EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007IE1704

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Tárgy: A mezőgazdaság jövőbeli kilátásai a sajátos természeti hátrányokkal küzdő területeken (hegyvidéki területek, szigetek és legkülső régiók)

OJ C 120, 16.5.2008, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/47


Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Tárgy: A mezőgazdaság jövőbeli kilátásai a sajátos természeti hátrányokkal küzdő területeken (hegyvidéki területek, szigetek és legkülső régiók)

(2008/C 120/11)

2007. szeptember 27-én az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság úgy határozott, hogy Eljárási Szabályzata végrehajtási rendelkezései (29) cikkének A. pontja alapján véleményt dolgoz ki a következő tárgyban:

A mezőgazdaság jövőbeli kilátásai a sajátos természeti hátrányokkal küzdő területeken (hegyvidéki területek, szigetek és legkülső régiók).

A bizottsági munka előkészítésével megbízott „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” szekció 2007. november 27-én elfogadta véleményét. (Előadó: Gilbert BROS.)

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2007. december 12–13-án tartott 440. plenáris ülésén (a december 12-i ülésnapon) 127 szavazattal 1 ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi véleményt.

1.   Következtetések és ajánlások

1.1

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2006. szeptember 13-án elfogadta A mezőgazdaság jövőbeli kilátásai a sajátos természeti hátrányokkal küzdő területeken (hegyvidéki területek, szigetek és legkülső régiók) c. saját kezdeményezésű véleményt (1).

1.1.1

Ebben a véleményben az EGSZB egy teljes fejezetet – a 4. fejezetet – szentel a hegyvidéki területeken felmerülő problémáknak, kiemelve többek között, hogy szükség van

a hegyvidéki területek érdekeit szolgáló uniós szakpolitikára,

egységes uniós meghatározásra,

arra, hogy a hegyvidéki területek elsőbbséget élvezzenek a második pillér eszközeinek odaítélésekor,

a hegyvidéki mezőgazdasági termelőknek szánt támogatások konszolidálására,

a mezőgazdasági és regionális politika integrációjára annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyenek a hegyvidéki térségek tekintetében.

1.2

2006. december 7-én a Régiók Bizottsága plenáris ülésének végén folytatott politikai párbeszéd alkalmával José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke egyetértését fejezte ki a hegyvidéki területeket célzó politikák jövőjéről szóló zöld könyv kidolgozásával kapcsolatban.

1.3

Ezért az EGSZB úgy látta, helyénvaló volna, ha kiegészítő véleményt dolgozna ki, amelyben ismertetné álláspontját a zöld könyv kidolgozását vezérlő elvekkel kapcsolatban.

1.4

A hegyvidéki területek gazdasági és közjavak, valamint szolgáltatások széles körét nyújtják az uniós polgárok számára. Kiváltképp a következőkről van szó:

a természeti kockázatok csökkentése (ez mind a hegyvidéki területek lakossága, mind a többi lakos számára előnyt jelent, például a közlekedési folyosók védelme révén),

e területek a szabadidős és idegenforgalmi tevékenységek színterei (elengedhetetlen egy elvárosiasodott kontinens lakossága és Európa versenyképessége számára),

jelentős biológiai sokszínűség,

értékes vízkészletek,

kiváló minőségű termékek, különösen élelmiszerek.

1.5

Ha az ottani lakosság nem tartja megfelelően karban a hegyvidéki területeket, e javak és szolgáltatások veszélybe kerülnek.

1.6

Manapság jelentős – jelenleg is érzékelhető vagy küszöbönálló – kihívásokkal kell szembenéznünk, például az egyre kiélezettebb gazdasági versennyel, a demográfiai változásokkal és az éghajlatváltozással. Bár ezek minden területet érintenek, hatásuk sokkal jobban érződik a hegyvidékeken, ezért velük kapcsolatban külön fellépésre van szükség.

