EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0228

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a rádióspektrum-politikai program végrehajtásáról

/* COM/2014/0228 final */

52014DC0228

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a rádióspektrum-politikai program végrehajtásáról /* COM/2014/0228 final */


A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

a rádióspektrum-politikai program végrehajtásáról

Tartalom

1..... Bevezetés. 3

2..... Az EU rádióspektrum-politikai programja.. 3

2.1.     Rádióspektrum-leltár 4

2.2.     Vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások. 4

2.2.1.       A 800 MHz-es sáv megvalósítása. 5

2.3.     Megosztott használat 7

2.3.1.       Engedélyeztetés nélkül használható spektrum.. 8

2.3.2.       Engedélyezett megosztott hozzáférés (LSA) 9

2.4.     Egyéb uniós szakpolitikák. 9

3..... A rádióspektrum-határozat. 9

4..... Következtetések.. 10

1.           Bevezetés

Ez a jelentés az egy többéves rádióspektrum-politikai program (RSPP) létrehozásáról szóló 243/2012/EU európai parlament és tanácsi határozat[1] 15. cikkében foglalt követelményeknek tesz eleget, amelyek előírják, hogy a Bizottság 2014 áprilisáig tegyen jelentést az RSPP keretében kidolgozott tevékenységekről és elfogadott intézkedésekről. Az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (rádióspektrum-határozat)[2] 9. cikke szintén tartalmaz jelentéstételi kötelezettséget a harmonizált rádióspektrum-használatra vonatkozóan, ezért ez a jelentés összevontan, egyetlen tömör jelentésben teljesíti ezeket a kötelezettségeket.

A rádióspektrum egyrészt a vezeték nélküli hírközlés, mint például a Wi-Fi és a mobiltelefonok működésének alapja, másrészt egyéb szektorok – többek között a műsorszórás, a gyártás, a közlekedés – és olyan alapvető, nem kereskedelmi jellegű szolgáltatások, kulcsfontosságú erőforrása, mint a honvédelem, a segélyhívó szolgálatok, valamint a környezetvédelem. A rádióspektrum nagy keresletnek örvendő, véges, de újrafelhasználható természetes erőforrás, és az ezt használó eszközök könnyen átléphetik az országhatárokat. Ahhoz, hogy a spektrumot a lehető leghatékonyabban lehessen használni a belső piacon – a különböző alkalmazások és felhasználók közötti spektrummegosztást is beleértve –, nemzetközi és európai szintű koordináció szükséges, melynek során figyelembe kell venni ennek az uniós szakpolitikákra gyakorolt hatását is.

2.           Az EU rádióspektrum-politikai programja

Az RSPP a belső piac működésének biztosítása érdekében meghatározza a fő szakpolitikai célkitűzéseket és rögzíti a spektrumhasználat stratégiai tervezésének és harmonizálásának általános alapelveit. Ezen alapelvek alapján az RSPP meghatározza a legfontosabb intézkedéseket a vezeték nélküli széles sávú hírközlés és az audiovizuális média területén, valamint egyéb uniós szakpolitikai területeken, mint például a Galileo programban, a Copernicus programban, továbbá a közlekedés, az egészségügy, a kutatás, a polgári védelem és a katasztrófasegély területén, valamint a környezetvédelmi és az energiatakarékos alkalmazásokban.

A rádióspektrum-határozat és az RSPP értelmében a Bizottság elfogadta az egyes uniós szakpolitikai területek támogatását szolgáló végrehajtási határozatokat. E szakpolitikai területek a következők:

Európai digitális menetrend: A spektrum harmonizációja vezeték nélküli széles sávú szolgáltatásokhoz, valamint a kis hatótávolságú eszközökhöz a „dolgok internete” céljait szolgáló alkalmazások elősegítése érdekében.

Egységes európai égbolt: A spektrum harmonizálása a légi járművek fedélzetén zajló mobil hírközléshez.

Tengeri és szárazföldi közlekedés: A spektrumhasználat harmonizációja többek között az intelligens közlekedési rendszerek számára, beleértve az elektronikus útdíjszedő rendszereket és a kis hatótávolságú gépjárműradarokat is.

Az Európai Bizottság tovább folytatja munkáját a spektrumpolitika terén, együttműködve a rádiófrekvencia-bizottsággal (RSC), a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoporttal (RSPG)[3] és a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezletével (CEPT)[4].

A Bizottság számos spektrummal kapcsolatos kérdéssel foglalkozik, amelyeket az alábbi pontokban mutatunk be.

