EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015DC0444

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG 8. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPRÓL 2014-ES PÉNZÜGYI ÉV

COM/2015/0444 final

Brüsszel, 2015.9.14.

COM(2015) 444 final

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG 8. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK
AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPRÓL

2014-ES PÉNZÜGYI ÉV

{SWD(2015) 172 final}


TARTALOMJEGYZÉK

1.KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS

2.A KÉSZPÉNZHELYZET ÉS AZ ELŐIRÁNYZATOK KEZELÉSE

3.AZ EMGA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

4.MEGJEGYZÉSEK AZ EMGA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

5.A CÍMZETT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA

6.A KIADÁS TÍPUSA SZERINTI LEBONTÁS

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4-I. melléklet

4-II. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

2014. évi költségvetési eljárás – EMGA előirányzatok

Az EMGA-költségvetés részesedése az EU költségvetéséből, 2008–2014

Az EMGA-költségvetés végrehajtásának elemzése – 2014-es pénzügyi év

Az EMGA-költségvetés végrehajtásának elemzése – 2014-es pénzügyi év. Célhoz kötött bevételek. C4

Az EMGA-költségvetés végrehajtásának elemzése – 2014-es pénzügyi év. Célhoz kötött bevételek. C5

Az EMGA-költségvetés végrehajtása jogcímcsoportonként és tagállamonként – 2014-es pénzügyi év

Az EMGA-t érintő kiadások megoszlásának alakulása – 2008–2014-es pénzügyi évek

Megjegyzés: Ezt a jelentést kiegészíti egy részletes bizottsági munkadokumentum. E munkadokumentum teljes szövege (angol nyelven) és a csatolt táblázatok (angol nyelven) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság Europa honlapján (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm) is elérhetők lesznek.

 

1.KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS 1

1.1.2014. évi költségvetési eljárás – A 2014. évi költségvetési tervezet és a 2/2014. sz. módosító indítvány

A 2014. évi költségvetési tervezetet a Bizottság 2013. június 28-án fogadta el és terjesztette a költségvetési hatóság elé. A 2014. évi költségvetési tervezet a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről zajló tárgyalások miatt a korábbi éveknél később került elfogadásra. Az EMGA részére javasolt kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege 43 778,1 millió EUR-t tett ki.

A Tanács 2013. szeptember 2-án, az Európai Parlament pedig 2013. október 23-án fogadta el álláspontját a 2014. évi költségvetési tervezetről. A Tanács fenntartotta az EMGA részére javasolt kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintjét, míg a Parlament mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatokat 28 millió EUR-val megnövelte.

A Bizottság 2013. október 15-én elfogadta a 2014. évi költségvetési tervezetre vonatkozó 2. számú módosító indítványt, amelyben az EMGA-hoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzati igényeket továbbra is a 2014. évi költségvetési tervezetben megállapított szinten, 43 778,1 millió EUR-ban határozta meg.

Az 1306/2013/EU rendelet 25. cikke értelmében a 2014–2020-as pénzügyi években az EMGA költségvetésének magába kell foglalnia a mezőgazdasági ágazatot érintő válságokra képzett tartalékot. Emellett a Bizottság 2014. évi költségvetési tervezetében és a módosító indítványban az EMGA igényeinek fedezéséhez szükséges kötelezettségvállalási előirányzatok meghaladták a többéves pénzügyi keretnek a piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések esetében meghatározott nettó felső összeghatárát. Ezért a 2014-es költségvetési évre vonatkozó válságtartalék létrehozása, illetve az EMGA nettó felső összeghatárának betartása érdekében a Bizottság az említett rendelet 26. cikkének megfelelően a pénzügyi fegyelmi mechanizmus keretében kiigazítási arányt határozott meg a közvetlen kifizetésekre vonatkozóan 2 . A módosító indítványban foglalt új információk alapján ezt követően a Tanács elfogadta ezt a kiigazítási arányt 3 .

1.2.A 2014. évi költségvetés elfogadása

A 2013. novemberi egyeztetési eljárás során megegyezés született a 2014. évi költségvetésről. A Tanács és az Európai Parlament 2013. november 12-én adta beleegyezését a kompromisszumos csomaghoz. Végül 2013. november 20-án az Európai Parlament elfogadta a 2014. évi költségvetést. A 2014. évi költségvetésben 43 778,1 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat és 43 776,96 millió EUR összegű kifizetési előirányzat szerepel mezőgazdasági piaci intézkedésekre és közvetlen támogatásokra (05., „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai terület). A kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok közötti eltérés annak tudható be, hogy egyes, közvetlenül a Bizottság által végrehajtott intézkedések esetében differenciált előirányzatokat alkalmaznak. Az érintett intézkedések főként a mezőgazdasági termékek promóciójához, valamint a mezőgazdasági szakpolitikai stratégiához és koordinációhoz kapcsolódnak.

