Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0908(01)

Értesítés az Indiából származó, poliészterrel terjedelmesített fonal (PTY) behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról

OJ C 210, 8.9.2007, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 210/5


Értesítés az Indiából származó, poliészterrel terjedelmesített fonal (PTY) behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról

(2007/C 210/04)

A Bizottság saját kezdeményezésére úgy határozott, hogy az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 1997. október 6-i 2026/97/EK tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: az alaprendelet) 19. cikke alapján egyes indiai exportáló gyártók támogatásának szintjére korlátozódó részleges időközi felülvizsgálatot indít.

1.   Termék

A felülvizsgálat tárgyát képező termék (a továbbiakban: az érintett termék) az Indiából származó, és jelenleg az 5402 33 00 KN-kód alá sorolható poliészterrel terjedelmesített fonal (PTY). Ez a KN-kód csak tájékoztató jellegű.

2.   A meglévő intézkedések

A jelenleg hatályban lévő intézkedés a 2094/2002/EK tanácsi rendelettel (2) az Indiából származó, poliészterrel terjedelmesített fonal (PTY) behozatalára kivetett végleges kiegyenlítő vám.

3.   A felülvizsgálat indokolása

Elegendő meggyőző bizonyíték áll a Bizottság rendelkezésére arról, hogy az intézkedések bevezetésének alapját képező támogatási körülmények megváltoztak, és hogy ezek a változások tartósnak bizonyulnak.

A jelek szerint jelentősen csökkentek azok a kedvezmények, amelyek két támogatási rendszerből (a Duty Entitlement Passbook szabályozásból (DEPBS) és a jövedelemadóról szóló törvény 80 HHC szakasza keretében odaítélt jövedelemadó-mentességi rendszerből (Income Tax Exemption, ITES)) származnak. Ez azon megfelelő indiai alapjogszabályok módosításának tulajdonítható, amelyeken e rendszerek alapulnak.

Következésképpen a támogatás szintje valószínűleg csökkent azon vállalatok esetében, amelyekre vonatkozóan olyan intézkedéseket hoztak, amelyek a meglévő intézkedések szintjének meghatározásához vezető vizsgálatokban alkalmazott vizsgálati időszakban teljes mértékben vagy részben az említett két rendszer egyikéből vagy mindkettőből származó kedvezményeken alapulnak.

Ez azt jelzi, hogy a jelenlegi támogatás ellensúlyozásához a felülvizsgálat tárgyát képező termék behozatalára vonatkozóan az előző bekezdésben említett intézkedésekre azok mai szintjén nincs szükség. Ezért az intézkedéseket a szóban forgó vállalatok esetében felül kell vizsgálni.

E vállalatok közé tartoznak a mellékletben felsoroltak, valamint a felülvizsgálat tárgyát képező termék mindazon egyéb gyártói, amelyek az alábbi 5. b) i. pontban meghatározott határidőn belül jelentkeznek a Bizottságnál, és ugyanezen a határidőn belül bizonyítják, hogy 1. a vizsgálati időszakban (2000. október 1.-2001. szeptember 30.) a rájuk vonatkozó intézkedések szintjének meghatározásához vezető vizsgálat során részesültek a fent említett két rendszer egyikének vagy mindkettőnek a kedvezményeiből, valamint, hogy 2. az e rendszerekben végbement, említett szerkezeti változások miatt az e rendszerekből származó kedvezményeik csökkentek.

Emellett ha a felülvizsgálat kimutatja, vagy az érdekelt felek bármelyike az alábbi 5. a) i. pontban meghatározott határidőn belül megfelelő nyilvánvaló bizonyítékkal szolgál arról, hogy az érintett terméknek a jelenlegi felülvizsgálatban érintett exportőrei a fent említett rendszereken kívüli támogatási rendszerek kedvezményeiből részesülnek, akkor a jelenlegi felülvizsgálat keretében az utóbbi rendszereket is meg lehet vizsgálni.

Mivel a jelenlegi felülvizsgálatból következő módosított támogatási határértékek hatást gyakorolhatnak az intézkedések szintjét meghatározó vizsgálatban együttműködő vállalatokra alkalmazandó intézkedésekre, és/vagy az összes többi vállalatra alkalmazandó fennmaradó intézkedésekre is, ezért ezek mértékét ennek megfelelően felül lehet vizsgálni.

Megjegyzendő, hogy azon vállalatok esetében, amelyekre dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések egyaránt vonatkoznak, a kiegyenlítő intézkedés módosítása esetén a dömpingellenes intézkedést annak megfelelően ki lehet igazítani.

4.   Az eljárás

A Bizottság, miután a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapította, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésére a hivatalból folytatott részleges időközi felülvizsgálat megindításához, az alaprendelet 19. cikke alapján felülvizsgálatot indít.

