EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0091

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2009. november 5. ) a Vatikánvárosi Állammal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról, illetve a San Marino Köztársasággal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról szóló tanácsi határozatok iránti javaslatról (CON/2009/91)

OJ C 284, 25.11.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 284/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2009. november 5.)

a Vatikánvárosi Állammal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról, illetve a San Marino Köztársasággal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról szóló tanácsi határozatok iránti javaslatról

(CON/2009/91)

2009/C 284/01

Bevezetés és jogalap

2009. október 27-én az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a Vatikánvárosi Állammal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról szóló tanácsi határozat iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: vatikánvárosi határozattervezet), illetve a San Marino Köztársasággal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról szóló tanácsi határozat iránti javaslatról (2) (a továbbiakban: San Marinó-i határozattervezet).

Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 111. cikkének (3) bekezdésén alapul. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

Az EKB üdvözli a határozattervezeteket, amelyek célja az euro bevezetését követő tíz év elteltével a Vatikánvárosi Állammal és San Marinóval kötött monetáris megállapodások módosítása, különösen tekintettel az egyenlő versenyfeltételek biztosítására a Közösséggel monetáris megállapodásokat kötött országok kötelezettségei vonatkozásában, a nyomonkövetési mechanizmusok megteremtésére, az euroérmék kibocsátására vonatkozó felső határértékek kiszámításához egy egységes módszer bevezetésére, valamint annak lehetővé tételére, hogy a vatikáni és San Marinó-i érméket az olasz nemzeti pénzverdén kívüli pénzverdéknél is gyártathassanak.

Az EKB tudomásul veszi, hogy a határozattervezetek alapján (3) a közösségi megállapodásokat a Tanács köti meg. Amennyiben ez a szabály úgy módosul, hogy többé nem a Tanács köti meg e megállapodásokat, az EKB álláspontja szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, illetve az EKB számára lehetővé kellene tenni azt, hogy kérhessék a megállapodások benyújtását a Tanácshoz, ahogyan arról a Tanács a közösségi megállapodásoknak a Vatikánvárosi Állammal és a San Marino Köztársasággal történő megkötéséről szóló tárgyalások megnyitásakor határozott (4).

Abban az esetben, ahol az EKB a rendelettervezet módosítására tesz javaslatot, a melléklet tartalmazza a szerkesztési javaslatot és az ahhoz fűzött magyarázatot.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2009. november 5-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 570 végleges.

(2)  COM(2009) 572 végleges.

(3)  4. cikk.

(4)  A San Marino Köztársasággal a monetáris kapcsolatokról szóló megállapodás tekintetében a Közösség által képviselendő álláspontról szóló, 1998. december 31-i 1999/97/EK tanácsi határozat 8. cikke (HL L 30., 1999.2.4., 33. o.); a Vatikánvárosi Állammal a monetáris kapcsolatokról szóló megállapodás tekintetében a Közösség által képviselendő álláspontról szóló, 1998. december 31-i 1999/97/EK tanácsi határozat 8. cikke (HL L 30., 1999.2.4., 35. o.).


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok

A Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt szöveg (1)

1.     módosítás

A vatikánvárosi határozattervezet 2. cikkének b) pontja

„b)

A Vatikánvárosi Állam – a jogszabályok közvetlen átültetése vagy ezzel egyenértékű intézkedések révén – vállalja a pénzmosás megelőzéséről, a készpénzes és a nem készpénzes fizetőeszközökkel kapcsolatos csalásnak és hamisításnak a megelőzéséről szóló valamennyi közösségi jogszabály alkalmazásához szükséges megfelelő intézkedések meghozatalát.”

„b)

A Vatikánvárosi Állam – a jogszabályok közvetlen átültetése vagy ezzel egyenértékű intézkedések révén – vállalja a pénzmosás megelőzéséről, a készpénzes és a nem készpénzes fizetőeszközökkel kapcsolatos csalásnak és hamisításnak a megelőzéséről szóló valamennyi közösségi jogszabály alkalmazásához szükséges megfelelő intézkedések meghozatalát. Szintén kötelezettséget vállal arra, hogy elfogadja valamennyi vonatkozó közösségi banki és pénzügyi jogszabályt, amennyiben és amikor a Vatikánvárosi Államban létrehoznak egy banki szektort.”

Magyarázat

Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében tanácsos lenne az, hogy a Vatikánvárosi Állammal kötött megállapodást előkészítsék a lehetséges jogi helyzetre, amennyiben a jövőben a Vatikánvárosi Államban létrehoznak egy banki szektort.

