EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0207(03)

Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról

OJ C 31, 7.2.2009, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 31/10


Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásokról

(2009/C 31/08)

Támogatás száma: XA 350/08

Tagállam: Finnország

Régió: Finnország

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Jogalap: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: Az éves költségvetés teljes összege 3 millió EUR. Támogatás 2009–2013 között nyújtható

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

A végrehajtás időpontja:

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama:

A támogatás célja: A támogatás bejegyzett közhasznú társaságoknak vagy közjogi szervezeteknek nyújtható. Végső kedvezményezettek azok a gazdák, akik elsődleges termelést folytató kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

A támogatás alapja a 15. cikk

Az érintett ágazat(ok): NACE-kód

A1 – Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

A Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Internetcím: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Egyéb információk: A támogatást a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Minisztérium ítéli oda és kezeli. A támogatás összege évi 3 millió EUR, azaz összesen 15 millió EUR a 2009–2013 közötti időszakra. A támogatás mezőgazdasági termékek forgalmazásának és előállításának fejlesztését célzó olyan átfogó nemzeti projektekre nyújtható, melyek központi témája a jó minőségű mezőgazdasági termékek ismerete, az étkezési kultúra és az egészséges étkezési szokások, valamint az ezekről való tájékoztatás.

A projektek olyan, a forgalmazás és előállítás fejlesztését célzó akciók formájában valósulhatnak meg, mint például tájékoztatási tevékenységek, előkészítő munkák, továbbképzés és tanácsadás gazdák számára, az élelmiszeriparban érintettek közötti információcsere megszervezése, illetve vásárok és kiállítások. A projektek célcsoportját a gazdák és a fogyasztók, valamint az élelmiszeriparban érintettek (például nagyüzemi konyhák, oktatási intézmények, média- és vendéglátó-ipari szakemberek) alkothatják.

A támogatási rendszer a gyakorlatban úgy működik, hogy a közhasznú társaságok a kapott támogatással más célcsoportok – például a fogyasztók vagy a gazdák – javát szolgáló projekteket valósítanak meg. Például lehet, hogy egy projekt elsősorban a fogyasztókat tájékoztatja egyes termékek kedvező táplálkozási hatásairól. Ebből ugyanakkor a fogyasztók mellett közvetve az adott terméket előállító gazdák is profitálnak, hiszen ez a fajta információ hozzájárulhat ahhoz, hogy megbecsültebbé váljon a termék, és ezáltal közvetve növekedhet a fogyasztás.

A projektek keretében nem említhető meg a termék eredete, nem nevezhetők meg konkrét termékek vagy termékjellemzők, és a termékeknek meg kell felelniük az állami támogatásra vonatkozó közösségi jogszabályoknak. Ezen kikötések célja annak megakadályozása, hogy a tevékenységnek versenytorzító hatása legyen.

Támogatási intenzitás: a közösségi szabályozás által lehetővé tett 100 %-os támogatási mértéket korlátozza az állami támogatásokról szóló törvény 6. §-a, miszerint teljes támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha a célok megvalósításához ez elengedhetetlen és indokolt.

Tájékoztatás

Tájékoztatási tevékenységnek minősülnek például a szezonális élelmiszerekről és az olyan témákról nyújtott információk, amelyek felkeltik a fogyasztók érdeklődését a jó közérzetet és egészség megőrzését elősegítő élelmiszerek iránt. Ehhez kapcsolódóan megjelentethetők ételreceptek is elektronikus szakácskönyvben vagy például a média általi használatra.

További akciók lehetnek tájékoztatórendezvények, szemináriumok, újságírói látogatások és aktuális témákat feldolgozó kiállítások az étkezéssel, a fogyasztókkal és a gazdasággal foglalkozó újságírók és iskolák számára.

Tájékoztatási tevékenység keretében készíthetők továbbá weboldalak és a hálózaton elérhető, nyomtatott formában is megjelentethető tananyagok is (például a méz előállításáról, feldolgozásáról, jellemzőiről és felhasználásáról).

Az egészséggondozási kampány törekedhet arra, hogy javítsa az egészséggondozók és a szülők tájékozottságát a helyes táplálkozásról, továbbá hogy a jó közérzetet és az egészség megőrzését elősegítő étkezésről szóló információk és az ehhez szükséges eszközök révén helyes irányba terelje a gyermekes családok étkezési szokásait.