2.1.        Rádióspektrum-leltár

Az RSPP 9. cikke előírta a rádióspektrum-leltár létrehozását, hogy elemezni lehessen a spektrumhasználat különböző típusait mind a versenyszféra, mind a közszféra felhasználói tekintetében, azzal a céllal, hogy alaposabban megismerjék a jelenlegi spektrumhasználatot. Ez lehetővé teszi, hogy a Bizottság intézkedéseket javasoljon a hatékonyabb spektrumhasználat és a fenntartható vezeték nélküli összeköttetés biztosítása érdekében. Ez magában foglalhatja a frekvenciasávok meglévő felhasználókkal történő megosztásának lehetőségét, vagy olyan frekvenciasávok azonosítását, amelyek kiosztásra vagy újrakiosztásra kerülhetnek a hatékonyság növelése, az innováció előmozdítása és a verseny fokozása érdekében. E munka alapján a Bizottság meg tudja majd határozni a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások számára elegendő és megfelelő spektrumot, azzal a céllal, hogy kijelölje azt a további 210 MHz-et, ami az RSPP által a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások számára célul kitűzött 1200 MHz harmonizált frekvenciasávhoz szükséges.

Az RSPP 9. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság 2013 áprilisában elfogadta a 2013/195/EU[5] végrehajtási határozatot, amely meghatározza a rádióspektrum-leltárral kapcsolatos gyakorlati eljárásokat, egységes formátumokat és módszertant. A határozat arra kéri a tagállamokat, hogy folytassák az adatok feltöltését az európai frekvenciainformációs rendszerbe (EFIS),[6] és adjanak meg minden további, azaz az EFIS-ben nem gyűjtött, de rendelkezésre álló adatot a Bizottságnak géppel olvasható formátumban a 2013 és 2015 közötti időszakban.

Az RSPP 9. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság egy 2014 közepére tervezett külön leltárjelentésben számol majd be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a technológiai trendekre, valamint a spektrummal kapcsolatos jövőbeli igényekre és keresletre vonatkozó elemzések eredményeiről.

2.2.        Vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások

Az RSPP 3. cikkének b) pontja felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy működjenek együtt legalább 1200 MHz spektrum 2015-ig történő kiosztásában a vezeték nélküli adatforgalom növekvő igényeinek való megfelelés érdekében. A mai napig a rádióspektrum-határozat értelmében elfogadott bizottsági határozatok révén összesen 990 MHz spektrumot harmonizáltak a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatásokhoz. A tagállamok átlagosan kb. 600 MHz-et osztottak ki az ilyen végrehajtási intézkedések alapján.

Az 1200 MHz-es célkitűzés elérése érdekében tanulmányokat végeznek a tagállamok együttműködésével. Kiemelt politikai fontossággal bír az UHF sáv (470–790 MHz) jövője, amelyért különböző szolgáltatások versenyeznek: audiovizuális és széles sávú szolgáltatások, vezeték nélküli mikrofonok, közrendvédelmi és katasztrófasegély hálózatok és „fehér foltokat” alkalmazó eszközök. A Bizottság az RSPG[7] stratégiai tanácsát kéri, és létrehozta az érdekeltek magas szintű csoportját[8] az UHF spektrum lehetséges jövőbeni használatával kapcsolatban. A Bizottság mind a műsorszóró, mind a vezeték nélküli széles sávú ágazatok számára kedvező megoldást kíván találni.

Ezenfelül fenntartható megoldás kidolgozására törekednek a PMSE (műsorgyártás és különleges események) terén használt audioberendezések (pl. vezeték nélküli mikrofonok) esetében az RSPP 6. cikkének (6) bekezdése értelmében és az UHF frekvenciasávok hatékonyabb használata reményében. Helyénvaló és időszerű lenne ugyanis bizonyossággal szolgálni a PMSE-közösség számára a vezeték nélküli mikrofonok használatához szükséges spektrum további rendelkezésre állásáról. A Bizottság tárgyalásokat kezdett a tagállamokkal a rádióspektrum-bizottságban egy olyan bizottsági határozat tervezetéről, amely PMSE terén alkalmazott audioberendezésekhez használt spektrumot harmonizálja, és amelyet 2014 második felében terveznek elfogadni.

A leltározási folyamat részeként műszaki tanulmányok és elemzések is készülnek annak megállapítására, hogy a vezeték nélküli széles sáv és a meglévő szolgáltatások összeférhetősége más frekvenciasávokban is elképzelhető lenne-e.

Az RSPP 6. cikkének (2) bekezdése előírta a tagállamok számára, hogy 2012-ig engedélyezzék az uniós szinten már harmonizált frekvenciasávok használatát[9]. A Bizottság minden rendelkezésére álló eszközzel – többek között a 23 tagállamnak küldött mintalevelekkel és egy kötelezettségszegési eljárás megindításával – arra törekedett, hogy biztosítsa a tagállamoknak a 6. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségek időben történő végrehajtását.