A 05. szakpolitikai területre az EMGA javára megszavazott kötelezettségvállalási előirányzatokon belül 2 233,4 millió EUR-t tett ki a 05 02 alcím alá tartozó piaci intézkedésekre, és 41 447,3 millió EUR-t a 05 03 alcímhez tartozó közvetlen támogatásokra vonatkozó előirányzatok összege. Emellett 60,2 millió EUR-t tett ki a mezőgazdasági kiadások 05 07. alcímhez tartozó pénzügyi ellenőrzésére, és 29,3 millió EUR-t a 05 08. alcímhez tartozó politikai stratégiára és koordinációra előirányzott összeg.

A részleteket lásd az 1. mellékletben.

1.3.Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek 4

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1306/2013/EK tanácsi rendelet 43. cikke értelmében a megfelelőségi vizsgálatokra vonatkozó határozatokból eredő pénzügyi korrekciókból, a szabálytalanságokból és a tejilletékből származó bevételek az EMGA kiadásainak finanszírozására rendelt címzett bevételeknek tekintendők. Az említett szabályok értelmében a címzett bevételeket bármely, EMGA-ból fedezett kiadás finanszírozására fel lehet használni. Amennyiben e bevételek egy részét nem használják fel, ez a fennmaradó rész automatikusan átvitelre kerül a következő költségvetési évre.

A 2014. évi költségvetés megállapításakor becslés készült a bevételekre vonatkozóan mind a 2014-es költségvetési év során várhatóan befolyó összeg, mind pedig a várakozások szerint a 2013. évi költségvetésből 2014-re átvitelre kerülő összeg tekintetében. A becsült bevétel 1 464 millió EUR volt, és a költségvetési hatóság a 2014. évi költségvetést e becslés figyelembevételével fogadta el. Közelebbről:

a megfelelőségi vizsgálatok nyomán végrehajtott korrekciókból és a szabálytalanságokból eredő bevételt 638 millió EUR-ra, illetve 165 millió EUR-ra, míg a tejilletékből származó bevételt 46 millió EUR-ra becsülték. Így a címzett bevételeknek a 2014-es költségvetési évben várhatóan befolyó teljes becsült összege 849 millió EUR volt.

A címzett bevételeknek a 2013-as költségvetési évről 2014-re átvezetni tervezett összegét 615 millió EUR-ra becsülték.

A Bizottság a 2014. évi költségvetésben az eredetileg 1 464 millió EUR-ra becsült címzett bevételt két programra irányozta elő:

464 millió EUR-t a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek számára biztosított működési alapokra, és

1 000 millió EUR-t az egységes támogatási rendszerre (közvetlen támogatások).

E két programra vonatkozóan a költségvetési hatóság végül – a Bizottság javaslataival összhangban – 285 millió EUR, illetve 30 083 millió EUR összegű előirányzatot fogadott el. Az elfogadott előirányzatok és címzett bevételek fenti együttes összege megegyezik a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek működési alapjai számára rendelkezésre álló 749 millió EUR, illetve az egységes támogatási rendszer rendelkezésére álló 31 083 millió EUR összegű előirányzat teljes becsült összegével.

1.4.Az EMGA költségvetésének részesedése a teljes uniós költségvetésből

Az EMGA végső költségvetésének (kötelezettségvállalási előirányzatok) a 2008–2014-es időszakra vonatkozó egyes éves uniós költségvetésekből való részesedését lásd a 2. mellékletben.

2.A KÉSZPÉNZHELYZET ÉS AZ ELŐIRÁNYZATOK KEZELÉSE 

2.1.Az előirányzatok kezelése

2.1.1.A 2014-es pénzügyi évre rendelkezésre álló előirányzatok

EUR-ban

A költségvetés

kiadási szakasza (1)

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Kifizetési előirányzatok

A költségvetés bevételi szakasza (CB) (2)

Előrejelzés

1. Eredeti előirányzatok az EMGA számára, amelyből:

43 778 100 000

43 776 956 403

1. Megfelelőségi vizsgálat

638 000 000

1a. Megosztott irányítás alá tartozó előirányzatok

43 732 575 640

43 732 575 640

2. Szabálytalanságok

165 000 000

1b. Közvetlen irányítás alá tartozó előirányzatok

45 524 360

44 380 763

3. A tejtermelőkre kivetett kiegészítő illeték

46 000 000

2. Költségvetés-módosítás

-308 029

A címzett bevételre vonatkozó teljes előrejelzett összeg

849 000 000

3. Átcsoportosítás az EMGA-ba / az EMGA-ból az adott évben

-568 429

4. Végleges előirányzatok az EMGA számára, amelyből:

43 778 100 000

43 776 079 945

4a. Megosztott irányítás alá tartozó előirányzatok

43 732 725 640

43 732 725 640

4b. Közvetlen irányítás alá tartozó előirányzatok

45 374 360

43 354 305

(1)    A 2014-ben várhatóan befolyó címzett bevételek, valamint az 966/2012/EU, Euratom rendelet 14. cikkének megfelelően 2013-ról 2014-re átvitt összeg levonása után a 2014. évi költségvetésben szerepeltetett előirányzatok.

