EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0013

Az Európai Központi Bank véleménye ( 2006. február 27. ) a harmonizált fogyasztói árindexhez végzett árgyűjtés időbeli lefedettsége tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2006/13)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 55/63


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2006. február 27.)

a harmonizált fogyasztói árindexhez végzett árgyűjtés időbeli lefedettsége tekintetében a 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról

(CON/2006/13)

(2006/C 55/30)

2006. február 24-én az Európai Központi Bank („EKB”) felkérést kapott az Európai Unió Tanácsától, hogy nyilvánítson véleményt a harmonizált fogyasztói árindexhez végzett árgyűjtés időbeli lefedettsége tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló, 1995. október 23-i 2494/95/EK tanácsi rendelet (a „HICP-rendelet”) (1) végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (a továbbiakban: rendelettervezet).

Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 105. cikkének (4) bekezdésének első francia bekezdésén és a HICP-rendelet 5. cikkének (3) bekezdésén alapszik. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.

A rendelettervezet célkitűzése az egy hónapon belüli árgyűjtési időszakok minimumszabályainak megállapítása annak érdekében, hogy javítsák a harmonizált fogyasztói árindexek (HICP-k) tagállamok közötti összehasonlíthatóságát, illetve az euroövezeti HCIP-k megbízhatóságát. Mivel a tagállamokban eltérőek az árgyűjtési időszakok, a HICP-k által lefedett egyes tételek tekintetében az egy hónapon belüli rövid távú eltérések jelentős különbségeket eredményezhetnek a becsült árváltozásokban. Az EKB üdvözli az azt előíró rendelettervezet, hogy az árgyűjtést legalább egy munkahetet átfogó időszakon át kell végezni megközelítőleg a naptári hónap közepén vagy megközelítőleg a közepén, illetve olyan termékek esetén, amelyek egy hónapon belül jellemzően nagymérvű és szabálytalan árváltozásokat mutatnak, az árgyűjtést egy több mint egy munkahetet átfogó időszakon át kell végezni. Ezek a minimumszabályok kompromisszumot jelentenek a tagállamok közötti harmonizált árgyűjtés szükségessége, illetve a jelenlegi árgyűjtési gyakorlatok módosításával kapcsolatban felmerülő költségek között.

2.

Az a rendelkezés, amely szerint a nagymérvű árváltozásokat mutató termékek esetén az árgyűjtést „több mint egy munkahetet átfogó időszakon át” kell végezni, a tagállamok számára bizonyos mértékű eltéréseket tesz lehetővé a javasolt rendelkezés végrehajtása során. Erre tekintettel ajánlott fokozottan felügyelni a rendelettervezet végrehajtásának hatékonyságát.

3.

Az EKB elfogadja, hogy a rendelettervezet nem zárja ki az ideiglenes HICP-k vagy a HICP-gyorsbecslések kibocsátását, valamint nem érinti az euroövezeti HICP jelenlegi kibocsátási ütemtervét.

4.

Az EKB egyetért a 2007 januárjától kezdődő végrehajtás iránti javaslattal, mivel a rendszerbeli változások várhatóan nem lesznek hatással a mért éves vagy havi árváltozásokra. Ezért nem várható, hogy szükséges lesz a múltbeli adatok felülvizsgálata.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. február 27-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 257., 1995.10.27., 1. o.


Top