2.2.1.     A 800 MHz-es sáv megvalósítása

Az RSPP 6. cikkének (4) bekezdése előírta, hogy a tagállamok 2013. január 1-jéig folytassák le az engedélyezési eljárást annak érdekében, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatások számára lehetővé tegyék a 800 MHz-es frekvenciasáv – az úgynevezett „digitális hozadék sáv” használatát. Megfelelően megalapozott kérelmek alapján a Bizottság egyedi eltérést biztosított azoknak a tagállamoknak, amelyekben rendkívüli nemzeti vagy helyi körülmények vagy határokon átnyúló frekvenciakoordinációs problémák akadályozták a frekvenciasáv elérhetőségét (1. táblázat).

Tizennégy tagállam kért ilyen eltérést; kettőt teljes egészében elutasítottak, mert nem teljesítették a 6. cikk (4) bekezdésében foglalt feltételeket. A fennmaradó 12 ország esetében a Bizottság az egyes konkrét körülményeket figyelembe vétve az eltérések időtartamát a feltétlenül szükséges legrövidebb időre korlátozta. Két eltérés iránti kérelmet csak részben teljesítettek, négy másikat pedig a kértnél rövidebb időtartamra adtak meg. Noha mindenképpen el kívánták kerülni a szomszédos tagállamokat érintő hátrányos következményeket, az eltéréseket elsősorban az analóg TV-adások lekapcsolása során a földrajzi vagy gazdasági helyzet miatt felmerülő nehézségek, vagy pedig a tagállamok között és a harmadik országokkal kapcsolatosan felmerülő koordinációs problémák indokolták. Bulgáriában csak később lesz elérhető a 800 MHz-es spektrum, mivel az RSPP 1. cikkének (3) bekezdése értelmében jelezték, hogy a 800 MHz-es sávot továbbra is a katonaság használja, amíg a használatban lévő berendezéseket fokozatosan használaton kívül nem helyezik. Az elmúlt két év során az RSPG jó szolgálatot kínált a tagállamoknak az Unión belüli határokon átnyúló koordinációs kérdésekben; ezt az értékes közvetítést azonban az egyértelmű végrehajtási hatáskörök hiánya akadályozta.

1. táblázat – A 800 MHz-es harmonizált frekvenciasáv kiosztása és az attól való eltérések

Státusz || Tagállamok || Tagállamok száma

2012-ben vagy az előtt történt kiosztás || ES*, DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, HR || 11

2013-ban történt kiosztás** || LT, AT, SK, FI, CZ, BE, UK, EE*** || 8

Eltérés 2014.1.1-ig || ES || 1

Eltérés 2014.4.5-ig || RO || 1

Eltérés 2014.6.30-ig || HU || 1

Eltérés 2014.10.30-ig || EL || 1

Eltérés 2014.12.31-ig || MT || 1

Eltérés 2015.6.30-ig || LV || 1

Eltérés 2015 végéig || CY || 1

Még nincs kiosztva || BG (az 1. cikk (3) bekezdése szerint értelmében katonai célú használat); PL (eltérés 2013 végéig, de késik), SI. || 3

*          A 2011-ben történő kiosztás ellenére eltérés 2014.1.1-ig.

**        A 2014. január 1-ig tartó eltérésekkel együtt

***      Csak 40 MHz-et osztottak ki (20 MHz-et 2014 januárjában osztottak ki)

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások (ECS) vonatkozásában az RSPP felkéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve törekedjen a harmonizált spektrumra vonatkozó kiválasztási kritériumok és eljárások különbségeiből adódóan lehetséges belső piaci töredezettség kockázatának elkerülésére. Ezt úgy lehet megvalósítani, hogy elősegíti az engedélyezési feltételekre és eljárásokra vonatkozó legjobb gyakorlatok meghatározását és megosztását, valamint ösztönzi az információk megosztását az Unió-szerte megvalósuló egységesség növelése érdekében. Az RSPP-ben foglalt, a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései végrehajtása és a nemzeti engedélyezési feltételek és eljárások nyomon követése terén az elmúlt két évben szerzett első tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az RSPP nem ösztönözte eléggé az egységes piac létrejöttét, amely az engedélyezési feltételek konvergenciájához, a hálózatok integrációjához vagy a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatásokba történő beruházáshoz és azok kiépítéséhez vezetne más régiókkal összehasonlítható arányban, illetve amely az európai digitális menetrendben meghatározott 30 Mbps-os célkitűzés 2020-ig mindenki által történő eléréséhez volna szükséges.