Az iskolai menzákat, illetve más hasonló konyhákat tájékoztatni lehet a biotermékek használatával kapcsolatos tudnivalókról. A tájékoztatási tevékenység olyan előkészítő háttérmunkát is megkövetelhet, mint például stratégiai munkák, piackutatás vagy tanulmányi utak.

Továbbképzés

A gazdák továbbképzésének minősül többek között az ún. „szüretelőképzés”, amikor is a résztvevők egyszerre 2–4 növényből vagy gombából tesznek vizsgát, és a sikeres vizsgáról bejegyzést kapnak az szüretelőbizonyítványukba. Szüretelőtanfolyamot csak olyan időpontban lehet szervezni, amikor a tananyagként szolgáló termények a természetben megtalálhatók.

A gazdáknak szükségük van például az ökológiai termelésből származó termékek sajátosságairól szóló információkra, hogy javítani tudjanak a termelésen. A cél elérése érdekében a szektorban működő szervezetekkel együttműködésben kerül sor továbbképzések szervezésére.

Információcsere

Az információcserébe beletartozik vásárok, kiállítások, versenyek vagy más, az élelmiszeriparban érintettek közötti információcserét elősegítő tevékenységek szervezése, valamint az ezeken való részvétel.

Tanácsadás

Támogatás adható a gazdák részére nyújtandó tanácsadásra

Támogatás száma: XA 353/08

Tagállam: Finnország

Régió: Koko Suomi

A támogatási program megnevezése: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Jogalap: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: Évi 1,2 millió EUR. Támogatás 2009–2013 között nyújtható

A támogatás maximális intenzitása: A közösségi szabályozás által lehetővé tett 100 %-os támogatási mértéket korlátozza az állami támogatásokról szóló törvény 6. §-a, miszerint teljes támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha a célok megvalósításához ez elengedhetetlen és indokolt

Végrehajtás időpontja:

A program időtartama:

A támogatás célja: A támogatás bejegyzett közhasznú társaságoknak és szervezeteknek, állami hatóságoknak vagy más közjogi szervezeteknek nyújtható. Végső kedvezményezettek azok a gazdák, akik elsődleges termelést folytató kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

A támogatást az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a), c), d) és e) pontja alapján nyújtják

Az érintett ágazatok: NACE-kód

A1 – Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

A Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Internetcím: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Egyéb információk: A támogatást a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Minisztérium ítéli oda és kezeli. A támogatás összege évi 1,2 millió EUR, azaz összesen 6 millió EUR a 2009–2013 közötti időszakban. A támogatás a Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Minisztérium által koordinált, az élelmiszeripari ágazatra kiterjedő minőségügyi stratégia keretében megvalósuló országos fejlesztési projektekre nyújtható. A projekteknek javítaniuk kell az élelmiszeripari ágazat versenyképességét és társadalmi elszámoltathatóságát (többek között a termékek nyomon követhetőségét biztosító rendszerek fejlesztését és az etikai alapelvek betartását), valamint a fogyasztók ismereteit az élelmiszeripari ágazat tevékenységéről.

A projektek olyan, az élelmiszeripari ágazat értékláncának javát szolgáló, a termékek vagy tevékenységek minőségét javító akciók formájában valósulhatnak meg, mint például tájékoztatási tevékenységek, előkészítő munkák, továbbképzés és tanácsadás mezőgazdasági termékeket előállítók számára vagy az érintettek közötti információcsere megszervezése. A projektek célcsoportját mezőgazdasági termékek előállítói és a fogyasztók, valamint az élelmiszeriparban érintettek (például nagyüzemi konyhák, oktatási intézmények, média- és vendéglátó-ipari szakemberek) alkothatják. A projektek végső kedvezményezettjei olyan gazdák, akik elsődleges termelést folytató kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

A támogatási rendszer a gyakorlatban úgy működik, hogy a támogatásban részesülők (bejegyzett társaságok és szervezetek, kutatóintézetek, állami hatóságok vagy más közjogi szervezetek) a kapott támogatással országos, általában az egész élelmiszeripari lánc javát szolgáló projekteket valósítanak meg. Például lehet, hogy egy projekt elsősorban a fogyasztókat tájékoztatja egy termelési ágazat termékeinek minőségét javító tevékenységről. Ebből ugyanakkor a fogyasztók mellett közvetve az adott terméket előállító mezőgazdasági termelők is profitálhatnak, hiszen az ilyen jellegű információk növelhetik a bizalmat a termék előállítása, illetve maga a termék iránt. Ezzel megbecsültebbé válik a termék is, így közvetve növekedhet a fogyasztása is.

