Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0729(02)

Tagállami összefoglaló adatok az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásról

OJ C 176, 29.7.2009, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 176/5


Tagállami összefoglaló adatok az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásról

2009/C 176/03

Támogatás sz.: XA 036/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Bolzano autonóm megye

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Criteri e modalità per la concessione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali

Jogalap: Articolo 5, comma 6, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: —

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás: 1 200 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: 75 % és 100 %

A végrehajtás időpontja:

A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtartama:

A támogatás célja: Az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdésének d) és f) pontja szerint

Érintett ágazat(ok): Tejelő és egyéb szarvasmarha, lovak és lófélék, tevefélék, juh- és kecskefélék, sertés és baromfi, illetve egyéb állatok tenyésztése

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione provinciale agricoltura

Via Brennero 6

39100 Bolzano

ITALIA

Internetcím: http://www.provincia.bz.it/agricoltura/3112/publ/publ_getreso.asp?PRES_ID=93488

A részleg igazgatója

Martin PAZELLER

Támogatás sz.: XA 80/08

Tagállam: Olaszország

Ügynökség: ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare (mezőgazdasági és élelmiszer-piaci szolgáltató intézet)

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte investimenti nelle aziende agricole di produzione primaria

Jogalap: Delibera del Consiglio di Amministrazione per l’adeguamento degli interventi di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III ai Reg. (CE) n. 70/2001 e 1857/2006

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves összege: A támogatási program keretében tervezett éves kiadás mintegy 20 millió EUR.

Az 5 és 10 év közötti (illetve kizárólag a mezőgazdasági termelési ágazatban végrehajtott beruházások esetében akár 15 éves) futamidejű kedvezményes kamatozású kölcsön azonos összegű, féléves részletekben, utólag fizetendő vissza.

Az alkalmazott kamatláb az Európai Unió Hivatalos Lapjában havonta közzétett referencia-kamatláb 36 %-a.

Maximális támogatási intenzitás: A vállalkozások által megvalósítandó projektek végrehajtásához kedvezményes kamatozású kölcsönök, illetve vissza nem térítendő támogatások formájában nyújtható támogatás. A támogatás visszafizetendő része (kedvezményes kamatozású kölcsön) nem lehet alacsonyabb a nyújtott támogatás teljes összegének 50 %-nál.

A mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházások esetében a támogatás intenzitása az alábbiak szerint alakul:

a támogatható beruházások 60 %-a a hátrányos helyzetű térségekben, illetve az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i., ii. és iii. alpontja szerinti azon térségekben, amelyeket a tagállamok a rendelet 50. és 94. cikke alapján jelölnek ki,

egyéb térségekben a támogatható költségek 50 %-a.

Az egyedi vállalkozásnak nyújtott támogatások összege azonban nem haladhatja meg a bármely 3 költségvetési évre nyújtott 400 000 EUR, illetve az 500 000 EUR összeget, amennyiben a vállalkozás hátrányos helyzetű térségben vagy az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i., ii. és iii. alpontja szerinti azon térségek egyikében található, amelyeket a tagállamok a rendelet 50. és 94. cikke alapján jelöltek ki.

A beruházást a fiatal mezőgazdasági termelő letelepedését követő öt éven belül kell végrehajtani.

Nem nyújtható olyan támogatás, amely az egyes közös piacszervezések létrehozásáról szóló tanácsi rendeletekben szereplő tiltások és korlátozások bármelyikével összeegyeztethetetlen.

Az alábbi célokra nem nyújtható támogatás:

termelési jogok, állatok és egynyári növények vásárlása,

egynyári növények telepítése,

tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállítása.

A végrehajtás időpontja: A támogatási program 2008. február 18-án lép hatályba, vagy azon időpontot követő napon, amikor a Bizottság megkapta az összefoglaló információkat és közölte az általa adott azonosítószámot.

A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: 6 év.

A támogatás célja: Új vállalkozók esetében a tevékenység megindításának ösztönzése, illetve a generációváltás elősegítése.

A következő kiadások jogosultak támogatásra:

Az elsődleges termelési ágazatban támogatás nyújtható nem építési célra szánt föld vásárlásához, a beruházás támogatható költségeinek legfeljebb 10 %-át kitevő összegben.

