EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(10)

Megállapodás a Svéd Királyság csatlakozásáról a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez

OJ L 239, 22.9.2000, p. 115–123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 280 - 288
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 280 - 288
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 102 - 110

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/922(9)/oj

42000A0922(10)Hivatalos Lap L 239 , 22/09/2000 o. 0115 - 0123


Megállapodás a svéd királyság csatlakozásáról

a közös határokon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez

A BELGA KIRÁLYSÁG, a NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, a FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, a LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG és a HOLLAND KIRÁLYSÁG, a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményben (a továbbiakban "az 1990. évi Egyezmény") részes Felek és az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság, amelyek az 1990. évi Egyezményhez az 1990. november 27-én, az 1991. június 25-én, az 1992. november 6-án, illetve az 1995. április 28-án aláírt megállapodással csatlakoztak,

egyrészről,

és a SVÉD KIRÁLYSÁG, másrészről,

tekintettel arra, hogy Luxembourgban, ezerkilencszázkilencvenhat december tizenkilencedikén aláírták a jegyzőkönyvet a Svéd Királyság kormányának csatlakozásáról az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság kormányának csatlakozásáról az 1990. november 27-én, 1991. június 25-én, 1992. november 6-án, illetve 1995. április 28-án aláírt jegyzőkönyvekkel módosított, a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodáshoz,

az 1990. évi Egyezmény 140. cikke alapján,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

E megállapodással a Svéd Királyság csatlakozik az 1990. évi Egyezményhez.

2. cikk

(1) E megállapodás aláírásakor a Svéd Királyság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (4) bekezdésében említett hivatalos személyek a következők:

a) Polismän som är anställda av svenska polismyndigheter (a svéd rendőri hatóságok rendőrtisztek);

b) Tulltjänstemän, som är anställda av svensk tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket (a svéd vámhatóságok vámtisztviselői, amikor rendőrhatóságként járnak el, főként a csempészettel kapcsolatos és más, az országba, illetve az országból történő be- és kiutazással kapcsolatos bűncselekmények vonatkozásában);

c) Tjänstemän anställda vid den svenska Kustbevakningen i samband med övervakning till sjöss (a tengeri ellenőrzésért felelős svéd parti őrség tisztviselői).

(2) E megállapodás aláírásakor a Svéd Királyság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 40. cikkének (5) bekezdésében említett hatóság a Rikspolisstyrelsen (Svéd Rendőrség Országos Igazgatósága).

3. cikk

E megállapodás aláírásakor a Svéd Királyság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 41. cikkének (7) bekezdésében említett hivatalos személyek a következők:

1. Polismän som är anställda av svenska polismyndigheter (a svéd rendőrhatóságok hivatásos állományú tagjai);

2. Tulltjänstemän, som är anställda av svensk tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket (a svéd vámhatóságok vámtisztviselői, amikor rendőrhatóságként járnak el, főként a csempészettel kapcsolatos és más, az országba, illetve az országból történő be- és kiutazással kapcsolatos bűncselekmények vonatkozásában);

4. cikk

E megállapodás aláírásakor a Svéd Királyság tekintetében az 1990. évi Egyezmény 65. cikkének (2) bekezdésében említett hatáskörrel rendelkező minisztérium az Utrikesdepartementet (Külügyminisztérium).

5. cikk

E megállapodás rendelkezései nem érintik a skandináv útlevélunió keretén belül történő együttműködést, amennyiben ez az együttműködés nem ellentétes e megállapodás alkalmazásával, illetve nem gátolja annak alkalmazását.

6. cikk

(1) Ezt a megállapodást a Szerződő Felek megerősítik, elfogadják vagy jóváhagyják. A megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratokat a Luxemburgi Nagyhercegség kormányánál helyezik letétbe, amely erről valamennyi Szerződő Felet értesíti.

(2) Ez a megállapodás azoknak az államoknak, amely államok tekintetében az 1990. évi Egyezmény hatályba lépett, és a Svéd Királyságnak a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratainak letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba.

A többi állam tekintetében ez a megállapodás a megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirataik letétbe helyezését követő második hónap első napján lép hatályba, feltéve hogy ez a megállapodás a megelőző albekezdés rendelkezéseinek megfelelően hatályba lépett.

(3) A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya értesíti valamennyi Szerződő Felet a hatálybalépés időpontjáról.

7. cikk

(1) A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya a Svéd Királyság kormányának eljuttatja az 1990. évi Egyezmény hitelesített másolatát holland, francia, német, görög, olasz, portugál és spanyol nyelven.

(2) Az 1990. évi Egyezmény svéd nyelven megfogalmazott szövegét mellékelik ehhez a megállapodáshoz, és ugyanúgy hiteles, mint az 1990. évi Egyezmény holland, francia, német, görög, olasz, portugál és spanyol nyelven megfogalmazott szövege.

A fentiek hiteléül a szabályszerű felhatalmazással rendelkező alulírottak ezt a megállapodást aláírták.

Kelt Luxembourgban, ezerkilencszázkilencvenhat december tizenkilencedikén, egy-egy eredeti példányban, holland, francia, német, görög, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelven, mind a nyolc szöveg egyformán hiteles, az eredeti példányt a Luxemburgi Nagyhercegség kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további Szerződő Félnek eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

A Belga Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Görög Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Spanyol Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Francia Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

Az Olasz Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Holland Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

Az Osztrák Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Portugál Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Svéd Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZÁRÓOKMÁNY

I. A Svéd Királyságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság az 1990. november 27-én, az 1991. június 25-én, az 1992. november 6-án, illetve az 1995. április 28-án aláírt csatlakozási megállapodásokkal csatlakozott – történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásának alkalmával a Svéd Királyság kormánya aláírta a záróokmányt, a jegyzőkönyvet, valamint a miniszterek és államtitkárok együttes nyilatkozatát, amelyeket az 1990. évi Egyezménnyel egyidejűleg írtak alá.

