Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0321

A Közösségben történő, határokon átnyúló fizetések ***I Az Európai Parlament 2009. április 24-i jogalkotási állásfoglalása a Közösségben történő, határokon átnyúló fizetésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))
P6_TC1-COD(2008)0194 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2009. április 24-én került elfogadásra a Közösségben történő, határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 483–483 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 184/483


2009. április 24., péntekig
A Közösségben történő, határokon átnyúló fizetések ***I

P6_TA(2009)0321

Az Európai Parlament 2009. április 24-i jogalkotási állásfoglalása a Közösségben történő, határokon átnyúló fizetésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

2010/C 184 E/81

(Együttöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0640),

tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0352/2008),

tekintettel a Tanács képviselőjének 2009. március 25-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja a javaslatot annak módosított formájában az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése második albekezdésének első franciabekezdésével összhangban,

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0053/2009),

1.

jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


2009. április 24., péntekig
P6_TC1-COD(2008)0194

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2009. április 24-én került elfogadásra a Közösségben történő, határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal, a 924/2009/EK rendelettel.)


Top