1.7

A hegyvidéki területekre vonatkozó politikák nagy része azonban ágazatspecifikus, és elfogadásuk gyakran máshol, e területek egyedi sajátosságait figyelmen kívül hagyva történik. A hegyvidékeken alkalmazott politikák gyakran fantáziátlanok, más területeket is érintenek, és nem veszik kellőképpen figyelembe a hegyvidékek sajátosságait. Ugyanakkor az uniós és nemzeti közpolitikák egyre inkább számítanak a fejlesztendő területek komparatív előnyeire.

1.8

Európai jelentőségük ellenére a hegyvidéki területek bizonyos fokig háttérbe szorulnak az uniós politikákban, és komoly problémát jelent, hogy nem ismerik el az európai növekedéshez és sokszínűséghez való hozzájárulás tekintetében – különösen az általuk alkalmazott újszerű megközelítéseknek köszönhetően – bennük rejlő számottevő lehetőségeket.

1.9

Az EGSZB ezért sokkal koherensebb és sokkal integráltabb politikai megközelítést támogat. A hegyvidéki területek fenntartható fejlesztése átfogó és területi megközelítést igényel.

1.10

Egy, a hegyvidéki területekkel kapcsolatos politika jövőjéről szóló zöld könyv segítségével racionalizálni és konszolidálni lehetne a meglévő uniós szintű politikákat és kezdeményezéseket, hogy azok hatékonyabbá váljanak a hegyvidéki területek egyedi kontextusában. Ez – mint a vélemény is kimondta – különösen igaz a hegyvidéki területek mezőgazdaságára. Az európai hegyvidéki területek többségében a mezőgazdaság jelenti a többi társadalmi-gazdasági, agrár-ipari, idegenforgalmi stb. tevékenység alapját, és erre épül e területek vonzereje. A közös agrárpolitikának ezért nagy a jelentősége, és ki kell rá terjednie a hegyvidéki területekre vonatkozó uniós politikák zöld könyv által tervbe vett felülvizsgálatának.

1.11

Az EGSZB ezért kéri, hogy a hegyvidéki területekkel kapcsolatos politika jövőjéről szóló zöld könyv mielőbb kerüljön bele az Európai Bizottság munkaprogramjába annak érdekében, hogy meghatározzák az Unió tagállamaiban lévő hegyvidéki területek szempontjából stratégiai jelentőségű kérdéseket, tisztázzák a különböző kormányzási szintek és gazdasági ágak feladatait, valamint az ezek közötti koordinációt, megerősítsék azokat a konkrét statisztikai adatokat, amelyekre a területi politikákat alapozzák, tanulmányozzák, milyen kísérő- és támogató intézkedéseket kell hozni e területeken az Unió által meghatározott stratégiai célkitűzések ismeretében, és előmozdítsák az uniós és nemzeti közpolitikák fejlesztését.

1.12

Azáltal, hogy megkönnyíti a hegyvidéki területek komparatív előnyeinek kihasználását, a hegyvidéki területekkel kapcsolatos politika jövőjéről szóló zöld könyv a megújult lisszaboni stratégiába és a göteborgi stratégiába is illeszkedik, azaz hozzájárul a növekedési és a foglalkoztatási célkitűzések megvalósításához, és segíti az Uniót abban, hogy az elkövetkező évek során a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává váljék. A hegyvidéki területek egész Európa számára jelentős hozzájárulást tehetnek, és maximálisan ki kell aknázni a bennük rejlő innovációs és növekedési lehetőségeket.

1.13

Danuta Hübner, az Európai Bizottság regionális politikáért felelős tagja az EGSZB 2007. július 11–12-i plenáris ülésén megemlítette az Unió területfejlesztési menetrendjét, és bejelentette, hogy 2008-ban jelentés készül a területi kohézióról, amely megvizsgálja a jövőbeli nagy kihívások régiókra gyakorolt hatásait és azt, hogy miként lehet ezeket enyhíteni. Az EGSZB kéri, hogy az Európai Unió kohéziós politikájának jelenleg folyó meghatározása és a területfejlesztési menetrend végrehajtása során megfelelő mértékben vegyék figyelembe mind a hegyvidéki területek, mind pedig a szigetek és a legkülső régiók területi sajátosságait.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 12-én.

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

elnöke

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  HL C 318., 2006.12.23., 93. o.


Top