EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0011

Az Európai Központi Bank véleménye (2005. május 4.) az Európai Unió Tanácsának kérésére a 3605/93/EK rendeletnek a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségének tekintetében történő módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról (COM(2005) 71 végleges) (CON/2005/11)

OJ C 116, 18.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 116/11


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE

(2005. május 4.)

az Európai Unió Tanácsának kérésére a 3605/93/EK rendeletnek a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségének tekintetében történő módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról (COM(2005) 71 végleges)

(CON/2005/11)

(2005/C 116/08)

1.

2005. április 15-én az Európai Unió Tanácsa arra kérte az Európai Központi Bankot (EKB), hogy hozzon véleményt a 3605/93/EK rendeletnek a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségének tekintetében történő módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról (a továbbiakban: rendelettervezet).

2.

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre az Európai Közösséget létrehozó szerződés 105. cikke (4) bekezdésének első francia bekezdésén alapszik. Az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának 17.5. cikke első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

3.

A rendelettervezet az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendeletet (1) módosítja. A rendelettervezet célkitűzése az, hogy javítsa a túlzott hiány esetén követendő eljárásról (EDP) szóló jegyzőkönyv alkalmazása során felhasználandó költségvetési elszámolások minőségét, különösen a költségvetési hiányra és az államadósságra vonatkozó adatok (EDP-adatok) tekintetében. A rendelettervezet alapján a tagállamoknak részletes kimutatásokat kell rendelkezésre bocsátaniuk a költségvetési elszámolásaik összeállítása során alkalmazott módszerekről, eljárásokról és forrásokról, valamint tájékoztatniuk kell a Bizottságot (Eurostat) a már megküldött tényleges és tervezett költségvetési hiány és államadósság számadatainak bárminemű jelentős módosításáról, illetve a tényleges költségvetési hiány és államadósság már közölt számadatainak bármilyen jelentős módosítását dokumentumokkal kell alátámasztaniuk. A rendelettervezet alapján továbbá az EDP-adatok (beleértve az azokat alátámasztó költségvetési elszámolások) minőségét a Bizottság (Eurostat) értékeli, amely a konzultációs látogatások mellett beható ellenőrző látogatásokat tesz majd a tagállamokban a megküldött költségvetési elszámolások és az alátámasztó adat-összeállítási folyamatok ellenőrzése céljából. A rendelettervezet előírja a tagállamok számára a látogató tisztviselőkkel való együttműködést, az elmúlt évek tekintetében jelentett költségvetési elszámolások nyilvánosságra hozatalát és annak igazolását, hogy azok megfelelnek a közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (2) 10. cikkében megfogalmazott elveknek, valamint kétség esetén a Bizottság (Eurostat) arra való felkérését, hogy tisztázza a költségvetési műveletek megfelelő könyvelési módját. A rendelettervezet szintén elismeri a Bizottság (Eurostat) jogát arra, hogy fenntartását fejezze ki a szolgáltatott költségvetési elszámolások minősége tekintetében és módosítsa az ilyen adatokat.

A.   Általános megjegyzések

4.

Az EKB üdvözli a rendelettervezet központi célkitűzését, amely az EDP-t alátámasztó költségvetési elszámolások összeállítása jogi keretének megerősítésére irányul, illetve amely jogi alapot szándékozik nyújtani a Miniszterek Tanácsa (ECOFIN) által 2003. február 18-án elfogadott, a túlzott hiány esetén követendő eljárás során az adatok gyűjtésével és összeállításával kapcsolatos helyes gyakorlatot tartalmazó kódex számára.

B.   Különös megjegyzések

5.

Az EKB megjegyzi, hogy javasolt módosítások nem változtatják meg a jelenlegi tavaszi és őszi adatszolgáltatási határidőket a költségvetési elszámolások tekintetében. Az EKB támogatná az adatszolgáltatási határidők egy hónappal való meghosszabbítását március 31. és szeptember 30. napjára, mivel ez átfogóan javíthatná a költségvetési elszámolások minőségét, különösen a költségvetési hiányra vonatkozó adatok tekintetében. Az adatszolgáltatási határidők meghosszabbítása növelné a rendelkezésre álló forrásadatok mennyiségét tavasszal, valamint összhangba hozná az EDP-adatokat a Számlák Európai Rendszere (3) (ESA 95) költségvetési elszámolásainak teljes körével, biztosítva ezzel a Bizottság (Eurostat) számára a részletes minőségi ellenőrzések elvégzését. Ez lehetővé tenné továbbá a statisztikai hatóságok számára azt, hogy teljesítsék a költségvetési adatok összeállítására vonatkozó kötelezettségüket azzal, hogy több időt biztosít számukra a különböző költségvetési szervek által benyújtott költségvetési elszámolásoknak az EDP-hez szükséges ESA 95 adatokra való átszámolására.

6.

Az EKB szintén támogatja azt, hogy egy vonatkozó rendeletben az ESA 95-re való hivatkozással határozzák meg a tagállamok által a Bizottság (Eurostat) számára benyújtandó, tényleges költségvetési elszámolások teljes körét, beleértve a megfelelő részletezéseket. Hasznos lenne annak előírása is a tagállamok számára, hogy ismertessék az EDP-adatok és az ESA 95 szerinti adatok közötti különbségekkel kapcsolatos szükséges információkat.

7.

Az EKB továbbá támogatná, ha a Bizottság (Eurostat) közzétenné a tagállamok által szolgáltatott költségvetési elszámolások teljes körét a kapcsolódó, minőségről szóló hivatalos beszámolókkal együtt.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2005. május 4.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 332., 1993.12.31., 7. o. A legutóbb a 351/2002/EK bizottsági rendelettel módosított rendelettel (HL L 55., 2002.2.26., 23. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 52., 1997.2.22, 1. o.

(3)  A Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelet (HL L 310., 1996.11.30., 1. o.) A. mellékletében. A legutóbb a 1267/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 180., 2003.7.18., 1. o.) módosított rendelet.


Top