2.     módosítás

A vatikánvárosi határozattervezet 2. cikkének d) pontja

„d)

A megállapodás végrehajtása terén tett előrelépés ellenőrzése céljából vegyes bizottságot kell létrehozni. A vegyes bizottság a Vatikánvárosi Állam, az Olasz Köztársaság, a Bizottság és az Európai Központi Bank képviselőiből áll. A vegyes bizottságnak lehetőséget kell adni arra, hogy az infláció és a gyűjtői piac alakulásának figyelembevételéhez minden évben felülvizsgálja a rögzített részt. A vegyes bizottság határozatait egyhangúlag fogadja el. A vegyes bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.”

„d)

A megállapodás végrehajtása terén tett előrelépés ellenőrzése céljából vegyes bizottságot kell létrehozni. A vegyes bizottság a Vatikánvárosi Állam, az Olasz Köztársaság, a Bizottság és az Európai Központi Bank képviselőiből áll. A vegyes bizottságnak lehetőséget kell adni arra, hogy az infláció és a gyűjtői piac alakulásának figyelembevételéhez minden évben felülvizsgálja a rögzített részt. A vegyes bizottság ötévente megvizsgálja a névértéken kibocsátandó érmék minimális arányának megfelelőségét, és dönthet annak növeléséről. A vegyes bizottság határozatait egyhangúlag fogadja el. A vegyes bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.”

Magyarázat

Az EKB megjegyzi, hogy a vatikánvárosi határozattervezet 2. cikkének c) pontja a névértéken kibocsátandó vatikáni érmék minimális arányát 51 %-ban határozza meg. Az EKB álláspontja szerint e minimális arány megfelelőségét szabályos időközöként kellene felülvizsgálni, valamint annak módosítására egy egyszerűsített eljárást javasol.

3.     módosítás

A vatikánvárosi határozattervezet 2. cikkének (e) pontja

„e)

A Vatikánvárosi Állam euroérméit az Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato gyártja. A Vatikánvárosi Államnak azonban lehetőséget kell kapnia arra, hogy a vegyes bizottság egyetértésével az Európai Unióban euroérmét gyártó más pénzverdével szerződést köthessen. A Vatikánvárosi Állam által kibocsátott érmemennyiséget hozzá kell adni a gyártást végző pénzverde országa által kibocsátott érmemennyiséghez, a kibocsátás teljes mennyiségének az EKB általi jóváhagyása céljából.”

„e)

A Vatikánvárosi Állam euroérméit az Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato gyártja. A Vatikánvárosi Államnak azonban lehetőséget kell kapnia arra, hogy a vegyes bizottság egyetértésével az Európai Unióban euroérmét gyártó más pénzverdével szerződést köthessen. A Vatikánvárosi Állam által kibocsátott érmemennyiséget hozzá kell adni a gyártást végző pénzverde országa az Olaszország által kibocsátott érmemennyiséghez, a kibocsátás teljes mennyiségének az EKB általi jóváhagyása céljából.”

Magyarázat

A mennyiség hozzáadása a gyártást végző pénzverde országa mennyiségéhez számos gyakorlati problémát vethet fel az EKB-val szembeni, a kibocsátott érmékre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek stabilitása tekintetében, amennyiben a gyártást végző pénzverde országa időrőlidőre változhat. Mivel ezt az adatszolgáltatást a pénzverdék jelenleg nem végzik, az előreláthatóság javítható lenne azáltal, hogy a Vatikánvárosi Állam által kibocsátott érmemennyiséget az Olaszország által kibocsátott érmemennyiséghez adnák, ami azzal az eredménnyel járna, hogy az olasz és a vatikánvárosi hatóságok együttműködnének a kibocsátott érmennyiség EKB felé való jelentésekor.

4.     módosítás

A vatikánvárosi határozattervezet 3. cikke

„Az Olasz Köztársaság és a Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytat a Vatikánvárosi Állammal. Az Európai Központi Bank hatáskörének megfelelően teljes mértékben részt vesz a tárgyalásokon. Az Olasz Köztársaság és a Bizottság benyújtja a megállapodás tervezetét a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsághoz véleménynyilvánításra.”

„Az Olasz Köztársaság és a Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytat a Vatikánvárosi Állammal. Az Európai Központi Bank hatáskörének megfelelően teljes mértékben részt vesz az olyan tárgyalásokon, valamint egyetértését kell kérni az olyan kérdésekben, amik a hatáskörébe tartoznak. Az Olasz Köztársaság és a Bizottság benyújtja a megállapodás tervezetét a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsághoz véleménynyilvánításra.”

Magyarázat

A Vatikánvárosi Állammal kötött megállapodás monetáris jellegére tekintettel az EKB véleménye az, hogy a Szerződés 111. cikke (3) bekezdésén alapuló konzultáción túlmenően megfelelő és kívánatos, hogy az EKB részt vegyen magukon a tárgyalásokon és a megállapodások megkötéséhez vezető eljárásban. Az EKB egyetértését kell kérni a megállapodáshoz kapcsolódó olyan kérdésekben, amik az EKB hatáskörébe tartoznak.

