EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0056

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2011. július 4. ) a Saint-Barthélemy európai uniós jogállásának megváltozását követően az eurónak Saint-Barthélemyn való megőrzéséről szóló, az Európai Unió és a Francia Köztársaság közötti monetáris megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozat iránti javaslatról (CON/2011/56)

OJ C 213, 20.7.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 213/21


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2011. július 4.)

a Saint-Barthélemy európai uniós jogállásának megváltozását követően az eurónak Saint-Barthélemyn való megőrzéséről szóló, az Európai Unió és a Francia Köztársaság közötti monetáris megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozat iránti javaslatról

(CON/2011/56)

2011/C 213/07

Bevezetés és jogalap

2011. június 29-én az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a Saint-Barthélemy európai uniós jogállásának megváltozását követően az eurónak Saint-Barthélemyn való megőrzéséről szóló, az Európai Unió és a Francia Köztársaság közötti monetáris megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozat iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: a határozattervezet) és a határozattervezethez mellékelt monetáris megállapodásról.

Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 282. cikkének (5) bekezdésén alapul, mivel a határozattervezet a Szerződés 219. cikkének (3) bekezdése hatálya alá tartozó monetáris megállapodás. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

Az EKB üdvözli a határozattervezetet, mivel az ahhoz mellékelt monetáris megállapodás szövege megfelelően tükrözi az EKB-nak a Saint-Barthélemy francia tengerentúli közösség javára eljáró Francia Köztársasággal kötendő monetáris megállapodás tárgyalásának szabályozásáról szóló tanácsi határozat iránti ajánlásról szóló, 2011. március 11-i CON/2011/22 EKB-véleményben (2) megfogalmazott észrevételeit és szerkesztési javaslatait és az EKB tárgyalási folyamat során kifejezésre juttatott álláspontját.

Ennek ellenére az EKB külön szerkesztési javaslatokat tesz a határozattervezettel kapcsolatban, melyek célja a Saint-Barthélemy francia tengerentúli közösség javára eljáró Francia Köztársasággal kötendő monetáris megállapodás tárgyalásának szabályozásáról szóló tanácsi határozat (3) és a határozattervezet közötti összhang biztosítása.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. július 4-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2011) 360 végleges.

(2)  Közzététele e vélemény közzétételével egyidejűleg történik.

(3)  Nem tették még közzé.


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok

A Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt módosítások (1)

1.     módosítás

Negyedik bevezető hivatkozás (új)

Jelenleg nincs szöveg.

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére,”

Magyarázat

A javasolt módosításra annak megjelenítése érdekében van szükség, hogy az uniós jogi aktus a Szerződés 127. cikkének (4) bekezdésével és a 282. cikkének (5) bekezdésével összhangban kerül elfogadásra, melyek előírják az EKB-val az annak hatáskörébe tartozó valamennyi uniós jogi aktus tervezetéről való konzultáció kötelezettségét.

2.     módosítás

(3) preambulumbekezdés

„(3)

2011. április 13-án a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Európai Központi Bankkal együttműködve és a hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyetértésével, folytassa le a Saint-Barthélemy francia tengerentúli közösség javára eljáró Francia Köztársasággal kötendő monetáris megállapodás tárgyalásait. A megállapodást 2011. május 30-án parafálták.”

„(3)

2011. április 13-án a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy , folytassa le a Saint-Barthélemy francia tengerentúli közösség javára eljáró Francia Köztársasággal kötendő monetáris megállapodás tárgyalásait és teljes mértékben vonja be az EKB-t a tárgyalásokba, valamint kérje ki beleegyezését a hatáskörébe tartozó kérdésekről. A megállapodást 2011. május 30-án parafálták.”

Magyarázat

A javasolt módosításra annak érdekében van szükség, hogy a határozattervezet és a Saint-Barthélemy francia tengerentúli közösség javára eljáró Francia Köztársasággal kötendő monetáris megállapodás tárgyalásának szabályozásáról szóló tanácsi határozat  (2) (6) preambulumbekezdése és 1. cikke összhangba kerüljön.


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beillesztésre javasolt új szöveg. A szövegben áthúzott betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.

(2)  Nem tették még közzé.


Top