2.3.        Megosztott használat

Az RSPP 4. cikke kimondja, hogy a tagállamok és a Bizottság – adott esetben – intézkedéseket tesznek a hatékonyság és a rugalmasság javítására, különösen a spektrum közös és megosztott használata révén, az innováció és a beruházás előmozdítása érdekében. 2012 szeptemberében az Európai Bizottság közzétette „A rádióspektrum-erőforrások EU-ban való megosztott használatának előmozdítása”[10] című közleménnyel kapcsolatos véleményét. Mint az RSPP által meghatározott prioritásokat nyomon követő első dokumentum, ez a közlemény rávilágít a rádiófrekvenciák megosztását lehetővé tévő technológiák fontosságára, valamint arra, hogy ösztönzőket és jogbiztonságot kell teremteni az újítók számára. Olyan módszereket javasol, amelyek vezeték nélküli innovációk felhasználásával elősegítik a spektrum hatékonyabb megosztását.

Ami a spektrum megosztott használatával kapcsolatos konkrét intézkedéseket illeti, a Bizottság azzal segíti az innovációt, hogy harmonizálja az általános engedélyezést (engedélyeztetés nélkül használható spektrum) vagy egyedi használati jogokat (engedélyeztetés mellett használható megosztott hozzáférés) igénylő frekvenciasávokat az alábbi szakaszokban leírtak szerint, valamint kérelmezi a vonatkozó szabványokat az európai szabványügyi szervezeteknél[11].

2.3.1.     Engedélyeztetés nélkül használható spektrum

A kis hatótávolságú eszközöknek (SRD-k) többnyire csak általános engedélyekre van szükségük az olyan alkalmazásokhoz, mint az ellátási lánc automatizálását és a gépek közötti (M2M) alkalmazásokat támogató rádiófrekvenciás azonosító eszközök; a kialakulóban lévő intelligens közlekedési rendszerek (ITS), beleértve az elektronikus útdíjszedést és a kis hatótávolságú gépjárműradarokat (SRR); valamint az állampolgárok által használt alkalmazások, például riasztórendszerek, gyógyászati eszközök és Wi-Fi routerek. A kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK[12] bizottsági határozat meghatározza azokat az összehangolt frekvenciasávokat és technikai feltételeket, amelyek mellett a kis hatótávolságú eszközöket használni lehet Európában. A kis hatótávolságú eszközök engedélymentes frekvenciasávjaira épülő alkalmazások hasznát láthatják a rádióspektrumhoz való könnyű hozzáférésnek, mivel az Európai Unión belül nincs szükség spektrumengedélyre. A kis hatótávolságú eszközök frekvenciasávjainak a belső piacon történő harmonizációja a méretgazdaságosságot is támogatja a berendezések gyártói számára.

Mivel egyre növekszik az igény a kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciasávjai iránt különböző alkalmazásokhoz, az Európai Bizottság rendszeresen aktualizálja az ilyen eszközök tekintetében a spektrum harmonizálására vonatkozó feltételeket. A rendszeres aktualizálási folyamat keretében a 2006/771/EK bizottsági határozat technikai mellékletét a 2006-ban történt első elfogadása óta már ötször frissítették, legutóbb 2013-ban (2013/752/EU[13] bizottsági határozat). A legutolsó frissítésben bevezették a kis hatótávolságú eszközök szélesebb kategóriáit, amelyek alapul szolgálnak a harmonizált megosztási környezeteknek a könnyebb hozzáférés, az innováció és a technológia, valamint a szolgáltatás semlegességének előmozdítása érdekében – ezek a fontos alapelvek mind szerepelnek az RSPP-ben.

A Behálózott Kontinens javaslat keretében a Bizottság javasolta, hogy teremtsenek kedvező környezetet és igazgatási rendszert a kis cellák alkalmazásához annak érdekében, hogy teljesíteni tudják a széles sávú összeköttetések jövőbeni kapacitásigényeit, valamint hogy biztosítani lehessen a rádió LAN (RLAN vagy Wi-Fi) összeköttetést és a különböző felhasználók RLAN erőforrásainak összevonását.

Ezenfelül megbízást adtak a CEPT-nek az RLAN-oknak az 5 GHz-es frekvenciasávban történő esetleges bővítésére, attól függően, hogy műszakilag megoldható-e más fontos szolgáltatások (GMES és ITS) fenntartása is, amelyek szintén az RSPP szerinti prioritások. A Bizottság olyan intézkedésen is dolgozik, amely lehetővé teszi az ultraszéles sávú (UWB) technológiát, ami kis teljesítményű rádiójeleket közvetít a frekvenciák széles tartományában, és támogatja az olyan kis hatótávolságú alkalmazásokat, mint a nagy sebességű kommunikáció, a helymeghatározás vagy a földradar.

