EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0008

Az Európai központi Bank véleménye ( 2006. február 21. ) az Európai Unió Tanácsának felkérésére a monetáris politika területén a 3181/78/EGK tanácsi rendelet és az 1736/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (CON/2006/8)

OJ C 49, 28.2.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 49/35


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2006. február 21.)

az Európai Unió Tanácsának felkérésére a monetáris politika területén a 3181/78/EGK tanácsi rendelet és az 1736/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról

(CON/2006/8)

(2006/C 49/11)

2006. február 1-jén az Európai Központi Bank („EKB”) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a monetáris politika területén a 3181/78/EGK tanácsi rendelet és az 1736/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (COM(2005) 611 végleges) (a továbbiakban: a rendelettervezet). Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 105. cikkének (4) bekezdésén alapul, mivel a rendelettervezet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek érintik az Európai Monetáris Rendszert („EMR”) és az egykori Európai Monetáris Intézet azon feladatait, amelyet az EKB vett át a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 44. cikke szerint. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1.   Különös megjegyzések

Az EKB a rendelettervezettel kapcsolatban két különös megjegyzést tesz:

1.1.   A rendelettervezet címe

Az EKB javasolja a rendelettervezet címének módosítását, hogy az jobban tükrözze a hatályon kívül helyezendő, két túlhaladott rendelet tárgykörét, mivel mindkét rendelet sokkal inkább az EMR működésére, mintsem a monetáris politika tágabb területére vonatkozik.

1.2.   Utalás az EKB véleményére

A Szerződés 235. cikke alapján a Tanács által elfogadott rendeleteknek utalniuk kell minden olyan véleményre, amelynek beszerzése a Szerződés alapján szükséges. Az EKB ezért javasolja, hogy a rendelettervezet bevezető hivatkozásai utaljanak erre a véleményre.

2.   Szerkesztési javaslatok

A melléklet tartalmazza azokat a szerkesztési javaslatokat, ahol a vélemény szerint a rendelettervezet módosításra szorul.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. február 21-én.

Az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


MELLÉKLET

Szerkesztési javaslatok

A Bizottság által javasolt szöveg (1)

Az EKB által javasolt szöveg (2)

1. módosítás

A rendelettervezet címe

A TANÁCS RENDELETE

a monetáris politika területén a 3181/78/EGK tanácsi rendelet és az 1736/79/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS RENDELETE

az Európai Monetáris Rendszer vonatkozásában a 3181/78/EGK rendelet és az 1736/79/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Indokolás – Lásd a vélemény 1.1. pontját

2. módosítás

A rendelettervezet bevezető hivatkozásai

(A rendelettervezet jelenleg nem tartalmazza)

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére [3],

[3] HL C (…), (…), (…) o.

Indokolás – Lásd a vélemény 1.2. pontját


(1)  A szövegben dőlt betűvel szedve szerepelnek az EKB által törölni javasolt részek.

(2)  A szövegben vastag betűvel szedve szerepel az EKB által beilleszteni javasolt új szöveg.


Top