Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005PC0022

A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament által „az Európai parlament és a Tanács rendelete a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, valamint azok felületén található peszticid-szermaradékok maximális határértékeiről és a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (COM (2003) 117 Végleges – 2003/0052 (COD))” címen előterjesztett javaslatra vonatkozó tanácsi közös állásponthoz tett módosításokról a Bizottság javaslatának módosítása az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján

/* COM/2005/0022 végleges - COD 2003/0052 */

52005PC0022

A Bizottság véleménye az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament által „az Európai parlament és a Tanács rendelete a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, valamint azok felületén található peszticid-szermaradékok maximális határértékeiről és a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (COM (2003) 117 Végleges – 2003/0052 (COD))” címen előterjesztett javaslatra vonatkozó tanácsi közös állásponthoz tett módosításokról a Bizottság javaslatának módosítása az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján /* COM/2005/0022 végleges - COD 2003/0052 */


Brüsszel, 25.1.2005

COM(2005) 22 végleges

2003/0052 (COD)

A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament által

„AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, valamint azok felületén található peszticid-szermaradékok maximális határértékeiről és a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (COM (2003) 117 Végleges – 2003/0052 (COD))” címen előterjesztett javaslatra vonatkozó tanácsi közös állásponthoz tett módosításokról

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK MÓDOSÍTÁSAaz EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján

2003/0052 (COD)

A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja alapján az Európai Parlament által

„AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, valamint azok felületén található peszticid-szermaradékok maximális határértékeiről és a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (COM (2003) 117 Végleges – 2003/0052 (COD))” címen előterjesztett javaslatra vonatkozó tanácsi közös állásponthoz tett módosításokról

1. ELőZMÉNYEK

A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, valamint azok felületén található peszticid-szermaradékok maximális határértékeiről és a 91/414/EGK (COM (2003) 117 végleges) tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatot a Bizottság 2003. március 14-én fogadta el.

A Gazdasági és Szociális Bizottság 2003. július 16-án bocsátotta ki véleményét.

A Régiók Bizottsága úgy határozott, hogy nem bocsát ki véleményt a javaslatra vonatkozóan.

Az Európai Parlament 2004. április 20-án bocsátotta ki az első olvasat során kialakított véleményét.

A Bizottság 2004. április 26-án fogadta el a módosított javaslatot.

A Tanács közös álláspontját 2004. szeptember 8-án küldték meg az Európai Parlamentnek.

Az Európai Parlament 2004. december 15-én bocsátotta ki a második olvasat során kialakított véleményét.

A vélemény ismerteti a Bizottság álláspontját az Európai Parlament által 2004. december 15-én, az EK-szerződés 251. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján elfogadott módosításokról.

2. A JAVASLAT CÉLJA

1. A javasolt rendelettervezet célja az, hogy növényvédőszerek esetén a maximális szermaradék-határértékekről (a továbbiakban: MRL) szóló, meglévő négy tanácsi irányelvet (76/895/EGK, 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK irányelv) felváltsa, kodifikálja és egyszerűsítse, valamint EU-szinten harmonizáljon minden MRL-t és meghatározza a tagállamok, a Bizottság, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az egyéb résztvevők szerepét az MRL-ek meghatározásának folyamatában.

2. A rendelet biztosítja, hogy az MRL-eket a tagállamokban közvetlenül alkalmazzák és végrehajtsák, valamint nyilvánosan hozzáférhető kockázatelemzésekkel támasszák alá, amelyekért az EFSA tartozik teljes körű felelősséggel. Amennyiben egy növényvédőszer nem rendelkezik a Közösségben történő felhasználásra vonatkozó engedéllyel, vagy amennyiben a Közösségen kívüli használata a fogyasztók szervezetébe jutó szermaradékok tekintetében elfogadhatatlan, illetőleg amennyiben az adatok nem elégségesek a kockázatelemzés elkészítéséhez, a 0,01 mg/kg-os alapértelmezett értéket kell alkalmazni.

3. A rendelet megállapítja a tagállamok kötelezettségeit az MRL-ek ellenőrzésére és végrehajtására, az ellenőrzést és végrehajtást érintő, az EFSA felé megvalósuló adatközlésre, valamint ezen adatoknak az EFSA éves jelentésében történő közzétételére vonatkozóan.

3. A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAIRÓL

3.1. A bizottsági álláspont összefoglalója

Az Európai Parlament 35 módosítást fogadott el. A Bizottság fenntartás nélkül elfogadhatja ezeket a módosításokat.

3.2. A második olvasat során kialakított parlamenti módosítások

Az elfogadott módosítások az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között az együttdöntési eljárás második olvasata során folytatott tárgyalásokon elért kompromisszum eredményeként jöttek létre. A létrejött szöveg kielégítő kompromisszum a Bizottság számára. A peszticid-szermaradványok maximális határértékeinek (MRL-ek) megállapítására vonatkozó néhány módosítás a már létező gyakorlatot tükrözi, és ezeket fejezi ki a jogalkotás útján. Más módosítások az új módszertan fejlesztését és alkalmazását biztosítják. A Bizottság minden módosítást támogat, és ezt a tárgyalások során is egyértelművé tette. A módosítások összhangban vannak az eredeti javaslattal és a létező jogszabályokhoz képest előrelépést jelentenek.

4 . KÖVETKEZTETÉS

A EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság javaslatát a fentiek szerint módosítja.

Top