifogásközlés figyelembe vette vitarendezési beadványaik tartalmát, valamint hogy továbbra is elkötelezettek a vitarendezési eljárás folytatása mellett. A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2014. október 17-én kedvező véleményt nyilvánított, és a Bizottság 2014. október 21-én elfogadta határozatát.

2.2.   Címzettek és időtartam

(9)

A határozat négy címzettje a 2008. március 6. és 2009. július 13. közötti időszakban a Szerződés 101. cikkét és az EGT-megállapodás 53. cikkét sértő kartellben vett részt.

2.3.   A jogsértés összefoglalása

(10)

A jogsértésben részt vevő felek a következő versenyellenes magatartást tanúsították: a 2008. március 6-tól2009. július 13-ig terjedő időszakban a JPMorgan egyik kereskedője több alkalommal egyeztette az RBS egyik kereskedőjével az RBS következő (főleg 3 és 6 hónapos) CHF LIBOR-adatszolgáltatásait azzal a szándékkal, hogy a CHIRD-kereskedési pozíció tekintetében előnyt biztosítsanak a kommunikációban részt vevő felek legalább egyike számára. Ennek érdekében az RBS kereskedője megkörnyékezte az RBS CHF LIBOR-adatszolgáltatásért felelős alkalmazottját (legalábbis erre hajlandóságot mutatott), és igyekezett rábírni arra, hogy egy bizonyos irányú, sőt adott esetben meghatározott értékű becslést nyújtson be a BBA-nak. Az RBS és a JPMorgan kereskedője az egyeztetéseken felül alkalmanként információt cserélt az aktuális és jövőbeni kereskedési pozíciókról és szándékolt árakról is.

(11)

A jogsértés földrajzi hatóköre az EGT egészére kiterjed.

2.4.   Korrekciós intézkedések

(12)

A Bizottság a határozatban a bírságokról szóló 2006. évi iránymutatást (5) alkalmazza. A határozat bírságot szab ki a fenti (5) pontban említett két JPMorgan-vállalkozásra.

2.4.1.   A bírság alapösszege

(13)

Az érintett vállalkozásokra kirovandó bírság alapösszegét az árbevételre, a jogsértés természeténél fogva különösen versenykorlátozó jellegére, a kartell időtartamára és földrajzi hatókörére, valamint az összejátszásra irányuló tevékenység pénzügyi referenciamutatókhoz kapcsolódó jellegére tekintettel kell meghatározni, és azt egy további összeggel kell megnövelni annak érdekében, hogy a vállalkozásokat a jövőben elrettentse a hasonló jogellenes gyakorlatoktól.

(14)

A Bizottság rendszerint a vállalkozásoknak a jogsértésben való részvétel utolsó teljes üzleti évében szerzett árbevételét veszi figyelembe (6). Mindamellett eltérhet ettől a gyakorlattól, amennyiben az ügy jellemzői miatt más referencia-időszak alkalmazása indokolt (7).

(15)

A szóban forgó jogsértés tekintetében a Bizottság a két bankba befolyó pénzforgalom figyelembevételével, azok CHF LIBOR-hoz kötött, az EGT-ben székhellyel rendelkező partnerek által a címzettek jogsértésben való részvételének időszaka során jegyzett CHIRD-portfóliójának évesített értéke alapján kiszámította a JPMorgan és az RBS éves árbevételét. A CHIRD-üzletág sajátosságainak figyelembevétele érdekében – ilyen többek között az üzletágra jellemző nettósítás, azaz az a gyakorlat, hogy a bankok által vásárolt és értékesített derivatívák forgalmának meghatározása során a befolyó és kifizetett összegek egyenlegét veszik figyelembe – a Bizottság a számítás során az árbevétel értékét egységes tényező alkalmazásával diszkontálta.

2.4.2.   Az alapösszeg kiigazítása: súlyosbító és enyhítő körülmények

(16)

A Bizottság nem alkalmazott súlyosbító vagy enyhítő körülményeket.

2.4.3.   A 10 %-os forgalmi küszöb alkalmazása

(17)

Az 1/2003/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése szerint az egyedi vállalkozásokra az egyes jogsértések kapcsán kiszabott bírság nem haladhatja meg az adott vállalkozás által a Bizottság határozatának időpontját megelőző üzleti évben elért teljes árbevétel 10 %-át.

(18)

Ebben az ügyben egyik bírság összege sem haladja meg az adott vállalkozás által a határozat időpontját megelőző üzleti évben elért teljes árbevétel 10 %-át.

2.4.4.   A 2006. évi engedékenységi nyilatkozat alkalmazása

(19)

A Bizottság az RBS számára teljes bírságmentességet biztosított. A Bizottság továbbá a vizsgálatban való együttműködésére tekintettel 40 %-kal csökkentette a JPMorganra kiszabott bírság összegét.

2.4.5.   A vitarendezési közlemény alkalmazása

(20)

A vitarendezési közlemény alkalmazásának eredményeként a Bizottság a határozat mindkét címzettje esetében 10 %-kal csökkentette a bírság összegét, amely hozzáadódik az engedékenységi jutalom összegéhez.

3.   KÖVETKEZTETÉS

(21)

Az 1/2003/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság a következő bírságokat szabta ki:

Vállalkozás

Bírság összege (EUR)

RBS

0

JPMorgan

61 676 000


(1)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

(2)  A 2012. évi Wheatley-féle felülvizsgálatot követően az Egyesült Királyság kormánya egy sor új intézményt javasolt a LIBOR igazgatására és felügyeletére.

(3)  A CHIRD termékek árazása tükrözi a különféle futamidőkre vonatkozó CHF LIBOR-értékeket is. Ezért az egy adott napon kiigazítandó, vonatkozó CHF LIBOR futamidő befolyásolhatja a CHIRD-ügyfél által a banknak fizetendő, illetve a bank által a CHIRD-ügyfélnek fizetendő pénzforgalom összegét.

(4)  A Bizottság 2004. április 7-i 773/2004/EK rendelete a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról (HL L 123., 2004.4.27., 18. o.).

(5)  HL C 210., 2006.9.1., 2. o.

(6)  A bírságokról szóló iránymutatás 13. pontja.

(7)  A T-76/06. sz., Plasticos Españoles (ASPLA) kontra Bizottság ügy (még nem tették közzé) 111–113. pontja.


Top