EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0036

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2006. július 6. ) az Európai Unió Tanácsának kérésére az euro bevezetéséről szóló, 974/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról, illetve az euro és az eurót bevezető tagállamok pénznemei közötti átváltási árfolyamokról szóló, 2866/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2006/36)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 163/10


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2006. július 6.)

az Európai Unió Tanácsának kérésére az euro bevezetéséről szóló, 974/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról, illetve az euro és az eurót bevezető tagállamok pénznemei közötti átváltási árfolyamokról szóló, 2866/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról

(CON/2006/36)

(2006/C 163/07)

Bevezetés és jogalap

2006. július 4–én az Európai Központi Bank azt a felkérést kapta az Európai Unió Tanácsától, hogy alkosson véleményt az euro bevezetéséről szóló, 974/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (a továbbiakban: az I. rendelettervezet), illetve az euro és az eurót bevezető tagállamok pénznemei közötti átváltási árfolyamokról szóló, 2866/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (a továbbiakban: a II. rendelettervezet).

Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 123. cikkének (5) bekezdésén alapszik, amely a két rendelettervezet jogi alapját képezi. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.   A rendelettervezetek célja

1.1

A rendelettervezetek lehetővé fogják tenni az euro Szlovénia pénznemeként való bevezetését, miután Szlovénia eltérését megszüntetik a Szerződés 122. cikke (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban.

2.   Különös megjegyzések

2.1

Az I. rendelettervezettel kapcsolatban az EKB azt ajánlja, hogy a 2. cikk második bekezdésében ne hivatkozzanak kifejezetten a Szerződés 25. és 26. jegyzőkönyveire, illetve a Szerződés 122. cikkének (1) bekezdésére, hanem helyette általánosságban utaljanak a Szerződésre a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. március 22-i 2004/338/EK, Euratom tanácsi határozat (1) V. melléklete, A.4. bekezdése a) pontjának ii. alpontjával összhangban. Ezzel összefüggésben megjegyzendő, hogy az euro bevezetéséről szóló, 974/98/EK rendelet módosításáról szóló, 2000. november 27-i 2596/2000/EK tanácsi rendelet (2), amelyet az euro Görögországban való bevezetésének alkalmából fogadtak el, nem hivatkozott a Szerződés fent említett jegyzőkönyveire vagy 122. cikkének (1) bekezdésére a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2000. június 5-i 2004/338/EK, ESZAK, Euratom tanácsi határozat (3) II. melléklete, A.4. bekezdése a) pontjának ii. alpontjával összhangban.

2.2

Az EKB üdvözli a II. rendelettervezetet, amely visszavonhatatlanul rögzítené az euro és a szlovén tolar közötti átváltási árfolyamot, amely – a szlovén tolar II. árfolyam-mechanizmusban (ERM-II) alkalmazott középárfolyamával megegyezően – 1 euro = 239,640 szlován tolar. Az EKB-nak nincs ellenvetése az ellen, hogy a II. rendelettervezetet az euro Szlovéniában való bevezetésének időpontját hónapokkal megelőzően fogadják el. Egy általános hatállyal bíró (azaz jogilag teljes egészében kötelező és valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó) közösségi rendelet rendelkezéseként az euro és a szlovén tolar közötti átváltási árfolyamot 2007. január 1-jétől alkalmazni fogják Szlovénia pénznemére hivatkozó valamennyi jogi eszközben; ugyanúgy, mint az euro és a többi részt vevő tagállam pénznemei közötti átváltási árfolyamok esetében, amikor azok a tagállamok bevezették az eurót.

3.   Szerkesztési javaslatok

A fenti javaslatok mellett a szerkesztési javaslatokat a melléklet tartalmazza.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. július 6-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 106., 2004.4.15., 22. o. A legutóbb a 2006/34/EK, Euratom határozattal (HL L 22., 2006.1.26., 32. o.) módosított határozat.

(2)  HL L 300., 2000.11.29., 2. o.

(3)  HL L 149., 2000.6.23., 21. o. A határozat helyébe a 2002/682/EK, Euratom határozat (HL L 230., 2002.8.28., 7. o.) lépett.


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok (I. rendelettervezet)

A Bizottság által javasolt szöveg (1)

Az EKB által javasolt szöveg (2)

1. módosítás

2. cikk második bekezdése

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban a Szerződéssel összhangban, tekintettel a 25. és 26. jegyzőkönyvekre, illetve a 122. cikk (1) bekezdésére.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban az Európai Közösséget létrehozó Szerződéssel összhangban.


(1)  A szövegben dőlt betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.

(2)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepelnek az EKB által beilleszteni javasolt új részek.


Top