Az elsődleges előállítási ágazat tekintetében e támogatási program mentesítése az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke alapján történik.

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság: elsődleges előállítás.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: ISMEA

Székhely:

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

Működési központ:

Via C. Celso 183

00161 Roma RM

ITALIA

Internetcím: www.ismea.it

A mellékletben megtalálható az igazgatótanács határozata, amelynek szövege az ISMEA honlapján is elérhető lesz. A szöveg közvetlen elérhetőségét a lehető leghamarabb közölni fogják.

Egyéb információk: A szóban forgó támogatási program az Európai Bizottság által 2003. február 13-án jóváhagyott, N 336/2001. számú programnak a mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását érintő új közösségi rendeletekhez (1857/2006/EK és 70/2001/EK) való igazítását célozza. A módosítás különösen három intézkedést érint: a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházásokhoz nyújtott támogatásokat, a technikai segítségnyújtást és a tevékenység megkezdéséhez nyújtandó támogatásokat.

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a Bizottsághoz:

az elsődleges előállítási ágazatban végrehajtott beruházásokhoz nyújtandó támogatások összefoglalója az 1857/2006/EK rendelettel összhangban,

a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó ágazatban végrehajtott beruházásokhoz nyújtandó támogatások összefoglalója a 70/2001/EK rendelettel összhangban,

a technikai segítségnyújtással kapcsolatos támogatások összefoglalója az 1857/2006/EK rendelettel összhangban,

a tevékenység megkezdéséhez nyújtandó támogatások összefoglalója az 1857/2006/EK rendelettel összhangban.

A támogatási program keretében továbbá támogatás nyújtható – a csekély összegű (de minimis) támogatásokról szóló 1998/2006/EK rendelettel összhangban – technikai segítségnyújtással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételéhez a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó ágazatban, illetve – az 1998/2006/EK rendelettel összhangban – a falusi turizmushoz kapcsolódó beruházásokhoz.

főigazgató

Salvatore PETROLI

Támogatás sz.: XA 88/08

Tagállam: Belgium

Régió: Flandria

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Vlaams Varkensstamboek vzw

Jogalap: Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens

Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: 457 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A maximális támogatási intenzitás a törzskönyvek létrehozásával és vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek esetében 100 %.

A maximális támogatási intenzitás a harmadik fél által vagy nevében az állatállomány genetikai minőségének vagy termelékenységének megállapítása érdekében elvégzett vizsgálatok költségeinek esetében legfeljebb 70 %, kivéve az állatállomány tulajdonosa által elvégzett ellenőrzéseket és a tej minőségének rendszeres ellenőrzését.

A végrehajtás időpontja: A támogatást március 1-jétől kezdődően, legkorábban 15 nappal a kérelem beadását követően lehet nyújtani.

A támogatás nyújtásához végrehajtási rendelet szükséges. A végrehajtási rendeleteket évente fogadják el. A végrehajtási rendeletek tervezetét még ki kell dolgozni. Ez tartalmazni fog egy felfüggesztési záradékot (standstill) is.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: A támogatás a 2008. december 31-ével végződő időszakra nyújtható.

A támogatás célja: A Vlaams Varkensstamboek (VVS) bejegyzett egyesület számos sertésfajta törzskönyvét vezeti. A VVS a támogatást arra kívánja felhasználni, hogy fedezze az e törzskönyvek létrehozásával és vezetésével kapcsolatos igazgatási költségeket, mint például a születési és a származási adatok adatbankba történő bevitele, illetve a tenyésztői igazolások és származási bizonyítványok elkészítése és kiadása.

A Vlaams Varkensstamboek (VVS) vizsgálatokat is folytat a tenyészállomány genetikai minőségének és termelékenységének meghatározása érdekében. A vizsgálatok három típusa:

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke hatálya alá tartozik és megfelel az abban meghatározott feltételeknek.

16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyv létrehozásával és vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek akár 100 %-áig nyújtott támogatás.

16. cikk (1) bekezdés b) pont: harmadik fél által vagy nevében az állatállomány genetikai minőségének vagy termelékenységének megállapítása érdekében elvégzett vizsgálatok költségeinek legfeljebb 70 %-át fedező támogatás, kivéve az állatállomány tulajdonosa által elvégzett ellenőrzéseket és a tej minőségének rendszeres ellenőrzését.

