EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0014

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2009. február 23. ) az idényjellegű termékeknek a harmonizált fogyasztói árindexekben (HICP) való kezelésére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet iránti javaslatról (CON/2009/14)

OJ C 58, 12.3.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 58/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2009. február 23.)

az idényjellegű termékeknek a harmonizált fogyasztói árindexekben (HICP) való kezelésére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet iránti javaslatról

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Bevezetés és jogalap

2009. január 5-én az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Közösségek Bizottságától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt az idényjellegű termékeknek a harmonizált fogyasztói árindexekben („HICP”) való kezelésére vonatkozó minimumszabályok tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet iránti javaslatról (a továbbiakban: rendelettervezet).

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 105. cikke (4) bekezdése első francia bekezdésén alapszik. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.   Általános észrevételek

Az EKB általánosságban üdvözli a rendelettervezetet, amely elősegíti a HICP összehasonlíthatóságát. Az idényjellegű termékek kezelése az egyik leghosszabb ideje fennálló harmonizációs kérdés, amelyet a HICP fejlesztésével kapcsolatban tárgyaltak. Az idényjellegű termékek kezelése jelenleg lényegesen eltér az egyes tagállamokban, ami a harmonizált HICP nem megfelelő összehasonlíthatóságához vezet. Ez az egyes termékcsoportok tekintetében így nehezebbé teszi az euroövezeti indexek értelmezését, és a globális HICP torzulásához is vezethet.

2.   Különös megjegyzések

2.1.

A rendelettervezet mindazonáltal két különböző módszer (a szigorú éves súlyozású index vagy osztály és idény szerinti súlyozású index) alkalmazását teszi lehetővé az idényjellegű termékek kezelésére. Bár a rendelettervezet bizonyos korlátozásokat ír elő a két indextípus alkalmazására az eredmények országok közötti összehasonlíthatóságának javítása érdekében, szimulációk azt mutatták, hogy bizonyos feltételek mellett a két megközelítés meglehetősen eltérő eredményekhez vezet. Az EKB ezért egy szigorúbb előírást üdvözölne, amely a két alkalmazandó módszer közül kizárólag az egyik alkalmazását tenné lehetővé annak érdekében, hogy tovább javítsák az idényjellegű tételek kezelésének összehasonlíthatóságát. Mindazonáltal, amennyiben nem várható, hogy a két módszer közötti választás jelentős hatással lenne a globális HICP-re, és ha a rendelettervezetben szereplő módszerek egyikének elhagyása jelentős késedelmet okozna a rendelettervezet elfogadásában, a rendelet jövőbeni módosításaiban az EKB üdvözölné az idényjellegű termékek kezelésének a módszerek egyikére való korlátozását.

2.2.

Azon tagállamok esetében, amelyek jelenlegi gyakorlatai lényegesen eltérnek a rendelettervezet 4. cikkében meghatározott minimumszabályoktól, a rendelettervezet hatálya alatt álló részindexek hatása jelentős lehet. Ez az indexek statisztikai töréséhez vezet, amely a globális HICP évenkénti változásainak torzulásához vezethet. Az EKB tudomásul veszi, hogy a tagállamok számára nem lehetséges a korábban közzétett HICP visszamenőleges felülvizsgálata. Az EKB ugyanakkor rendkívüli fontosságot tulajdonít a HICP számadatok összehasonlíthatóságának és konzisztenciájának a rendelettervezet végrehajtását követő évben. Az EKB ezért üdvözölné, ha a tagállamok felülvizsgálnák nemzeti HICP-üket legalább a rendelettervezet végrehajtását megelőző egy év tekintetében.

2.3.

Mivel a Szerződés alapján az EKB-val kötelező konzultációt folytatni a rendelettervezetről, a Szerződés 253. cikkével összhangban hivatkozni kell erre a rendelettervezetben.

2.4.

Mivel a Központi Bankok Európai Rendszere a HICP-t nem csak a Szerződés 121. cikkében említett célra használja, hanem a Szerződés 105. cikke (2) bekezdése szerinti, monetáris politikával kapcsolatos döntéshozatali feladataihoz is, az EKB javasolja a rendelettervezet kiegészítését egy preambulumbekezdéssel.

3.   Szerkesztési javaslatok

3.1.

A melléklet tartalmazza azokat a szerkesztési javaslatokat, ahol a fenti tanácsok a rendelettervezet módosítását eredményezik.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2009. február 23-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok

A Bizottság által javasolt szöveg

Az EKB által javasolt szöveg (1)

1. módosítás

(javasolt új hivatkozás)

„tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

„tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló, 1995. október 23-i 2494/95/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 4. cikke harmadik bekezdésére és 5. cikke (3) bekezdésére,”

tekintettel a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló, 1995. október 23-i 2494/95/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 4. cikke harmadik bekezdésére és 5. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére,”

Indokolás – Lásd a vélemény 2.3. pontját

2. módosítás

(javasolt új (5) preambulumbekezdés)

 

„(5)

A HICP egy olyan fontos mutató, amelyet a Központi Bankok Európai rendszere használ elemzéseihez a Szerződés 105. cikkének (2) bekezdése szerinti, monetáris politikával kapcsolatos döntéshozatal tekintetében.”

Indokolás – Lásd a vélemény 2.4. pontját


(1)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beilleszteni javasolt új szöveg.


Top