A vizsgálat felméri a meglévő intézkedések folytatásának, megszüntetésének vagy módosításának szükségességét azon vállalatok esetében, amelyek a fent említett támogatási rendszerek egyikéből vagy mindkettőből származó kedvezményekből részesültek, valamint ha ezek a vállalatok a fenti 3. pont (6) bekezdésében említett elegendő bizonyíték alapján más rendszerek kedvezményeiből részesültek. A vizsgálat – a jelenlegi vizsgálat megállapításaitól függően – azt is meg fogja állapítani, hogy szükséges-e felülvizsgálni a meglévő intézkedések szintjét meghatározó vizsgálat során együttműködő egyéb vállalatokra alkalmazandó intézkedéseket és/vagy az összes többi vállalatra alkalmazandó fennmaradó intézkedéseket.

a)   Mintavétel

Tekintettel az eljárásban érintett felek nyilvánvalóan nagy számára, a Bizottság úgy határozhat, hogy az alaprendelet 27. cikkével összhangban mintavételt végez.

i.   Az exportőrök/gyártók esetében végzett mintavétel

Annak érdekében, hogy eldönthesse, szükséges-e mintavétel és ha igen, kiválaszthassa a mintát, a Bizottság felkéri valamennyi exportőrt/gyártót, illetve a nevükben eljáró képviselőket, hogy jelentkezzenek a Bizottságnál, és vállalatukról vagy vállalataikról a 5. b) pont i. alpontjában megállapított határidőn belül és a 6. pontban ismertetett formában bocsássák rendelkezésére az alábbi adatokat:

név, cím, e-mail cím, telefon- és faxszám és a kapcsolattartó személy,

a Közösségbe irányuló kivitelre értékesített érintett termék helyi pénznemben kifejezett forgalma és tonnában megadott mennyisége 2006. április 1. és 2007. március 31. között,

a belföldi piacon értékesített érintett termék helyi pénznemben kifejezett forgalma és tonnában megadott mennyisége 2006. április 1. és 2007. március 31. között,

a vállalatnak szándékában áll-e egyedi támogatási határértéket igényelni (egyedi értéket csak gyártók igényelhetnek) (3),

a vállalat tevékenységének pontos leírása a következő szempontok alapján: az érintett termék gyártása és tonnában kifejezett gyártási mennyisége, a gyártási kapacitás és az annak terén megvalósult beruházások 2006. április 1. és 2007. március 31. között,

az érintett termék gyártásában és/vagy értékesítésében résztvevő valamennyi kapcsolódó társaság (4) neve és tevékenységének pontos leírása,

kapott-e a vállalat kedvezményeket a DEBPS és/vagy az ITES rendszer keretében i. a rá jelenleg érvényes intézkedések szintjének meghatározásához vezető vizsgálat vizsgálati ideje során (2000. október 1.-2001. szeptember 30.) és/vagy ii. a 2006. április 1.-2007. március 31. közötti időszakban,

bármely olyan egyéb információ, mely segítheti a Bizottságot a minta kiválasztásában.

A fentiekben ismertetett információk közlésével a vállalat hozzájárul ahhoz, hogy a mintavétel esetleg rá is kiterjedjen. Amennyiben a vállalatot a mintavételben való részvétel céljából kiválasztják, ki kell töltenie egy kérdőívet, és hozzá kell járulnia ahhoz, hogy válaszának hitelességét helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizzék. Ha a vállalat jelzi, nem járul hozzá, hogy a mintavétel esetlegesen rá is kiterjedjen, azt úgy kell tekinteni, hogy nem működött együtt a vizsgálat során. Az együttműködés hiányának következményeit az alábbiakban a 7. pont ismerteti.

A Bizottság ezen kívül kapcsolatba lép az exportáló ország hatóságaival és az exportőrök/termelők valamennyi ismert szervezetével annak érdekében, hogy az exportőrök/termelők mintájának kiválasztásához szükségesnek ítélt információkat beszerezze.

ii.   A minta végső kiválasztása

Ha az érdekelt felek bármelyike a minta kiválasztásával kapcsolatban információkat kíván benyújtani, be kell tartania a 5. b) pont ii. alpontjában megállapított határidőt.

A Bizottság a minta végleges kiválasztását a mintavételi eljárásban részt venni szándékozó érintett felekkel folytatott konzultációkat követően kívánja elvégezni.

A mintába felvett vállalatoknak a 5. b) pont iii. alpontjában megállapított határidőn belül ki kell tölteniük egy kérdőívet, és a vizsgálat során kötelesek együttműködni.

Kellő együttműködés hiányában a Bizottságnak lehetősége van arra, hogy megállapításait – az alaprendelet 27. cikkének (4) bekezdésével és 28. cikkével összhangban – a rendelkezésre álló tényekre alapozza. A rendelkezésre álló tények alapján tett megállapítások a 7. pontban ismertetett okoknál fogva kedvezőtlenebbnek bizonyulhatnak az érintett fél számára.

b)   Kérdőívek

A vizsgálathoz szükségesnek ítélt információk beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld ki a mintában szereplő vállalatoknak és az érintett exportáló ország hatóságainak.

c)   Információgyűjtés és meghallgatások

A Bizottság felkéri az összes érdekelt felet, hogy ismertesse álláspontját, a kérdőívre adott válaszokon kívül szolgáltasson további információkat, és állításait támassza alá bizonyítékokkal. Az információknak és bizonyítékoknak az 5. a) pont i. alpontjában megállapított határidőn belül be kell érkezniük a Bizottsághoz.

