EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0019

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2008. május 5. ) az Európai Unió Tanácsának kérésére a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2008/19)

OJ C 117, 14.5.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 117/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2008. május 5.)

az Európai Unió Tanácsának kérésére a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

(CON/2008/19)

(2008/C 117/01)

Bevezetés és jogalap

Az Európai Központi Bank (EKB) 2008. március 17-én az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusok ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (a továbbiakban: a rendelettervezet) (1).

Az EKB-nak a rendelettervezet tekintetében a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 105. cikkének (4) bekezdésén alapul. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

Általános észrevételek

A rendelettervezet az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás újonnan történő bevezetését eredményezi többek között statisztikai területen a Bizottságra számos közösségi eszközzel kapcsolatban átruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében. Az EKB nem tesz különös megjegyzéseket a rendelettervezet rendelkezései tekintetében, mivel azok összhangban állnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság az új, „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak” a komitológiai keretbe való bevezetéséről szóló közös nyilatkozatával (2).

Tekintettel az EU-jogszabályok végrehajtási rendelkezései által a pénzügyi szolgáltatások területén betöltött jelentős szerepre, az EKB megragadja ezt az alkalmat a Szerződés 105. cikkének (4) bekezdése (amely előírja, hogy az EKB-val konzultálni kell a „hatáskörébe tartozó valamennyi közösségi jogi aktusra irányuló javaslattal kapcsolatban”) szerinti tanácsadói szerepének fontossága kiemelésére. A pénzügyi szolgáltatási területen hozott végrehajtási rendelkezésekkel kapcsolatos korábbi EKB-véleményekben (3) kialakított hozzáállásnak megfelelően az EKB úgy ítéli meg, hogy a javasolt statisztikai végrehajtási rendelkezések jellegükben jogalkotási intézkedések és a Szerződés 105. cikkének (4) bekezdése értelmében vett „közösségi jogi aktusra irányuló javaslatot” alkotnak. Ezért a Szerződés azon rendelkezése, amely konzultációt ír elő az EKB-val a hatáskörébe tartozó valamennyi közösségi jogi aktusra irányuló javaslattal kapcsolatban, magába foglalja az e végrehajtási intézkedésekkel (4). kapcsolatos konzultációs kötelezettséget is.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2008. május 5-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 741 végleges és COM(2008) 71 végleges. Az EKB véleményét a rendelettervezet első és negyedik része tekintetében kérték ki.

(2)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK határozat módosítására vonatkozó, 2006. július 17-i (2006/512/EK) tanácsi határozatról (HL C 255., 2006.10.21., 1. o.).

(3)  Lásd az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelv egyes fogalommeghatározások pontosítása tekintetében történő végrehajtásáról szóló bizottsági irányelvjavaslatról szóló, 2006. december 12-i CON/2006/57 EKB-vélemény (HL C 31, 2007.2.13., 1. o.) bevezető részét; lásd még az Európai Unió Tanácsának kérésére a 2006/49/EK, a 2006/48/EK, a 2005/60/EK, a 2004/109/EK, a 2004/39/EK, a 2003/71/EK, a 2003/6/EK és a 2002/87/EK irányelvek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörrel kapcsolatos módosításáról szóló nyolc javaslatról szóló, 2007. február 15-i CON/2007/4 EKB-vélemény (HL C 39, 2007.2.23., 1. o.) 1.2 pontját.

(4)  A Bíróság több ítéletének képezi tárgyát a közösségi intézmények közötti konzultáció hiánya. Az Európai Parlamenttel való konzultáció kötelezettségéről lásd a C-138/79. sz. Roquette Frères kontra Európai Közösségek Tanácsa ügyet (EBHT 1980., 3333. o.) és a C-21/94. sz. Parlament kontra Tanács ügy (EBHT 1995, I-1827. o.) 17. pontját. A Főhatóságnak az ESZAK-Szerződés értelmében a Tanáccsal és a Tanácsadó Bizottsággal való konzultációs kötelezettségéről lásd az 1/54. sz. Francia Köztársaság kontra Európai Szén- és Acélközösség Főhatósága ügyet (EBHT 1954-56, 1, 15. o.) és a 2/54. sz. Olasz Köztársaság kontra Európai Szén- és Acélközösség Főhatósága ügyet (EBHT 1954-56., 37., 52. o), amelyet megerősített a 6/54. sz. Holland Királyság kontra Európai Szén- és Acélközösség Főhatósága ügy (EBHT 1954-56, 103., 112. o.). A Szerződés 105. cikkének (4) bekezdését illetően Jacobs főtanácsnok a C-11/00. sz. Bizottság kontra Európai Központi Bank ügyben (EBHT 2003, I-7147. o.) hangsúlyozta, hogy „az EKB-val a hatáskörébe tartozó javasolt intézkedésekről folyó konzultáció a Szerződés rendelkezése által előírt eljárási lépés, ami egyértelműen képes az elfogadott rendelkezés tartalmának befolyásolására. A követelmény betartásának elmulasztása álláspontom szerint elvezethet az elfogadott intézkedések megsemmisítésére”, Jacobs főtanácsnok 2002. október 3-i véleménye, 131. pont.


Top