EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009DP0354

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása Az Európai Parlament 2009. május 6-i állásfoglalása a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret (2007-2013) tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló módosított javaslatról (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))
MELLÉKLET

OJ C 212E , 5.8.2010, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 212/3


2009. május 6., szerda
A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítása

P6_TA(2009)0354

Az Európai Parlament 2009. május 6-i állásfoglalása a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret (2007-2013) tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló módosított javaslatról (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

2010/C 212 E/02

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett módosított javaslatára (COM(2009)0171),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) (a 2006. május 17-i IKM), és különösen annak 21., 22. és 23. pontjára,

tekintettel 2009. március 25-i állásfoglalására a 2007–2013-as pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról (2), valamint a 2009. március 10-i állásfoglalására a 2010-es költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról (3),

tekintettel a 2009. április 2-i háromoldalú egyeztetés (trilógus) következtetéseire,

tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0278/2009),

1.

jóváhagyja a 2009. április 2-i háromoldalú egyeztetés következtetéseit;

2.

hangsúlyozza, hogy többéves pénzügyi keret felülvizsgálatáról szóló megállapodás a tagállamok által tapasztalt pénzügyi és gazdasági válságra válaszul létrejött, sikeres intézményközi együttműködés eredménye, a szolidaritás előmozdításával az energiaforrások területén, valamint a szélessávú internet előmozdításával a vidéki területeken és a mezőgazdasági ágazat támogatásával;

3.

emlékeztet arra, hogy e megállapodással a Parlament – kettős kapacitásában, mint jogalkotási és költségvetési hatóság – megvédte meglévő prioritásait, csakúgy, mint a 2008-as költségvetési eljárás során, amikor megállapodás született a Galileo program finanszírozásáról;

4.

egyetért azzal a politikai kompromisszummal, amely rendelkezik egy kompenzációs mechanizmusról a 2010-es költségvetési eljárásra vonatkozóan, és – de csak ha szükséges a 2011-es költségvetési eljárásra vonatkozóan is; emlékeztet arra - amint azt az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által, az 2009. április 2-i trilógus során elfogadott közös nyilatkozat is rögzítik -, hogy a kompenzációs mechanizmus nem érinti az együttdöntési eljárással elfogadott programok pénzügyi keretösszegét, sem az éves költségvetési eljárást, és finanszírozására a költségvetési jogi keretben rendelkezésre álló valamennyi költségvetési eszköz felhasználásával kerül sor;

5.

megerősíti, hogy a 2006. május 17-i IKM tárgyalásai eredményeként megmaradt deficitek és maradékok kérdése még mindig megoldatlan, és e deficiteket kezelni kell a 2008-2009-es félidős felülvizsgálat során, amint arról a 2006. május 17-i IKM 3. sz. nyilatkozat rendelkezik, valamint az éves költségvetési eljárások során, amennyiben lehetséges, nagyobb fokú rugalmassággal, és mindenesetre a 2006. május 17-i IKM által előirányzott valamennyi eszköz alkalmazásával; emlékeztet arra, amint azt a Parlament is megállapítja a 2009. április 2-i trilógus során tett egyoldalú nyilatkozatában, hogy a félidős felülvizsgálat során a Bizottságnak ki kell állnia a 2009. március 25-én elfogadott állásfoglalásában meghatározott elvek mellett;

6.

óva int a 2. fejezet keretében rendelkezésre álló mozgástér egyéb fejezetek finanszírozására történő rendszeres felhasználásától, mert ez veszélyeztetheti a mezőgazdasági ágazat érdekeit a piaci árak váratlan csökkenése esetén;

7.

sajnálja, hogy a Tanáccsal csak a parlamenti ciklus lejárta előtt két hónappal sikerült megállapodásra jutni, kevesebb teret hagyva a tárgyalásokra, és sajnálja, hogy ez nyomás alá helyezte az intézményeket az egyébként lojális együttműködés légköre ellenére;

8.

jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

9.

utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

10

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást, beleértve annak mellékletét is, a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0174.

(3)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0095 és 0096.


2009. május 6., szerda
MELLÉKLET

2009. május 6., szerda
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

2009. május 6.

a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret (2007-2013) tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1), és különösen annak 21. pontjára, 22. pontjának első és második bekezdésére és a 23. pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a 2009. április 2-i háromoldalú találkozón (trilógus) megállapodott az energiaágazatbeli és a szélessávú internettel kapcsolatos projektek finanszírozásáról – az infrastruktúrák modernizálására és az energiaszolidaritásra irányuló európai gazdaságélénkítési terv keretében –, valamint a közös agrárpolitika 2003-as félidős reformjának („állapotfelmérés”) értékelésével összefüggésben meghatározott „új kihívásokkal” kapcsolatos műveletek megerősítésének finanszírozásáról. A finanszírozás - első lépésként - megkívánja a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát, az Intézményközi Megállapodás 21., 22. és 23. pontjával összhangban, hogy folyó árakon 2 000 000 000 euróval megemeljék az 1a. alfejezet alá tartozó kötelezettségvállalási előirányzatok 2009. évi plafonértékét.

(2)

az 1a. alfejezet plafonértékének megemelését teljes mértékben ellensúlyozza a 2. fejezet alá tartozó kötelezettségvállalási előirányzatok 2009. évi plafonértékének 2 000 000 000 euróval történő csökkentése.

(3)

a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti megfelelő kapcsolat fenntartása érdekében kiigazítják a kifizetési előirányzatok éves plafonértékét. A kiigazítás semleges lesz (zéró összegű).

(4)

a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell (2),

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás I. melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

Kelt Strasbourgban, 2009. május 6.

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök

2009. május 6., szerda
MELLÉKLET

AZ EURÓPAI GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉSI TERV TEKINTETÉBEN FELÜLVIZSGÁLT PÉNZÜGYI KERET (2007–2013)

(millió euró - 2004-es konstans árakon)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007-2013

Összesen

1

Fenntartható növekedés

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1a

Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1b

Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2

A természeti erőforrások megőrzése és kezelése

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

ebből: a piaccal kapcsolatos kiadások és közvetlen kifizetések

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3

Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a

Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b

Uniós polgárság

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4

Az EU mint globális szereplő

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5

Igazgatás  (3)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6

Ellentételezés

419

191

190

 

 

 

 

800

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

a GNI százalékában

1,08 %

1,09 %

1,07 %

1,05 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

a GNI százalékában

1,06 %

1,06 %

0,96 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,95 %

1,00 %

Rendelkezésre álló mozgástér

0,18 %

0,18 %

0,28 %

0,23 %

0,27 %

0,26 %

0,29 %

0,24 %

A saját források plafonértéke a GNI százalékában

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  E célból a fenti megállapodásból eredő számadatokat átszámolják 2004-es árakra.

(3)  Az e fejezet plafonértékén belül figyelembe vett nyugdíjakkal kapcsolatos kiadásokat a nyugdíjrendszerhez való munkavállalói hozzájárulások nélkül számították, a 2007-2013 közötti időszak 2004-es árakon számított, 500 millió eurós korlátján belül


Top