EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0035

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2013. május 23. ) A forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2013/35)

OJ C 176, 21.6.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 176/11


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2013. május 23.)

A forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Bevezetés és jogalap

2013. május 16-án az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: a rendelettervezet).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén, a 128. cikkének (2) bekezdésén, valamint a 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel az irányelvtervezet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek érintik az euroérmék címleteit és technikai jellemzőit. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Cél és tartalom

A rendelettervezet nagyban átveszi a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló, 1998. május 3-i 957/98/EK tanácsi rendelet (2) tartalmát, valamint beépíti az EKB CON/2011/18 véleményében (3) foglalt ajánlásokat a 957/98/EK tanácsi rendelet 1. cikkének és I. mellékletének módosítása, valamint a (13) premabulumbekezdésének törlése érdekében.

A módosítások különösen a 957/98/EK rendelet 1. cikkében foglalt táblázatban szereplő, az érmék vastagságához kapcsolódó valamennyi jelenlegi értéket váltják fel az euroérmék tényleges vastagságára vonatkozó értékekkel. Ezek az értékek közismertek, és azokat a pénzverdék hivatkozási értékként használják az euroérmék gyártása érdekében.

Általános megjegyzések

Az EKB üdvözli a 957/98/EK tanácsi rendeletet átdolgozó jelen bizottsági kezdeményezést, mivel a rendelettervezet figyelembe veszi és beépíti az EKB-nak az euroérmék technikai jellemzőivel kapcsolatban tett korábbi ajánlásait.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. május 23-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 184 final.

(2)  HL L 139, 1998.5.11., 6. o.

(3)  A 2011. március 4-i CON/2011/18 vélemény a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (HL C 114, 2011.4.12., 1. o.). Az EKB valamennyi véleménye közzétételre kerül az EKB honlapján: http://www.ecb.europa.eu


Top