(2)    CB: a várhatóan befolyó címzett bevételek. A bevételi sorban nem szerepel bevételi összeg (p.m.) 5 , de az előrejelzett összeg feltüntetésre került a költségvetési megjegyzésekben.

2.1.2.A 2014-es pénzügyi évre rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok felhasználása

EUR-ban

Kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználása

Kifizetési előirányzatok felhasználása

Megosztott irányítás (1)

44 247 498 686,51

44 247 498 686,51

Közvetlen irányítás alá tartozó kiadások

45 154 328,55

39 190 101,47

Összesen

44 292 653 015,06

44 286 688 787,98

(1) Lekötött összegek. A kötelezettségvállalásoknak és a kifizetéseknek a megosztott irányítás tárgyát képező címzett bevételekkel csökkentett összege: 43 233 320 312,15 EUR.

A 2014-es pénzügyi év esetében a ténylegesen felhasznált kötelezettségvállalási előirányzatok összege 44 292 653 015,06 EUR, a ténylegesen felhasznált kifizetési előirányzatok összege pedig 44 286 688 787,98 EUR volt.

2.1.3.A megszavazott költségvetési előirányzatok felhasználása – A Bizottság által teljesített, közvetlen irányítás alá tartozó kiadások

EUR-ban

Közvetlen irányítás alá tartozó kiadások

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Visszavont kötelezettségvállalások

Kifizetési előirányzatok

Átvitel 2015-re (2)

Előirányzatok (C1) (1)

45 374 360,00

-

43 354 305,00

-

Felhasználás (C1)

45 154 328,55

-

26 986 218,54

16 114 870,92

Törölt előirányzatok

220 031,45

-

253 215,54

-

(1) C1: a megszavazott költségvetési előirányzatok. Ez az összeg tartalmazza -150 000,00 EUR összeg átcsoportosítását a „megosztott irányítás” alá tartozó kifizetésekre kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokra, valamint költségvetés-módosításra, illetve -876 458,00 EUR átcsoportosítását az EMGA-ból kifizetési előirányzatokra.

(2) Kizárólag a nem differenciált előirányzatok 2015-re történő átvitele.

A 2014. évi költségvetésben 45,4 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat szerepel a közvetlen irányítás alá tartozó kiadások céljaira. Ebből 2014-ban 45,2 millió EUR-t költöttek el. A szóban forgó előirányzatok fennmaradó, 0,2 millió EUR-t kitevő egyenlege törlésre került.

A Bizottság által teljesített, közvetlen irányítás alá tartozó kiadásokra vonatkozó, az EMGA-hoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatok többsége nem differenciált előirányzat. A 2015-re automatikusan átvitt, kizárólag nem differenciált előirányzatokhoz kapcsolódó összeg 16,1 millió EUR-t tesz ki.

2.2.Havi kifizetések

2.2.1.Havi kifizetések a tagállamoknak megosztott irányítás keretében

2.2.1.1.Havi kifizetések a felmerülő kiadások fedezésére

Az 1306/2013/EU rendelet 18. cikkének (1) bekezdése 6 értelmében „a havi kifizetéseket a Bizottság az akkreditált kifizető ügynökségeknél a referencia-hónapban felmerült kiadások tekintetében teljesíti”. A havi kifizetéseket legkésőbb a felmerült kiadások szerinti hónapot követő második hónap harmadik munkanapján kell teljesíteni a tagállamok részére.

A havi kifizetések a már teljesített nettó (azaz a bevétel levonásával kiszámított) kiadásokra nyújtott visszatérítések, amelyek folyósítása a tagállamok által megküldött havi nyilatkozatok alapján történik 7 . A kiadások és bevételek havi elszámolását a részletes nyilatkozat 8 alapján ellenőrzik és módosítják. A szóban forgó kifizetések a Bizottság által a számviteli záróelszámolási eljárás keretében végzett ellenőrzéseket követően válnak véglegessé.

A tagállamok által 2013. október 16. és 2014. október 15. között teljesített kifizetések a havi kifizetési rendszer hatálya alá tartoznak. A fennmaradó kifizetéseket – korlátozott számú intézkedéshez kapcsolódóan – közvetlenül a Bizottság teljesíti.

A 2014-es pénzügyi évben a teljesített havi kifizetések teljes nettó összege a megfelelőségi vizsgálat nyomán végrehajtott korrekciók és egyéb kiigazítások levonását követően 43 233 320 312,15 EUR volt.

