Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0317

A belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködés ***I Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (IMI-rendelet) irányuló javaslatról (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))
P7_TC1-COD(2011)0226 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 11-én került elfogadásra a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (az IMI-rendelet) elfogadására tekintettel

OJ C 353E , 3.12.2013, p. 195–196 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 353/195


2012. szeptember 11., kedd
A belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködés ***I

P7_TA(2012)0317

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (IMI-rendelet) irányuló javaslatról (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

2013/C 353 E/35

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0522),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0225/2011),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. december 7-i véleményére (1),

tekintettel a Tanács képviselőjének 2012. május 23-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban;

tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0068/2012),

1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.

felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


(1)  HL C 43., 2012.2.15., 14. o.


2012. szeptember 11., kedd
P7_TC1-COD(2011)0226

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. szeptember 11-én került elfogadásra a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (az IMI-rendelet) elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1024/2012/EU rendelet.)


Top