EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0732

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA Az Európai Unió álláspontjának Szamoa Kereskedelmi Világszervezethez történő csatlakozása tekintetében a Kereskedelmi Világszervezet illetékes testületén belüli meghatározásáról

/* COM/2011/0732 végleges - 2011/0331 (NLE) */

52011PC0732

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA Az Európai Unió álláspontjának Szamoa Kereskedelmi Világszervezethez történő csatlakozása tekintetében a Kereskedelmi Világszervezet illetékes testületén belüli meghatározásáról /* COM/2011/0732 végleges - 2011/0331 (NLE) */


INDOKOLÁS

1. A JAVASLAT HÁTTERE

A Szamoa Kereskedelmi Világszervezethez történő csatlakozására vonatkozó feltételek áttekintése

I. BEVEZETÉS

Szamoa és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) tagjai megállapodásra jutottak arról, hogy Szamoa milyen feltételekkel csatlakozhat a szervezethez. Ezt 13 évig tartó tárgyalássorozat előzte meg, amely akkor kezdődött, amikor Szamoa 1998-ben benyújtotta a WTO-hoz való csatlakozás iránti kérelmét. Szamoa csatlakozási kérelmét a WTO Általános Tanácsának a legkevésbé fejlett országok (least-developed countries, LDC) csatlakozásáról szóló, 2002. december 10-i határozatában szereplő iránymutatásoknak megfelelően bírálták el. Mielőtt az EU hivatalosan támogatni tudja Szamoa belépését a WTO-ba, olyan tanácsi határozatra van szükség, mely jóváhagyja a Szamoa csatlakozására vonatkozó feltételeket.

A csatlakozási feltételek összefoglalása az alábbiakban olvasható.

II. A SZAMOA WTO-CSATLAKOZÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÁGAZATONKÉNTI ÖSSZEFOGLALÁSA

Szamoa átlagos végső lekötött vámtételei közel 21%-os értéket mutatnak.

A különböző ipari ágazatban a végső lekötött vámtétel a gyógyszerekre vonatkozó 13,5%-os és vegyi anyagokra vonatkozó 16%-os legalacsonyabb átlagtól a 30%-os, a lábbelire és a játékokra vonatkozó a legmagasabb átlagok között ingadozik.

Szamoa 5 315 vámsora közül csupán 23 nem fogja elérni a végső lekötött vámtétel értékét a csatlakozáskor, így azokra végrehajtási határidő kerül majd kijelölésre. A végrehajtási időszak 2017-ig tart 16 vámsorra vonatkozóan: golyós csapágyak, navigációs eszközök, kerékpárok; és 2022-ig 7 mezőgazdasági vámsorra vonatkozóan: búza, árpa és rágógumi.

Ezek az átlagos vámszintek meglehetősen ésszerűek, figyelembe véve Szamoa LDC-státuszát, kis méretét, gazdaságának sebezhetőségét és sziget jellegét. Az LDC-kre vonatkozó korábbi uniós gyakorlat az volt, hogy ésszerűnek tartották és emiatt elfogadták az ilyen mértékű vámszinteket a hasonló méretű gazdaságok esetében. Szamoa az ACP-országok csendes-óceáni csoportjának tagjaként részt vesz az átfogó gazdasági partnerségi megállapodás keretében folytatott tárgyalásokban.

Ipari termékek

- A nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó átlagos végső lekötött vámtarifa 22,3%.

- A legtöbb ipari ágazatban az átlagos lekötött vámtarifa 25% alatt van, 30%-os csúcsértékkel.

- A lábbelik és játékok esetében a legmagasabb az átlagos vámtarifa (30 %-os végső lekötött vámtarifa).

- A gyógyszerekre vonatkozó vámsorokban mutatkozik az átlagos vámtarifa a legalacsonyabbnak 13,5%-kal, és a vegyi anyagokra vonatkozó viszonylag alacsony 16%-os átlagos lekötött vámszinttel.

Mezőgazdasági termékek

- Mezőgazdasági termékek esetében az átlagos végső lekötött vámtétel 19,6%.

- A csokoládéra, kávéra, dohányra és kisállateledelre vonatkozó mezőgazdasági csúcsszint eléri a 35 %-ot; a friss zöldségre és halra pedig a 65%-ot. A gabonákra – mint a búza, árpa és rizs – vonatkozó lekötött vámtarifa szintje 10% és 15% között van.

Szolgáltatások

Figyelembe véve az ország LDC-státuszát, Szamoa szolgáltatásokra vonatkozó konkrét kötelezettségvállalásainak listája felettébb kielégítő. Szamoa a szolgáltatási ágazat számos területére – többek között a szakmai, számítástechnikai és egyéb szolgáltatásokra, a kommunikációs szolgáltatásokra (postai és telekommunikációs szolgáltatások), az építőipari, magán oktatási, környezetvédelmi, pénzügyi (biztosítási és banki), és idegenforgalmi szolgáltatásokra – kiterjedő, a piacra jutásra és a nemzeti elbánásra vonatkozó kötelezettségvállalásokat fog tenni.

Jegyzőkönyvbe foglalt kötelezettségvállalások

A csatlakozási folyamat utolsó, többoldalú szakaszában a WTO tagjai közösen igyekeztek azt biztosítani, hogy Szamoa kereskedelmi törvényei és intézményei alapvetően összhangban legyenek a WTO szabályaival és megállapodásaival, kiemelve ezeket a csatlakozási jegyzőkönyvben és a munkacsoport jelentésében. Az EU számára a következő témakörök különösen fontosak:

Kereskedelmi jogok

Szamoa megerősítette, hogy WTO-csatlakozásának időpontjától az árukereskedelemhez való jogra vonatkozó törvényei és rendeletei, illetve ezen jogok alapján kivetett díjak, illetékek és adók teljes mértékben összhangban állnak a WTO-kötelezettségeknek.