2.2.1.2.A 2014. évi havi kifizetésekről szóló határozatok

A 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan a Bizottság tizenkét határozatot fogadott el a havi kifizetések tekintetében. Ezenkívül 2014 decemberében egy további határozatot fogadott el adott évre elszámolandó összes kiadáshoz már megítélt kifizetéseket kiigazító havi kifizetésről.

3.AZ EMGA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3.1.Az EMGA költségvetési előirányzatainak felhasználása

A költségvetés végrehajtása 44 292,7 millió EUR ráfordítással valósult meg. Ezt a kiadást a költségvetés eredeti előirányzataiból és a 05. szakpolitikai területhez (Mezőgazdaság és vidékfejlesztés) rendelt címzett bevételek felhasználásával finanszírozták; az utóbbi bevételeket a 2013. évről átvitt, 710,2 millió EUR-t kitevő teljes összeg és a 2014-ban beszedett címzett bevétel egy része (672,9 millió EUR a 1 014,2 millió EUR-t kitevő teljes összegből) alkották.

A 05. szakpolitikai terület (Mezőgazdaság és vidékfejlesztés) vonatkozásában a kiadások összege a piaci intézkedések esetében 2 478,7 millió EUR-t, a közvetlen támogatások esetében pedig 41 659,7 millió EUR-t tett ki. Az egyes piaci intézkedésekkel és a közvetlen támogatásokkal kapcsolatban felmerült költségek meghaladták a megszavazott költségvetési előirányzatokat; az előirányzott összegeken felüli kiadásokat részben a költségvetés más jogcímeiből történő átcsoportosításokkal, részben az EMGA költségvetéséhez rendelt bevételekből fedezték.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó, szakpolitikai területek szerinti bontásban megadott részletes adatokat a 3. melléklet mutatja be.

Az 5. melléklet jogcímek és tagállamok szerinti bontásban ismerteti a piaci intézkedések, a közvetlen támogatások és a mezőgazdasági kiadások ellenőrzése kapcsán felmerült kiadásokat.

4.MEGJEGYZÉSEK AZ EMGA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Az alábbiakban a 3. mellékletben szereplő adatokra támaszkodva rövid megjegyzéseket fűzünk az EMGA 2014. évi költségvetési előirányzatainak végrehajtásához és a 2014. évben rendelkezésre álló címzett bevétel felhasználásához a legjelentősebb részterületek tekintetében.

4.1.05 02. alcím: A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók

4.1.1.Bevezetés

Az e költségvetési területhez tartozó kifizetések teljes összege 2014-ben 2 478,7 millió EUR volt, amit a megszavazott előirányzatokból, valamint 302,7 millió EUR összegű címzett bevételből finanszíroztak. Ez utóbbi összeg a gyümölcs- és zöldségágazat kiadásainak fedezésére került felhasználásra (megjegyzés: A részleteket lásd a 4.1.4. pontban). Az 57,4 millió EUR összegű előirányzatokat az EMGA költségvetésének más részeibe csoportosították át. A 2014-ben beszedett címzett bevétel fennmaradó egyenlege 291,6 millió EUR-t tett ki, mely összeg átvitelre került a 2015. évre. Azon jogcímek esetében, ahol a felhasználási igény meghaladta a költségvetési előirányzatokat, a többletkiadásokat a költségvetés más jogcímeiből való átcsoportosítással fedezték. Hasonlóképpen azon piaci intézkedések és közvetlen támogatások esetében, amelyek költségvetési előirányzatainak egy része nem került felhasználásra, az így rendelkezésre álló összegeket szükség szerint a költségvetés más jogcímeibe csoportosították át az ott jelentkező többletkiadások fedezésére.

4.1.2.Élelmiszerprogramok

Megjegyzendő, hogy 2013 volt az utolsó olyan év, amelyben élelmiszerprogramokat hajtottak végre az EMGA keretein belül. A 223/2014/EU rendelet értelmében 2014. január 1-jétől ezeket a programokat a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapból finanszírozzák, a többéves pénzügyi keret 3. fejezete jogcímén.

Ezért a 2014. évi EMGA-költségvetésben nem szerepelt ezekre a programokra vonatkozó előirányzat. Az EMGA-elszámolásokból kiderül ugyanakkor, hogy a tagállamok EMGA-visszaigényléseiben, illetve költségigazoló nyilatkozataiban összesen 7,2 millió EUR szerepel ezen a címen, ami még 2014 előtt került kifizetésre.

4.1.3.Olívaolaj

A 2,3 millió EUR fel nem használt előirányzat elsősorban a minőség javítására irányuló munkaprogramok finanszírozására szolgáló támogatásokhoz kapcsolódott. A jóváhagyott szakmai szervezetek nem hajtották végre 2013/2014-es munkaprogramjaikat a 2014. évi költségvetésben e programokra előirányzott mértékben. Emellett egy kisebb mértékű, 0,2 millió EUR összegű felhasználatlan összeg keletkezett az előirányzathoz képest az olívaolaj-ágazat korábbi támogatási rendszereiből visszamaradt kifizetések tekintetében, mivel a tagállamok a 2014. évi költségvetésben az e rendszerekre előirányzott összegnél alacsonyabb költségekről nyújtottak be igazolásokat.

