EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0018

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2011. március 4. ) a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és műszaki előírásairól szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (kodifikált szöveg) (CON/2011/18)

OJ C 114, 12.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2011. március 4.)

a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és műszaki előírásairól szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (kodifikált szöveg)

(CON/2011/18)

2011/C 114/01

Bevezetés és jogalap

2011. január 26-án az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és műszaki előírásairól szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (kodifikált szöveg) (1) (a továbbiakban: a rendelettervezet).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 127. cikkének (4) bekezdésén és 128. cikkének (2) bekezdésén alapul, mivel az irányelvtervezet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek érintik az euroérmék címleteit és műszaki előírásait. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

A rendelettervezet a forgalomba hozatalra szánt euro-érmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló, 1998. május 3-i 975/98/EK tanácsi rendelet kodifikációja (2). Az euroérmék címleteinek és technikai jellemzőinek jelenlegi szabályozása lényegesen nem változik.

Míg az EKB általánosan üdvözli a kodifikációs gyakorlatot, megjegyzi, hogy a kodifikációs megközelítés nem teszi lehetővé lényeges módosítások átvezetését a 975/98/EK rendelet szövegében. Az EKB ugyanakkor annak a véleményének ad hangot, hogy a mellékletben meghatározott módon kellene módosítani a rendelettervezet I. mellékletében szereplő műszaki előírásokat.

Abban az esetben, ahol az EKB a rendelettervezet módosítására tesz javaslatot, a melléklet tartalmazza a szerkesztési javaslatot és az azokhoz fűzött magyarázatot.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2011. március 4-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 691 végleges.

(2)  HL L 139., 1998.5.11., 6. o.


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok

A Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt módosítások (1)

1.     módosítás

A rendelettervezet (13) preambulumbekezdése

„(13)

Az euroérmékre előírt összes műszaki előírás közül egyedül a vastagságra megadott érték tájékoztató jellegű, tekintettel arra, hogy az érme tényleges vastagsága az előírt átmérőtől és súlytól függ,”

Magyarázat

Habár az érmék vastagságára vonatkozó tájékoztató értékek azok, amelyeket egyedüli értékként meg lehetett határozni 1998-ban, amikor a forgalomba hozatalra szánt euroérmékre vonatkozó műszaki előírásokat első alkalommal elfogadták, az EKB azt javasolja, hogy ezen tájékoztató értékek helyébe az euroérmék tényleges vastagságadatai kerüljenek, amelyek jól ismertek, és amelyeket a pénzverdék alkalmaznak referenciaértékként érmeverés céljából.

2.     módosítás

A rendelettervezet I. melléklete

„Az 1. cikkben említett műszaki előírások

Címlet (euro)

(…)

Vastagság (mm) (2)

(…)

2

(…)

1,95

(…)

1

(…)

2,125

(…)

0,50

(…)

1,88

(…)

0,20

(…)

1,63

(…)

0,10

(…)

1,51

(…)

0,05

(…)

1,36

(…)

0,02

(…)

1,36

(…)

0,01

(…)

1,36

(…)

„Az 1. cikkben említett műszaki előírások

Címlet (euro)

(…)

Vastagság (mm) (3)

(…)

2

(…)

2,20

(…)

1

(…)

2,33

(…)

0,50

(…)

2,38

(…)

0,20

(…)

2,14

(…)

0,10

(…)

1,93

(…)

0,05

(…)

1,67

(…)

0,02

(…)

1,67

(…)

0,01

(…)

1,67

(…)

Magyarázat

A rendelettervezet I. melléklete megismétli a 975/98/EK rendelet 1. cikkében található táblázatot. Ennek a táblázatnak a harmadik oszlopában szerepel az érmék vastagsága egy olyan lábjegyzettel, amely szerint a vastagságadatok tájékoztató jellegűek. Habár az érmék vastagságára vonatkozó tájékoztató értékek azok, amelyeket egyedüli értékként meg lehetett határozni 1998-ban, amikor a forgalomba hozatalra szánt euroérmékre vonatkozó műszaki előírásokat első alkalommal elfogadták, az EKB azt javasolja, hogy ezen tájékoztató értékek helyébe az euroérmék tényleges vastagságadatai kerüljenek, amelyek jól ismertek, és amelyeket a pénzverdék alkalmaznak referenciaértékként érmeverés céljából.


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beillesztésre javasolt új szöveg. A szövegben áthúzott betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.

(2)  A vastagságadatok tájékoztató jellegűek.”

(3)  


Top