Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0048

9/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet: olaszországi földrengés Az Európai Parlament 2009. október 20-i állásfoglalása az Európai Uniónak a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó 9/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, földrengés Olaszországban, III. szakasz – Bizottság (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 265/47


2009. október 20., kedd
9/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet: olaszországi földrengés

P7_TA(2009)0048

Az Európai Parlament 2009. október 20-i állásfoglalása az Európai Uniónak a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó 9/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, földrengés Olaszországban, III. szakasz – Bizottság (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))

2010/C 265 E/27

Az Európai Parlament,

tekintettel az EK-szerződés 272. cikkére és az Euratom-szerződés 177. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 37. és 38. cikkére,

tekintettel az Európai Uniónak a 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2008. december 18-án fogadtak el véglegesen (2),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, valamint a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (3),

tekintettel az Európai Uniónak a 2009-es pénzügyi évre szóló 9/2009. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetére, amelyet a Bizottság 2009. augusztus 28-án terjesztett elő (COM(2009)0448),

tekintettel a 9/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetre, amelyet a Tanács 2009. október 9-én állapított meg (14265/2009 – C7-0214/2009),

tekintettel eljárási szabályzatának 75. cikkére és V. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0023/2009),

A.

mivel a 2009-es általános költségvetésre vonatkozó 9. sz. költségvetés-módosítási tervezet az alábbi elemeket tartalmazza:

az EU Szolidaritási Alapjának 493 780 000 euró erejéig történő igénybevétele kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában, az Olaszországot 2009. áprilisban sújtó földrengés hatásaival kapcsolatban,

a globális kifizetési előirányzatok ennek megfelelő, 493 780 000 euró összegű csökkentése a következő költségvetési sorokból:

05 04 02 01. Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Orientációs Részlegének lezárása — Az 1. célkitűzéshez tartozó régiók (2000–2006);

06 02 06. Marco Polo II program;

06 04 06. Versenyképességi és innovációs keretprogram –„Intelligens energia Európának” program;

06 06 01 02. Energiával kapcsolatos kutatás – Üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH);

06 06 02 01. Közlekedéssel kapcsolatos kutatás (beleértve a repülést is);

06 06 02 03. SESAR közös vállalkozás;

06 06 05 02. A hatodik EK keretprogram (2003–2006) lezárása;

07 03 07. LIFE+ (Környezetvédelmi Pénzügyi Eszköz – 2007–2013);

08 02 01. Együttműködés – Egészségügy;

08 07 02. Együttműködés – Közlekedés –„Tiszta égbolt” közös vállalkozás;

08 10 01. Ötletek;

11 06 01. A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) lezárása – 1. célkitűzés (2000–2006); és

11 06 04. A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) lezárása – az 1. célkitűzéshez kapcsolódó területeken kívül (2000–2006),

B.

mivel a 9/2009. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési kiigazítás előírásszerű beépítése a 2009. évi költségvetésbe,

1.

tudomásul veszi a 9/2009. számú előzetes költségvetés-módosítási tervezetet, amely az ötödik, kizárólag az EU Szolidaritási Alapjának szentelt költségvetés-módosítás, összhangban az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott közös nyilatkozatban foglalt kérésével;

2.

jóváhagyja módosítás nélkül a 9/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


(1)  HL L 248., 2002.9.16., 1.o.

(2)  HL L 69., 2009.3.13.

(3)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.


Top