EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0022

Az Európai Központi Bank véleménye (2005. június 21.) az Európai Unió Tanácsának felkérésére az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programról (a „Periklész-program”) szóló két tanácsi határozat iránti javaslatról (CON/2005/22)

OJ C 161, 1.7.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/11


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2005. június 21.)

az Európai Unió Tanácsának felkérésére az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programról (a „Periklész-program”) szóló két tanácsi határozat iránti javaslatról

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

2005. május 10-én az Európai Központi Bank (EKB) felkérést kapott az Európai Unió Tanácsától arra, hogy terjesszen elő véleményt két javasolt intézkedésről: az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló tanácsi határozat iránti javaslatról (a továbbiakban: javaslat), illetve az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i tanácsi határozat módosításáról és meghosszabbításáról szóló tanácsi határozat alkalmazásának a részt nem vevő tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló tanácsi határozat iránti javaslatról (a továbbiakban: a párhuzamos javaslat) (1).

2.

Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 105. cikkének (4) bekezdésén alapszik. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

3.

A Periklész-programot az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész-program”) létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i 2001/923/EK tanácsi határozat (2) hozta létre. Mind a javaslattal, mind pedig a párhuzamos javaslattal kapcsolatban az EKB – a 2001/923/EK határozat tervezetéről folytatott konzultáció során hozott véleményében szereplő álláspontjával (3) összhangban- kifejezésre szeretné juttatni, hogy üdvözli és teljes mértékben támogatja az olyan kezdeményezéseket, amelyek célja az euro pénzhamisítás elleni védelme a kiválasztott célcsoportokat érintő csere-, képzési és segítségnyújtási programok útján.

4.

Az EKB megállapítja, hogy a javaslat fő célkitűzése a (jelenleg 2005. december 31-ig tervezett) Periklész-program időtartamának kiterjesztése 2011. december 31-ig, azonos, évi 1 millió eurós költségvetés mellett. A javaslat rendelkezik a határon átnyúló vizsgálatokhoz az Europol előzetes értékelése alapján nyújtandó adminisztratív segítségnyújtás lehetőségéről is, amennyiben a kérdéses támogatást más európai intézmény nem nyújtja. A javaslat alapján az információcsere és a külső intézkedések társfinanszírozásában a Közösség hozzájárulásának aránya 70 %-ról 80 %-ra emelkedne, valamint egy rugalmas megközelítést fogadnának el a tagállamok által évente a Periklész-program alapján finanszírozásra előterjeszthető projektek számának korlátozása tekintetében.

5.

Előzetesen, a Szerződés 123. cikkének (4) pontja talán nem megfelelő jogi alap a javaslat számára, tekintettel különösen a programnak a határokon átnyúló vizsgálatokhoz kapcsolódó adminisztratív támogatás tekintetében való meghosszabbítására.

6.

A javaslat érdemi részével kapcsolatban az EKB hangsúlyozza annak biztosításának fontosságát, hogy a Periklész-program időtartamának kiterjesztése az euro új tagállamok általi bevezetésének időpontjához kapcsolódjon. Mivel az euro új tagállamok általi bevezetésének tervezett időpontjai 2008-tól 2010-ig tehetők (4), a Periklész-program 2011. december 31-ig javasolt meghosszabbítása figyelemmel van a képzéssel, információcserével és segítségnyújtással kapcsolatban megnövekedő jövőbeni igényekre. A Periklész-program időtartamának javasolt kiterjesztése azért is üdvözölendő, mivel az előreláthatólag egybeesik az eurobankjegyek második sorozatának az évtized végére eső kibocsátásával, és ezért figyelemmel lesz arra.

7.

Továbbá, a közösségi hozzájárulás arányának növekedése az információcsere és a külső intézkedések társfinanszírozásában, illetve a tagállamok által finanszírozásra előterjeszthető projektek számának korlátozására vonatkozó rugalmas megközelítés két további pozitív lépést jelentenek az azon területeken való segítségnyújtás tekintetében, ahol arra a legnagyobb szükség van.

8.

Alapvető fontosságú a Periklész-program megfelelő koordinálása a létező közösségi vagy EU programokkal, valamint az Europol és EKB projekteivel, ahogy arról a 2001/923/EK határozat 5. cikke rendelkezik. Ezért a javaslat csak abban az esetben teszi lehetővé a határokon átnyúló vizsgálatokhoz kapcsolódó adminisztratív támogatás finanszírozását, amennyiben az ilyen támogatást más európai intézmények (beleértve az EKB-t) nem nyújtják. A javaslat alapján az Europol előzetesen értékeli az adminisztratív támogatás finanszírozását. Tekintettel arra, hogy az adminisztratív támogatás finanszírozása kapcsolódhat a hamis eurobankjegyek tekintetében végzett, határokon átnyúló vizsgálatokhoz is, a Tanácsnak fontolóra kellene vennie az EKB bevonását az értékelési folyamatba. Az EKB szerint előnyös lenne, ha a Bizottság, az EKB és az Europol együttesen értékelné a Periklész-program alapján finanszírozandó kezdeményezéseket az euro hamisítása elleni közös stratégia kidolgozása céljából már létrehozott irányítócsoport keretén belül, illetve ha a meghozandó döntéshez szükség lenne e három szervnek az irányítócsoport keretén belüli hozzájárulására.

9.

Az EKB megállapítja, hogy a javaslat csak korlátozott mértékben módosítja a nyomon követési és az értékelési eljárásokat. Tekintettel a Periklész-program további hat évvel való meghosszabbítására, az EKB azt javasolja, hogy a javaslat 1. cikkének (8) és (9) bekezdéseiben egy még ambiciózusabb, nyitottabb és átláthatóbb értékelési eljárásról rendelkezzenek. Az EKB-nak teljes mértékben részt kellene vennie a Periklész-program fontosságának, hatékonyságának és hatásosságának értékelésében, hogy képes legyen megalapozott véleményt szolgáltatni a Tanács számára a program bármely jövőbeni meghosszabbításával kapcsolatban.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2005. június 21-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  A COM(2005) 127 végleges mind a javaslatot (2005/0029 (CNS)), mind pedig a párhuzamos javaslatot (2005/0030 (CNS)) tartalmazza.

(2)  HL L 339., 2001.12.21., 50. o.

(3)  Az euro hamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programot (a „Periklész-program”) létrehozó tanácsi határozatról szóló, 2001. október 9-i CON/2001/31 EKB-vélemény 3. bekezdése (HL C 293., 2001.10.19., 3. o.).

(4)  A Bizottsága közleménye a Tanács, az Európai Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az Európai Központi Bank részére - Első jelentés az euroövezet jövőbeni bővítésével kapcsolatos gyakorlati előkészületekről, COM(2004) 748 végleges, 2004. november 10.; elérhető: http://europa.eu.int.


Top