4.1.4.Gyümölcs és zöldség

A 2014. évi költségvetés összesen 1 140,7 millió EUR előirányzatot bocsátott rendelkezésre az ágazatban hozott különböző intézkedések finanszírozási igényeire. A költségvetési hatóság 676,7 millió EUR összegben ítélt meg előirányzatokat, mivel figyelembe vette az ágazathoz rendelt, 464 millió EUR összegben megállapított becsült bevételeket. A tagállamok 2014-ben felmerült kiadásainak összege 1 010,5 millió EUR-t tett ki. Az e jogcímcsoport keretében finanszírozott rendszerek felhasználása kivétel nélkül elmaradt a 2014. évi költségvetésben előirányzott teljes becsült finanszírozási szükségletektől. A fel nem használt címzett bevételek 291,6 millió EUR összegű egyenlege átvezetésre került a 2015-ös költségvetési évre, a szóban forgó évköltségvetési igényeinek fedezésére.

Ami a termelői szervezetek számára biztosított működési alapokat illeti, amelyek a termelés minőségének javítását, a promóciót és az értékesítési programokat hivatottak finanszírozni, a 2014. évi előrejelzések szerint felmerülő becsült igények összesen 749 millió EUR-t tettek ki. Ebből az összegből a költségvetési hatóság 285 millió EUR összegben ítélt meg előirányzatokat, mivel figyelembe vette az e program finanszírozásához rendelt, 464 millió EUR összegben megállapított becsült bevételeket. A tagállamoknál ténylegesen felmerülő kiadások összege 724,4 millió EUR volt, ami elmaradt a rendelkezésre álló előirányzatok teljes összegétől, elsősorban azért, mert a termelői szervezetek terveinek első szakaszára 2014-ben jóváhagyott előlegkifizetések összege alacsonyabb volt az eredetileg előirányzottnál.

Ezen túlmenően a termelői szervezetek előzetes elismerésére nyújtott támogatáshoz kapcsolódó tagállami kiadások mintegy 56,7 millió EUR-val elmaradtak a 2014. évi költségvetésben e célra rendelkezésre álló előirányzatoktól. A jóváhagyott programok kiadásainak éves növelését felső összeghatárhoz kötő átmeneti rendelkezések 9 hatása jelentősebbnek bizonyult a Bizottság eredeti elképzelésénél.

Végezetül az iskolagyümölcs-program 2014. évi költségvetéséből megközelítőleg 48,3 millió EUR nem került felhasználásra, elsősorban azért, mert egyes tagállamokban a felmerült kiadások nem érték el a vonatkozó költségvetési előirányzat szintjét. A 2014. évi költségvetés feltételezte, hogy az e programra előirányzott 150 millió EUR összegű megemelt költségvetési keret már a 2013/2014-es tanév során részben felhasználásra kerül, ez azonban csak a 2014/2015-ös tanév során történt meg.

4.1.5.Szőlészeti-borászati termékek

A nemzeti támogatási programok esetében a tagállamok 2014. évi kiadásainak összege 1 019,5 millió EUR volt, a 2014. évi költségvetésben szereplő 1 083 millió EUR összegű előirányzathoz képest. A források kihasználatlansága abból eredt, hogy egyes tagállamok kiadásai a vártnál alacsonyabbak voltak a 2014–2018 közötti időszakra vonatkozó új programok első évében, melyek végrehajtása némi késedelmet szenvedett, elsősorban az „promóció” és a „vállalkozásfejlesztő beruházások” intézkedések esetében.

Végezetül a tagállamok összesen 2,9 millió EUR összegben igazoltak különböző támogatási programokhoz kapcsolódó kiadásokat a 2007/2008-as gazdasági évre vagy még korábbi időszakokra vonatkozóan.

4.1.6.Tej és tejtermékek

A vaj magánraktározásához nyújtott támogatással kapcsolatban a 2014. évi költségvetésben előirányzott összeg 6 millió EUR volt, de a felmerült kiadások csak 4,1 millió EUR-t tettek ki, mivel rövidebb volt az érintett vajmennyiség átlagos tárolási ideje.

Az iskolatejprogram esetében a tényleges kiadások szinte az összes érintett tagállamban elmaradtak a 2013/2014-es tanévre vonatkozó előirányzatoktól, aminek következtében azokból körülbelül 7,4 millió EUR fel nem használt összeg keletkezett.