Különösen Szamoa alkohol behozatalra vonatkozó engedélyezési rendszere – amely egyesíti a behozatali és a forgalmazási jogot – módosításra kerül, beleértve az ideiglenes engedély bevezetését, amely szerint az engedély birtokosa az italt ideiglenes jelleggel importálhatja és árusíthatja, és a behozatali és a forgalmazási jogok elválasztását egymástól.

Külföldi befektetések

Szamoa megkezdte a külföldi befektetésekről szóló törvénye felülvizsgálatát.

Megerősítette, hogy a csatlakozása időpontjától kezdve eleget tesz a WTO-követelményeknek, ideértve Szamoa szolgáltatásokra vonatkozó konkrét kötelezettségvállalásainak listáját. Ez különösen a külföldi befektetési törvényben szabályozott, fenntartott vagy korlátozott vagy gazdasági tevékenységek listáit érinti.

Vámérték-megállapítás

A csatlakozás időpontjáig Szamoa vámérték-megállapításra vonatkozó jogszabályait és rendszerét a vámérték-megállapításra vonatkozó WTO-rendelkezésekkel összhangba hozza.

Azok a területek, amelyekre átmeneti időszakokat kérelmeztek

Belső importadók: Szamoának az importált és a hazai elsődleges termékekre vonatkozó adók alkalmazását a csatlakozás időpontjától számított három éven belül meg kell feleltetnie a WTO-rendelkezéseknek (azaz módosítania kell a termékek és szolgáltatások hozzáadottérték-adó törvényét), hogy az elsődleges termelők – akik minden esetben a termékeiket a helyi piacon értékesítő kistermelők – hozzáadottérték-adó alóli jelenlegi mentességét megszüntesse). Az említett időszak végén Szamoa jelentést nyújt be a WTO Általános Tanácsának a szóban forgó adómentesség módosításáról vagy megszüntetéséről. Az átmeneti időszakot arra kell használni, hogy a legmegfelelőbb jogalkotási reformot hajtsák végre, figyelemmel Szamoa hazai mezőgazdasági ágazatának helyzetére, azokra a nehézségekre, amelyekkel az említett adóval kapcsolatos igazgatásért felelős minisztériumnak szembe kell néznie, és a reform politikailag érzékeny vonatkozásaira.

Szellemi tulajdonjogok: A csatlakozás időpontjáig Szamoa elfogadja azokat a jogszabályokat, amelyek biztosítják, hogy a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó rendszere a megfeleljen a TRIPS-megállapodásnak; a teljes körű végrehajtásra 2013 júliusáig sor kerül.

III. AJÁNLÁS

Amikor a Bizottság jóváhagyásra benyújtja a Tanácsnak Szamoa WTO-csatlakozásának feltételeit, akkor egyben helyesli is ezeket, mivel kiegyensúlyozott, ám mégis ambíciózus csomagját jelentik a piacnyitási kötelezettségvállalásoknak, amely jelentős előnyöket fog biztosítani Szamoának és WTO-beli kereskedelmi partnereinek egyaránt.

2011/0331 (NLE)

Javaslat

A TANÁCS HATÁROZATA

Az Európai Unió álláspontjának Szamoa Kereskedelmi Világszervezethez történő csatlakozása tekintetében a Kereskedelmi Világszervezet illetékes testületén belüli meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére, 100. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) 1998. április 15-én Szamoa kormánya a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó megállapodás XII. cikkének megfelelően benyújtotta az említett megállapodáshoz történő csatlakozás iránti kérelmét.

(2) 1998. július 15-én létrejött a Szamoa csatlakozásával foglalkozó munkacsoport annak érdekében, hogy megállapodásra jusson a csatlakozási feltételekről, amelyek Szamoa és valamennyi WTO-tag számára egyaránt elfogadhatók.

(3) A Bizottság az Unió nevében tárgyalást folytatott azokról a Szamoa részéről teljesítendő, a piacnyitásra vonatkozó átfogó kötelezettségvállalásokról, amelyek az Unió kéréseinek megfelelnek, és összhangban vannak Szamoa fejlettségi szintjével.

(4) Az így vállalt kötelezettségeket rögzíti a Szamoa Kereskedelmi Világszervezethez történő csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv.

(5) A WTO-csatlakozás várhatóan kedvezően és tartósan hozzájárul Szamoa gazdasági reformfolyamatához és fenntartható fejlődéséhez.

(6) A csatlakozási jegyzőkönyvet ezért jóvá kell hagyni.

(7) A WTO-t létrehozó megállapodás XII. cikke előírja, hogy a csatlakozás feltételeiről a csatlakozó tagnak és a WTO-nak meg kell állapodnia, és a WTO részéről a WTO Miniszteri Konferenciája hagyja jóvá a csatlakozás feltételeit. A WTO-t létrehozó megállapodás IV. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Miniszteri Konferencia ülései közötti időszakokban ez utóbbi feladatait az Általános Tanács látja el.

(8) Ennek megfelelően az Európai Unió által a WTO illetékes testületén belül – legyen az a WTO Miniszteri Konferencia vagy a WTO Általános Tanács – képviselendő álláspontot meg kell határozni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Egyetlen cikk

1. Az Európai Unió által a WTO illetékes testületében a Szamoa WTO-hoz történő csatlakozása tekintetében képviselendő álláspont: a csatlakozás jóváhagyása.

2. Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt […]-án/-én.

a Tanács részéről

az elnök

Top