2.3.2.     Engedélyezett megosztott hozzáférés (LSA)

Az LSA koncepció értelmében a spektrumra vonatkozó jogokat megosztott alapon kapják az engedélyesek a szabályozó által meghatározott feltételekkel, lehetővé téve a szolgáltatás kiszámítható minőségének biztosítását. Mindegyik felhasználó egyéni (de nem kizárólagos) használati jogot kap egy bizonyos frekvenciasávhoz való hozzáférésre, az engedélyezési feltételek meghatározása pedig a spektrumgazdálkodási hatóság feladata, amely szabályozási és engedélyezési feltételeken keresztül határozza meg a hozzáférési paramétereket.

Az RSPG-nek az LSA-ra vonatkozó legutóbbi véleménye kiindulási pontnak tekinthető a koncepció általánosabb alkalmazása felé. Mind a CEPT, mind az RSPG a 2,3 GHz-es sávot határozták meg lehetséges jelöltként a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatásokhoz való használatra az EU-ban. Az ilyen használat az LSA-val összefüggésben kerül mérlegelésre, mivel ez biztosítaná a frekvenciasáv hosszú távú használatát azokban a tagállamokban, amelyek fenn kívánják tartani a meglévő használatot, miközben jogbiztonságot nyújtanak a további engedélyeseknek is.

2.4.        Egyéb uniós szakpolitikák

Az RSPP 8. cikkének (2) bekezdése felkéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve vizsgálja meg a spektrum oly módon történő használatának lehetőségeit, ami hozzájárul az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasághoz. Olyan vezeték nélküli technológiák számára is meg kell fontolni a spektrum elérhetővé tételét, amelyek alkalmasak arra, hogy javítsák az energiamegtakarítást, valamint az intelligens energiaelosztó hálózatok és az intelligens mérőrendszerek hatékonyságát. 2012 áprilisában a Bizottság nyilvános konzultációt tartott a hatékonyabb energiatermelést és -elosztást elősegítő spektrumhasználatról, amely azt mutatta, hogy nem volt közös álláspont az IKT-infrastruktúra intelligens hálózatokhoz és intelligens mérőkhöz való használatáról, sem pedig az erre a célra szánt vagy megosztott spektrumhasználatról, akár engedélyhez kötött, akár engedélyhez nem kötött módon.

Ezenfelül nem alakult ki közös vélemény arról sem, hogy hogyan kellene biztosítani a létfontosságú szolgáltatásokat. Ebből a célból a Bizottság „Kereskedelmi mobilhálózatok és berendezések létfontosságú nagy sebességű széles sávú hírközlés céljára történő használata bizonyos ágazatokban” címmel tanulmányt kezdett. A tanulmány célja, hogy feltárja a kereskedelmi mobilhálózatok potenciális szerepét a létfontosságú hírközlési szolgáltatások, többek között az intelligens energiahálózatok biztosításában. A tanulmány ajánlásokat is tartalmaz majd az infrastruktúra és a spektrum ezen alkalmazásokhoz történő használatára vonatkozóan.

3.           A rádióspektrum-határozat

A rádióspektrum-határozat (RSD) jogszabályi eszközöket biztosított a belső piac működéséhez szükséges rádióspektrum rendelkezésre állására és hatékony használatára vonatkozó szakpolitikák és harmonizált feltételek összehangolása érdekében. Létrehozta a rádióspektrum-bizottságot (RSC), amelynek feladata, hogy segítse a Bizottságot olyan végrehajtási hatáskörök gyakorlásában, amelyek a CEPT-nek nyújtott megbízásokra épülnek, és a fent említett szakpolitikai célkitűzések elérésére irányulnak. Az RSD sikeres végrehajtása arra épült, hogy elősegíti a jó munkakapcsolatokat a Bizottság és az RSC-ben képviselt tagállamok között. Ez az együttműködés az RSPP jelenlegi végrehajtásában is folytatódik. Az RSC-hez szavazásra előterjesztett valamennyi intézkedés pozitív véleményt kapott. A 2006 és 2013 között elfogadott határozatok listáját az 1. melléklet tartalmazza.