4.1.7.Sertéshús, tojás, baromfi, méhészet és egyéb állati termékek

A feldolgozott sertéshús-, baromfi- és tojástermékekhez kapcsolódó export-visszatérítések fennmaradó egyenlegeire vonatkozó tagállami kiadások körülbelül 1,2 millió EUR-t tettek ki, míg a méhészetnek nyújtott egyedi támogatáshoz kapcsolódó kiadások megközelítőleg megfeleltek a 2014. évi költségvetésben szereplő előirányzatnak. Végezetül megjegyzendő, hogy a Lengyelországban és Litvániában a 324/2014/EU és a 428/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján nyújtott rendkívüli piactámogatási intézkedések összege 0,8 millió EUR volt, a 05 02 15 99. jogcímben szereplő összegnek megfelelően.

4.2.05 03. alcím: Közvetlen támogatások

A költségvetés ezen alcímének céljaira megszavazott előirányzatok összege 41 447,3 millió EUR volt, miközben a kifizetések megközelítőleg 41 659,7 millió EUR-t tettek ki. Az előirányzatok nyilvánvaló túllépése elsősorban annak tudható be, hogy az egységes támogatási rendszer egy részét címzett bevételek voltak hivatottak finanszírozni.

4.2.1.05 03 01. jogcímcsoport: Termeléshez nem kötött közvetlen támogatások

A jogcímcsoport keretében finanszírozott főbb programok a következők: az egységes támogatási rendszer, az egységes területalapú támogatási rendszer, illetve a 73/2009/EK tanácsi rendelet 68. cikke alapján nyújtott, termeléshez nem kötött különleges támogatás. Az e jogcímcsoport keretében nyújtott valamennyi támogatás független a termeléstől, de kifizetésük bizonyos feltételekhez – pl. a kölcsönös megfeleltetés megvalósulásához – van kötve. A jogcímcsoporthoz tartozó programok összességéhez kapcsolódó tényleges kiadások összege 38 952,1 millió EUR volt, ami 700,1 millió EUR-val meghaladta a 2014. évre jóváhagyott, 38 252 millió EUR összegű előirányzatot, mivel az ágazat igényeinek egy részét címzett bevételekből finanszírozták (megjegyzés: részletesebb tájékoztatásért lásd a szolgálati munkadokumentumot).

4.2.2.05 03 02. jogcímcsoport: Egyéb közvetlen támogatások

A jogcímcsoport előirányzatai az egyéb közvetlen támogatásokhoz nyújtott kiadásokat fedezik, amelyek esetében a tagállamok úgy határoztak, hogy a támogatás kifizetését korlátozott mértékben a termeléshez kötik bizonyos ágazatokban, meghatározott feltételek mellett és egyértelmű korlátokon belül, ezzel elkerülendő a termelés megszűnését. Tizenhárom program részesül e jogcímcsoport keretében támogatásban.

A Bizottság az érintett programok becsült finanszírozási igényére a 2014. évre  2 770,2 millió EUR-t irányozott elő. A tagállamoknál ténylegesen felmerült kiadások összege 2 707,6 millió EUR volt (megjegyzés: részletesebb tájékoztatásért lásd a szolgálati munkadokumentumot).

4.2.3.05 03 09. jogcímcsoport: Közvetlen támogatások visszafizetése a pénzügyi fegyelmi mechanizmussal kapcsolatban

A költségvetési hatóság nem rendelt előirányzatot ehhez a jogcímcsoporthoz. A jogcímcsoport a 2014-es költségvetési évben került be első ízben a költségvetési tervezetbe, a nem lekötött előirányzatok beszedésének megkönnyítése érdekében. Ezen előirányzatok – a megosztott irányítás alá tartozó EMGA-előirányzatok legfeljebb 2%-ának megfelelő mértékig megengedett – átcsoportosítása a 2013. naptári évben a közvetlen támogatásokra alkalmazott pénzügyi fegyelmi mechanizmus nyomán 2015-ben esedékes visszatérítések fedezését szolgálja 10 .

A 2013. igénylési évre ténylegesen alkalmazott pénzügyi fegyelmi mechanizmus összege 868,2 millió EUR-t tett ki. Ez az összeg nem lépi túl a megosztott irányítás alá tartozó eredeti EMGA-előirányzatok 2%-ában meghatározott felső határt. Az összeg rendelkezésre állását 424,5 millió EUR összegű le nem kötött előirányzat átcsoportosítása tette lehetővé a mezőgazdasági válságtartalékot is tartalmazó 05 03 10. jogcímcsoportból (lásd a 4.2.4. pontot), melyet a 05 03 01 01. jogcímből 398,9 millió EUR, illetve a 05 03 01 02. jogcímből 44,8 millió EUR összegű le nem kötött előirányzat átcsoportosítása egészített ki.

