Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0247

A peszticidek kijuttatására szolgáló gépek ***I Az Európai Parlament 2009. április 22-i jogalkotási állásfoglalása a gépekről szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK irányelvnek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))
P6_TC1-COD(2008)0172 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2009. április 22-én került elfogadásra a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tekintetében történő módosításáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
MELLÉKLET

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 192–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 184/192


2009. április 22., szerda
A peszticidek kijuttatására szolgáló gépek ***I

P6_TA(2009)0247

Az Európai Parlament 2009. április 22-i jogalkotási állásfoglalása a gépekről szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK irányelvnek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

2010/C 184 E/53

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0535),

1tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0307/2008),

tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A6-0137/2009),

1.

jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.

figyelembe veszi a Bizottság ezen határozathoz mellékelt nyilatkozatát;

3.

felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


2009. április 22., szerda
P6_TC1-COD(2008)0172

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2009. április 22-én került elfogadásra a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tekintetében történő módosításáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal 2009/127/EK irányelv).

2009. április 22, szerda
MELLÉKLET

2009. április 22., szerda
A Bizottság közleménye a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek szabványosításáról

Az I. melléklet 2.4. szakaszában foglalt alapvető követelmények támogatása érdekében a Bizottság megbízza az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN), hogy a peszticidek kijuttatására szolgáló valamennyi géptípus esetében dolgozzon ki harmonizált szabványokat a peszticidek környezetbe való véletlenszerű kijutásának megakadályozására szolgáló legjobb létező technikákra. A megbízatás különösen a mechanikus árnyékolás, az alagút permetező berendezés, és a permetezéskor alkalmazott légrásegítési rendszer felszerelésére, a feltöltés és kiürítés során a vízforrás szennyeződésének megakadályozására és a peszticid elsodródásának megelőzése érdekében a gyártó használati utasításának erre vonatkozó pontosítására, vonatkozó kritériumok és műszaki előírások szabványaira terjed ki, figyelembe véve az összes lényeges paramétert, mint például a fúvókák, a nyomás, a keretmagasság, a szélsebesség, a levegő hőmérséklete, a páratartalom és a menetsebesség.


Top