A rádióspektrum-határozat sikeresnek bizonyult abban, hogy összehangolt rádióspektrum-erőforrásokat tudott a stratégiai ágazatok rendelkezésére bocsátani a belső piacon, és így pozitív példaként szolgál a tagállamokkal folytatott együttműködésre. Az RSPP ezenfelül fontos stratégiai keretet jelent az uniós rádióspektrum-politika végrehajtásához az RSD által létrehozott mechanizmusok alkalmazásával.

4.           Következtetések

Az RSPP hozzájárult a spektrum hatékonyabb kihasználásához a spektrummegosztási módszerek ösztönzésével, például azzal, hogy 1200 MHz-es vezeték nélküli széles sávot tűzött ki célul, és kezdeményezte a rádióspektrum-leltár folyamatát, amely lehetővé teszi a Bizottság és a tagállamok számára, hogy a tényeken alapuló szakpolitikát határozzanak meg. Elősegítette az innovációt és a versenyt is a spektrum hatékonyabb kihasználásával, így a spektrumot az innovatív szolgáltatások számára is elérhetővé tette. A spektrum harmonizálása megteremti a méretgazdaságosság lehetőségét, és a lehető legszélesebb spektrumhasználati feltételek lehetővé tétele a lehető legtöbb új alkalmazáshoz biztosít hozzáférést, miközben tiszteletben tartja a meglévő használatot is.

Ugyanakkor az RSPP korlátai is megmutatkoztak az általa létrehozott szabályozási alapelvek általános jellege miatt, amelyeket a hatékony végrehajtás érdekében pontosabban kell meghatározni. Miközben minden tagállam továbbra is maga határozza meg a spektrumra vonatkozó engedélyezési eljárásokat és feltételeket, az ilyen feltételek és eljárások között fennálló jelentős különbségek hozzájárulnak a belső piac széttöredezettségéhez, és negatív hatást gyakorolnak a hálózatok határokon átívelő integrációjára és a rendelkezésre álló készülékek képességeire, valamint egyéb módon is hátrányosak a fogyasztók számára[14]. Úgy tűnik, hogy az információknak és a legjobb gyakorlatoknak a jelenlegi keret általános alapelvei és feltételei alapján történő cseréje önmagában nem elegendő az egységes piac megteremtésének útjában álló akadályok megszüntetéséhez. Ehhez legalábbis arra lenne szükség, hogy jogbiztonság álljon fenn azokra a jól bevált közös alapelvekre és kritériumokra, amelyeket a tagállamoknak összehangolt módon alkalmaznak az egész Unióban.

A 800 MHz-es sáv kiosztása során bekövetkezett késések jól mutatják, hogy milyen nagy szükség lenne gyorsabb és rugalmasabb mechanizmusokra a kiosztások összehangolt időzítéséhez az egész Unióban vagy a tagállamoknak a vezeték nélküli széles sávú piac jellemzői alapján felállított kategóriái számára, valamint a spektrumhasználati jogok összehangolt időtartamához. Ebben a vonatkozásban biztosítani kell a meglévő harmonizált spektrum hatékony és időben történő kiosztását, hogy a vezeték nélküli széles sávú hálózatok segítségével biztosított digitális szolgáltatásokon keresztül a potenciális társadalmi-gazdasági előnyök jelentkezzenek.

Ezeken a területeken sürgősen konkrétabb rendelkezésekre van szükség. A fenti hiányosságok érdekében a Bizottság a „behálózott kontinens” csomag részeként[15] konkrét jogalkotási lépéseket javasolt. Ezek meghatároznak egy sor közös spektrumengedélyezési alapelvet és kritériumot, hivatalos, időben korlátozott mechanizmussal együtt, amely biztosítja a nemzeti tervek kölcsönös szakmai felülvizsgálatát a legjobb gyakorlatok alkalmazása érdekében.

Ezenfelül a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatásokkal kapcsolatban az üzemeltetők számára előnyös lesz a spektrumkiosztás közös időzítésére és időtartamára vonatkozó jogbiztonság, mind az üzleti esetek értékelésében, mind a határokon átívelő stratégiákban, továbbá lehetővé teszi számukra, hogy kiszámíthatóbb hozzáférést kapjanak a spektrumhoz és a beruházási feltételekhez.

