Help Print this page 

Document 52010XC0416(06)

Title and reference
A Bizottság közleménye a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (EGT-vonatkozású szöveg) (Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 97/18


A Bizottság közleménye a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében

(EGT-vonatkozású szöveg)

(Az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

2010/C 97/03

ESzSz (1)

Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe (és referenciadokumentum)

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja

1. megjegyzés

CEN

EN 12080:2007

Vasúttechnika. Kerékpártengelyágyak. Gördülőcsapágyak

 

 

CEN

EN 12081:2007

Vasúttechnika. Kerékpártengelyágyak. Kenőzsírok

 

 

CEN

EN 12082:2007

Vasúttechnika. Kerékpártengelyágyak. A teljesítőképesség vizsgálata

 

 

CEN

EN 13103:2009

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Futó kerékpártengelyek. Tervezési ajánlás

 

 

CEN

EN 13104:2009

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Hajtott kerékpártengelyek. Tervezési módszer

 

 

CEN

EN 13260:2009

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Kerékpárok. Gyártási követelmények

 

 

CEN

EN 13261:2009

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és futóművek. Tengelyek. Termékkövetelmények

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgóvázak. Kerekek. Gyártási követelmények

 

 

CEN

EN 13715:2006

Vasúti alkalmazások. Kerékpárok és forgó vázak. Kerekek. Keréktalpprofil

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Vasúti alkalmazások. Vágányfektetés. A vágánygeometria minősége. 1. rész: A vágánygeometria leírása

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Vasúti alkalmazások. A fékút, a lassulási út és a rögzítőfékezés számítási módjai. 1. rész: Általános algoritmusok

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek féktárcsái. 1. rész: A kerékcsapágyra vagy hajtótengelyre sajtolt vagy zsugorított féktárcsák méretei és minőségi követelményei

 

 

CEN

EN 14601:2005

Vasúti alkalmazások. Fékcsövek és a főlégtartály csöveinek egyenes és hajlított végei

 

 

CEN

EN 14865-1:2009

Vasúti alkalmazások. Tengelyágyak kenőzsírjai. 1. rész: A kenőképesség vizsgálati módszere

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A1:2009

Vasúti alkalmazások. Kerékpártengelyágyak kenőzsírjai. 2. rész: A legfeljebb 200 km/h sebességű vasúti járművek mechanikus stabilitásának vizsgálati módszere

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Vasúti alkalmazások. Fékezésjelzők. 1. rész: Pneumatikus működésű fékezésjelzők

 

 

CEN

EN 15355:2008

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Vezérlőszelepek és fékelzáró váltók

 

 

CEN

EN 15461:2008

Vasúti alkalmazások. Zajkibocsátás. A sínkeresztmetszetek dinamikus tulajdonságainak jellemzése elhaladásizaj-mérésekhez

 

 

CEN

EN 15528:2008

Vasúti alkalmazások. Vonalkategóriák a jármű terhelhetősége és az infrastruktúra közötti kapcsolat (interfész) megvalósításához

 

 

CEN

EN 15551:2009

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek. Ütközők

 

 

CEN

EN 15566:2009

Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek. Vonó- és kapcsolókészülék

 

 

CEN

EN 15595:2009

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Blokkolásgátlás

 

 

CEN

EN 15611:2008

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Relészelepek

 

 

CEN

EN 15612:2008

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Fékgyorsítószelep

 

 

CEN

EN 15624:2008

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Üres-terhelt állapotnak megfelelő átállító szerkezetek

 

 

CEN

EN 15625:2008

Vasúti alkalmazások. Fékezés. Automatikus terhelésérzékelő szerkezetek

 

 

1. megjegyzés:

A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

2.1. megjegyzés:

Az új (vagy módosított) szabvány ugyanazzal az alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.2. megjegyzés:

Az új szabvány szélesebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.3. megjegyzés:

Az új szabvány szűkebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a (részben) helyettesített szabvány esetében a szabvány alkalmazási körébe eső termékekre megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem, azonban azok a termékek nem érintettek, amelyek nem esnek az új szabvány alkalmazási körébe.

3. megjegyzés:

Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány (3. oszlop) ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból valamint annak korábbi módosításaiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik az irányelv lényeges követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

MEGJEGYZÉS:

A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az Európai Szabványügyi Szervezeteknél, vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája a 98/48/EK (2) irányelvvel módosított 98/34/EC európai parlamenti és tanácsi (3) irányelv mellékletét képezi.

A harmonizált szabványokat az Európai Szabványügyi Szervezetek angol nyelven fogadják el (a CEN és a CENELEC a francia és a német nyelvet is használja). Ezután a harmonizált szabványok címét a nemzeti szabványügyi testületek fordítják le az Európai Unió összes többi hivatalos nyelvére. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a Hivatalos Lapban közzétételre szánt címek helyes fordításáért.

A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabványok az összes közösségi nyelven elérhetők.

Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít. A Bizottság biztosítja ennek a listának a frissítését.

Az összehangolt szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESzSz:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  HL L 217., 1998.8.5., 18. o.

(3)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.


Top