5.     módosítás

A vatikánvárosi határozattervezet záró rendelkezése

„Ennek a határozatnak az Olasz Köztársaság és a Bizottság a címzettje.”

„Ennek a határozatnak az Olasz Köztársaság, és a Bizottság és az EKB a címzettje.”

Magyarázat

Mivel a határozattervezet kiterjed a tárgyalásokon és a megállapodások megkötéséhez vezető eljárásban az EKB által betöltött szerepre, az EKB-t szintén fel kellene tüntetni a határozat címzettjei felsorolásakor.

6.     módosítás

A San Marinó-i határozattervezet 2 cikkének e) pontja

„e)

A Vatikánvárosi Állam euroérméit az Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato gyártja. A Vatikánvárosi Államnak azonban lehetőséget kell kapnia arra, hogy a vegyes bizottság egyetértésével az Európai Unióban euroérmét gyártó más pénzverdével szerződést köthessen. A Vatikánvárosi Állam által kibocsátott érmemennyiséget hozzá kell adni a gyártást végző pénzverde országa által kibocsátott érmemennyiséghez, a kibocsátás teljes mennyiségének az EKB általi jóváhagyása céljából.”

„e)

A Vatikánvárosi Állam euroérméit az Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato gyártja. A Vatikánvárosi Államnak azonban lehetőséget kell kapnia arra, hogy a vegyes bizottság egyetértésével az Európai Unióban euroérmét gyártó más pénzverdével szerződést köthessen. A Vatikánvárosi által kibocsátott érmemennyiséget hozzá kell adni a gyártást végző pénzverde országa az Olaszország által kibocsátott érmemennyiséghez, a kibocsátás teljes mennyiségének az EKB általi jóváhagyása céljából.”

Magyarázat

A mennyiség hozzáadása a gyártást végző pénzverde országa mennyiségéhez számos gyakorlati problémát vethet fel az EKB-val szembeni, a kibocsátott érmékre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek stabilitása tekintetében, amennyiben a gyártást végző pénzverde országa időről – időre változhat. Mivel ezt az adatszolgáltatást a pénzverdék jelenleg nem végzik, az előreláthatóság javítható lenne azáltal, hogy a San Marino Köztársaság által kibocsátott érmemennyiséget az Olaszország által kibocsátott érmemennyiséghez adnák, ami azzal az eredménnyel járna, hogy az olasz és a san marinó-i hatóságok együttműködnének a kibocsátott érmennyiség EKB felé való jelentésekor.

7.     módosítás

A San Marinó-i határozattervezet 7. cikke

„Az Olasz Köztársaság és a Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytat a San Marino Köztársasággal. Az Európai Központi Bank hatáskörének megfelelően teljes mértékben részt vesz a tárgyalásokon. Az Olasz Köztársaság és a Bizottság benyújtja a megállapodás tervezetét a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsághoz véleménynyilvánításra.”

„Az Olasz Köztársaság és a Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytat a San Marino Köztársasággal. Az Európai Központi Bank hatáskörének megfelelően teljes mértékben részt vesz az olyan tárgyalásokon, valamint egyetértését kell kérni az olyan kérdésekben, amik a hatáskörébe tartoznak. Az Olasz Köztársaság és a Bizottság benyújtja a megállapodás tervezetét a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsághoz véleménynyilvánításra.”

Magyarázat

A San Marino Köztársasággal kötött megállapodás monetáris jellegére tekintettel az EKB véleménye az, hogy a Szerződés 111. cikke (3) bekezdésén alapuló konzultáción túlmenően megfelelő és kívánatos, hogy az EKB részt vegyen magukon a tárgyalásokon és a megállapodások megkötéséhez vezető eljárásban. Az EKB egyetértését kell kérni a megállapodáshoz kapcsolódó olyan kérdésekben, amik az EKB hatáskörébe tartoznak.

8.     módosítás

A San Marinó-i határozattervezet záró rendelkezése

„Ennek a határozatnak az Olasz Köztársaság és a Bizottság a címzettje.”

„Ennek a határozatnak az Olasz Köztársaság, és a Bizottság és az EKB a címzettje.”

Magyarázat

Mivel a határozattervezet kiterjed a tárgyalásokon és a megállapodások megkötéséhez vezető eljárásban az EKB által betöltött szerepre, az EKB-t szintén fel kellene tüntetni a határozat címzettjei felsorolásakor.


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beilleszteni javasolt új szöveg. A szövegben áthúzott betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.


Top