Annak érdekében, hogy a rádióspektrum-politika hatékonyan hozzájáruljon az EU politikáihoz, a rádióspektrum-határozat révén, az engedélyeztetések Európán belüli összehangolásának megerősítésével az RSPP stratégiai irányítása alatt tett koordinációs erőfeszítések és a sikeres technikai végrehajtás fokozására van szükség. Az első RSPP-ről és a meghatározott célkitűzések felé történő haladásról szóló záró jelentés a tervek szerint 2015 végére készül el. 1. melléklet – A 2006 és 2013 között elfogadott, a rádióspektrumra vonatkozó határozatok listája

Szakpolitikai program és meghatározás

Dátum || Határozat || Tartalom

2009. dec. 16. || A Bizottság 2009/978/EK határozata || A rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport létrehozásáról szóló 2002/622/EK határozat módosítása

2012. márc. 14. || Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU határozata || Egy többéves rádióspektrum-politikai program (RSPP) létrehozása

Vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások

Dátum || Uniós jogi aktus || Tartalom

2007. febr. 12. || A Bizottság 2007/90/EK határozata || Az 5 GHz-es frekvenciasávnak a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek és a rádiós helyi hálózatok megvalósítására történő felhasználásáról szóló 2005/513/EK határozat módosítása

2007. febr. 14. || A Bizottság 2007/98/EK határozata || A rádióspektrum 2 GHz-es frekvencia-sávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek számára történő harmonizálása

2008. máj. 21. || A Bizottság 2008/411/EK határozata || A 3400–3800 MHz-es frekvenciasávnak az elektronikus hírközlési szolgáltatások számára történő harmonizálása

2008. jún. 13. || A Bizottság 2008/477/EK határozata || A 2500–2690 MHz-es frekvenciasávnak az elektronikus hírközlési szolgáltatások számára történő harmonizálása

2008. aug. 5. || A Bizottság 2008/671/EK határozata || A rádióspektrum 5875–5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizálása

2009. szept. 16. || Az Európai Parlament és a Tanács 2009/114/EK irányelve || A GSM irányelv annak érdekében történő módosítása, hogy a 900 MHz-es frekvenciasáv elérhetővé váljon minden olyan földfelszíni rendszer számára, amely képes a GSM rendszerekkel párhuzamosan üzemeltethető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtani.

2009. okt. 16. || A Bizottság 2009/766/EK határozata || A 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak az elektronikus hírközlési szolgáltatások számára történő harmonizálása

2010. máj. 6. || A Bizottság 2010/267/EU határozata || A 790–862 MHz-es frekvenciasávú használat műszaki feltételeinek az elektronikus hírközlési szolgáltatások részére történő harmonizálása

2011. ápr. 18. || A Bizottság 2011/251/EU végrehajtási határozata || A 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak az elektronikus hírközlési szolgáltatások számára történő harmonizálásáról szóló 2009/766/EK határozat módosítása

2012. nov. 5. || A Bizottság 2012/688/EU végrehajtási határozata || Az 1920–1980 MHz-es és a 2110-2170 MHz-es frekvenciasávoknak az elektronikus hírközlési szolgáltatások számára történő harmonizálása

A spektrum használatára vonatkozó információk

Dátum || Bizottsági határozat || Tartalom

2007. máj. 16. || 2007/344/EK || A spektrumhasználatra vonatkozó információk Közösségen belüli harmonizált rendelkezésre állása

2013. ápr. 23. || 2013/195/EU || Rádióspektrum-leltárral kapcsolatos gyakorlati eljárások, egységes formátumok és módszertan meghatározása

Megosztott használat

Dátum || Bizottsági határozat || Tartalom

2006. nov. 9. || 2006/771/EK || A kis hatótávolságú eszközök (SRD) által használt rádióspektrum harmonizációja

2006. nov. 23. || 2006/804/EK || A rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációja

2007. febr. 21. || 2007/131/EK || Az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák harmonizált használatának engedélyezése

2008. máj. 23. || 2008/432/EK || A kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosítása

2008. aug. 5. || 2008/673/EK || A 169,4–168,8125 MHz frekvenciasávnak a kis hatótávolságú eszközök bizonyos típusai számára történő összehangolásáról szóló 2005/928/EK határozat módosítása

2009. máj. 13. || 2009/381/EK || A kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosítása

2009. ápr. 21. || 2009/343/EK || Az ultraszéles sávot használó berendezések számára a rádiófrekvenciák használatának engedélyezéséről szóló 2007/131/EK határozat módosítása

2010. jún. 30. || 2010/368/EU || A kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosítása

2011. júl. 29. || 2011/485/EU || A 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó 2005/50/EK határozat módosítása

2011. dec. 8. || 2011/829/EU || A kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosítása

2013. dec. 11. || 2013/752/EU || A kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosítása és a 2005/928/EK határozat hatályon kívül helyezése

Légi járművek és hajók fedélzetén történő hírközlés

Dátum || Bizottsági határozat || Tartalom

2008. ápr. 7. || 2008/294/EK || A légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások spektrumhasználatának harmonizált feltételei

2010. márc. 19. || 2010/166/EU || A hajókon hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások rádióspektrum-használatának harmonizált feltételei

2013. nov. 12. || 2013/654/EU || A 2008/294/EK bizottsági határozatnak a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások tekintetében további hozzáférési technológiák és frekvenciasávok felvétele céljából történő módosítása.

