Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AP0196

P7_TA(2014)0196 Az Unió területén közlekedő haszongépjárművek műszaki alkalmasságának közúti ellenőrzés ***I Az Európai Parlament 2014. március 11-i jogalkotási állásfoglalása az Unió területén közlekedő haszongépjárművek műszaki alkalmasságának közúti ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD)) P7_TC1-COD(2012)0186 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. március 11-én került elfogadásra az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

OJ C 378, 9.11.2017, p. 384–384 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 378/384


P7_TA(2014)0196

Az Unió területén közlekedő haszongépjárművek műszaki alkalmasságának közúti ellenőrzés ***I

Az Európai Parlament 2014. március 11-i jogalkotási állásfoglalása az Unió területén közlekedő haszongépjárművek műszaki alkalmasságának közúti ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

(2017/C 378/50)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0382),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 91. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0188/2012),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel a ciprusi parlament, a holland alsóház és a holland felsőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. december 12-i véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. december 19-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7–0207/2013),

1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot (2);

2.

felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


(1)  HL C 44., 2012.2.15., 128. o.

(2)  Ez az álláspont lép a 2013. július 2-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0296).


P7_TC1-COD(2012)0186

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. március 11-én került elfogadásra az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/47/EU rendelet.)


Top