EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0004

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2007. február 15. ) az Európai Unió Tanácsának kérésére a 2006/49/EK, a 2006/48/EK, a 2005/60/EK, a 2004/109/EK, a 2004/39/EK, a 2003/71/EK, a 2003/6/EK és a 2002/87/EK irányelvek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörrel kapcsolatos módosításáról szóló nyolc javaslatról (CON/2007/4)

OJ C 39, 23.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 39/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2007. február 15.)

az Európai Unió Tanácsának kérésére a 2006/49/EK, a 2006/48/EK, a 2005/60/EK, a 2004/109/EK, a 2004/39/EK, a 2003/71/EK, a 2003/6/EK és a 2002/87/EK irányelvek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörrel kapcsolatos módosításáról szóló nyolc javaslatról

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

Bevezetés és jogalap

2007. január 29. és 31. napján az Európai Központi Bank („EKB”) felkérést kapott az Európai Unió Tanácsától arra, hogy alkosson véleményt nyolc pénzügyi irányelv iránti javaslatról (1) (a továbbiakban: javaslatok), amelyek fő célkitűzése a nyolc meglévő irányelv komitológiai rendelkezéseinek módosítása egy új komitológiai eljárásról (az „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás”) szóló rendelkezések bevezetése céljából, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK határozat módosításáról szóló, 2006. július 17-i 2006/512/EK tanácsi határozat (2) elfogadását követően, illetve a nyolc meglévő irányelv azon rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése céljából, amelyek egy határidőt írnak elő a végrehajtási jogkör Bizottságra való átruházása tekintetében (az úgynevezett „sunset clause”-ok). Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 105. cikkének (4) bekezdésén alapul. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.   Megjegyzések

1.1.

Az EKB üdvözli az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a komitológiáról szóló új megállapodást, amely különös jelentőséggel bír a Lámfalussy-folyamat működése tekintetében.

1.2.

Az EKB nem tesz különös megjegyzéseket a javaslatok tekintetében, amelyek összhangban állnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozatával az új „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás” a komitológiai keretbe való bevezetése tekintetében (3).

1.3.

Tekintettel az EU-jogszabályok végrehajtási rendelkezéseinek a pénzügyi szolgáltatások területén játszott szerepének fontosságára, az EKB megragadja ezt az alkalmat a Szerződés 105. cikkének (4) bekezdése (amely előírja, hogy az EKB-val konzultálni kell a „hatáskörébe tartozó valamennyi közösségi jogi aktusra irányuló javaslattal kapcsolatban”) szerinti tanácsadói szerepe fontosságának kiemelésére. Ahogy azt a közelmúltban az EKB már megjegyezte (4), az EKB úgy ítéli meg, hogy a 2. szintű jogi aktusokra irányuló javaslatok a Szerződés 105. cikkének (4) bekezdése értelmében vett „közösségi jogi aktusra irányuló javaslatok” (5). Ezért a Szerződés azon rendelkezése, amely konzultációt ír elő az EKB-val az annak hatáskörébe tartozó valamennyi közösségi jogi aktusra irányuló javaslattal kapcsolatban, magában foglalja az ezen végrehajtási jogi aktusokkal kapcsolatos konzultációs kötelezettséget (6).

Kelt Frankfurt am Mainban, 2007. február 15-én.

Az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  (1) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a befektetési vállalatok és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló 2006/49/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 90l végleges); (2) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006/48/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 902 végleges); (3) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 906 végleges); (4) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 909 végleges); (5) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 910 végleges); (6) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 911 végleges); (7) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló 2003/6/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 913 végleges); (8) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló 2002/87/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (COM(2006) 916 végleges).

(2)  HL L 200., 2006.7.22., 11. o.

(3)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság nyilatkozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK határozat módosítására vonatkozó, 2006. július 17-i (2006/512/EK) tanácsi határozatról, (HL C 255., 2006.10.21., 1. o.).

(4)  Az EKB CON/2006/57 véleménye (2006. december 12.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelv egyes fogalommeghatározások pontosítása tekintetében történő végrehajtásáról szóló bizottsági irányelvjavaslatról.

(5)  A Lámfalussy-keret szerint a végrehajtási rendelkezésekre „2. szintű jogi aktusonként” hivatkoznak.

(6)  A közösségi intézmények közötti konzultáció elmaradásával a Bíróság már számos ítéletében foglalkozott. Az Európai Parlamenttel való konzultáció tekintetében, lásd: 138/79. sz, Roquette Frères ügy [1980] (EBHT 3333) és a C-21/94. sz., Parlament kontra Tanács ügy [1995] (EBHT I-1827, 17. p.). A Főhatóság a Tanáccsal és a tanácsadó bizottsággal való konzultációs kötelezettségéről az ESZAK-Szerződés alapján, lásd: 1/54. sz. Franciaország kontra Főhatóság ügy [1954-56] (EBHT 1, 15. o.) és a 2/54. sz., Olaszország kontra Főhatóság ügy [1954-56] (EBHT 37., 52. o.), amelyet megerősített a 6/54. sz., Hollandia kontra Főhatóság ügy [1954-56] (EBHT 103., 112. o.). A Szerződés 105. cikke (4) bekezdésének tekintetében a C-11/00. sz., Bizottság kontra Európai Központi Bank ügyben [2003] (EBHT I-7147.) Jacobs főtanácsnok hangsúlyozta, hogy „az EKB-val annak hatáskörébe tartozó valamennyi közösségi jogi aktusra irányuló javaslattal kapcsolatos konzultáció a Szerződés rendelkezései által előírt eljárási lépés, amely nyilvánvalóan képes befolyásolni az elfogadott intézkedések tartalmát. Az e követelménynek való meg nem felelés, véleményem szerint, az elfogadott intézkedések hatálytalanításához vezethet”; Jacobs főtanácsnok 2002. október 3-i véleménye, 131. p.


Top