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

1030 Brussel

BELGIË

Internetcím: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Egyéb információk: —

főtitkár

Jules VAN LIEFFERINGE

Támogatás sz.: XA 415/08

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Anglia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme

Jogalap: The National Heritage Act 1997

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege:

2008. dec.–2009. márc.

415 000 GBP

2009. ápr.–2010. márc.

610 395 GBP

2010. ápr.–2011. márc.

691 666 GBP

2011. ápr.–2012. márc.

12 446 GBP

Összesen

1 729 507 GBP

A támogatás maximális intenzitása: 100 %, amennyiben a támogatás az 5. cikkel összhangban nem termelési célt szolgáló kulturális örökségek felújítását célozza. Amennyiben a támogatás termelési célt szolgál, úgy az intenzitás az 1857/2006/EK rendelet 5. cikkében meghatározott arányoknak megfelelően csökken.

A végrehajtás időpontja: A program 2008. december 10-től fogadja be a kérelmeket.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: A program 2008. december 10-én vagy azon a napon kezdődik, amelyen a Bizottság a honlapján közzéteszi a program részleteit. A program 2012. március 31-én fejeződik be. Az utolsó kifizetés folyósítására 2012. március 31-én kerül sor.

A támogatás célja: Elsődleges cél

A Wight-sziget nyugati részének tájjellegét és kulturális örökségeit megőrző és erősítő intézkedések támogatása.

A Wight-sziget nyugati részét jellemző tájkép, biodiverzitás és kulturális örökségek ismertségének és népszerűségének növelése.

A támogatást a hagyományos tájkép és épületek megőrzéséről szóló 5. cikkel összhangban nyújtják.

A természeti környezet megóvására és minőségének javítása – az ezzel kapcsolatos támogatást az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban nyújtják.

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság

A program mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó vállalkozásokra vonatkozik A támogatásra kis- és középvállalkozások lehetnek jogosultak, azaz a program kedvezményezettjei (tehát nem a szolgáltatók) kevesebb mint 250 alkalmazottat foglalkoztathatnak, éves forgalmuk nem lehet több 50 millió eurónál vagy mérlegfőösszegük nem lehet több 43 millió eurónál, és legfeljebb 25 %-ban lehetnek más társaságok tulajdonában. A tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek forgalmazását kivéve minden alágazat jogosult minden támogatásra.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Heritage Lottery Fund (HLF)

South East Regional Office

7 Holbein Place

London

SW1W 8NR

UNITED KINGDOM

A támogatásért felelős hatósági szerv:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

A támogatási programot végrehajtó szervezet:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Internetcím: http://www.westwight.org/WWLP%20State%20Aid%20Submission_201008.doc

Másik lehetőségként ellátogathat az Egyesült Királyság mezőgazdasági állami támogatásokról szóló központi honlapjára az alábbi címen:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Egyéb információk: A támogatásra való jogosultság feltételeivel és a program szabályaival kapcsolatos további, részletesebb információ a fenti internetcímen található.

A West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme nem mezőgazdasági vállalkozások, továbbá mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalombahozatalával foglalkozó vállalkozások számára is nyújt támogatást; az ilyen állami támogatások jóváhagyása az 1998/2006/EK rendelettel és az NN 11/2002 számú támogatással (National Heritage Memorial Fund) összhangban történik.

Támogatás sz.: XA 433/08

Tagállam: Németország

Régió: Mecklenburg-Vorpommern

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Gewährung von Beihilfen nach der Satzung der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Jogalap: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr 2009 -Beihilfesatzung- (noch nicht veröffentlichter Entwurf)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: 2,49 millió EUR

A támogatás maximális intenzitása: Legfeljebb 100 %.

A végrehajtás időpontja: A közlemény Bizottság általi, interneten való – az 1857/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerinti – közzétételét követően, de legkorábban 2009. január 1-jétől.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama:

A támogatás célja: Állatbetegségek (az 1857/2006/EK rendelet 10. cikke alapján)

Az érintett ágazat(ok): A104 – Állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Anstalt des Öffentlichen Rechts

Behördenzentrum Block C

Neustrelizer Straße 120

17033 Neubrandenburg

DEUTSCHLAND

Internetcím: http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=5215

Egyéb információk: —


Top