Átmeneti időszakok/megosztási eljárások – A rádióspektrum-határozat 4. cikkének (5) bekezdése

Dátum || Bizottsági határozat || Tartalom

2007. máj. 22. || 2007/346/EK || Franciaország – korlátozott kisugárzott teljesítményét a rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök esetében

2008. dec. 16. || 2009/1/EK || Bulgária – a 2500-2690 MHz-es frekvenciasáv harmonizálása

2009. febr. 25. || 2009/159/EK || Ausztria – az 5875-5905 MHz-es frekvenciasávnak az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő használata

2009. okt. 6. || 2009/740/EK || Franciaország – a 2500-2690 MHz-es frekvenciasáv harmonizálása

2009. okt. 26. || 2009/812/EK || Franciaország – a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációja

2010. márc. 31. || 2010/194/EU || Bulgária – a 2500-2690 MHz-es frekvenciasáv harmonizálása

Az RSPP-határozatnak a 800 MHz-es frekvenciasávra vonatkozó 6. cikkének(4) bekezdése szerinti eltérések

A határozat kelte || A tagállamokkal közölt bizottsági határozat || Tartalom

2013. júl. 23. || C(2013) 4546 || Spanyolország – 12 hónap

2013. júl. 23. || C(2013) 4547 || Lengyelország – 12 hónap

2013. júl. 23. || C(2013) 4569 || Magyarország – 18 hónap

2013. júl. 23. || C(2013) 4570 || Ausztria – 9 hónap

2013. júl. 23. || C(2013) 4590 || Málta – 24 hónap

2013. júl. 23. || C(2013) 4592 || Szlovákia – az eltérést nem engedélyezték

2013. júl. 23. || C(2013) 4593 || Románia – 2014.4.5-ig

2013. júl. 23. || C(2013) 4594 || Szlovénia – az eltérést nem engedélyezték

2013. júl. 23. || C(2013) 4595 || Ciprus – 36 hónap

2013. júl. 23. || C(2013) 4608 || Finnország – 12 hónap

2013. júl. 23. || C(2013) 4613 || Litvánia – 6 hónap*

2013. okt. 17. || C(2013) 6765 || Görögország – 2014.10.30.

2013. okt. 17. || C(2013) 6764 || Lettország – 30 hónap

2013. dec. 9. || C(2013) 8690 || Cseh Köztársaság – 6 hónap**

*          30 hónap a 820-821 MHz-es alsávra

**        Csak két körzet

[1]       HL L 81., 2012.3.21., 7–17. o.

[2]       HL L 108., 2002.4.24., 1–6. o.

[3]       A rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport a Bizottság tanácsadó csoportja, melyet a 2002/622/EK határozattal hoztak létre.

[4]       A CEPT olyan műszaki együttműködési platform, amelyben 48 európai országból származó tag működik együtt a postai, a rádióspektrum- és a telekommunikációs hálózatok terén.

[5]       HL L 113., 2013.4.25., 18–1. o.

[6]       Az EFIS olyan online adatbázis, amely eleget tesz a spektrumhasználatra vonatkozó információk Európán belüli harmonizált rendelkezésére állásáról szóló 2007/344/EK határozatnak, és amelyet a koppenhágai Európai Hírközlési Hivatal (ECO) kezel.

[7]       Dokumentum: RSPG13-543 (1. melléklet): Munkaprogram nyilvános konzultáció 2014, 2. o.

[8]       Magas szintű csoport sajtóközleménye, IP/14/14, 2014. január 13.

[9]       HL L 144., 2008.6.4., 77–81. o.; HL L 163., 2008.6.24., 37–41. o.; HL L 274., 2009.10.20., 32–35. o.

[10]     A rádióspektrum-erőforrások EU-ban való megosztott használatának előmozdítása.

[11]     M 512 szabványosítási megbízás a CEN, CENELEC ÉS ETSI számára az újrakonfigurálható rádiós rendszerekhez.

[12]     HL L 312., 2006.11.11., 66–70. o.

[13]     HL L 334., 2013.12.13., 17–36. o.

[14]     Az elektronikus hírközlés egységes európai piacára vonatkozó és a „behálózott kontinens” megvalósítására irányuló intézkedések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet javaslatát kísérő hatásvizsgálat, SWD(2013) 331 final.

[15]     A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az egységes távközlési piacról – COM(2013) 634.

Top