A Svéd Királyság kormánya csatlakozott az azokban foglalt együttes nyilatkozatokhoz, az azokban foglalt egyoldalú nyilatkozatokat pedig tudomásul vette.

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya a Svéd Királyság kormányának eljuttatja az 1990. évi Egyezménnyel egyidejűleg aláírt záróokmány, jegyzőkönyv, valamint a miniszterek és államtitkárok együttes nyilatkozatának egy-egy hitelesített másolatát holland, francia, német, görög, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelven.

II. A Svéd Királyságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság az 1990. november 27-én, az 1991. június 25-én, az 1992. november 6-án, illetve az 1995. április 28-án aláírt csatlakozási megállapodásokkal csatlakozott – történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásakor a Szerződő Felek az alábbi nyilatkozatokat fogadták el:

1. Együttes nyilatkozat a csatlakozási megállapodás 6. cikkéhez

A Szerződő Felek már a csatlakozási megállapodás hatálybalépését megelőzően tájékoztatják egymást mindazokról a körülményekről, amelyek jelentős kihatással lehetnek az 1990. évi Egyezmény által szabályozott tárgykörökre és a csatlakozási megállapodás hatálybaléptetésére.

A csatlakozási megállapodás akkor lép hatályba azon államok, amelyek tekintetében az 1990. évi Egyezmény hatályba lépett, és a Svéd Királyság között, amikor az 1990. évi Egyezmény végrehajtásának előfeltételei adottak ezekben az államokban, és amikor a külső határokon az ellenőrzéseket eredményesen végrehajtják.

A többi állam tekintetében ezt a csatlakozási megállapodást akkor léptetik hatályba, amikor az adott államban az 1990. évi Egyezmény végrehajtásának előfeltételei adottak, és amikor a külső határokon az ellenőrzéseket eredményesen végrehajtják.

2. Együttes nyilatkozat az 1990. évi Egyezmény 9. cikkének (2) bekezdéséhez

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Svéd Királyságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás aláírásakor az 1990. évi Egyezmény 9. cikkének (2) bekezdésében említett közös vízumszabályozást úgy tekintik, hogy az az említett 1990. évi Egyezményt aláíró Felek által 1990. június 19. óta alkalmazott közös szabályozást jelenti.

3. Együttes nyilatkozat az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján kidolgozott, a kiadatásról szóló egyezményről

Az 1990. évi Egyezményben részes államok megerősítik, hogy az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján kidolgozott, az Európai Unió tagállamai közötti kiadatásról Dublinban, 1996. szeptember 27-én kötött egyezmény 5. cikkének (4) bekezdését, valamint a szerződő államoknak az említett egyezményhez fűzött nyilatkozatait az 1990. évi Egyezmény keretei között kell alkalmazni.

III. A Szerződő Felek tudomásul vették a Svéd Királyság nyilatkozatát az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság csatlakozásáról szóló megállapodásokról.

A Svéd Királyság kormánya tudomásul veszi az Olasz Köztársaságnak, a Spanyol Királyságnak és a Portugál Köztársaságnak, a Görög Köztársaságnak és az Osztrák Köztársaságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló, 1990. november 27-én, 1991. június 25-én, 1992. november 6-án, illetve 1995. április 28-án aláírt megállapodások tartalmát, valamint az ezekhez a megállapodásokhoz mellékelt záróokmányok és nyilatkozatok tartalmát.

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya eljuttatja a fent említett okiratok egy-egy hitelesített másolatát a Svéd Királyság kormányának.

A Svéd Királyság nyilatkozata a Dán Királyságnak és a Finn Köztársaságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodásokról.

E megállapodás aláírásakor a Svéd Királyság tudomásul veszi a Dán Királyságnak és a Finn Köztársaságnak az 1990. évi Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodások tartalmát, valamint az ezekhez a megállapodásokhoz mellékelt záróokmányok és nyilatkozatok tartalmát.

Kelt Luxembourgban, ezerkilencszázkilencvenhat december tizenkilencedikén, egy-egy eredeti példányban holland, francia, német, görög, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelven, mind a nyolc szöveg egyformán hiteles, az eredeti példányt a Luxemburgi Nagyhercegség kormányának irattárában helyezik letétbe, amely minden további Szerződő Félnek eljuttat egy-egy hitelesített másolatot.

A Belga Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Görög Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Spanyol Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Francia Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

Az Olasz Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Holland Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

Az Osztrák Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Portugál Köztársaság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

A Svéd Királyság kormánya részéről

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

A miniszterek és államtitkárok nyilatkozata

Ezerkilencszázkilencvenhat december tizenkilencedikén a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Svéd Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kormányának képviselői Luxembourgban aláírták a Svéd Királyságnak a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormánya között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezményhez – amelyhez az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság az 1990. november 27-én, az 1991. június 25-én, az 1992. november 6-án, illetve az 1995. április 28-án aláírt csatlakozási megállapodásokkal csatlakozott – történő csatlakozásáról szóló megállapodást.

Tudomásul vették, hogy a Svéd Királyság kormányának képviselője azt a nyilatkozatot tette, hogy csatlakozik a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság kormányát képviselő miniszterek és államtitkárok által Schengenben, 1990. június 19-én tett nyilatkozathoz és az ugyanazon a napon, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény aláírása alkalmával megerősített határozathoz, amely nyilatkozathoz és határozathoz az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság és az Osztrák Köztársaság kormánya szintén csatlakozott.

--------------------------------------------------

Top