EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0018

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2006. március 24. ) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2006/18)

OJ C 79, 1.4.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 79/31


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2006. március 24.)

a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

(CON/2006/18)

(2006/C 79/07)

2006. március 6-án az Európai Központi Bank („EKB”) felkérést kapott az Európai Unió Tanácsától, hogy alkosson véleményt a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (a továbbiakban: rendelettervezet).

Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 105. cikkének (4) bekezdésének első francia bekezdésén alapszik, mivel a rendelettervezet az EKB hatáskörébe tartozik. Az EKB eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.   Általános észrevételek

1.1.

Az EKB üdvözli a rendelettervezetet, amelynek célkitűzése a Közösségben a gazdasági tevékenységek közös statisztikai osztályozásának (a továbbiakban: NACE Rev. 2.) létrehozása. Az EKB nem kifogásolja sem az új NACE-rendszert, sem annak részletes osztályozását.

1.2.

Az EKB támogatja a NACE Rev. 2. alapelveit, vagyis i. a gazdasági realitásokhoz való ragaszkodást (az osztályozás kiterjesztése a szolgáltatási szektor tekintetében); és ii. az egyéb nemzetközi osztályozásokkal – különösen a gazdasági tevékenységek nemzetközi ágazati osztályozási rendszerével (ISIC Rev. 4.) – való összehasonlíthatóságot; és iii. a korábbi osztályozással való folytonosságot. Az EKB úgy véli továbbá, hogy minden szükséges erőfeszítést meg kell tenni és minden nélkülözhetetlen jogszabályi előírást be kell vezetni annak érdekében, hogy biztosítsák az egyéb nemzetközi osztályozásokkal és statisztikai előírásokkal való konzisztenciát.

1.3.

Az EKB továbbá üdvözli a rendelettervezet végrehajtási intézkedéseit a havi, negyedéves és éves főbb statisztikákkal kapcsolatban; különösen a 12. és a 16. cikket a rövid távú statisztikák és a munkaerőköltség-index tekintetében. Mindazonáltal ezeket a végrehajtási intézkedéseket, valamint a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszerének végrehajtási szabályait meg kell határozni annak érdekében, hogy elkerüljék az olyan, károsító információvesztést, mint például az idősorozatokban lévő törés és a hosszú távú idősorozatok következetes hiánya.

1.4.

Rendkívül fontos továbbá a tagállamokban az egy időben történő végrehajtás az olyan euroövezeti és európai uniós statisztikák tekintetében, amelyeket az egyes országokra vonatkozó információk fő adatforrásként való felhasználásával gyűjtenek. A NACE Rev. 2. EU-n belüli eltérő végrehajtási menetrendje súlyosan káros következményekkel járhat az euroövezeti és EU aggregátum statisztikák minősége és rendelkezésre állása tekintetében, amíg valamennyi tagállam nem fogadja el az új osztályozást, illetve nem módosítja megfelelően idősorozatait. Az EKB javaslata szerint a (9) preambulumbekezdést és a 6. cikk c) pontját meg kellene erősíteni annak érdekében, hogy biztosítsák a tagállamokban a NACE Rev. 2. teljes körűen koordinált végrehajtását és a statisztikai tartományok közötti konzisztenciát.

2.   Szerkesztési javaslatok

Az EKB által javasolt módosításokat e vélemény melléklete tartalmazza.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. március 24-én.

Az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok

A Bizottság által javasolt szöveg (1)

Az EKB által javasolt szöveg (2)

1. módosítás

(9) preambulumbekezdés

„A közösségi gazdasági tevékenységek osztályozási rendszerének alkalmazása szükségessé teszi, hogy a Bizottság munkáját segítse a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal létrehozott statisztikai programbizottság (SPC), különös tekintettel a NACE Rev. 2. alkalmazásával összefüggő problémák vizsgálatára, a NACE Rev. 1.-ről a NACE Rev. 2.-re történő átállás zökkenőmentes lebonyolítására, valamint a NACE Rev. 2.-ben végrehajtandó módosításokra”.

„A közösségi gazdasági tevékenységek osztályozási rendszerének alkalmazása szükségessé teszi, hogy a Bizottság munkáját segítse a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal létrehozott statisztikai programbizottság (SPC), különös tekintettel a NACE Rev. 2. alkalmazásával összefüggő problémák vizsgálatára, a NACE Rev. 1.-ről a NACE Rev. 2.-re történő átállás zökkenőmentes és teljes kör ű en koordinált lebonyolítására, valamint a NACE Rev. 2.-ben végrehajtandó módosításokra”.

Indokolás – Lásd a vélemény 1.4 pontját

2. módosítás

6. cikk c) pontja

„a NACE Rev. 1.1-ről a NACE Rev. 2.-re történő zökkenőmentes átállást biztosító intézkedések, különösen az idősorok megszakadásával, köztük a kettős jelentéstétellel és az idősorok visszavetítésével összefüggő kérdésekben.”

„a NACE Rev. 1.1-ről a NACE Rev. 2.-re történő zökkenőmentes és teljes kör ű en koordinált átállást biztosító intézkedések, különösen az idősorok megszakadásával, köztük a kettős jelentéstétellel és az idősorok visszavetítésével összefüggő kérdésekben, valamint a tagállamokban egy id ő ben történ ő végrehajtás.”

Indokolás – Lásd a vélemény 1.4. pontját


(1)  A szövegben dőlt betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.

(2)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepelnek az EKB által beilleszteni javasolt új szöveg.


Top