A projektek keretében nem említhető meg a termék eredete, nem nevezhetők meg konkrét termékek vagy termékjellemzők, és a termékeknek meg kell felelniük az állami támogatásra vonatkozó közösségi jogszabályoknak. Ezen kikötések célja annak megakadályozása, hogy a tevékenységnek versenytorzító hatása legyen.

A közösségi szabályozás által lehetővé tett 100 %-os támogatási mértéket korlátozza az állami támogatásokról szóló törvény 6. §-a, miszerint teljes támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható, ha a célok megvalósításához ez elengedhetetlen és indokolt.

Tájékoztatás

A tájékoztatási tevékenység nem tartalmazhat reklámot.

A következő tájékoztatási tevékenységek engedhetők meg:

cikkek és brosúrák (például arról, milyen új módokon biztosítható a háziállatok jólléte vagy milyen elektromos információcsere-rendszer működik a mezőgazdasági termékek előállításának felügyelete terén),

információs rendezvények, szemináriumok, újságírói látogatások és az élelmiszeripar aktuális témáit feldolgozó kiállítások az étkezéssel, a fogyasztókkal és a gazdasággal foglalkozó újságírók és iskolák számáraweboldalak készítése, valamint

a hálózaton elérhető, de nyomtatott formában is megjelentethető tananyagok (például a gyümölcsszedéssel kapcsolatos higiéniás követelményekről, a gabonafélék egészségének biztosításáról, az állatjóllétre vonatkozó szabályozásról, a fenntartható fejlődés követelményeit kielégítő földhasználatról vagy a fogyasztók elvárásairól és jogairól), valamint

a nagyüzemi konyhák (iskolai menzák és hasonló intézmények konyhái) tájékoztatása például arról, hogyan lehet rövid szállítási útvonalon beszerezhető termékekhez jutni.

A tájékoztató munka olyan előkészítő háttérmunkát is megkövetelhet, mint például stratégiai munkák, piackutatás vagy tanulmányi utak.

Továbbképzés

Mezőgazdasági termékeket előállítók esetében továbbképzés lehet például a gyümölcsszedők részére szervezett higiéniai továbbképzés, melynek keretében a szedők megismerhetik a betakarítással és a szállítással kapcsolatos higiéniai követelményeket. Továbbképzés tartható még például az állategészségügyi ellenőrzéssel vagy az elektromos adatrögzítéssel kapcsolatos témákban is.

Információcsere

Az információcserébe beletartozik bemutatók, versenyek vagy más, az élelmiszeriparban érintettek közötti információcserét elősegítő tevékenységek szervezése, valamint az ezeken való részvétel.

Tanácsadás

Támogatás adható a mezőgazdasági termékeket előállítók részére nyújtandó tanácsadásra

Támogatás száma: XA 398/08

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: North-East England

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Living North Pennines

Jogalap: National Heritage Act (1980)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege: 76 508 GBP

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás intenzitása elérheti a 100 %-ot; a támogatás a mezőgazdasági üzemek területén található, nem termelési célt szolgáló kulturális örökségek megőrzésére irányuló beruházások vagy felújítások tekintetében felmerülő tényleges költségekre fordítható. A támogatást az 1857/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban nyújtják

A végrehajtás időpontja: A program az Európai Bizottság általi közzététel napján, de legkésőbb 2008. november 28-án veszi kezdetét

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: A program az Európai Bizottság általi közzététel napján, de legkésőbb 2008. november 28-án veszi kezdetét, és 2010. december 31-én fejeződik be. Az utolsó kifizetés folyósítására 2010. december 31-én kerül sor

A támogatás célja: A támogatás a mezőgazdasági üzemekben található, nem termelési célt szolgáló kulturális örökségek felújítását célozza. Az ilyen munkálatok körébe tartozik az építmények falainak javítással történő helyreállítása, valamint az építmények újravakolása és aládúcolása az omlásveszély elkerülése érdekében. A cél összhangban áll az 1857/2006/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság – az 1857/2006/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésével összhangban csak kkv-nak minősülő mezőgazdasági vállalkozások támogathatók

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

A támogatásért felelős hatósági szerv:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

A támogatási programot végrehajtó szervezet:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Internetcím: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Egyéb információk: A támogatásra való jogosultság feltételeivel és a program szabályaival kapcsolatos további, részletesebb információ a fenti internetcímen található


Top