EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1130

A Bizottság (EU) 2024/1130 végrehajtási rendelete (2024. április 19.) az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról szóló 577/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról

C/2024/2051

HL L, 2024/1130, 2024.4.26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1130/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1130/oj

European flag

Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

HU

L sorozat


2024/1130

2024.4.26.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/1130 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2024. április 19.)

az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról szóló 577/2013/EU végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 576/2013/EU rendelet meghatározza azokat az állategészségügyi követelményeket, amelyek a kedvtelésből tartott állatok egyik tagállamból és harmadik országokból valamely tagállamba való nem kereskedelmi célú mozgására vonatkoznak, valamint előírja az ilyen mozgásra vonatkozó ellenőrzéseket.

(2)

Az 576/2013/EU rendelet 10. cikkének (1) bekezdése meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az említett rendelet I. mellékletének A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok, nevezetesen a kedvtelésből tartott kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célból valamely területről vagy harmadik országból valamely tagállamba mozgathatók. A 10. cikk (1) bekezdésének c) pontjával összhangban az ilyen kedvtelésből tartott állatokon az említett rendelet IV. mellékletében megállapított érvényességi követelményeknek megfelelően veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatot kell végezni.

(3)

Az 576/2013/EU rendelet 10. cikke (1) bekezdésének c) pontjától eltérve az említett rendelet 12. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az ellenanyag-titrálási vizsgálatot nem kell elvégezni azon kedvtelésből tartott kutyák, macskák és görények esetében, amelyeket többek között az említett rendelet 13. cikkének (2) bekezdése alapján létrehozott jegyzékben szereplő területről vagy harmadik országból valamely tagállamba mozgatnak.

(4)

Az 576/2013/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti jegyzékbe való felvételhez egy területnek vagy harmadik országnak kérelmet kell benyújtania, amelyben bizonyítja, hogy kedvtelésből tartott kutyák, macskák és görények esetében megfelel legalább a 13. cikk (2) bekezdésének a)–e) pontjában meghatározott egyedi kritériumoknak, a kedvtelésből tartott állatok ilyen, nem kereskedelmi célú mozgásával kapcsolatos köz- és állategészségügyi kockázatok tekintetében megfelelő szintű biztonság garantálása érdekében.

(5)

Az 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) II. mellékletének 2. része megállapítja az 576/2013/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében előírt eltérésben részesülő területek és harmadik országok jegyzékét.

(6)

Az elmúlt években a nemzeti hatóságok által az Unióba való beléptetési helyeken az 576/2013/EU rendelet 34. cikkével összhangban végzett ellenőrzések azt mutatták, hogy a kedvtelésből tartott kutyák, macskák és görények Belaruszból és Oroszországból történő mozgatása tekintetében ismétlődően nem teljesülnek a veszettség elleni megelőző egészségügyi intézkedések. E meg nem felelések közé tartozik a veszettség elleni vakcinázás hiánya és nem megfelelő alkalmazása, valamint a veszettség elleni, hamisan dokumentált vakcinázás, amelynek érvényességét azonban a kísérő állategészségügyi bizonyítványokban pontatlanul igazolták.

(7)

Az 576/2013/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében előírt jegyzékbe való felvétel iránti kérelmében bármely harmadik ország által teljesítendő kritériumok részeként az említett cikk d) pontja előírja, hogy a kedvtelésből tartott állatok megfertőződése kockázatának minimalizálása céljából a veszettség megelőzését és az ellene való védekezést szolgáló, hatékonyan végrehajtott szabályok legyenek érvényben, ideértve a háziállatok veszettség elleni vakcinázására vonatkozókat is.

(8)

A hatósági ellenőrző szolgálatoknak továbbá biztosítaniuk kell, hogy a kedvtelésből tartott kutyák, macskák és görények mozgatása az 576/2013/EU rendelet 26. cikkével összhangban megfelelően kitöltött és kiállított állategészségügyi bizonyítványokkal történjen. Ez magában foglalja annak ellenőrzését és igazolását, hogy az ilyen, kedvtelésből tartott állatok az 576/2013/EU rendelet III. melléklete rendelkezéseinek teljes mértékben megfelelő veszettség elleni vakcinázásban részesültek.

(9)

Belarusz és Oroszország garanciákat nyújtott erre vonatkozóan a jegyzékbe való felvétel iránti kérelmével. A nemzeti hatóságok által az Unióba való beléptetési helyeken a Belaruszból és Oroszországból mozgatott, kedvtelésből tartott kutyák, macskák és görények tekintetében megállapított ismétlődő meg nem felelések azonban nemzeti szinten súlyos bűnüldözési hiányosságokat tükröznek. Az ilyen hiányosságok komoly kétségeket ébresztenek az e harmadik országok illetékes hatóságai által a veszettség megelőzésére és ellenőrzésére vonatkozóan garantált szabályok folyamatos alkalmazása és hatékony végrehajtása, valamint a szintjükön kiállított hatósági bizonyítványok pontossága tekintetében.

