EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0016

Az Európai Központi Bank véleménye (2005. május 31.) az Európai Unió Tanácsának felkérésére a külföldi leányvállalatok felépítésére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (COM(2005) 88 végleges) (CON/2005/16)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 144/14


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2005. május 31.)

az Európai Unió Tanácsának felkérésére a külföldi leányvállalatok felépítésére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (COM(2005) 88 végleges)

(CON/2005/16)

(2005/C 144/09)

1.

2005. április 6-án az Európai Unió Tanácsa arra kérte az Európai Központi Bankot (EKB), hogy hozzon véleményt a külföldi leányvállalatok felépítésére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (a továbbiakban: rendelettervezet).

2.

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 105. cikke (4) bekezdésének első francia bekezdésén alapul. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

3.

A rendelettervezet célkitűzése a külföldi leányvállalatok felépítésére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikák rendszeres elkészítéséről szóló közös keret megteremtése. A tagállamok egyrészről e keret alapján fognak adatot szolgáltatni az összeállítást készítő országban rezidens, de valamely külföldi szervezeti egység által ellenőrzött külföldi leányvállalatokkal kapcsolatban. A rendelettervezet I. melléklete egy közös modult határoz meg a külföldi leányvállalatokra vonatkozó ilyen belső statisztikák számára (a továbbiakban: belső FATS-ok). Másrészről jelenleg önkéntes az adatszolgáltatás a nem az összeállítást készítő országban rezidens olyan külföldi leányvállalatok tekintetében, amelyek felett az ellenőrzést az összeállítást készítő országban rezidens valamely szervezeti egység gyakorolja, és azzal kapcsolatban egyes tagállamok kísérleti tanulmányokat fognak folytatni a rendelettervezet hatálybalépését követő legkésőbb három éven belül. A rendelettervezet II. melléklete egy közös modult határoz meg a külföldi leányvállalatokra vonatkozó ilyen külső statisztikák számára (a továbbiakban: külső FATS-ok).

4.

Az EKB üdvözli a rendelettervezetet. A rendelettervezet a közös keret meghatározásával javíthatja a külföldi leányvállalatokra vonatkozó adatok összehasonlíthatóságát az EU egészében, ezáltal növelve azok alkalmasságát az EU és/vagy az euroövezet szintjén történő összesítésre, valamint megbízhatóbbá téve azokat valamennyi felhasználó számára. A külföldi leányvállalatokra vonatkozó adatokat jelenleg a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai (általában a belső FATS-ok alkalmazásával) és központi bankjai (általában külső FATS-ok alkalmazásával) állítják össze. Az alkalmazott összeállítási módszerek összhangban állnak a rendelettervezettel, és az ilyen adatok az EKB-t is segítik a nagyobb vállalatok, illetve azok euroövezeten belüli és kívüli külföldi leányvállalatainak tevékenységével kapcsolatos gazdasági fejlemények értékelésében. Ezeket az adatokat különösen értékesnek ítélik mind az euroövezeten belüli kereskedelem és az árazási magatartás vizsgálatánál, mind pedig a külföldi közvetlen befektetéseknek például a versenyképességre vagy a foglalkoztatottságra gyakorolt gazdasági hatásai megértésénél.

5.

Ezzel összefüggésben az EKB megjegyzéseket kíván fűzni a rendelettervezet egyes rendelkezéseihez. Az EKB megjegyzi, hogy a rendelettervezet nem haladéktalanul teszi kötelezővé a külső FATS-ok szolgáltatását. Az egyes tagállamokban elvégzendő kísérleti tanulmányok értékelése csak egy három éves időszak után lesz lehetséges. Az EKB megjegyzi azt is, hogy bár a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 2005. január 12-i 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) I. mellékletének 2. szakaszában a fizetési mérlegekkel kapcsolatos statisztikák tekintetében előírt adatok (adatáramlás) külön kategóriákat tüntetnek fel az áruk és a szolgáltatások esetében, a rendelettervezet nem kategorizálja külön e módon az árukat és a szolgáltatásokat. Amennyiben ezeket az adatokat nem kategorizálják külön, azok elemzési értéke csökkenni fog, és nehezebb lesz összehasonlítani azokat az azon országokban közzétett adatokkal, amelyek az euroövezet főbb ügyfelei.

6.

Egy másik kérdés a jelenleg a rendelettervezet I. mellékletének 5. szakaszában meghatározott határidő: a tagállamoknak a belső FATS-okat a referenciaév végétől számított 20 hónapon belül kell továbbítaniuk. Úgy tűnik, hogy ez a lehetséges leghosszabb határidő a nagyobb társaságok szerkezetében, illetve azok leányvállalatainak számában, méretében és gazdasági tevékenységében bekövetkező (gyakori) változásokat magába foglaló gazdasági fejlemények rendszeres értékelésének biztosítására. Az EKB ezért ösztönzi a Parlamentet és a Tanácsot a kísérleti tanulmányok kiértékelését követően azon lehetőség megfontolására, hogy legalább az összesített adatok (azaz a rendelettervezetben említett „1. szint”) tekintetében rövidítsék középtávúra a tervezett határidőt. Ez még inkább összhangba hozná a 184/2005/EK rendeletben a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos összesített adatok szolgáltatására előírt határidővel, ami kilenc hónap.

7.

Az I-III. mellékletek behatóbb tanulmányozását követően az EKB megjegyzi, a 184/2005/EK rendelet I. mellékletének 6. szakasza (a földrajzi bontás szintjei) tartalmaz egy további tételt (U4 Euroövezeten kívül) az egyéb, EU-ra vonatkozó tételek mellett. Az EKB véleménye szerint az euroövezeti aggregátum előállítása érdekében hasznos lenne egy hasonló, „euroövezeten kívüli” hivatkozás bevezetése a rendelettervezet III. mellékletébe kiegészítő földrajzi bontási szintként az „1. szint” alá. Végül a magyarázó emlékeztető az EU-15-ökre (illetve az EU15-tagállamokra) hivatkozik; az EKB javasolja ehelyett a jelenlegi „EU-25” vagy „EU25-tagállamok” hivatkozás beépítését.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2005. május 31.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  OJ L 35., 2005.2.8., 23. o.


Top