A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket, amennyiben olyan kérelmet nyújtanak be, amelyből kitűnik, hogy meghallgatásukat különleges okok indokolják. E kérelmet az 5. a) pont ii. alpontjában megállapított határidőn belül kell benyújtani.

5.   Határidők

a)   Általános határidők

i.   Jelentkezés, kitöltött kérdőívek benyújtása, egyéb információk közlése

Ahhoz, hogy az érdekelt felek előterjesztéseit a vizsgálat során figyelembe lehessen venni, a feleknek, különösen az érintett exportáló országok hatóságainak – eltérő rendelkezés hiányában – ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 40 napon belül jelentkezniük kell a Bizottságnál, ki kell fejteniük álláspontjukat és be kell nyújtaniuk kitöltött kérdőíveiket, illetve a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a birtokukban lévő egyéb információkat, ideértve a 3. pont hatodik bekezdésében említetteket. A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az alaprendeletben megállapított eljárási jogok többsége csak akkor gyakorolható, ha a felek a fent említett határidőn belül jelentkeznek a Bizottságnál.

ii.   Meghallgatások

Az érdekelt felek ugyanezen 40 napos határidőn belül kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat is.

b)   A mintavétellel kapcsolatos különleges határidő

i.

Az 4. a) pont i. alpontjában ismertetett információknak az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 napon belül meg kell érkezniük a Bizottsághoz, a Bizottság ugyanis az értesítésnek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 21 napon belül konzultálni kíván azokkal az érintett felekkel, akik hozzájárultak, hogy a vizsgálati mintába bekerüljenek.

ii.

A 4. a) pont ii. alpontjában említetteknek megfelelően minden egyéb, a minta kiválasztása szempontjából fontos információnak 21 napon belül kell megérkeznie a Bizottsághoz azt követően, hogy ezt az értesítést az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik.

iii.

A mintában szereplő feleknek kitöltött kérdőíveiket a mintába való felvételükről szóló értesítés kézhezvételétől számított 37 napon belül kell benyújtaniuk a Bizottságnak.

6.   Írásbeli beadványok, kitöltött kérdőívek, levelek

Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket írásban kell benyújtaniuk (eltérő rendelkezés hiányában nem elektronikus formában), és fel kell tüntetniük nevüket, címüket, e-mail címüket, telefon- és faxszámukat. Az érdekelt felek valamennyi bizalmas írásbeli beadványát – beleértve az ezen értesítésben kért információkat, a kérdőívekre adott válaszokat és a levelezést – „Limited” (korlátozott hozzáférés) (5) jelöléssel kell ellátni, és az alaprendelet 29. cikke (2) bekezdésének megfelelően ezekhez nem bizalmas jellegű változatot is mellékelni kell, melyet „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES” (Az érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátni.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 65 05

7.   Az együttműködés hiánya

Abban az esetben ha az érdekelt felek valamelyike megtagadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy nem szolgáltat információkat határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, az alaprendelet 28. cikkével összhangban megerősítő vagy nemleges megállapítások tehetők a rendelkezésre álló tények alapján.

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezeket az információkat figyelmen kívül kell hagyni, és az alaprendelet 28. cikkével összhangban a rendelkezésre álló tényekre lehet támaszkodni. Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, és ezért a megállapítások alapjául a rendelkezésre álló tények szolgálnak, az eredmény kedvezőtlenebb lehet a fél számára, mintha együttműködött volna.

8.   A vizsgálat ütemterve

A vizsgálat az alaprendelet 22. cikke (1) bekezdésének megfelelően ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 15 hónapon belül lezárul.

9.   Egyéb időközi felülvizsgálatok az alaprendelet 19. cikke alapján

A jelenlegi felülvizsgálat hatályát a fenti 4. pont ismerteti. Minden olyan fél, amely egyéb okok miatt kér felülvizsgálatot, ezt az alaprendelet 19. cikkének rendelkezései szerint teheti meg.

10.   Személyes adatok feldolgozása

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálat során kapott valamennyi személyes adatot a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően fogja kezelni.


(1)  HL L 288., 1997.10.21., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 323., 2002.11.28., 21. o.

(3)  Az alaprendelet 27. cikkének (3) bekezdése értelmében egyedi határértéket azok a vállalatok igényelhetnek, melyeket a mintába nem vettek fel.

(4)  A kapcsolódó társaság kifejezés jelentésének tekintetében a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.) 143. cikke az irányadó.

(5)  Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szolgál. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében védelem alatt áll. Az alaprendelet 29. cikke szerint, illetve a támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodás (ASCM) 12. cikke értelmében bizalmas dokumentumnak minősül.

(6)  HL L 8., 2001.1.12, 1. o.


MELLÉKLET

Indo Rama Synthetics Limited, 51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Dist. Dhar, Madhya Pradesh

Welspun Syntex Limited, Kamani Wadi, 1st floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, Mumbai 400 002

Top