(10)

Tekintettel arra, hogy a kedvtelésből tartott állatok veszettség elleni vakcinázási státusza és a bizonyítvány pontossága tekintetében jelentős a meg nem felelés aránya, a Belaruszból és Oroszországból származó, kedvtelésből tartott kutyákra, macskákra és görényekre vonatkozó azon követelmény alóli mentesség, hogy azokat az Unió területére való belépés előtt veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatnak vessék alá, komoly aggályokat vet fel a veszettség ilyen kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgása révén az Unióba történő behurcolásának kockázatával kapcsolatban.

(11)

Emellett a veszettség Unióba való behurcolásának kockázatát tovább növeli a Belaruszban és Oroszországban tapasztalható kedvezőtlen járványügyi helyzet, ahol a veszettség továbbra is jelen van, és azt rendszeresen kimutatják kutyáknál és macskáknál, miként azt az Állategészségügyi Világszervezet által nemzetközi szinten gyűjtött információk tanúsítják.

(12)

A helyzet kezelése és a veszettség Belaruszból és Oroszországból szállított kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgása révén történő behurcolása kockázatának csökkentése érdekében helyénvaló újra bevezetni azt a követelményt, hogy az ilyen, kedvtelésből tartott állatoknál az Unió területére való belépésük előtt veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatot kell végezni.

(13)

Ezért naprakésszé kell tenni az 577/2013/EU rendelet II. mellékletének 2. részében szereplő területek és harmadik országok jegyzékét, és törölni kell a Belaruszra és Oroszországra vonatkozó bejegyzéseket az említett jegyzékből.

(14)

Az 576/2013/EU rendelet I. mellékletének A. részében felsorolt fajokba tartozó, kedvtelésből tartott állatok Belaruszból és Oroszországból történő, nem kereskedelmi célú mozgásában bekövetkező szükségtelen zavarok megelőzése, valamint az 576/2013/EU rendelet IV. mellékletében a veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálat érvényesként való elismerésére vonatkozóan előírt ütemterv betartása érdekében ezt a rendeletet 2024. szeptember 16-tól kell alkalmazni.

(15)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 577/2013/EU végrehajtási rendelet II. mellékletének 2. része helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2024. szeptember 16-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. április 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)   HL L 178., 2013.6.28., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj.

(2)  A Bizottság 577/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 28.) az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról (HL L 178., 2013.6.28., 109. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj).


MELLÉKLET

„2. RÉSZ

Az 576/2013/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti területek és harmadik országok jegyzéke

ISO-kód

Terület vagy harmadik ország

Ide tartozó területek

AC

Ascension-sziget

 

AE

Egyesült Arab Emírségek

 

AG

Antigua és Barbuda

 

AR

Argentína

 

AU

Ausztrália

 

AW

Aruba

 

BA

Bosznia-Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius és Saba (BES-szigetek)

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidzsi

 

FK

Falkland-szigetek

 

GB

Egyesült Királyság (*1)

 

GG

Guernsey

 

HK

Hongkong

 

IM

Man-sziget

 

JM

Jamaica

 

JP

Japán

 

JE

Jersey

 

KN

Saint Kitts és Nevis

 

KY

Kajmán-szigetek

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Észak-Macedónia

 

MU

Mauritius

 

MX

Mexikó

 

MY

Malajzia

 

NC

Új-Kaledónia

 

NZ

Új-Zéland

 

PF

Francia Polinézia

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

 

SG

Szingapúr

 

SH

Szent Ilona

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad és Tobago

 

TW

Tajvan

 

US

Amerikai Egyesült Államok

AS – Amerikai Szamoa

GU – Guam

MP – Északi-Mariana-szigetek

PR – Puerto Rico

VI – Amerikai Virgin-szigetek

VC

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

 

VG

Brit Virgin-szigetek

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis és Futuna

 


(*1)  A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással és különösen a Windsori Keretmegállapodás (lásd Az Uniónak és az Egyesült Királyságnak a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban tett 1/2023 együttes nyilatkozatát (HL L 102., 2023.4.17., 87. o.) 5. cikkének az említett jegyzőkönyv 2. mellékletével összefüggésben értelmezett (4) bekezdésével összhangban e melléklet alkalmazásában az Egyesült Királyságra való hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy azok nem foglalják magukban Észak-Írországot.”


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1130/oj

ISSN 1977-0731 (electronic edition)


Top