4.2.4.05 03 10. jogcímcsoport: A mezőgazdasági válságokra képzett tartalék

Ennek a tartalékra vonatkozó jogcímcsoportnak az előirányzatai a mezőgazdasági termelést vagy a mezőgazdasági termékek forgalmazását érintő nagyobb válságok leküzdéséhez szükséges intézkedésekre fordított kiadások fedezésére szolgálnak. A tartalék képzése oly módon történik, hogy a közvetlen támogatásokat minden év elején csökkenteni kell a pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazásával, az 1306/2013/EU rendelet 25. és 26. cikkével, valamint az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkével összhangban A tartalék nem lépheti túl (2011-es árakon számítva) a 400 millió EUR éves összeget. A 2014-es költségvetési év során a válságtartalékban felhalmozott összeg folyó áron 424,5 millió EUR-t tett ki. A 2014-es pénzügyi év során a tartalék nem került felhasználásra.

Ezért a pénzügyi év végéig a tartalékban felhalmozott, fel nem használt összeg átcsoportosításra került a 05 03 09. költségvetési jogcímcsoporthoz, mely átvihető a következő pénzügyi évre, illetve a 4.2.3. pontban részletezett utólagos visszafizetések céljára használható fel.

4.3.05 07. alcím: Mezőgazdasági kiadások ellenőrzése

4.3.1.05 07 01. jogcímcsoport: Mezőgazdasági kiadások ellenőrzése

Ebbe a jogcímcsoportba tartoznak a helyszíni ellenőrzések eszközeinek megerősítésére és az ellenőrzések rendszerének javítására szolgáló intézkedések, melyek célja az Unió költségvetését megrövidítő csalások és szabálytalanságok kockázatának csökkentése. Emellett magába foglalja az elszámolások, illetve megfelelőségi vizsgálatok nyomán végrehajtott korrekciók okán a tagállamoknak kifizetendő összegek finanszírozása miatt szükséges kiadásokat is (megjegyzés: részletesebb tájékoztatásért lásd a szolgálati munkadokumentumot).

4.3.2.05 07 02. jogcímcsoport: Jogviták rendezése

A jogcímcsoporthoz rendelt előirányzatok célja azon kiadások fedezése, amelyek esetében a Bizottság bírósági határozattal felelőssé tehető, ideértve a kártérítési és kamatigények rendezésének költségeit. Az Európai Bíróság 2012. szeptember 27-én meghozta ítéletét a C-113/10., C-147/10. és C-234/10. számú egyesített ügyekben (ún. „Jüllich-II ítélet”). A 2014. évi költségvetés 53,4 millió EUR összegű előirányzatot tartalmazott az ítélet nyomán az érintett szereplőknek fizetendő kompenzációs kamatokra. A tagállamok ugyanakkor ténylegesen mintegy 92,3 millió EUR összegben nyújtottak be igazolást felmerült kiadásokról, ami meghaladta a 2014. évi költségvetésben szereplő előirányzat összegét. Ezért 38,9 millió EUR összegű előirányzatot át kellett csoportosítani a 2014. évi költségvetés egyéb jogcímeitől az ügyben érintett tagállamok által bejelentett kompenzációs kamatok teljes összegének visszafizetése érdekében.

5.A CÍMZETT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA 

5.1.Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek

A 2013-ről 2014-re ténylegesen átvitt címzett bevételek összege 710,2 millió EUR volt, amelyet teljes mértékben a 2014-es költségvetési év kiadásainak finanszírozására használtak fel a költségvetési rendelet, 14. cikkének megfelelően. A 4-II. mellékletnek megfelelően a fenti összegből 270,3 millió EUR-t a gyümölcs- és zöldségágazat termelői szervezetei számára biztosított működési alapok kiadásainak, 439,9 millió EUR-t pedig az egységes támogatási rendszer céljait szolgáló kiadásoknak a fedezésére fordítottak.

Ahogy az a 4-I. mellékletben látható, a 2014-ben beszedett címzett bevételek összege 1 014,2 millió EUR volt. E bevételek a következő forrásokból származtak:

a megfelelőségi vizsgálatokkal kapcsolatos eljárás eredményeként végrehajtott korrekciók, amelyek összege 815,6 millió EUR-t tett ki;

a szabálytalanságokra kiszabott pénzügyi szankciók, amelyek összege 150,3 millió EUR-t tett ki;

a tejilletékből származó bevételek, melyek 48,3 millió EUR összeget tettek ki.

A 2014-ben beszedett címzett bevételekből 672,9 millió EUR összeget a gyümölcs- és zöldségágazat termelői szervezetei számára biztosított működési alapok kapcsán felmerült kiadások (32,4 millió EUR), valamint az egységes támogatási rendszer céljait szolgáló kiadások (640,5 millió EUR) fedezésére fordítottak.

A 2014-ben beszedett címzett bevételek 341,3 millió EUR-t kitevő fennmaradó egyenlege automatikusan átvitelre került a 2015. évi költségvetésbe az említett év költségvetési szükségleteinek fedezése céljából.

