EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0017

Az Európai Központi Bank véleménye (2005. június 3.) az Európai Unió Tanácsának felkérésére a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (COM(2005) 155 végleges) (CON/2005/17)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 144/16


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2005. június 3.)

az Európai Unió Tanácsának felkérésére a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (COM(2005) 155 végleges)

(CON/2005/17)

(2005/C 144/10)

1.

2005. május 3-án az Európai Központi Bank (EKB) az Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy alkosson véleményt a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (a továbbiakban: a rendelettervezet).

2.

Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 104. cikke (14) bekezdésének második albekezdésén alapul. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

3.

A rendezett költségvetési politikák léte alapvető a gazdasági és monetáris unió (EMU) sikeréhez. Ez az euroövezeten belül a makrogazdasági stabilitás, a növekedés és kohézió előfeltétele. A Szerződésben és a Stabilitási és Növekedési Paktumban foglalt fiskális keretrendszer az EMU sarokköve, és így kulcsfontosságú a költségvetési fegyelemmel kapcsolatos elvárások biztosításához. Ennek a szabályokon alapuló, biztonságos és fenntartható államháztartást célzó és egyben az önműködő stabilizátorok révén a kiugró ingadozások csillapítását egyidejűleg lehetővé tevő keretrendszernek továbbra is egyértelműnek, egyszerűnek és végrehajthatónak kell maradnia. Az ezen elveknek való megfelelés elő fogja segíteni a keretrendszer végrehajtásában az átláthatóságot és az egyenlő elbánást is.

4.

A rendelettervezet célja a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásában a Tanács (ECOFIN) által 2005. március 20-án elhatározott változások tükrözése. A rendelettervezet a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtására vonatkozik. A rendelettervezet a rendezett költségvetési politikák biztosítását célozza a költségvetési fegyelem ösztönzőinek megteremtésével. Míg az EKB nem látja szükségesnek a véleménynyilvánítást a rendelettervezet egyes rendelkezései vonatkozásában, megismétli, hogy a túlzott hiány esetén követendő eljárásnak egy szoros időkeret betartása mellett hitelesnek és hatékonynak is kell lennie a nem fenntartható államháztartás elleni védelem céljából. Ezzel kapcsolatban az EKB a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK rendelet (1) lehető legkisebb mértékű módosítását támogatja. A túlzott hiány esetén követendő eljárás szigorú és egységes végrehajtása hozzájárulna a prudens költségvetési politikához.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2005. június 3-án.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 209., 1997.8.2., 6. o.


Top