EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0009

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2007. április 13. ) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2007/9)

OJ C 86, 20.4.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 86/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2007. április 13.)

a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

(CON/2007/9)

(2007/C 86/01)

Bevezetés és jogalap

2007. április 12-én az Európai Központi Bank („EKB”) felkérést kapott az Európai Unió Tanácsától arra, hogy alkosson véleményt a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: rendeletjavaslat).

Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 105. cikkének (4) bekezdésén alapul. Az EKB eljárási szabályzata 17. 5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.   Általános észrevételek

1.1.

A rendeletjavaslat célja jogalapot létrehozni a közösségi üres álláshelyekkel kapcsolatos negyedéves adatok gyűjtésére, továbbítására és értékelésére (2). Az üres álláshelyekre vonatkozó adatok – amelyek szerepelnek az európai gazdasági főmutatók (PEEI) (3) listáján – szükségesek a gazdasági tevékenységenkénti üres álláshelyekben bekövetkező, rövid távú változások figyeléséhez.

1.2.

Az EKB üdvözli a rendeletjavaslatot. Az üres álláshelyekkel kapcsolatos, összehasonlítható adatok szolgáltatása növeli az euro-övezetben az árstabilitás kockázatának elemzése és értékelése céljából rendelkezésre álló adatok körét, ami jelentőséggel bír az euro-rendszer monetáris politikája számára. Hasonlóképpen, az üres álláshelyekre vonatkozó adatok főmutatóként szolgálnak egyes munkaerőpiaci változók, különösen a foglalkoztatottság és a munkanélküliség tekintetében. A jelenleg rendelkezésre álló euro-övezeti összesített adatok – amelyek a nemzeti statisztikai intézmények által az Európai Közösségek Bizottsága (Eurostat) számára önkéntesen továbbított adatokon alapulnak – jelentős különbségeket tükröznek az euro-övezeti sorok számításhoz használt nemzeti sorok fogalommeghatározásaiban.

1.3.

Az e vélemény 2. szakaszában megfogalmazott technikai észrevételek mellett az EKB véleménye szerint a rendeletjavaslat már kiegyensúlyozott kompromisszumot tükröz a felhasználói követelmények és a statisztikai egyszerűsítési igények között, amit gondosan értékeltek az adatszolgáltatási terhek korlátozása érdekében. Az EKB határozotton támogatja a rendeletjavaslat végrehajtását, és felkéri a Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy prioritásként kezeljék a szükséges bizottsági végrehajtási rendelet időben történő elfogadását.

2.   Technikai észrevételek

2.1.

Az EKB hangsúlyozza, hogy a rendeletjavaslat fontos vonatkozása a Közösségen belüli gazdasági tevékenységek általános osztályozása (NACE) által meghatározott valamennyi gazdasági tevékenységnek (beleértve a szolgáltatási szektort is) a nemzetgazdasági ágak szintjén való javasolt lebontása, tekintettel a teljes gazdaságban a szolgáltatások százalékosan növekvő szerepére. A javasolt lebontás továbbá fontos az üres álláshelyek teljes számában bekövetkező változások magyarázatához. Az e tekintetben javasolt megvalósíthatósági tanulmányok, illetve a tíznél kevesebb munkavállalót foglalkoztató vállalatokat lefedő megvalósíthatósági tanulmányok sikeres végrehajtása és az ezekből eredő adatok ezt követő továbbítása fontos lépésnek minősül az adatminőség további javítása felé.

2.2.

A megfelelő visszamenőleges adatkészletek rendelkezésre állása döntő fontosságú, az üres álláshelyek alakulásának hosszabb távú megbecslése képességének elemzési célokból fennálló jelentősége miatt. Az EKB mindazonáltal elismeri, hogy az adatszolgáltatók számára terhet jelentene, ha teljes körű visszamenőleges adatkészleteket kellene szolgáltatniuk, és ennélfogva elfogadja a rendeletjavaslat 6. cikkében meghatározott, korlátozott adattovábbítási követelményt azzal, hogy bátorítja a hosszabb távon történő becsléseket, amennyiben azok megvalósíthatóak.

2.3.

A megbízható euro-övezeti aggregátumokhoz szükséges adatok javított minőségének kérdésével kapcsolatban kulcsfontosságú az átfogó minősítéshez az euro-övezeti aggregátumok kiszámítására használt nemzeti hozzájárulások összehasonlíthatóságának magas foka. Ebben a helyzetben a rendeletjavaslat 7. cikkében szereplő végrehajtási eljárások alapján meghatározandó minőségi szempontok magukban foglalhatják a nemzeti hozzájárulások bármely, nem összehasonlítható vonatkozása hatásának időszakos becslését.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2007. április 13-án.

Az EKB Alelnöke

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 76 végleges

(2)  A Statistical requirements of the European Central Bank in the field of general economic statistics (Az Európai Központi Bank statisztikai követelményei az általános gazdaságstatisztikák területén) (2000. augusztus) kiadványban került lefektetésre az EKB igénye az üres álláshelyekkel kapcsolatos adatok negyedévenként, a referencia-negyedév végétől számított 45 napos határidővel történő gyűjtésére; ezt később megismételték a Review of the requirements in the field of general economic statistics (A követelmények felülvizsgálata az általános gazdaságstatisztikák területén) (2004. december) kiadványban.

(3)  Az európai gazdasági főmutatók (Principal European Economic Indicators – PEEI) a Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) Statisztikai Követelményei elnevezésű cselekvési terv (a továbbiakban: EMU cselekvési terv) eredményeként jöttek létre, amit az Ecofin Tanács kérésére a Bizottság (Eurostat) az EKB-kal szorosan együttműködve készített el. Az EMU cselekvési terv válasz volt a Monetáris Bizottságnak az EMU információs követelményeiről szóló jelentésére, amit az Ecofin Tanács 1999. január 18-án erősített meg. Az Ecofin Tanács az e témával kapcsolatos legutóbbi helyzetjelentést 2006 novemberében kapta meg.


Top