A részleteket lásd a 4-I. és a 4-II. mellékletben.

6.A KIADÁS TÍPUSA SZERINTI LEBONTÁS 

Az EMGA kiadásai összesen 44 292,7 millió EUR-t tettek ki. Az alábbiakban a fenti kiadások részletezése látható a legfontosabb jelentéstételi kategóriák szerint, feltüntetve az e kategóriák által az EMGA 2014. évi összes kiadásán belül képviselt százalékos arányt is:

Tárolás

A tárolásra fordított kiadások 5,1 millió EUR-t tettek ki, azaz az összes kiadás 0,01 %-át. Ez az összeg főként a vaj magánraktározásával kapcsolatban felmerült kiadásokat fedezte.

Export-visszatérítések

Az export-visszatérítésekre fordított kiadások 4,5 millió EUR-t, azaz az összes kiadás 0,01 %-át tették ki, és elsősorban a korábbi gabona- és baromfiexport fennmaradó egyenlegének kifizetését szolgálták.

Egyéb piaci intézkedések

A tároláson és az export-visszatérítésen kívüli egyéb piaci intézkedésekhez kapcsolódó kiadások 2 579,6 millió EUR-t tettek ki, azaz az éves főösszeg 5,8 %-át. Ez a kategória elsősorban az olívaolajjal, a gyümölcsökkel és zöldségekkel, a borral, a rostnövényekkel, a POSEI programmal, a promóciós intézkedésekkel, a tejjel és a tejtermékekkel, valamint a méhészettel kapcsolatos kiadásokat foglal magában. A szóban forgó kiadásokhoz tartoznak egyes további kisebb összegek, valamint a záróelszámolásból eredő korrekciók és a jogviták rendezésének költségei is.

Közvetlen támogatások

A közvetlen támogatásokra fordított kiadások 41 659,7 millió EUR-t tettek ki, azaz az összes kiadás 94 %-át. 

Közvetlen irányítás alá tartozó kiadások

Ezeket a kifizetéseket, amelyek (kifizetési előirányzatok formájában) 45,2 millió EUR-t, azaz az összes kiadás 0,1%-át tették ki, közvetlenül a Bizottság teljesítette. Főként a mezőgazdasági üzemek számvitelének ellenőrzésével, a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó felmérésekkel, a KAP-ra vonatkozó tájékoztatással, technikai segítségnyújtással stb. kapcsolatos kiadásokat fedeztek.

Vidékfejlesztés az egykori EMOGA Garanciarészleg keretében

A szóban forgó programokhoz már nem rendelhető kötelezettségvállalási előirányzat. A tagállamokban jelenleg folyik e programok lezárása és a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése. Az e jogcímcsoporthoz kapcsolódóan visszakövetelt végső nettó összeg 1,4 millió EUR-t tett ki.

Az EMGA-kiadások típusok szerinti bontásának a 2008–2014-as időszakban való alakulását a 6. melléklet mutatja be.

(1)  Az eljárást az 1. melléklet ismerteti.
(2)  A Bizottság 964/2013/EU végrehajtási rendelete (HL L 268., 2013.10.10., 5. o.).
(3)  A Tanács 1181/2013/EU rendelete (HL L 313., 2013.11.22., 13. o.).
(4) Ezek az összegek nem jelennek meg a költségvetés bevételi soraiban (670. jogcímcsoport, az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek), de a szóban forgó jogcímcsoportra vonatkozó költségvetési megjegyzésekben említésre kerülnek.
(5) p.m.: „pour mémoire”.
(6) HL L 347., 2013.12.20., 549. o.
(7) Ezeket a havi kiadásigazoló nyilatkozatokat a tagállamok az N+1. hónap 10. napjáig küldik meg.
(8) A részletes nyilatkozatokat a tagállamok havonta, az N+1. hónap 20. napján küldik meg (a 104. táblázat szerint).
(9)  A Bizottság 2012. április 4-i 302/2012/EU végrehajtási rendelete.
(10)  A 966/2012/EU, Euratom költségvetési rendelet 169. cikkének (3) bekezdése lehetőséget ad ezen előirányzatok átcsoportosítására, ugyanakkor az 1306/2013/EU rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a tagállamok visszatérítik az átvitt előirányzatokat azon végső kedvezményezettek számára, akiket az említett rendelet 26. cikkének (1)–(4) bekezdése szerinti pénzügyi fegyelmi mechanizmus nyomán tett kiigazítás érintett abban a pénzügyi évben, amelyre az előirányzatokat átvitték.
Top

Brüsszel, 2015.9.14.

COM(2015) 444 final

MELLÉKLETEK

a következőhöz:

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG 8. PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK
AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPRÓL

2014-ES PÉNZÜGYI ÉV

{SWD(2015) 172 final}
Top