EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1002

A Bizottság (EU) 2024/1002 rendelete (2024. április 4.) az (EU) 2023/915 rendeletnek a hüvelyes babban (Phaseolus vulgaris) előforduló perklorát felső határértékei tekintetében történő módosításáról

C/2024/1957

HL L, 2024/1002, 2024.4.5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1002/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1002/oj

European flag

Hivatalos Lapja
Az Európai Unió

HU

L sorozat


2024/1002

2024.4.5.

A BIZOTTSÁG (EU) 2024/1002 RENDELETE

(2024. április 4.)

az (EU) 2023/915 rendeletnek a hüvelyes babban (Phaseolus vulgaris) előforduló perklorát felső határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról szóló, 1993. február 8-i 315/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2023/915 bizottsági rendelet (2) meghatározza az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok, köztük a perklorát felső határértékeit.

(2)

2014. szeptember 30-án az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos szakvéleményt fogadott el az élelmiszerekben, különösen a gyümölcsökben és zöldségekben előforduló perklorátról, és arra a következtetésre jutott, hogy a perklorát bizonyos élelmiszerekben, többek között a hüvelyes babban (Phaseolus vulgaris) való jelenléte egészségügyi kockázatot jelent (3).

(3)

Az (EU) 2020/685 bizottsági rendelet (4) az élelmiszerek széles köre tekintetében állapított meg a perklorátra vonatkozó felső határértékeket, amelyeket beépítettek az (EU) 2023/915 rendeletbe. Bár e szintek megállapításakor nem álltak rendelkezésre átfogó előfordulási adatok a gyümölcsök és zöldségek valamennyi alkategóriájára vonatkozóan, az emberi egészség magas szintű védelmének biztosítása érdekében általános, szigorú felső határértéket határoztak meg valamennyi gyümölcsre és zöldségre, beleértve a babot is.

(4)

A babban előforduló perklorát mennyiségére vonatkozó részletes közelmúltbeli adatok azonban azt mutatják, hogy ez a maximális szint az Unióban található főbb termőterületeken nem érhető el a hüvelyes bab (Phaseolus vulgaris) esetében, még akkor sem, ha helyes gyakorlatokat alkalmaznak.

(5)

Ezért helyénvaló megemelni a hüvelyes babban (Phaseolus vulgaris) található perklorátra vonatkozó felső határértéket azon elvnek megfelelően, hogy a felső határértékeket a helyes gyakorlatok alapján észszerűen elérhető legalacsonyabb szinten kell megállapítani.

(6)

Az (EU) 2023/915 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2023/915 rendelet I. melléklete e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2024. április 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)   HL L 37., 1993.2.13., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2023/915 rendelete (2023. április 25.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeiről és az 1881/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2023.5.5., 103. o.).

(3)   Scientific opinion on the risks to public health related to the presence of perchlorate in food, in particular fruits and vegetables (Tudományos szakvélemény az élelmiszerekben, különösen a gyümölcsökben és a zöldségekben előforduló perkloráttal összefüggő közegészségügyi kockázatokról). (EFSA Journal 2014;12(10):3869, https://doi:10.2903/j.efsa.2014.3869).

(4)  A Bizottság (EU) 2020/685 rendelete (2020. május 20.) az 1881/2006/EK rendeletnek az egyes élelmiszerekben előforduló perklorát felső határértékei tekintetében történő módosításáról (HL L 160., 2020.5.25., 3. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2023/915 rendelet I. mellékletének 6. szakaszában (Egyéb szennyező anyagok) a 6.3.1. bejegyzés (Gyümölcsök és zöldségek, a 6.3.1.1. és 6.3.1.2. pontban felsorolt termékek kivételével) helyébe a következő szöveg lép:

„6.3.1.

Gyümölcsök és zöldségek, a 6.3.1.1., a 6.3.1.2. és a 6.3.1.3. pontban felsorolt termékek kivételével

0,05

 

6.3.1.1.

Tökfélék (Cucurbitaceae) és kel

0,10

 

6.3.1.2.

Levélzöldségek és fűszernövények

0,50

 

6.3.1.3.

Hüvelyes bab (Phaseolus vulgaris)

0,15”

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1002/oj

ISSN 1977-0731 (electronic edition)


Top